Korte cursus lichtwerker

Door Chayenna2 gepubliceerd op Friday 28 September 12:10

Deze cursus is voor diegenen die "waarlijk" trillen bij de term Lichtwerker.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/ea988fb502d21c72c1c7eab75898cf8e.jpg

Enkele jaren geleden kwam ik terecht op de lichtwerker tempel. In eerste instantie kon ik heel weinig met de informatie op de site, maar toen ik naar enkele ervaringen weer eens op de site kwam, begon ik er steeds meer dingen te herkennen. Sindsdien is er veel voor mij veranderd, en vind ik daar informatie over de dingen die ik ervaar. Ook bij de term lichtwerkster voelde ik me aangesproken, vooral ook omdat ieder mens een lichtwerkster is en er geen onderscheid in wordt gemaakt.  Van Angelique die de cursus geschreven heeft kreeg ik toestemming om de cursus via mijn website te delen. 

 

Het is geen workshop die je dingen zal bijbrengen, maar je zal helpen jezelf te herinneren. Als je hier bent terechtgekomen betekent dit dat je jezelf reeds hebt opgegeven om bewust deel te nemen aan het Lichtwerk tijdens deze Ascensie. Het was een moedige beslissing, en het ergste is reeds voorbij eenmaal je jezelf aanvaardt hebt als lichtwerker. De lessen zijn niet in volgorde te zetten, ze komen wanneer ze van toepassing zijn in je eigen evolutie, het enige dat ik kan bijdragen, is het geven van herinneringsteuntjes, en tips om sneller tot inzicht te komen. De rest ontplooit zich vanzelf ,alles zit klaar in je, je werd hiervoor geboren en je hoeft gewoon jezelf te zijn om te doen waarvoor je kwam.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/e0a065354b3d9305a5e64efc0e1b7a8d.jpg

De eerste stap naar lichtwerk: "Waar ben ik?"

Jullie hebben waarschijnlijk een soort "wake up call" gehad, een plots "wakker worden" misschien zijn er ook die hiervoor een zware depressie gekend hebben, of een sterfgeval in de familie. En er zullen er ook onder jullie zijn die eigenlijk al altijd geweten hebben dat ze hier waren met een missie. Velen onder jullie hebben zich altijd als een zonderling gevonden, je niet goed gevoeld op deze wereld. Teleurgesteld in wat je hier zag en meemaakte. Verveling en saaiheid zijn symptomen die we zeker allen kennen.
We draaiden maar mee, zonder hier echt "zin" in te hebben. Wees Blij! Dit betekent alleen maar dat je een duidelijk innerlijk weten hebt over hoe het zou moeten zijn ! Je bent niet gemaakt om hier carrières op te bouwen. Het was leuk en hielp je de verveling te ontvluchten. Maar je bent hier waarlijk om een missie uit te voeren. Een missie die de wereld zal veranderen. Was het dat niet dat jullie allemaal als kind wilden?  Helpen de wereld beter te maken... liefde en vrede ?  Dit is precies wat jullie missie is! Daarom kwamen jullie hier weer op aarde in deze Tijd. Wat moet ik doen? Om tot de volledige herinnering te komen van je missie , zijn er een aantal stappen die we moeten nemen, om ons te ontdoen van het wereldse . Dit betekent niet dat we ons volledig moeten gaan afzonderen, alhoewel het voor sommigen misschien wel werkzaam  zou zijn, maar de bedoeling is, je aardse verlangens en ambities te vervangen door "universele ambities" afgestemd op je missie en je "plaats" (functie) binnen het scheppingsplan. http://plzcdn.com/ZillaIMG/7835249af65ec6a535f0c574d5272c6e.jpg

