Klimaatverandering: oorzaak, gevolg en oplossing.

Door PrimaDonna gepubliceerd op Thursday 06 June 09:55

Inmiddels weet iedereen wel zo’n beetje wat klimaatverandering is en dat het echt bestaat. De warmste zomers sinds 1850 hebben allemaal ná 1988 plaatsgevonden. De Noordpool smelt en gletsjers verdwijnen. Maar hoe ontstaat die klimaatverandering en waarom moeten we energie besparen? Het blijft een lastig verhaal. Daarom hier alles nog een keer helder en duidelijk uitgelegd.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/005c2166721be6ec43aad26b67f73e37.jpg

Broeikaseffect op aarde.

Op de aarde is alleen leven mogelijk door de aanwezigheid van het broeikaseffect. Dit zorgt er namelijk voor dat de warmte van de zonnestralen, niet meteen terug de ruimte in verdwijnt. Een deken van broeikasgassen rondom de aarde zorgt ervoor dat een deel van deze warmte op de aarde blijft. Door het broeikaseffect is de aarde bewoonbaar, want zonder zou het op aarde te koud zijn: -18 graden. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Kooldioxide ontstaat bij het verbranden van organisch materiaal zoals hout maar ook kolen, olie en gas.

Kwetsbaar evenwicht.

Mensen en dieren stoten CO2 uit. Bomen en planten kunnen dit weer opnemen en dit omzetten in zuurstof. Een mooie kringloop! Een tijd lang was deze kringloop in evenwicht: er werd evenveel CO2 uitgestoten door mens en dier als dat er opgenomen werd door bomen, planten en oceanen.
Met de komst van de industriële revolutie kwam de mens erachter dat er energie ontstaat als je fossiele brandstoffen verbrandt. Sinds deze ontdekking worden er enorme hoeveelheden kolen, olie en gas uit de aarde gehaald en verbruikt. Het verbranden van al deze fossiele brandstoffen veroorzaakt ontzettend veel uitstoot van CO2. Veel meer dan de bomen, planten en oceanen kunnen opnemen. Daar komt nog bij dat de mens veel (regen)wouden kapt, waardoor er ook nog eens veel minder bomen en planten zijn die de broeikasgassen kunnen opnemen. Dus zijn er broeikasgassen teveel!
http://plzcdn.com/ZillaIMG/e84acda945854bea8951941de417ad7f_medium.jpg

Versterkt broeikaseffect.

Sinds de mens bezig is met het verbranden van fossiele brandstoffen is de concentratie CO2 op aarde met zo’n 35% gestegen. En deze concentratie blijft snel stijgen. De intensieve veehouderij (bio-industrie) zorgt voor flink veel uitstoot van methaan en lachgas. De isolerende deken van broeikasgassen om de aarde heen is dus veel dikker geworden. Dit zorgt ervoor dat er nog meer zonnewarmte vastgehouden wordt, waardoor de temperatuur op aarde verder stijgt. Dit heet het versterkte broeikaseffect. Klimaatdeskundigen van de Verenigde Naties schatten dat de temperatuur op aarde tot het jaar 2100 met minimaal 1,2 graden tot maximaal 6,4 graden zal stijgen. Het IPCC gaat uit van een stijging tot 4,1 graden in 2100. In de laatste ijstijd was het gemiddeld 6 graden kouder dan nu, dus 6 graden temperatuurverschil is heel veel.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/d45431af87a35a945ddf62fd1faf922c_medium.jpg

Rampzalige gevolgen.

Het versterkte broeikaseffect zorgt er niet voor dat het gewoon wat minder koud zal zijn in de winter en wat warmer in de zomer. Deze sterke opwarming van de aarde zal het hele klimaat drastisch veranderen:
  • zeespiegelstijging. Dit zorgt ervoor dat hele eilanden verdwijnen en dat landen en kuststreken worden bedreigd (zie onderstaand plaatje);
  • extremere weersomstandigheden. Hierbij kunnen zowel watertekorten als hevige regenval voorkomen. Oogsten kunnen mislukken waardoor er voedseltekorten dreigen. Mogelijk zullen stormen en orkanen vaker voorkomen, met alle gevolgen van dien;
  • (tropische) ziekten zullen zich uitbreiden in voorheen koudere gebieden. Bijvoorbeeld malaria in Zuid-Europa en blauwtong in Nederland;
  • dieren en planten sterven uit vanwege de veranderende leefomgeving. Het bekendste voorbeeld hiervan is de ijsbeer, doordat het Noordpoolijs smelt. Sommige schadelijke diersoorten verplaatsen zich noordwaarts, bijvoorbeeld de eikenprocessierups.
http://plzcdn.com/ZillaIMG/a7ecaca4816c2173ede322aea3bb3d81.jpg

Oplossing:

De uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggedrongen en er moet minder bos worden gekapt. De uitstoot verminderen kan alleen worden gerealiseerd door minder energie te verbruiken en door voor schone energie te kiezen. We moeten minder fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas) verbranden voor het opwekken van energie. Eigenlijk moeten we naar een wereld waarin we zoveel als mogelijk gebruikmaken van schone en duurzame energie, dus energie die wordt opgewekt door zon, wind en water. Misschien is waterstof wel de heilige graal. Biomassa kan ook indien dit geen conflict met de voedselproductie zal opleveren. Minder vlees eten kan ook helpen want voor de productie van vlees is heel veel voer nodig. Hiervoor is weer veel akkergrond nodig waardoor bossen worden gekapt om er akkerbouw op te plegen, terwijl we juist meer bos zouden moeten aanplanten. Ook wordt al een groot deel van de bestaande akkergronden gebruikt voor de teelt van onder andere maïs om er biobrandstof van te maken. Dit vormt een conflict met de productie van diervoeders en groenten voor menselijke consumptie.

De mens is verantwoordelijk voor het versterkte broeikaseffect. En als we ermee begonnen zijn, kunnen we er ook mee stoppen! Door minder energie te gebruiken, minder vlees te eten en over te schakelen op schone energie. Lees hier meer tips en de besparing in euro's!

 
18 augustus 2012.
 
Op 21 augustus 2012 volgde dit nieuwsbericht over voedsel en biobrandstof.

Een overzicht van mijn artikelen.

© PrimaDonna 2012 (voor ieder gebruik van de tekst van dit artikel is toestemming nodig zoals beschreven op http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22090/ )

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Leuk compliment, thanks!
Kort maar duidelijk, precies zoals beloofd. En met de conclusie ben ik het geheel eens. Dikke duim, je hebt 'm verdiend!
goed geschreven.
duim voor je artikel gr ouss.
heel interessant artikel.
blijft nodig dat we aandacht aan het milieu schenken.
duim