Een voorzichtig compliment aan Emile Roemer (SP)

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Monday 24 February 13:20

Ik heb niets met de SP. In mijn ogen is deze partij ongenuanceerd en – als je het mij vraagt – stiekem behoorlijk communistisch. Evenmin heb ik iets met SP-lijsttrekker Emile Roemer. En toch wil ik deze, hoe ongebruikelijk het ook voor mij is om iets positiefs over hedendaagse politici te zeggen, een voorzichtig compliment geven.

Roemers toespraak op het partijcongres van de SP
Op het partijcongres van de SP in Amersfoort op 22 februari jongstleden sprak Roemer een aantal woorden die je de meeste politici niet snel zult horen zeggen: "ik ben de laatste tijd knap misselijk geworden van alle spelletjes die in Den Haag worden gespeeld". En daar bleef het niet bij: "de bevolking voorliegen, de Tweede Kamer verkeerd informeren, van kletspraatjes staatsgeheim maken, alles lijkt geoorloofd." Voorts hekelde hij de “slangenkuil” op het Binnenhof en gaf hij te kennen niets te zien in de Participatiewet en evenmin in de Wet Werk en Zekerheid. Volgens hem zullen deze maatregelen alleen maar meer armoede veroorzaken. Aan het adres van het kabinet-Rutte II en D66 had Roemer de volgende boodschap: "stop die asociale bezuinigingen op de zorg en haal het geld waar het zit."

Aangenaam verrast
Alhoewel ik voorop wil stellen dat Roemers toespraak mij nog altijd geen fan van de SP heeft gemaakt, moet ik toegeven dat ik aangenaam verrast was door de woorden die hij in zijn toespraak liet vallen. Woorden die ikzelf min of meer eveneens herhaaldelijk heb gebruikt tijdens politiek getinte conversaties. Je moet het maar durven als politicus, om de ‘elite’ in Den Haag waar je nota bene zelf deel van uitmaakt af te vallen en een aantal schrijnende waarheden op te noemen waar het gros van de politici bij voorkeur Oost-Indisch doof voor is. Dat getuigt van een moed die ik zonder meer kan appreciëren.

Populistisch geneuzel of zeldzame oprechtheid?
Er zijn in Nederland twee partijen die de kunst van het inspelen op gevoelens die onder de bevolking leven als geen ander verstaan: de PVV en de SP. Deze laatste heeft dat middels Roemers toespraak nog eens extra onderstreept. Een groot deel van het ‘gewone’ volk kan zich uitstekend in de woorden van de SP-lijsttrekker herkennen. Het is het vermogen om die herkenbaarheid zo groot mogelijk te maken waaraan je een populistische partij kunt herkennen. Meer dan eens heeft het woord ‘populisme’ een negatieve lading die het krijgt van mensen die niets moeten hebben van populistische partijen. Ze beschouwen deze als niet-rationeel omdat ze slechts in zouden spelen op onderbuikgevoelens onder de bevolking. Maar wat als die onderbuikgevoelens nou eens de harde waarheid vormen? Gehandicapte, zieke en andere hulpbehoevende mensen kunnen daar in deze barre tijden immers maar al te goed over meepraten. Zij ondervinden aan den lijve hoe het is om te moeten leven onder de financiële tirannie die het kabinet-Rutte II zo kenmerkt. Middels zijn toespraak heeft Roemer niets anders gedaan dan het verwoorden van deze problematiek. En is dat nou net niet iets waar het verschrikkelijk aan schort in Den Haag, mensen die bereid zijn om problemen aan de kaak te stellen?

Wat ik maar aan wil geven is dat populisme niet noodzakelijkerwijs iets slechts hoeft te zijn, zolang de onderbuikgevoelens waarop in wordt gespeeld maar worden bevestigd met feiten en cijfers. En laten we die nou net in overvloed hebben. Om maar even iets op te noemen: met een werkloosheidspercentage van maar liefst 10,4% is de werkloosheid onder de beroepsbevolking in decennia niet zo hoog geweest en het aantal mensen dat in armoede leeft is sinds 2010 zo schrikbarend snel toegenomen, dat er nu maar liefst 1,2 miljoen mensen in armoede leven (dat is 7,6% van onze totale bevolking!).

Je zou je dus af kunnen vragen of het rechtvaardig is om Roemers toespraak af te doen als populistisch in negatieve zin. Zou het kunnen dat we in dit geval van oprechtheid kunnen spreken, hoezeer politici die normaalgesproken ook laken?

Voordeel van de twijfel


Nogmaals: ik koester beslist geen warme gevoelens jegens de SP. Het politieke wanbeleid dat Nederland al jaren in een ijzeren greep houdt heeft ervoor gezorgd dat ik een nogal cynische en uitermate wantrouwige houding jegens politieke partijen en politici heb ontwikkeld. Echter heeft het hebzucht- en bullshitgehalte onder politici de afgelopen tijd een dusdanig ridicule hoogte bereikt, dat Roemers woorden als een meer dan welkome verademing kwamen. Ergens is het bijzonder geruststellend om te weten dat je niet álle politici over één kam kunt scheren. Ze hebben niet allemaal de realiteit uit het oog verloren; dat heeft Roemer mijn inziens wel laten zien.