We zijn geprogrammeerd om hier een bepaalde rol te gaan spelen, en die rol werd door jezelf uitgekozen. Dus het enige dat je echt moet doen, is weer jezelf zien te worden.Zo kom je te weten wat je hier komt doen. Het zal je beetje bij beetje allemaal wel weer "binnenvallen" en elk inzicht zal je trilling doen verhogen waardoor je weer sneller trilt en sneller tot een volgende inzicht komt. Wie ben ik? Je bent een lichtwerker, dit betekent dat je gaat leren "alles te zijn " wat nodig is om bij te springen in het Ascensie proces. De term is vaag, omdat het ook alles wat met het Licht te maken heeft,overkoepelt. Er is nu nog een tendens in specialisatie , er zijn ondertussen zo vele spirituele vakjes, dat je niet meer weer waar eerst te zoeken. Deze tendens zal wanneer het niet meer nodig is,overgaan in grotere collectieve groepen... De Lichtwerkers is een Universele Groep die niet alleen leden op aarde heeft maar ook in andere werkelijkheidswerelden. Voor het Licht maakt het niet uit hoe je ermee werkt, zolang je maar "jezelf blijft" zo kan "waarheid" doorsijpelen in deze werkelijkheid. Licht heeft geen naam, is overal en altijd aanwezig. Het is datgene dat ons verbindt met de Schepper. Het Is zijn Liefde die ons het Licht geeft. Licht is informatie, bewustzijn, kennis, prana... (godskennis = eigenkennis) Verlichting is jezelf leren kennen, het licht in jezelf aansteken en jezelf kunnen zien en ervaren. Dus plaats jezelf in het Licht en werk ermee. Begin met je eigen verlichting ,opdat je een Licht kan worden voor anderen. Pel jezelf af zodat de stralen naar buiten kunnen en anderen kunnen verlichten.

Je bent Licht! Aarding in het Licht, voel je wortels die vanuit het Licht komen, die in je zitten, in je hele lichaam, in je hele Wezen.

                                                                  Ik "ben" een wezen van het Licht http://plzcdn.com/ZillaIMG/0cc8f1e8714fd219d665322acccfe0cd.jpg

Spiegelen.

Alles wat je rondom jou ziet is een projectie van je innerlijke wezen Al wat je in anderen ziet, is slechts her-"kenning" van dingen die je "kent:" Als je liefde ziet in een ander, zie jij je eigen liefde, zie je storende dingen in een ander, dan zie je dingen onder ogen die je liever in jezelf niet onder ogen wil zien. Zie je dingen die je bang maken zijn het dingen die je zelf niet hebt opgelost. We kunnen ons zelf leren kennen door een ander te leren kennen. Door te letten op de reacties van anderen, zien we wat we zelf uitstralen. We kunnen zien hoe we zelf met situaties omgaan en hoe we reageren op wat anderen zeggen of doen. Alles is actie en reactie. Wanneer je jezelf kent, kan je hiervan gebruik maken om anderen te helpen. Het is belangrijk voor jezelf te weten wie je bent, en hoe jij op bepaalde dingen reageert, zo ken je je eigen trillingssfeer... Wanneer er dan een storing in je eigen sfeer komt, kan je gaan kijken vanwaar die komt. Is de storing verbonden met een eigen innerlijk conflict of heeft de storing niet meteen iets met jou te maken, of doet het je aan iets herinneren ... Zo kan je te weten komen wat de andere uitstraalt en kan je daarop op de gepaste manier reageren, je kan er even over nadenken, omdat je meteen opmerkt wanneer het voor jou bestemd is of voor de andere, en zo tijd en ruimte creëert om bewust te analyseren.(voelen) dit is het beginsel van heldervoelen ... jezelf kennen, je eigen trillingen kennen, er vrede mee hebben zodat het je volledig "eigen " wordt en zo andere , externe energieën of storingen kunnen opmerken.
En zo gaat het ook voor helder horen en helder zien... Eenmaal je jezelf leert kennen ken je een ander. Maak gebruik van de spiegels ten alle tijden om naar jezelf te kijken.

Begeerte Al wat ik zie is Liefde ,al wat ik nodig heb is IN me, al wat ik ervaar is voor mezelf.

Ik verlang ernaar Mezelf te leren kennen.

        

http://plzcdn.com/ZillaIMG/27bc3ca4e855f4f6bf56a0a887ef0617.jpg

Je eigen wil leren kennen.

