x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Beste ouder, u kind word morgen onderzocht door de schooldokter. Groetjes, de juf

Door NJansen2 gepubliceerd op Friday 28 September 12:14
‘Beste ouder, u kind word morgen onderzocht door de schooldokter’
Omhoog met het niveau van de PABO taaltoets!


Heel Nederland wemelt van de spelfouten. De afgelopen decennia is het niveau van spellen van Nederlanders er behoorlijk op achteruit gegaan. Wetenschappers kunnen hier geen harde bewijzen voor vinden, maar wel blijkt dit alleen al uit het feit dat er zoveel over gediscussieerd wordt. Mensen ergeren zich groen en geel aan het feit dat met name mensen die eigenlijk een professional zouden moeten zijn, er toch iedere keer weer in slagen om zo hier en daar eens een stiekem –dt-foutje te produceren. En dat is niet het enige probleem. Als de docent namelijk al een fout maakt, hoe kan hij dit dan uitleggen aan kinderen hoe je iets moet spellen? Als de docent zelf al niet kan spellen, dan kan zijn/ haar leerling dat later al helemaal niet.
Om een oplossing voor dit probleem te kunnen vinden moet men terug naar de aard van het beestje; de manier waarop PABO-studenten worden opgeleid. Alles wordt er namelijk met de paplepel ingegoten bij kinderen en scholieren hebben een goede basis nodig om op het voortgezet onderwijs goed te kunnen presteren op het gebied van spelling.
Om toegelaten te worden tot de PABO, moeten studenten tijdens hun eerste studiejaar een taaltoets en een rekentoets maken. De taaltoets is veel te gemakkelijk. Het niveau moet omhoog. Want dan pas, zullen kinderen uiteindelijk ook beter leren spellen.

Huidige taaltoets voldoet niet eens aan eisen Meijerink
Opmerkelijk is, dat alles wat leerlingen in de brugklas krijgen aan spelling , onderdeel is van de taaltoets voor de PABO. Dat betekent, dat iedereen in principe deze taaltoets zou kunnen halen.
Je kunt, als je toegelaten wilt worden op de PABO, dus net zo goed zelf brugklasser zijn. Dit betekent weer, dat je als brugklasser zijnde, spellingslessen zou kunnen verzorgen aan leerlingen uit groep 8. Dat is toch niet logisch?

Hieronder worden enkele voorbeeldopgaven genoemd uit de taaltoets PABO (CITO, 2010).

Voorbeeldopgaven uit de taaltoets PABO

Spellen
Instructie: Bepaal of het onderstreepte woord goed of fout is gespeld.

Aan de hand van een aantal beantwoorde vragen worden de brieven geschreven.
a. goed
b. fout

Formuleren
Instructie: In elke opgave staat een zin. Bepaal voor elke zin of deze goed of fout geformuleerd is. Het
gaat NIET om spelling en interpunctie. Onjuiste formuleringen zijn te herkennen aan één van de
volgende kenmerken: - foutieve woordkeuze - contaminatie - ongrammaticale zin - verhaspeling van een
woord/ uitdrukking onder invloed van een woord/uitdrukking lijkend op het bedoelde - getal
(enkelvoud/meervoud) van de persoonsvorm komt niet overeen met getal van het onderwerp.

Een grote groep kinderen hebben zich bij de massa aangesloten.
a. goed
b. fout

Afbreken
Instructie: In elke opgave staat een woord dat op een bepaalde plaats is afgebroken. Bepaal voor elk
woord of de afbreking op de aangegeven plaats goed of fout is.

des-tructief

a. goed
b. fout


Een brugklasser moet bijvoorbeeld weten dat je beantwoorde op deze manier gewoon juist spelt. Het correct spellen van bijvoeglijk naamwoorden is namelijk opgenomen in de eindtermen binnen het Referentiekader taal en rekenen. Leerlingen moeten aan het einde van de basisschool niveau 1F hebben, en het spellen van bijvoeglijk naamwoorden is onderdeel van dit niveau. Hetzelfde geldt voor het zien van het verschil tussen enkelvoud en meervoud. Dit staat vermeld op pagina 20 van de doorlopende leerlijn. (Meijerink e.a., 2010) Wat nu gevraagd wordt in de taaltoets, is dus veel te gemakkelijk.
Uiteraard worden de studenten in de loop van hun opleiding nog verder onderwezen op spelling, maar het startniveau ligt nu wel erg laag. Het kind kan dus letterlijk de was doen. Als deze opgaven nader onderzocht worden, valt te concluderen dat het startniveau ergens tussen niveau 1F en 2F zal liggen, terwijl studenten aan het einde van iedere MBO- opleiding (niveau 4), aan niveau 3f moeten voldoen. Als gelijk aan een hoger niveau voldaan zal moeten worden door de student, zal zijn kwaliteit van spellen aan het einde van de PABO een stuk hoger liggen. Nu vallen enkel studenten af die totaal niet kunnen spellen.

