Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is 'hot' in de 21e eeuw

Door Flying Eagle gepubliceerd op Friday 21 February 21:20

Wat is MVO?

60b952f8f7e59d0d6450cb0026b2264e.jpgMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is helemaal van deze tijd. Er is zelfs een aparte organisatie voor opgericht: MVO Nederland.

De definitie op hun website luidt: "MVO is een integrale visie op de gehele bedrijfsvoering".

Dit wordt uitgewerkt in de volgende drie fundamenten:

 1. De onderneming creëert economische, ecologische en sociale waarde.
 2. MVO is ingebed in alle bedrijfsprocessen. De belangen van de diverse belanghebbenden worden nauwgezet in alle beslissingen meegewogen. Aangezien elke organisatie uniek is, zullen de activiteiten onder de MVO-noemer ook maatwerk zijn.
 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen doel op zich. Het is een proces, dat vorm krijgt in de methodes die de organisatie hanteert.

Wat is MBO?

Naast MVO kennen we ook MBO. Dit staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en is "het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de samenleving".

Ondernemen is in dit verband meer dan financiële winst behalen. Natuurlijk is financiële winst noodzakelijk voor het ondernemen en de ondernemer, maar dat is niet langer het hoofddoel.

MBO levert de onderneming een imago van (persoonlijke) betrokkenheid op, netwerk en kennis worden uitgebreid en nieuwe markten komen in beeld. Het leidt binnen de onderneming tot betere samenwerking, inspiratie en ontwikkeling van (ongekende en onbekende) talenten.

44a5118684c2378e991e717cfd236f29.jpgInvesteringen van maatschappelijk betrokken ondernemingen worden gekenmerkt door de 5 M's:

 • Mensen:         vrijwilligerswerk,
 • Munten:          donaties en sponsoring,
 • Middelen:       materialen, kennis en ruimte,
 • Media:            aandacht creëren van/via (sociale) media,
 • Massa:            aandacht trekken van overheid, landelijke pers en grote fondsen.

Stappenplan MVO

MVO Nederland heeft een stappenplan ontwikkeld voor de weg naar implementatie.

Missie en visie

Als eerste worden de missie en visie bepaald. Zonder helder omlijnd doel is het immers lastig zoeken naar de juiste weg. Hierbij is het van belang, dat alle belanghebbenden meedenken. Binnen deze stap worden 5 fasen onderscheiden:

 • Vorm als ondernemer je eigen visie;
 • Breng de visie van de stakeholders in kaart;
 • Beschrijf de voorlopige missie en visie;
 • Toets de voorlopige versie;
 • Stel de definitieve missie en visie vast.

MVO-plan

Als tweede stap wordt het MVO-plan opgesteld. De missie en visie moeten in praktijk gebracht worden, anders blijft het hele verhaal in de theorie hangen. Ook deze stap kent weer 5 fasen:

 • Breng de MVO-thema's in kaart;
 • Stel vast welke KPI's - Key Performance Indicators - worden gehanteerd;
 • Doe een nulmeting;
 • Leg de MVO-doelstellingen vast;
 • Stel het actieplan op.

 

Uitvoering

Als het plan is vastgesteld, wordt het tijd voor de uitvoering. De 5 fasen van deze derde stap zijn:

 • Stel de MVO-werkgroep samen (waarin zoveel mogelijk stakeholders vertegenwoordigd zijn);
 • Zorg voor draagvlak binnen de organisatie;
 • Creëer de voorwaarden voor werknemers om aan de slag te gaan;
 • Voer MVO in alle bedrijfsprocessen in;
 • Verzorg en beheer de communicatie.

88fdfe01b93c533bae1168b83a4061b3.jpg

Verbeteren

Al doende leert men, ook in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Meten is weten, daarom is evaluatie - net als in elk ander bedrijfsproces - van wezenlijk belang. De 5 fasen van deze vierde stap zijn dan ook:

 • Meten;
 • Evalueren;
 • Rapporteren en communiceren;
 • Inventariseren van verwachtingen, prognoses;
 • Aanpassen van het MVO-plan.

 

---------------------------

 

Verantwoording afbeeldingen, etc.

Dit artikel is gebaseerd op de website van MVO Nederland. Twee van bovenstaande afbeeldingen zijn afkomstig van die website. De derde afbeelding - de postzegel met kwartjes - is eigen werk.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Meer woorden dan daden in dit land! Zegt niets over jouw stuk Hans! Is gewoon goed!
VOA Putten