Als lichtwerker wordt van je verwacht steeds en enkel je "eigen wil" te volgen. Dit lijkt eenvoudiger... dan het is, en er dient echt bewust aan gewerkt te worden. Eerst en vooral leer je best eerst je "wil" te leren kennen. Je herkent je "eigen wil" wanneer je iets doet dat je geen energie kost. Dingen die vlot lopen zijn dingen die in je eigen lijn liggen. Om je energiepeil te leren kennen moet je gaan letten op je "stemming" en “zwaarte”; voel jij je met moeite vooruitkomen, stop dan en kijk of dit echt iets is wat je “wil”.
Voel jij je gedreven, denk dan niet na en ga ervoor. Je eigen wil is vaak verdoken onder een hele boel dingen die anderen van je willen. Het is daarom belangrijk je van deze te ontdoen, één voor één af te pellen, en zo tot je "eigen wil " te komen los van alles. Los zelfs van de wereld in het algemeen, omdat net het collectieve ons tot hier toe verplicht heeft onze eigen wil te negeren.
Om je "wil" te vinden moet je helemaal terug in je eigen kern kijken en voelen wat jou de meeste "vrijheid" schenkt. Onze wil is een geschenk van God zoals geschreven staat, omdat deze de rechtstreekse verbinding is met de "wil van God”. Het is niet de "vrijheid in willen”. Maar de "wil die de meeste vrijheid" biedt. Als je leert steeds je eigen wil te volgen, volg jij je eigen blauwdruk en zal je gevrijwaard worden van problemen, omdat jij je eigen perfecte plan volgt. Ziekten zullen verdwijnen, omdat je geen kostbare energie meer verliest. Alles zal vlotter verlopen en je zult je trillingen hoog kunnen houden. .
De weg die het vlotste verloopt is je "ware weg" We hebben elk een levensplan, en dit is tot in de details voorbestemd... Ieder van ons is letterlijk geprogrammeerd om bepaalde zaken hier op te lossen. Door het afstemmen op onze "wil" krijgen we toegang tot onze blauwdruk, het levensplan en zelfs verder door naar onze essentiële uitdrukking buiten dit leven.

Als iedereen zijn "eigen wil" volgt doen we precies wat we allemaal willen en past het perfect in ons eigen Plan welke dan weer perfect past in het Plan van de Schepping, of het Plan van God. Als iedereen zijn "eigen wil" volgt is alles opgelost! Het minder eenvoudige deel hierin is dat je zal moeten op boxen tegen andere meningen. Ze zullen je misschien verwijten egoïstisch te zijn , of dat je je verantwoordelijkheden niet wil opnemen... omdat ze voor zichzelf nog niet hebben ingezien wat ze "zelf graag zouden willen" . ze zullen je zeggen dat je niets voor een ander meer doet maar... het tegendeel is waar ! Wanneer jij je eigen wil volgt, kan een ander ook voor zichzelf kiezen wat hij wil, omdat je niets meer opdringt, geef je hen de gelegenheid tot hun eigen wil te komen . .
Bovendien blijf je op je eigen Lijn in je eigen Plan, en kan de andere hierin niet terecht waardoor die persoon terugvalt op zichzelf en zijn eigen blauwdruk. We verlossen hem van "ongewilde" situaties bij wijze van spreken. Ieder blauwdruk van elk van ons is onderling met elkaar verbonden, en alles hoort bij elkaar, en als je eens oplet dan zie je dat wanneer je geen zin hebt om iemand te ontmoeten bv, die persoon er heel waarschijnlijk ook geen zin in heeft, maar het niet direct kan voelen,laat staan zeggen.... dus je bespaart die persoon een heleboel denkkronkels . .
De ervaring wijst het uit dat je beter gewoon je "zin" kan doen dan berekend te liggen nadenken over hoe de andere zou kunnen reageren op jou en hoe je jezelf kan aanpassen of tot een compromis kan komen. Je verliest tijd en energie en je wijkt af van je bestemming. Dus ken je "wil" en leef ernaar, zo leef je naar je "blauwdruk" en kan jij je missie doen zoals je voor dit leven gepland had op de meest gemakkelijke manier .(het geschenk van God)                 

                      Ik maak mijn Wil vrij, want ik ben de Wil van God, de  Scheppende Kracht.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/479a46b32694e486806267db0d7d28ad.jpg

Jezelf leren liefhebben.