Hoger niveau zal leiden tot betere studenten en betere basisschooldocenten
Er zijn teveel PABO-studenten en (beginnende) basisschooldocenten die nog steeds niet goed zijn in spelling. En dat waarschijnlijk ook nooit zullen worden. Als het niveau van de taaltoets omhoog zal gaan, zullen PABO-studenten en basisschooldocenten uiteindelijk ook beter kunnen spellen. PABO’s zullen met goed spellende afgestudeerden betere ‘producten’ leveren aan basisscholen.
Er bestaat momenteel veel ergernis over het feit dat leraren niet goed meer kunnen spellen. Het internet staat vol met klachten van ouders over de leraar van hun kind.
Als het niveau van de taaltoets omhoog zou gaan, dan zou er uiteindelijk een betere selectie gemaakt kunnen worden van docenten die wel aanleg hebben voor de taal.
De grote hoeveelheid aan taalfouten die wordt gemaakt is een grote ergernis van menig ouder. Ook zijn er verschillende professionals die vermelden dat het niveau te laag ligt.
Een aantal jaren geleden stond er bijvoorbeeld een artikel in Trouw waarin ouders hun beklag deden over het feit dat zelfs in het rapport van haar kind spelfouten stonden. (Pardoen, 200)
Voorzitter van studentenbond ISO legt zelf de oorzaak ook bij onder andere het HBO ligt (Harms, 2007)
Verder wordt in de publicatie ‘Help, ze kunnen niet meer spellen’ van Taaluniversum concrete voorbeelden gegeven, waaronder deze brief van een ouder.

Beste Beatrijs,
Mijn vierjarige dochter gaat binnenkort naar de basisschool en een paar weken geleden ontvingen we een uitnodiging
om alvast te komen kennismaken. Heel aardig natuurlijk, ware het niet dat de pret getemperd werd door een dikke dt-fout. Het kaartje zag eruit als ‘een zoveel duizendste kopie van…’, waaruit ik de conclusie trok dat niemand dit durfde te corrigeren bij de leerkracht.
Begrijpelijk, want welke ouder wil te boek staan als notoire zeurpiet, betweter, muggezifter, enzovoorts. Dat er geen geld is voor een leuker kaartje kan ik me nog voorstellen, maar foutloos schrijven kost geen geld. Moet ik me er maar bij neerleggen dat dit het
gebruikelijke niveau is of zal ik er iets over zeggen? En hoe kan ik dat het beste doen?

Juf kan niet spellen


Als de normen van de taaltoets nou eens zouden worden aangescherpt, dan zal het niveau van docenten uiteraard ook omhoog gaan, wat weer de ergernis van de ouders op zal lossen.

Hoger niveau zal leiden tot betere prestaties van de leerlingen

Dat brugklassers tegenwoordig een stuk minder goed zijn in spelling is een feit. De taalunie weidde er in 2011 zelfs een hele publicatie van bijna 70 pagina’s aan (Nederlandse Taalunie, 2011). Dit artikel ging over het feit dat mensen tegenwoordig niet meer goed kunnen spellen, terwijl er toch een maatschappelijke waardering aan hangt. Met name het niveau basisschoolleerlingen en brugklassers werd onder de loep genomen.

Uit een ander onderzoek blijkt, dat 20 % van de brugklasleerlingen als zwakke speller valt te typeren (Bonset, 2010). Om dit percentage omlaag te brengen, zal er beter onderwezen moeten worden (Nederlandse Taalunie, 2011, p 4). En er kan alleen maar beter onderwezen worden, als leraren beter kunnen spellen.

Éen van de belangrijkste conclusies van het hele artikel was dat de leerlingen als ze in de brugklas komen niet goed kunnen spellen omdat uiteindelijk de kerndoelen te abstract zijn. Die kerndoelen liggen helaas vast voor de komende decennia, dus veel valt daar niet aan te veranderen. Het nadeel van deze abstracte kerndoelen is, dat de basisschooldocent in principe zelf bepaalt wat hij doceert. Zo lang de leerlingen maar voldoendes halen. Reden genoeg om het niveau van de taaltoets op te krikken. Een hoger niveau van de taaltoets betekent namelijk dat leraren beter spellingsonderwijs zullen geven, wat uiteindelijk ertoe zal gaan leiden dat abstracte kerndoelen aan het einde van de basisschool scherper gemaakt worden door de docent zelf. Dit zal vervolgens weer met zich meebrengen dat basisscholen brugklassers aanleveren die met meer kwaliteit kunnen spellen. Het wordt er als het ware met de paplepel ingegoten.

