Schrijfcursus 'Ken uw pen'

Door Nonnie gepubliceerd op Monday 23 December 14:13
2a5786a729cca10018cffbfd5b320cef_medium.
 
Het kan u bijna niet zijn ontgaan: de eenentwintigste eeuw is het tijdperk van de schrijver. De wereld wordt overstroomd met dichters, columnisten en artikelschrijvers; overal duiken ze op. Alleen al in Nederland zijn er inmiddels ruim een miljoen mensen die de pen ter hand hebben genomen en het leger verhalenscheppers groeit alleen maar.
 
De automatisering biedt legio mogelijkheden om het geschrevene ongecensureerd op internet te plaatsen of om manuscripten direct uit te geven in eigen beheer. Waar vroeger nog een kritische uitgever stond tussen de wens om te publiceren en het uiteindelijke ontstaan van het boek, is nu alles mogelijk en omdat we zijn niet meer afhankelijk zijn van de gratie van de boekenboer, wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt. Over het algemeen komt dit de kwaliteit van een boek niet ten goede.
 

Goed nieuws!

Om ons steentje bij te dragen aan de kwaliteit van in de toekomst te verschijnen boeken hebben wij ons cursusaanbod uitgebreid met de nieuwe cursus ‘Ken uw pen’. Deze cursus is bedoeld voor beginnende schrijvers, maar ook voor ervaren schrijvers die een te snelle ontwikkeling hebben doorgemaakt en zich op een bepaald moment vertwijfeld afvragen wat er mist in hun creaties. Dat er iets mist is vaak duidelijk, zelfs voor de schrijver die in blind enthousiasme is doorgestoomd tot het niveau van zijn eigen onvermogen. Genoemde schrijvers adviseren wij om terug te keren naar de basis. Hier komt onze nieuwe schrijfcursus om de hoek kijken: ‘Ken uw pen’.
 

Wat leert u niet?

De cursus is beslist geen grammaticales, waarin zinsontleden, woordbenoemen, foutloos schrijven of het gebruik van werkwoorden met d, t of dt worden behandeld. Heeft u hier belangstelling voor, dan verwijs ik u graag naar http://plazilla.com/de-ergernistop-10-van-taalfouten of de website/app van Onze Taal. Zorg in elk geval dat uw schrijfgereedschap op orde is. Een aannemer zal ook eerst moeten zorgen voor een goed fundament voordat hij een stabiel huis kan bouwen.
 

Wat leert u wel?

Doel van deze cursus is het bewerkstelligen van harmonie tussen schrijver en pen. De cursus bestaat uit 7 volledige trainingsdagen van 9.00 tot 18.00 uur, waarop steeds een ander onderwerp aan de orde komt. Hoewel de prijsstelling van deze cursus anders doet vermoeden, is een luxe lunch niet inbegrepen. Uw zelf meegebrachte lunchpakket kan worden genuttigd tijdens een tevoren uitgestippelde wandeling, ook wel de mijmerroute genoemd. We pauzeren van 12.30 tot 13.30u.
 

Programma

Dag 1: Snuffelen aan de pen
 
Allereerst, de pen is hier in overdrachtelijke zin bedoeld, aangezien in deze tijd schrijven voornamelijk een samenspel is van vingers en toetsenbord. 
We besteden aandacht aan de vraag: met welke pen schrijft u? 
Is dit een kroontjespen, waarmee u mooie, sierlijke letters liefdevol optekent of bent u meer het type van de wegwerppen, die dienst doet tot zij volledig leeggeschreven wordt afgedankt? Het maakt niet zoveel uit. Een uitzondering moet echter gemaakt worden voor de dertien-in-een- dozijn pen. Mocht in dit prille stadium al blijken dat cursisten over deze pen beschikken, dan zullen we in deze fase al afscheid moeten nemen van betreffende cursisten. Helaas betekent dit niet dat het cursusgeld wordt geretourneerd. Wel kunnen we u aanbieden om bij een van onze andere schrijfcursussen in te stromen. In het bijzonder de cursus ‘sprookjes schrijven’ kunnen we van harte aanbevelen.
Voor de overige cursisten gaan we door. Wat is nou eigenlijk uw relatie met de pen? Gebruikt u het als een scherp voorwerp, een wapen welhaast, waarmee u vriend en vijand neersabelt? Of is uw pen eerder bedachtzaam, geestig, wispelturig, speels, een verleider of een opgewonden standje? Wat zit er in uw pen? Gaat uw pen er weleens met u vandoor? Er zal flink wat inkt moeten vloeien voor de relatie duidelijk wordt en er gewerkt kan worden aan de opbouw van een intieme relatie. Deze eerste cursusdag is de start van de eenwording, de samensmelting van schrijver en pen om vervolgens als team verder te gaan.
 