Als lichtwerker wordt er van je verwacht te allen tijde in "eigenliefde" te staan, als je Licht wil doorgeven zal je "VOL" van Liefde moeten zijn, zonder hiervoor iemand anders nodig te hebben. De liefde moet vanuit jezelf vertrekken, zo kan het Goddelijke door jouw liefdestrilling doorgegeven worden. Schaamte , werkt belemmerend en is in waarheid slechts een "niet aanvaard voelen" waarom zou jij je moeten schamen, is je individualiteit niet net je hoedanigheid ... is je "anders " zijn niet net datgene dat nodig is . Als Lichtwerker weet je dat schaamte voortvloeit uit het ongemak van de andere wanneer hij of zij dingen zien die ze zelf niet aankunnen. Schaamte wordt ons opgelegd door etiquette en regels... schaamte vertrekt NOOIT vanuit onszelf. Houden zo! Schuld, is nog een dergelijke illusie waarin we al zolang vasthangen. We voelen ons schuldig bij elke beslissing die we nemen waar een ander tekort komt. We voelen ons toch allemaal zo verplicht anderen te geven wat ze (denken te) willen, maar zoals je nu weet, kunnen we alleen "onszelf" vullen met de "juiste" dingen. We zouden nog liever terugkomen op onze eigen beslissing, tegen de roep van onze evolutie in, omdat we 'de vrede willen bewaren:" Welke vrede? Het schuldgevoel zal altijd blijven knagen en zal zich na een tijd ompolen, tot "het schuldig voelen het NIET te hebben doorgezet”, dus hoe je het ook draait of keert je zult je blijven schuldig voelen omdat in waarheid, jij je eigen evolutie hebt tegengewerkt. Schuld is net wat wat onze mensheid heeft vastgezet in een web van hersenspinsels... Als je nu beseft dat alles een Plan heeft , en dat ieder zijn eigen blauwdruk volgt, (bewust of onbewust) , waarom zou jije je dan nog schuldig moeten voelen? Wat kan je dan nog "verkeerd" doen? Is het niet eerder zo dat je een ander het hebt laten veroordelen?

Dus gooi al die illusies maar van je rug, je hebt steeds gedaan wat volgens jouw blauwdruk nodig was. En de andere heeft altijd de keuze gehad, gekwetst te voelen of sterk te staan in zijn /haar eigen blauwdruk. Er bestaat geen schuld, geen schaamte, geen angst. Omdat je gewoon doet wat je moet doen, ongeacht welke draai de psyche eraan wil geven. Er zijn alleen maar ervaringen, en niet zoals we het in 4d zien: goed en kwaad. Er is alleen maar liefde...en groeien naar meer en meer liefde... En als je soms een "rare " zet moet doen op je weg, veroordeel jezelf dan niet, of laat een ander je evenmin veroordelen, maar doe het in naam van de Liefde. En zo ga je terug in jezelf her-inneren dat alles wat je ooit in je leven en ervoor gedaan hebt, ALLEEN maar in naam van de Liefde is geweest.
Alle "fouten" die we zogenaamd hebben gemaakt ... hebben ze je niet geleerd beter lief te hebben? Waar is dan de waarde van het "fout zijn"? Leer jezelf te zien als perfect wezen in je eigen “hoedanigheid”. Iedereen is een uitdrukking van het Goddelijke... Hoe die zich ook uitdrukt maakt NIETS UIT, zolang het maar doorstroomt, zolang het Goddelijke maar kan: "ZIJN" Je bent Zijn Uitdrukking, wees daar trots op en heb het Lief in je, zo leer je Jezelf helemaal in Liefde te overgieten, en het uit te stralen... Zo vervul je jezelf, en sta je in Zijn Licht. Liefde is het enige dat in waarheid "IS" de rest is slecht "in wording" Liefde Is kan niet worden genomen of gegeven.                                                            

                                                       Ik "ben" Liefde , alles is Liefde !

