Nederland uit de EU?! UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Saturday 08 February 21:24

NEDERLAND UIT DE EU?!

Wilders en zijn  PVV heeft een rapport laten schrijven over de Europese Unie. Immers verschillende politieke partijen en economen verschillen over deze kwestie van mening. En wie heeft er gelijk?!. Sinds de invoering van de EEG en later de EU heeft Nederland geprofiteerd van de economie en vooral de export stellen voorstanders van de EU. Vooral Eurofiel Pechtold met z'n mooie goed bedoelde praatjes over modernisering van de democratie, een flexibelere arbeidsmarkt, wat volgens zijn inzicht zou moeten leiden naar meer banen, meer werkgelegenheid omdat werkgevers bij soepeler ontslagbescherming meer werknemers in dienst zouden nemen. Nonsens, want de ontslagbescherming van werknemers is voor werkgevers al meer dan soepel, want in 90% van ontslagaanvragen krijgt de werkgever haar zin nl. ontslagvergunning. Nog verdere versoepeling betekent nog verdere verzwakking en kwetsbaarheid bij werknemers die buiten hun schuld worden bedreigd, en steeds meer anno 2014 met ontslag. Bangmakerij van Pechthold cs, de VVD en eigenlijk ook regeringspartner PvdA zorgt er voor dat mensen nog gaan geloven in dit soort politieke retoriek en bangmakerij. En die bangmakerij geldt ook de ten onrechte vrees bij D'66 cs dat door uittreding uit de EU, onze Nederlandse economie op het spel zou komen te staan. Alsof schepen en vliegtuigen de Rotterdamse haven en Schiphol zou mijden. Onzin, want Europa blijft gewoon Europa en  Nedderland blijft net als niet EU- leden als Denemarken, Noorwegen en Zwitserland gewoon zaken doen met Duitsland e.a. omliggende landen in Europa! Gelukkig krijgen steeds meer potentiële kiezers door wat zij hebben gedaan bij de afgelopen 2e kamerverkiezingen nl. dat een regering van VVD en PvdA mogelijk werd. Dat wilde de meerderheid van het electoraat weliswaar niet, maar het gebeurde toch door het stemgedrag bij de 2e kamerverkiezingen. En wie de huidige peilingen bij elkaar ziet en die interpreteert halveert de VVD, en PvdA en zeer terecht, met hun eenzijdige afbraakbeleid en het afwentelen van de financiele crisis op de bevolking en niet op zoals eigenlijk altijd op de veroorzakers ervan de fin anciële wereld met hun corrupte praktijken en hun hebzucht in de top! Om  nog maart te zwijgen over de desastreuze beslissing om miljarden te investeren in een veel te duur Amerikaans jachtvliegtuig, onder druk van het machtigste land ter wereld de VS! Niet aanschaf zou voor een groot deel de 17 miljard bezuinigingen overbodig maken. En bij een verantwoordt financiéel economisch beleid zou de N ederlandse staasschuld lang zo hoog niet zijn opgelopen. Allemaal ten gevolge van falend Haags beleid van met name VVD, PvdA,CDA en D'66, welke laatste partij zelfs en ondanks de heilloze Pechtold politiek van modernisering van de democratie, maar dan in de verkeerde richting, in de politieke peilingen groeit. Maar dat heeft ze niet aan Pechtold te danken, maar aan het massaal weglopen van VVD en PvdA kiezers.Gelukkig gaat het neo-liberale CDA ook niet voor de wind, al zal deze partij waarschijnlijk niet nog meer zetels verliezen. Zij zijn al eerder afgestraft voor hun falend beleid! Bij de Gemeenteraadsverkiezingen op mijn verjaardag nl 19 maart zullen naar verwachting de A-politieke Gemeentelijke partijen fors gaan winnen bij gebrek aan beter. Want de SP en vooral de PVV doen in veel gemeenten niet mee. En wat Wilders betreft. Zijn kruistocht tegen de islam als politieke ideologie (wat het slechts ten dele is) is overdreven, want ze zijn (behalve radikalen) onbewapend en hebben geen atoomwapens! En ook zijn plan om het weliswaar inefficiënte ontwikkelingshulp de das om te doen, lijkt mij ook onrechtvaardig voor de zwaksten in de 3e wereld. Zij verdienen juist hulp, noodhulp en ontwikkelingshulp. Maar dan wel hulp wat terecht komt bij de allerarmsten! De bedreiging van het weinig en of niets ontziende geraffineerde spel van het  westerse neo-liberalisme, is feitelijk een veel grotere bedreiging voor het welzijn van de mens. Want wie wil opnieuw slaverij en uitbuiting, sociale isolatie, welke en discriminatie hier en elders nog steeds op grote schaal plaatsvindt! Zelfs in zogenaamde beschaafde landen met democratieën, voor wat dit waard is (de VS) is er veel armoede naast ongegeneerde rijkdom van een brutale minderheid. En denk nu niet dat ik pleit voor communisme uit de Sovjet-tijd mocht men dat van mij denken...! Neen, dat liever maar niet. Waar ik voor pleit is een duurzame wereld, een rechtvaardige wereld, waar mensen vrij,blij en duurzaam in vrede leven, maar waar geen armoede en honger meer heerst en kinderen kansen krijgen voor meer welvaart en welzijn. Een UTOPIA dus, maar wel een die realistisch is en waar elk mens tot zijn/haar recht komt. Co uit Teleskoop Magazine (op Plazilla)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.