Dag 2: Motivatie en drijfveren

Op deze dag gaan we ons verdiepen in uw persoonlijke drijfveren. Waarom schrijft u eigenlijk? Voor wie schrijft u en wat is het doel hiervan? Schrijft u om uw lezers te informeren, om mensen te vermaken of om anderen aan te zetten tot nadenken over een bepaald probleem? Bent u wellicht politiek geëngageerd? Kortom, wat is de zuivere reden? Dat willen we op deze dag achterhalen. We gaan daarbij zeer precies te werk, want we zullen hier later in de cursus nog op terugkomen.

Daarnaast komen verschillende tactieken aan de orde om u in te leven in uw lezers en zodoende geloofwaardig te schrijven. Ook hier zal extra aandacht worden besteed aan het schrijfgerei. Liggen de drijfveren van uw gereedschap op een lijn met die van u?
 

Dag 3: Writer’s block en andere blokkades

Ongetwijfeld heeft u al eens writer’s block meegemaakt. Wat te doen?  Er zijn verschillende manieren om de creatieve sappen weer op gang te brengen. Deze zullen uitgebreid worden besproken. Daarnaast bestaan er nog zelfopgelegde blokkades. Zijn er bijvoorbeeld onderwerpen, waarover u van uw levensdagen niet zult schrijven? Anders dan in veel andere workshops zullen we niet proberen om deze blokkades te verwijderen. Het is voldoende om vast te stellen waar uw grenzen liggen en wat de reden is dat u weigert zich op dit gebied te bewegen. Wel is het zaak ook uw pen op een lijn te krijgen, zodat deze niet over de schreef gaat. Met het afbakenen van uw grenzen levert u een belangrijke bijdrage aan de omkadering van uw werkgebied.
 
35e669d5106105423deb8d76d18e4556.jpg
 

Dag 4: A christmas Carol: de geest van het verleden

Vandaag bent u Scrooge, de gierige hoofdpersoon uit A Christmas Carol van Charles Dickens, die achtereenvolgens drie geesten op bezoek krijgt. Het eerste spook is de geest van het verleden. U raadt het al: we gaan de teksten, die u in het verleden heeft geschreven onder de loep nemen. Ervaren schrijvers zullen in het bezit zijn van een aantal teksten, die representatief zijn voor hun werk. Voor beginnende schrijvers ligt dit misschien lastiger, maar ook zij hebben al een klein dossier opgebouwd, al was het alleen maar in de vorm van e-mails, die ze hebben verstuurd. 
Verschillende aspecten van de teksten zullen nader worden bestudeerd. We bekijken bijvoorbeeld de motivatie, die u op dag 2 heeft uitgediept. Klopt het dat uw drijfveren duidelijk terugkomen in de teksten die u heeft geproduceerd? Wat is uw schrijfstijl? Maakt u wellicht gebruik van verschillende stijlen? Zit er variatie in uw manier van schrijven of zijn er vaste patronen te ontdekken? Bevatten uw teksten bepaalde idiosyncratische elementen, die door trouwe lezers zullen worden herkend als typisch voor uw stijl? Of bent u meer een kameleontische schrijver, die de lezers steeds weer weet te verrassen? Samen bekijken we alle aspecten met speciale aandacht voor die teksten waar uw pen lijkt te zijn uitgeschoten. Deze zullen uitgebreid worden geanalyseerd.
 