 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/38527f92c6cbe5ef4c41c5d5eaefd0b6.jpg

Jezelf weer in een puzzelen.

Tijdens het opgroeien, geraken we meer en meer gedefragmenteerd. Elke keer iemand je "raakte" of jij iemand kwetste, maakte je een ombuiging van je eigen stroom. Ons "zijn" kenmerkt zich als "eeuwige stroom"...en bij elke ombuiging plaatsen we een filter om zeker niet meer dezelfde situatie te komen. En zo zijn we helemaal afgedwaald van onze eigen stroom van "zijn" en onszelf in een positie gewrongen die maatschappelijk verantwoord is.(volgens de normen van de onwetende maatschappij wel te verstaan) Om jezelf terug ineen te kunnen puzzelen, zal je eerst en vooral moeten leren vergeven. Jezelf kunnen vergeven en zo anderen vergeven. Opdat je de filters kan opheffen en weer je "eigen stroom" kan zien . Elke filter was een moment waarin je "niet jezelf kon zijn" ...dus achter die filters liggen delen van jezelf afgesloten van je gehele stroom. Durf daarom je "fouten" en "angsten" onder ogen te zien, opdat je weer je eigen deeltjes kan hervinden en ze weer door vergeving in jezelf kan integreren. "vergeten deeltjes terugbrengen:" Ga terug naar je kindertijd, naar je verleden en kijk waar je "pijn" voelt , (doorbroken stroom) Luister naar liedjes van vroeger die je meezong zonder de teksten goed te kennen, en luister nu eens naar de teksten en wat ze zeggen over "waarom "je het zo'n goed liedje vond, het vertelt zoveel over jezelf. Kijk eens met welke soort mensen je al heel je leven mee in aanraking komt...wat zeggen die mensen over je eigen uitstraling ? (welke mensen trek je aan, welke stoot je af).

 Waarom gebeuren telkens weer dezelfde soort situaties? Wat willen deze wederkerende patronen je vertellen over jezelf? Kijk eens naar je voorouders, welke idealen ze hadden, welke delen je onbewust van hen hebt overgenomen, en welke je "eigen" meningen waren die je teruggehouden hebt om beter aan te sluiten bij je familie of zelfs je omgeving. Ga ook eens zoeken waar je voor 't eerst God de rug hebt gekeerd, waar je het geloof in Hem verloren bent geraakt en waarom... Meestal ligt dit ergens in de pubertijd ... de wereld was niet zoals jij het verwacht had, zoveel oorlog ,mensen en dieren - leed...
Als kind ben je nauw betrokken bij alles wat met de natuur te maken heeft en je zal zeker nog wel herinneren hoe je geschrokken bent van al die beelden die je zag op televisie en rondom je . Puzzel alles nu ineen naar je nieuwe (oorspronkelijke - onschuldige beeld) Alles wat je nodig hebt om jezelf te kennen zit in je, je hoeft het alleen maar even op te zoeken in je archieven... Alle puzzelstukjes weer in elkaar te zetten, zoals ze oorspronkelijk waren en perfect paste in je totaalbeeld. Haal alle waardevolle schatten weer in je naar boven... Leer jezelf weer kennen als één rijk geheel... Ik uit mij zoals ik ben ! Niets zal mijn expressie nog misvormen, want….                                                       

                                                           " ik ben wie ik ben".

http://plzcdn.com/ZillaIMG/e89afda90d1118f1926e638c8e16abe2.jpg

Jezelf centreren.