Na woorden behoren daden te volgen, dus ik ben benieuwd wat er na de gemeenteraadsverkiezingen gaat gebeuren in de plaatsen waar de SP de nodige invloed weet te verwerven. Dan zullen we er wellicht achter komen wat de SP nou daadwerkelijk in haar mars heeft. Ik heb besloten om Roemer het voordeel van de twijfel te geven door hem als individu, dus los van zijn partij, een voorzichtig compliment te geven voor de inhoud van zijn toespraak. Met nadruk op voorzichtig, want dat de socialisten van vandaag  in veel gevallen een vurige wens koesteren om de kapitalisten van morgen te zijn, heeft de geschiedenis maar al te vaak uitgewezen.

Bronnen
http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71738NED&D1=22,26&D2=a&D3=0&D4=0&D5=6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,60,l&HD=130311-0953&HDR=T,G1&STB=G3,G2,G4
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/12/CBS-armoede-in-Nederland-opnieuw-gestegen-1421411W/  

Reacties (12) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zou geen gek idee zijn, om voor echt belangrijke zaken ook referenda in het leven te roepen. Nu zijn er alleen nog referenda over kleine zaken. Als de opkomst dan slecht is, of niet het gewenste resultaat heeft, wordt er direct geroepen dat het referendum niet leeft, of dat de bevolking de gevolgen niet kunnen overzien.
Als of die zgn. deskundige politici wel weten wat ze doen en waar ze voor stemmen. (Budgetten, die vele male worden overschreden etc.)
Emile Roemer verdient een kans om met z'n SP in de nieuwe regering te komen. Want we moeten af van de Haagse elitie die niet voor, maar over de burgers regeert, heel paternalistisch. Jammer dat ook in mijn gemeente Bergen NH geen SP Afdeling is, want dan zou ik mij kandidaat stellen voor deze SP en lid worden! Maar goed ik heb net op PLAZILLA in een Teleskoop artikel gepleit voor een nieuwe vorm van democratie of beter gezegd een andere vorm dan de parlementaire democratie, de DIRECTE DEMOCRATIE, waar de burger zelf politieke beslissingen neem, en of herziet middels referena! Lees dan ook mijn artike Het VOLK BESLIST IN NEDERLAND ZELF?!
Dank voor je reactie. Die vorm van democratie waar je het over hebt, bedoel je dan zoiets als wat men in Zwitserland kent (direct stemmen over nationale kwesties middels referenda)?
Ik ben het met je eens, en toch weer niet. Natuurlijk is het goed dat Roemer uitspreekt wat er in zijn ogen mis is in Den Haag (ongeacht of hij gelijk heeft of niet). Beter zou het zijn als hij van binnenuit tracht zaken te verbeteren en daarin ook resultaten boekt: If you can't beat them, join them. En in juist dat laatste faalt hij. Om een voorbeeld te noemen: op 21 april 2012 mislukten de Catshuisgesprekken en kwam Rutte I ten val. Een onacceptabel begrotingstekort dreigde, waarna Jan Kees de Jager (destijds minister van Financiën) gesprekken startte met alle partijen hetgeen resulteerde in het voorjaarsakkoord van 2012. Juist op dat moment had Roemer (een deel van) zijn verkiezingsbeloften binnen kunnen halen en zijn stempel op de te nemen beslissingen kunnen drukken. Hij liet het na en bleef roepen vanaf de zijlijn. Daarom is hij in mijn ogen niet geschikt als politiek leider van de SP.
Ben ook geen SP aanhangster maar vond het een ijzersterk optreden van Roemer. Dat wat hij kwijt was bij de debatten voor de laatste verkiezingen ... heeft hij weer hervonden. Scherpe one-liners, elan, lef, energieke uitstraling en geloofwaardigheid.
Prima artikel.
Nee, ik stem ook niet mee in de gemeente, maar wanneer het om landelijke verkiezingen gaat, gaat mijn stem naar de SP!
Ik ben SP'er, maar stem in mijn eigen gemeente niet op de SP. Hier doen ze voor de eerste keer mee en ik weet helaas uit ervaring hoe instabiel de besturen bij de SP in mijn woonplaats zijn geweest. Het is de eerste keer dat ze meedoen dit jaar, ik wil eerst zien of ze het redden.
Wat de uitspraken van Roemer betreft: ben het er helemaal mee eens!
Ik heb er wel over getwijfeld mo SP te stemmen maar in mijn gemeente doen ze niet mee. Daarbij ligt mijn hart bij Groen Links.
Wat Roemer gezegd heeft is overigens de bittere waarheid,we hebben een kabinet waar we niets dan ellende van kunnen verwachten.
Zelfs de VVD achterban is Rutte zat volgens mij. De PvdA achterban is Samsom zat. Waarom gaan ze dan niet eens nadenken over wat ze allemaal teweeg brengen en hoe het komt dat we het lachertje van Europa aan het worden zijn?