Spiritualiteit en waarheid

Door Chayenna2 gepubliceerd op Thursday 09 August 12:38

Velen van ons weten en voelen dat er een duidelijk verband is tussen ons lichaam, onze geest en onze ziel. Dat verband is helaas niet altijd even zichtbaar, maar dat er een verband is weten we en kunnen we voelen.


  http://plzcdn.com/ZillaIMG/17c853f8f9795f9c5625028145fcc144.jpgOns lichaam draagt als het ware vanaf het begin van de schepping, onze geschiedenis en onze beschaving in iedere cel met zich mee. Het herbergt onze evolutie, onze ontwikkeling. Het lichaam, geest en ziel vormen de drie-eenheid. Het is een eenheid die zo sterk is in verbondenheid, dat we moeite moeten doen om ze afzonderlijk van elkaar te willen beschouwen. Dit kunnen we alleen denkbeeldig doen, maar de eenheid in onszelf is niet te scheiden. Hierdoor ontstaan er dan ook vele verschillende verhalen over wat het lichaam, de geest en de ziel nu eigenlijk is. Deze verhalen zijn dus niets anders dan hoe men er over denkt. Lichaam en geest zijn de uitdrukking van een diepere realiteit en die realiteit noemen wij de ziel. De ziel is de bron van alle gedachten. Het is de bron van alles, het is de grote scheppende kracht in ieder van ons. Het is het goddelijke stuk in ons zelf. Als je er op die manier naar kijkt is God zo gezien een bewustzijnstoestand, die voorbij ons ego bestaat. Ons ego zetelt in ons lichaam en ook in onze geest, in ons denken. Willen we ons zelf helen dan zal het ons lichaam, onze geest, onze ziel, ons milieu en onze filosofie moeten omvatten. Jezelf helen is spiritueel. Het zorgt voor transformatie, inzicht, dienstbaarheid en liefde.   http://plzcdn.com/ZillaIMG/bb36f9037e57e8f3be5e8da43cc91fff.jpg


De geest heerst over het lichaam. Ziekte is het resultaat van een verstoord evenwicht tussen lichaam, geest en ziel. Het is een onbalans. Steeds opnieuw zal er bij die verstopringen verschillen optreden, waardoor er niet een sluitende verklaring te vinden zal zijn. Er is niet een waarheid en toch is de waarheid in haar volheid universeel. Er zijn vele zienswijzen en benaderingen. Evenals vele overtuigingen. Waar het om draait is dat we die alle kunnen accepteren. Het goddelijke is in wezen een scheppende, organiserende en vernieuwende energie. We hoeven God dus nergens te zoeken, maar kunnen het vinden in alles wat geschapen is, dus ook in ons zelf. In plaats van hem te vinden gaat het meer om het realiseren van het goddelijke in ons zelf. Omdat deze energie zo sterk in ons zelfaanwezig is, is het ook moeilijk om het te ontlopen. De mens is een bewust wezen dat zich onderscheidt van anderen wezens en de mens ervaart zijn bestaan. In die ervaringen ligt de betekenis van heel zijn leven besloten. De mens kan zich bewust zijn van zijn evolutie. Het bewustzijn van zijn evolutie leidt tot een bewustzijnsrevolutie. Deze revolutie zal zichtbaar worden in het collectieve gedrag van de mens.

  http://plzcdn.com/ZillaIMG/4483cd1e7310917f35b4287248f98e1c.jpgDe mens is zich aan het evolueren in de vorm van andere gedragsvormen zoals intuïtie, creativiteit, visie, gevoelens, medemenselijkheid en universaliteit. Een spirituele revolutie zal gestalte krijgen in alternatieve geneeswijzen, overtuigingen en zelfs de bestaande geloofsrichtingen overstijgen. Meer en meer zullen persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijk inzicht onze realiteit gaan bepalen. Bewust ZIJN is de hoogste realiteit. Het bewuste schept en manifesteert zich in de stof, in de materie. De mens is een ziel die de expressie is van de hoogste werkelijkheid, een uitdrukking van het goddelijke. Het bewust ZIJN in zijn eigen zuivere vorm, ofwel het zuiver bewustzijn , is God. De waarnemende waarnemer is zuiver bewustzijn.  Spiritualiteit is je helemaal bewust zijn van je bewustzijn. Omdat we ons bewustzijn kunnen waarnemen, zijn we in staat kunst te scheppen, creatief te zijn en daar uitdrukking aan te geven. Een dier heeft een ander bewustzijn als een mens en kan zich niet bewust zijn van zijn eigen bewustzijn. Daarom zal een dier geen scheppende kracht bezitten en geen kunst voortbrengen. De mens is in staat zich de vraag te stellen: ‘waarom ben ik hier?’ Wij zijn in staat ons zelf vragen te stellen, omdat wij ons eigen bewustzijn kunnen observeren. Dat is de essentie van spiritualiteit. De ernst waarmee we die spiritualiteit omgeven, kan erop wijzen dat we onszelf erg belangrijk gaan voelen.

Het is een versluiering van onze onkunde en tegelijk een poging om ons ego te strelen. Als het om werkelijke spiritualiteit gaat zijn we niet afhankelijk van een positieve beoordeling van een ander. Kennen we die afhankelijkheid wel, dan zullen we ons gemakkelijk laten misleiden door vleierij. Het is van belang onze eigen drie-eenheid te leren kennen. Het ervaren en tot ontwikkeling brengen van de drie-eenheid en het daardoor kunnen terug keren naar de bron en zo de heelheid en eenheid te ervaren, kunnen we zien als het doel in ons leven en onze uiteindelijke bestemming. De weg terug naar de bron is een weg die om overzicht en om inzicht vraagt. Een inzicht dat leidt naar een geheel eigen waarheid. Een waarheid die op zeer persoonlijke wijze beleefd kan worden.

 

Creatie

Ik ben niet wat jij het ego noemt.
Maar het ego is wel een creatie van mij,
van jou en van iedereen.
Waardoor we kunnen handelen, ervaren en kunnen zijn.
Waarom zien vele het dan als vijand?
Als iets wat onderdrukt moet worden?
Als iets wat niet hoort bij mij en jou?
Hoe kan ik mezelf uitdrukken,
en ervaren wie ik werkelijk ben?
Als men steeds weer opnieuw mijn creaties veroor-deelt,
die mij de kans geeft me uit te drukken,
mezelf te ervaren, en mezelf te laten zien.
Mijn ego is geen ding van haat en nijd,
en kent ook zijn eigen vergankelijkheid.
Het is geen vijand, maar een vriend.
Hij kent zijn eigen illusionair bestaan,
en steeds opnieuw zullen we samen gaan.
Ik ben niet wat jij het lichaam noemt.
Ook dat is een creatie van jou en mij.
Zodat ik mezelf kan aanraken, met mijn liefde.
Zodat wij samen onze liefde kunnen ervaren.
Maar waarom dan haat jij mijn creatie zo?
Ook deze creatie kent zijn vergankelijkheid,
in de ervaringen van de ‘tijd’.
Kan jij mijn creaties accepteren,
zoals ik dat ook doe met die van jou?
Kan ook jij nu eindelijk zeggen:

‘IK HOU VAN JOU’

 


Copyright Nederland@Gerda Verstraeten
Voorbij de regenboogbrug
Mijn pagina
Verhalen en gedichten Chayenna

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.