Je centrum weer leren kennen, het punt binnenin je waarin alles van jezelf samenkomt in harmonie. Dit punt is pure "liefde" in eenheid met alles rondom zich. Om in je centrum te komen dien je vrede te hebben met alles . Alles wat er in je leven gebeurt is, alles wat er zich nu afspeelt rondom en in je ... Zonder die vrede in je , zal je voorwaardelijk blijven en de "waarheid" van de liefde niet kunnen ervaren. Elke voorwaarde buigt de liefde om . Vanuit je centrum kan je alles aan, heb je geen filters , geen zwakheden... je bent wie je bent en je voelt je daar het meeste thuis. Het is je eigen innerlijke plekje. Om gecentreerd te blijven zou je je denken moeten zien stil te leggen... zet je verstand op automatische piloot wat betreft je gewone dagdagelijkse bezigheden...en probeer verder niet na te denken over dingen. Zo komt alles naar je toe, dat wat belangrijk is zal letterlijk "binnenvallen" in je hoofd...anders dan gedachten die worden "opgebouwd" door het nadenkproces ... Dit zijn ingevingen, en deze ingevingen zullen je nieuwe manier van nadenken worden...ze zullen je veilig begeleiden op je weg ....intuïtie. Dingen die je uit je centrum kunnen halen : dingen die je tegen je zin moet doen, je gaat een ego creëren die dat voor je gaat doen(afsplitsing of verschuiving) dingen die je plots overvallen, brengen je uit je evenwicht, je komt naar voor om te reageren (impulsief, instinctief) dingen die innerlijk in conflict liggen , een eindeloze dialoog in je hoofd ... doen je twijfelen, uit balans geraken (doen je heen en weer zwieren) alle dualiteiten dienen opgeheven te worden...goed en kwaad, man en vrouw,hoger ,lager... het zijn allen dezelfde essenties alleen gaan ze ieder de andere kant uit .Hoe stop je die ? gewoon , beseffen dat je niet in je centrum zit, terugkeren, en diep ademhalen, jezelf weer even in je eigen kracht en gevoel plaatsen. hoe voorkom je die? door jezelf altijd in je "eigen kracht" je "centrum" te plaatsen. je hebt het recht hier te zijn wie je bent, je hebt bestaansrecht en recht je uit te drukken zoals je bent .... laat niemand je dit recht ontfutselen ! zo voorkom je dat iemand je uit je centrum trekt .      

"ik sta in mijn centrum,  Ik sta in mijn eigen kracht ,dit is mijn centrum van waaruit ik mezelf aanschouw in het geheel."

http://plzcdn.com/ZillaIMG/b18760bf6758dcb1a2ec4cf79628e3d8_medium.jpg

Controle nemen over je verstand.
Je bent nu op het punt gekomen om je "nieuwe ik" te “zijn”. Je hebt heel wat gelezen, waardoor heel veel kennis weer in je wakker is geworden, terwijl je met jezelf bezig bent geweest, zijn die dingen in je gaan groeien, en heeft alles zich weer op zijn plaats gezet. Bij elk inzicht verandert je hele denkorganisatie binnenin,alles word verplaatst om het nieuwe verband tussen alles te kunnen zien. Er is een hele verschuiving in onze databank elke keer je iets “inziet” Als jij niet meer denkt en voelt wat een ander van je wilt, schakel je over op een hogere manier van werken met je verstand. Je gaat je verstand “gebruiken”. Je gaat terug de touwtjes in handen nemen. Dit betekent dat je dan al jezelf geplaatst hebt in de 5de dimensie, de dimensie boven ons verstand van waaruit je de werking van je verstand in het oog kan houden. Verstand versus Geest (bewustzijn) Het verstand is niet de bron van kennis, de bron zit in het bewustzijn. Het verstand werkt met die kennis, in de zin van "signalen “verwerken. Als een ontvanger en zender, en een echte "vertaler" meer niet. De ware kennis dien je aan te boren in je bewustzijn. Je bewustzijn is aangesloten aan het "al" en geeft je toegang tot "al" wat je wil weten. Je kunt het vergelijke met het internet... Het bewustzijn bevat alle mogelijke ervaringen die we ooit gekend hebben ...let wel dit is een eeuwig bewustzijn, niet tijdsgebonden het bevat alle kennis over alles ,is overal aanwezig en is beschikbaar voor iedereen. Je krijgt toegang tot het bewustzijn als je niet meer "eerst "naar je verstand luistert, maar eerst naar je gehele zintuiglijke waarneming. al je zintuigen als één grote antenne gebruiken. Niet alleen wat je ziet , maar ook wat je tegelijkertijd voelt, ruikt, hoort, en wat je tegelijkertijd denkt hierover.(dataverwerking) Zo kan je te weten komen welke kennis werd ontvangen en hoe je dit hebt "ingezien:"