Dag 5: A christmas Carol: de geest van het heden

Op deze vijfde cursusdag wordt u bezocht door de geest van het heden. Waar bent u op het moment mee bezig? Bent u bezig met het schrijven van een boek, column of artikel? Vordert het een beetje? Bent u bezig met andere zaken dan schrijven? Wat is de reden dat u zich laat afleiden? Lukt het om uzelf tot schrijven aan te zetten of heeft u andere dingen aan uw hoofd? Heeft u het te druk met uw leven en komt u aan schrijven niet toe? We bespreken hoe schrijven een integraal onderdeel kan worden van uw dagindeling en hoe dit valt in te plannen, zelfs in een druk leven. U en uw pen varen er wel bij.
 

Dag 6: SWOT analyse en pentherapie

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats, of wel sterke punten, zwakke punten, mogelijkheden en bedreigingen. De SWOT analyse wordt vaak ingezet om een bedrijf door te lichten, maar kan natuurlijk ook in deze context worden gebruikt. Nadat we e.e.a. in kaart hebben gebracht, beginnen we met een weloverwogen pentherapie. Deze is gericht op de relatie tussen pen en schrijver. We beginnen met een ontspanningsoefening en laten in gedachte de pen los. Het is niet de bedoeling om de pen te laten dansen naar de pijpen van de cursist of het schrijfgerei op enige andere manier te knechten, maar juist in alle vrijheid manieren te vinden om aan te sluiten bij de eigenheid van de pen. Alleen dan kan de relatie verdiepen en volledig tot bloei komen.
 
abe90312f73ddc0658f4d6b353fe1cdb.jpg
 

Dag 7: A christmas Carol: de geest van de toekomst

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een les die we dankzij de financiële crisis maar al te goed hebben geleerd. 
Scrooge krijgt op deze laatste cursusdag wederom bezoek, ditmaal van de geest van de toekomst. Die laat hem zien hoe zijn leven eruit zal zien als hij doorgaat op dezelfde voet. Geen rooskleurig beeld. En hoe zit het met u? Hoe zijn uw vooruitzichten op het gebied van schrijven? Ligt er over tien jaar een bestseller van u in de winkels? Of bent u dan nog steeds aan het aanmodderen? Welke stappen hebt u tot nu toe gezet? Deze cursus is in elk geval een stap in de goede richting geweest, want u heeft inzicht verworven in uw sterke en zwakke punten, u beseft waar uw kansen liggen en wat u maar beter kunt vermijden. Uw werkterrein is afgebakend en het beeld van uw lezer staat scherper op uw netvlies. En tenslotte het allerbelangrijkste, u heeft  een hechtere relatie gekregen met uw pen. Dat is immers het instrument waar alles vanaf hangt.
 
 
 
Bovenstaande schrijfcursus is volledig uit de duim gezogen van Nonnie. Voor potentiële cursisten echter, die zelfs na de prijsopgave volharden in hun belangstelling kan deze cursus uiteraard zo in het leven worden geroepen.
 
 
 
Meer Nonnie?

Reacties (30) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Pfieuw, hier ben je voor gaan zitten he! Een betere relatie met mijn pen en we zijn al zo onafscheidelijk...
Maar misschien kom ik ook wel naar Utrecht Centraal. ;)
Pfieuw, hier ben je voor gaan zitten he! Een betere relatie met mijn pen en we zijn al zo onafscheidelijk...
Maar misschien kom ik ook wel naar Utrecht Centraal. ;)
Goed idee van je om dit aan te halen in de schrijfopdracht
Wervelend geschreven!
Goed idee van je om dit aan te halen in de schrijfopdracht
Wervelend geschreven!
Gelezen!
Gelezen!
Geniaal!
Ik ben toevallig op zoek naar iets heel anders naast mijn werk.
Ik ben dol op cursussen, vooral als het een hele dag duurt.
De wandeling is ook heerlijk. Il hoop dan wel aan de 10.000 stappen te komen:)