Wat ga je nu eigenlijk betalen voor je zorgkosten?

Door Rinajansen gepubliceerd op Thursday 30 January 15:03

Zoals het er nu naar uitziet (de vakbeweging en werkgevers hebben dit berekend ) gaat de premie voor de verplichte verzekering ziektekosten met 20% procent omhoog. Dit betekent dat je in 2014 ongeveer 200 euro per jaar meer kwijt aan ziektekosten en moet je ongeveer rekenen op een premie van 1.321 euro per jaar.

Dit komt niet overeen met de berekeningen van onze zorgverzekeraars die beweren dat deze verhoging ongeveer uitkomt op 100 euro extra per jaar.

Dit verschil is ontstaan omdat :

Vakbeweging en werkgevers denken dat bijna 5 miljard euro aan zorgkosten van de AWBZ naar de ziektekostenverzekering gaat, waardoor de premie voor alle ruim 13 miljoen verzekerden 200 euro per jaar omhoog gaat. Zorgverzekeraars houden het op 2,7 miljard, waardoor de premie ruim 100 euro stijgt.

Ons kabinet heeft beloofd om het een en ander uit te zoeken en om te proberen met oplossingen te komen.

Waarom moet de premie van onze ziektekosten verzekering omhoog?

Omdat de medische kosten de afgelopen jaren enorm zijn gestegen moet deze premie omhoog anders kan men in het jaar 2017 deze medische kosten niet meer betalen. Om de zorg betaalbaar te houden heeft ons kabinet ervoor gekozen om de AWBZ flink te versoberen en te verschuiven.

Dit betekent in het kort:

-          De toegang tot zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen is aan banden gelegd en nog maar voor heel weinig mensen toegankelijk.

-          Alleen hulpbehoevenden met een minimuminkomen krijgen ( indien noodzakelijk ) nog beperkt huishoudelijke hulp.

-          De gemeente gaat opdraaien voor de ouderenzorg/huishoudelijke zorg. Het geld dat de gemeente hiervoor krijgt is aanzienlijk minder dan er voorheen aan deze zorg werd uitgegeven. De gemeente zal dus zelf moeten bijleggen of de criteria van de zorg nog meer aan moeten scherpen.

-          De AWBZ-zorg ( zoals persoonlijke verzorging en verpleging aan huis) worden ondergebracht in de voor iedereen verplichte ziektekostenverzekering.

De onduidelijkheid ( wat ga ik betalen aan zorgkosten premie ) is vooral ontstaan door het feit dat niet helemaal duidelijk is hoeveel taken de zorgverzekeraars erbij krijgen.

Wat al wel bekend is : in 2015 wordt de premie in ieder geval eenmalig verhoogd met 30 euro per persoon. Dit is nodig om de buffers van onze verzekeraars op peil te houden. Dit MOET van de toezichthouder  van De Nederlandsche Bank om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Maar waarom gaat ook nog eens het eigen risico omhoog?

De ziektekostenverzekering kent niet hetzelfde systeem als de AWBZ namelijk : een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Als iemand met een AWBZ overgaat naar de ziektekostenverzekering ( wat met deze nieuwe aanpak veelvuldig aan de orde is ) vervalt die bijdrage. Dat is dan ook meteen de reden waarom  het eigen risico voor alle verzekerden verhoogd wordt. In 2013 was deze eigen bijdrage 350 euro en in 2014 is deze eigen bijdrage 360 euro. En zoals ik al eerder vermelde is de eigen bijdrage in 2015 waarschijnlijk ruim boven de 400 euro.

Het cabinet wil de mensen tegemoet komen maar hoe gaan zij dit doen?

Zover ik heb kunnen vernemen is het kabinet van plan om deze forse premiestijging voor een gedeelte te compenseren. Hoe zij dit gaan doen en waar men het geld vandaan haalt dat moeten zij nog onderzoeken.

Het kabinet vind het moeilijk om een goede beeldvorming te krijgen van het geheel omdat er tegenstrijdige berichtgevingen zijn. Er wordt namelijk minder uitgegeven aan de zorg terwijl de ziektekostenpremie stijgt.

Wat wel duidelijk is: de AWBZ heeft al diverse jaren veel meer kosten dan dat er aan premie binnenkomt. Op dit moment is er een tekort bij het AWBZ van 20 miljard euro (langdurige zorg ) en daar komt dit jaar nog eens 4 miljard bij. Uiteindelijk zullen wij deze tekorten met z’n alle moeten ophoesten.

Hoe denkt de werkgever en de vakbeweging hierover?

Beide willen in ieder geval geen premieverhoging omdat dit enorm slecht is voor de werkgelegenheid. De werkgevers moeten dan namelijk 1,6 miljard euro meebetalen en dat is voor diverse werkgevers niet haalbaar. De werkgevers en de vakbeweging willen dat de financiering blijft zoals die nu is. Zorgverzekeraars worden dan wel verantwoordelijk voor een deel van de langdurige zorg, maar krijgen daarvoor belastinggeld.

Is het een mogelijkheid om de zorgverzekeraars uit de belasting pot te betalen?

Het grote struikelblok hiervan is dat : verzekeraars in de verleiding kunnen komen om zo veel mogelijk kosten te declareren die vergoed worden uit belastinggeld.

Ik hoop dat het kabinet met een goede oplossing komt zodat de koopkracht niet nog verder achteruit gaat.

RinaJansen Januari 2014. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.