Op die manier wordt je “bewust”. maw proberen elke signaal dat binnenkomt "bewust" mee te volgen. Weten van waar het komt, hoe jij je erbij voelt, wat het signaal je doet denken, wat het in jezelf herinnerd aan iets en wat het voor je doet; en zo leer je "bewust te zijn”. Zo leer je jezelf aan te sluiten aan het Bewustzijn. Zo kan bewustzijn worden doorgegeven , omdat je het toegang geeft tot doorstroming . Gedachten versus ingevingen Gedachten zijn cirkels van informatie die ronddraaien in een tijd en ruimte continuüm, ze behoren tot de stoffelijke wereld (4dimensionele werkelijkheid). Ze zijn heel nuttig voor het lichaam om het in stand te houden, maar niet verheffend voor onze Geest. Ingevingen zijn de hogere gedachten,spiralen, het zijn signalen die je "inzicht" geven, "inzage in jezelf”.
Het zijn signalen rechtstreeks van de Bron van kennis, het bewustzijn, of anders genoemd: de Grote of Heilige Geest. Vertrouwen is de sleutel tot Hoger Bewustzijn Je kunt jezelf helemaal overgeven aan dit bewustzijn ...meestromen met de ingevingen en inzichten die binnenkomen, en zo zal je je weg kunnen bewandelen zonder wankelen. Het verstand wankelt, niet de Geest. Je zal begeleid worden door het "al" en niet langer door je verstand. Het vraagt enkel "vertrouwen" opdat je je open zet voor dit Hogere bewustzijn en het je kan vervullen .
Het Bewustzijn kent je Levens Plan, dat deel uitmaakt van het Scheppingsplan. Je verstand heeft daar geen idee van, het is geprogrammeerd om je lichaam te controleren. Dus vertrouw op je "innerlijke weten”. Het "aha "gevoel dat je hart krijgt bij "ware herkenning" En zo verhef je jezelf boven de 4de dimensie, en krijg je toegang tot het Hogere, je Hogere zelf en de 5de dimensie, waar we allen verbonden zijn en allen het Scheppingsplan volgen. Signalen die niet eerst bewust worden gemaakt komen het verstand binnen en het verstand, werkt met een "overlevingssysteem" (om je lichaam in stand te houden), reageert dus impulsief en instinctief. Het is nuttig omdat we meestal of nooit bewust zijn. Het is een automatische piloot, maar houd het enkel in stand, het brengt je niets, leert je niets en verheft je niet. Signalen ontvangen via je hart en je hele wezen, en die bewust voelen, is de juiste manier, zo moet je verstand niet meer op "overleven en automatische piloot staan" maar kan het werkelijk voor je gaan werken. En zal je er voor het eerst veel plezier aan beleven.                      

                              Ik bestuur mezelf weer. Ik word weer Meester over Mezelf.


Copyright Nederland@Gerda Verstraeten
Voorbij de regenboogbrug
Mijn pagina
Verhalen en gedichten

 

 

 

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank je gypsylady, jou reactie maakt me wel even aan het lachen.
Ik heb met mijn volle verstand zitten lezen, je hebt het bij het juiste eind. Je bent Wie je Bent, niets meer en niets minder. Ik voel mezelf niet echt een lichtwerker(ster) Maar ik herken heel duidelijk in dit verhaal de raakpunten waarmee ik me bezig hou. Heel goed geschreven. Dikke Duim!
dank je xeladnil
Prachtig geschreven!
Duim!
dank je surya
als lichtwerker wordt je geboren alleen de gereedschappen die je nodig hebt moet je leren gebruiken. een dikke duim voor je verhaal