Volk beslist in Nederland ?!

Door Meijer46 gepubliceerd op Tuesday 25 February 13:20

TELESKOOP  (INTERNET)MAGAZINE  maart 2014f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843_1395944VOLK BESLIST IN NEDERLAND?!6aaa4391083c72b1cc0912ec1c05e13e.jpg

Het wordt de hoogste tijd voor de directe democratie, waarin burgers van ons land zelf beslissen over politieke kwesties. Dat is de uitkomst van onderzoeken naar het nut en wenselijkheid van deze andere vorm van democratie. Niet een nieuwe vorm van democratie, want in Zwitserland is men ons land en de rest van Europa en de wereld ver vooruit, en is er geen onvrede over de politiek bij burgers. Zwitserland is geen lid van de EU, en is met ook al geen lid van de EU Noorwegen het meest welvarende land. Denemarken het meest sociale land, waar de werkloze direct weer aan een baan wordt geholpen...! Men is tevreden, voelt zich betrokken van beslissingen in de politiek op landelijk, regionaal (kantons) en gemeentelijk niveau. En dat gebeurt bij het instrument van referenda. Geen overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk die in het licht van de in ons land al sinds heugenis slecht functionerende parlementaire democratie over de hoofden van burgers allerlei politieke besluiten nemen, zogenaamd in het algemeen belang. Tien tallen  miljarden euro's worden elk parlementair jaar over de brug gegooid. Belastinggeld door alle burgers van dit mooie land opgebracht. Burgers pikken dit paternalistisch en door de politieke elite van Den Haag gedomineerde politieke gedrag niet meer!  30 miljard aan allerlei subsidies voor linkse hobbies, tot en met naar buitenland wegvloeien van miljarden ongecontroleerd ontwikkelingsgeld,soms en veel  naar corrupte regimes. Banken die gedreven door hebzucht en eigen belang Nederland economisch bijna in de afgrond hebben geduwd, en met steun van de belastingbetaler overeind werd gehouden! En nog heeft men in de top van bank en verzekeringswezen niet geleerd van dit a-sociaal en maatschappelijk onverantwoordt gedrag, door gewoon zeer hoge lonen en bonussen te verstrekken aan voormalige zakkenvullers in de top van de financiële wereld. En nog worden topsporters zonder enige afdracht van belasting miljardair en  dat ten koste van de armoede in de 3e wereld. Niet voor niets wijst onderzoek uit dat er nog nooit zoveel onvredestemmers zijn en electoraat in grote getale wegblijft bij de stembus, en terecht! Nu de laatste jaren is gebleken dat de landelijke overheid veel te veel geld heeft uitgegeven, zeg maar rustig op onverantwoorde wijze over de balk heeft gegooid. Verschillende prestigeprojecten tientallen miljarden hebben gekost, en nu weg voor ca 17 miljard wordt uitgegeven om een veel te duur Amerikaans jachtvliegtuig aan te kopen, waarin ook al veel in is geïnvesteerd. En dat bij voorbeeld in Zweden bij de vliegtuifabrikant een met de veel te dure JSF een Saab klaar staat die zo ongeveer de helft kost van de JSF. Maar het kan de paternalistyische elite politiek in Den Haag nauwelijks wat schelen, en zelfs de vroeger kritische PvdA, die zou behoren op te komen voor sociaal onrecht stemt met dit onheilsplan in. De burgers betalen wel, en hebben er niets over te zeggen. Want zo vindt de VVD we hebben een goed functionerende parlementaire democratie en zien weinig in de directe democratie, zeg maar burgerdemocratie, democratie aan  de basis zoals dit in de democratie eigenlijk hoort! Dat de burgerstem op deze wijze in te voeren een positief effect heeft, wordt bevestigt door diverse studies die aangeven dat regionale en lokale overheden minder geld uitgeven als burgers direct kunnen meebeslissen,.en zelfs eenmaal door de zittende polici genomen besluiten kunnen terugdraaien, als burgers deze besluiten niet goed vinden voor hen en het algemeen belang. Natuurlijk moet niet ieder burger zomaar op eigen initiatief een referendum organiseren. Dat zou egoïsme in de hand  werken eigen belang, en dat zou schadelijk kunnen zijn voor groeps groeps  en algemeen belang en uiteindelijk ook het algemeen belang.  Maar dat de burgers nu eens eindelijk zelf kunnen bepalen wat er met het duur afgedragen belastinggeld gebeurt wordt de hoogste tijd  En uit studie naar de directe democratie blijkt ook, en dat is niet minder belangrijk, dat de overheid behalve zuiniger met gemeenschapsmiddelen lees; belastinggeld van de burger), de belasting omlaag gaat, de schuldenlast afneemt en niet in de laatste plaats de inkomensongelijkheidafneemt. En dat laatste is voor mensen die zich voor zich zelf en anderen sociaal verantwoordelijk weten des te belangrijker. Want minder sociale ongelijkheid betekent per definitie minder criminaliteit, waar we allemaal een toenemende last van ondervinden. Mensen krijgen meer perspectief, bedrijven meer financiële ruimte waardoor zij (weer) kunnen investeren, niet alleen in machines en goederen, maar en dat is wel zo belangrijk voor de werkgelegenheid: veel meer werknemers met duurzame vaste banen en met toekomstperspectief. En niet als grof vuil aan de kant gezet zoals anno 2014 nog steeds gebeurt in een zich beschaafd noemend land. En ook het onlangs geopperde plan van Groen Links Bram Ojer, om de werkweek te verkorten tot 32 verdient nader onderzoek, alleen al om het begrip delen weer eens uit de stofkast te halen, een begrip dat door liberaal Nederland, VVD, CDA e.a. liberale partijen in de vergetelheid is geraakt, wat ten koste van de arme kant van Nederland is zo'n miljoen huishoudens. DIRECTE 04580014ecd048559d45c217eb267460.jpg

Dus meldt je aan om via Plazilla vorm te geven aan dit plan om te komen tot de directe democratie, die voor een duurzame toekomst en beter geluk en welzijn van alle burgers, die niet alleen en in eerste plaats denken aan kortzichtig eigen belang, in een tijd die we met deze nieuwe vorm van democratie, de directe democratie definitief achter ons kunnen laten. Ik besluit met een slogan van de Hongaarse wetenschapper en filosoof Ervin Lazlo in zijn boek, een best-seller, een verslag van de club van Boedapest 'JE KUNT DE WERELD VERANDEREN, naar duurzaamheid en vrede in een nieuwe wereld!     Co Meijer uit TELESKOOP MAGAZINE

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.