Kortom: het niveau van de taaltoets moet omhoog.. Mensen ergeren zich te vaak en terecht aan het feit dat andere mensen niet meer kunnen spellen. Het niveau van de taaltoets van de PABO moet omhoog, omdat PABO-studenten en docenten van basisscholen tegenwoordig beneden de maat spellen. Met het omhoog brengen van het niveau van de taaltoets wordt namelijk meteen het hele spellingsniveau van basisschooldocenten omhoog gebracht. Ook moet het niveau van de taaltoets omhoog omdat het niveau spelling van brugklassers te laag is. Basisscholen leveren soms geen goede ‘producten’ aan middelbare scholen. Als de docent strenger opgeleid is, dan zal hij/ zij uiteindelijk leerlingen ook beter kunnen leren spellen. Verder voldoet de taaltoets niet eens aan de niveaus van Meijerink. Het is belangrijk dat het spellingsniveau van de gehele maatschappij weer omhoog gaat. Dit lossen we op door naar de aard van het beestje te kijken. Spelling moet er op een juiste manier met de paplepel in worden gegoten. Hoog tijd dat dit alles eens uitgebreid onder de loep genomen worden!

Bronnenlijst APA
Bonset (2010). Spelling in het onderwijs: hoe staat het ermee, en hoe kan het beter? Levende Talen tijdschrift, jaargang 11, nummer 3
CITO (2006). Enkele voorbeelden uit de taaltoets. Verkregen op 12-06-2012 van http://www.cito.nl/onderwijs/hoger%20onderwijs/ho_toetsen_pabo/taaltoets_pabo.aspx
Harms (2007). Spellingsniveau studenten dramatisch. Verkregen op 12-06-2012 van http://www.trajectum.hu.nl/node/5470?page=95
H.P. Meijerink , J.F. Letschert, G.C.W. Rijlaarsdam, H.H. van den Bergh, A. van Streun (2010). Doorlopende leerlijn taal en rekenen. Verkregen op 12-06-2012 van
http://taalunieversum.org/onderwijs/spelling/downloads/referentiekader_taal_en_rekenen_referentieniveaus.pdf
Pardoen (2000). Juf kan niet spellen en vindt dat niet erg. Verkregen op 12-06-2012 van http://www.ouders.nl/trouw/t2000027.htm
Nederlandse Taalunie (2011). Ze kunnen niet meer spellen Verkregen op 12-06-2012 van http://taalunieversum.org/onderwijs/spelling/downloads/ze_kunnen_niet_meer_spellen_2011.pdf Verkregen op 12-05-2012

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
helemaal mee eens en als je het niet kunt, helaas pindakaas!
Goed punt. Misschien een ideetje om vier taaltoetsen in te voeren die steeds moeilijker worden. Dus elk studiejaar een taaltoets. Zodoende wordt de student gedwongen om zich gedurende de studie te blijven bekwamen. Nu is de taaltoets in het eerste jaar waarna de aandacht voor spelling weer verslapt. Voor de rekentoets kan hetzelfde systeem worden opgezet.
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Ik maak zelf ook regelmatig dt-fouten, vooral als ik typ Als ik schrijf gaat het trager en sta ik er meer bij stil. Maar spelling is nooit mijn sterkste vak geweest (met de hakken over de sloot) (en nog minder zinsontleding, dat gaven ze bij mij in Vlaanderen altijd samen). Maar goed: een manier die redelijk goed werkt is altijd blijven 0,5 aftrekken per dt-fout. Ik heb gehoord dat bepaalde professoren dit zelfs doen aan de universiteit...
Ik meen me te herinneren dat ook in Vlaanderen het niveau achteruit gegaan is. (Invloed van Internet en sms enzo). Maar is de rest van de wereld er beter aan toe? Heb je al eens Frans of Spaans gezien op het internet? Q wordt bijvoorbeeld systematisch een K...
Als MSN, Hyves, Facebook en Twitter een automatische spellingscontrole zou uitvoeren, zou bijna elk woord rood onderstreept zijn ;-0
Uit het hart gegrepen! Ik hoop dat er snel iets aan gedaan gaat worden om het taalniveau te verbeteren. Te beginnen bij de leerkrachten dus....
Hoi, ik ben het helemaal met je eens! Ik heb af en toe stagiares waarvan mijn tenen gaan krullen, zulke slechte verslagen leveren ze in, veel spelfouten en ook veel stijlfouten. Ik zeg hier zeker iets van en beoordeel ze er ook op.
Het niveau moet op de PABO echt omhoog.
Toen wij nog de PA deden hadden we meer tijd en aandacht voor spelling.
Maar briefjes die we soms van ouders krijgen.. brrr.. die zijn ook erg af en toe hoor..