Het aura en chakra systeem

Door Chayenna2 gepubliceerd op Friday 11 January 18:38

http://plzcdn.com/ZillaIMG/95982db9ce4ba7b2e22b4c0e26c65e0a.jpg

Energie heeft steeds de neiging zich te verdichten. De mens op zich is ook een verdichting van energie. Een energie die ook bij de mens nog steeds herkenbaar is. Naast het grondstoffelijke lichaam beschikt de mens evenals al de fysieke vormen over een aura.Vaak wordt de aura voorgesteld als de uitstraling van het fysieke lichaam. Dit omdat we hierbij gemakkelijk iets kunnen voorstellen. Toch is het fysieke lichaam juist een product, een gevolg van de fijnestoffelijke energie.

Het fijnestoffelijke, dat wat wij als uitstraling ervaren, de aura, is eigenlijk de schepping van de ziel. Die energie verdicht zich in eerste instantie tot het fijnestoffelijke en vervolgens tot het menselijke lichaam. De aura draagt alle kwaliteiten en informatie in zich die zich steeds meer zullen manifesteren in het lichaam. Zodra de mens deel uitmaakt van de aarde zal de informatie, zullen de signalen die in de aura zijn opgeslagen meer tot uitdrukking komen in het lichaam. De energie zal zich verdichten. Heel vaak is het zo dat veranderingen in de mens eerst rijpen in zijn aura en pas daarna lichamelijke gestalte krijgen, volledig uitgedrukt worden in de materie. De aura is niet alleen de schepping van de ziel in samenspel met de goddelijke energie, met het Al.  Ook de gedachten en gevoelens van de mens hebben zeker een grote grote invloed op onzde aura en maker er deel van uit. Er is een voortdurend scheppingsproces en een onderlinge beïnvloeding: de eenheid van lichaam, geest en wezen komt hier volledig tot zijn recht. Het is een eenheid die niet te scheiden is. Al praten we graag – soms voor de duidelijkheid – over een van de delen van onze aura. Die duidelijkheid is echter even vaak verwarrend. De aura is een heel sterke informatiedrager. Als we toegang krijgen tot die informatie kan dat heel verhelderend werken en onze bewustwording vergroten.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/e85f9a83dfffe8bd5e97de6549b53715.jpg

De aura is dus een duidelijk energieveld en vaak met enige oefening voor een ieder goed waar te nemen, hoewel de waarneming van persoon tot persoon kan verschillen. Goede waarneming vraagt enige training en het geloof in eigen kunnen. Ook interesse en aanleg spelen daarbij een rol.
De aura wisselt ook energie uit met de omgeving. Om de energie uit te wisselen beschikt de aura en dus de totale mens over energie -in en uitgangen. Deze noemen we de chakra’s.
Het woord Chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel. Wellicht zijn ze zo genoemd omdat chakra’s door de energie steeds in beweging zijn en een draaiende beweging maken Ons totale energiesysteem kent vele chakra’s afgestemd op verschillende bewustzijn niveaus maar er wordt voornamelijk over zeven hoofd Chakra gesproken. Dit omdat deze verbonden zijn met ons fysieke lichaam en organen. Ook Chakra’s zijn met enige oefening waar te nemen net als de aura. Ze zien er uit als een soort trechters. Ook dat is weer een stap in de ontwikkeling van je intuïtie. De energieën die in de Chakra een belangrijke rol spelen corresponderen met de verschillende functies in het lichaam. Je zou kunnen zeggen dat de energieën in het fijnestoffelijke gebied van de Chakra zich demonstreren in het lichaam, zich uitdrukken in het lichaam. De gronding is heel nauw verbonden met de eerste Chakra. Gronding is bv het je door visualisatie verbonden voelen met de aarde. Dit eerste Chakra staat voor je leven op aarde, het je op aarde veilig voelen, de aardse zekerheid. Ook heeft het te maken met materiële zaken zoals inkomen, maar ook overlevingsdrang. Een gronding is een gevisualiseerde verbinding vanuit dat eerste Chakra met het centrum van de aarde. Onze geestkracht is zo sterk dat we die verbinding ook daadwerkelijke kunnen ervaren. Onze scheppingskracht creëert daarmee een sterk hulpmiddel. Een stap verder, om je bewust te worden dat heel jou bestaan eigenlijk om jou draait, dat jij de belangrijkste persoon in jou leven bent. Ieder is immer uniek, heeft een heel unieke drie-eenheid. Ieder mens is een uniek wezen, met een uniek lichaam en een even uniek onderbewuste, een heel apart schepsel met een heel eigen werkelijkheid en geschapen met een eigen goddelijk wezen.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/dad7f4db7e84ad4ccaa5bf5ab22dd325_medium.jpg

Dit wezen wil zich ontwikkelen in liefde door ervaringen en bewustwording van het eigen zijn. De allereerste opdracht in ons leven is onszelf lief te hebben. We hebben vroeger steeds gehoord en op veel manieren geleerd dat het tweede gebod is: hebt u naaste lief zoals u zelve. Eigenlijk staat daar dat we eerst van onszelf moeten houden en dat we daarna pas in staat zijn van anderen te houden. Om heel veel redenen hebben we echter geleerd eerst van anderen te houden en dan pas van onszelf. We zijn daarmee op een enorm dwaalspoor gebracht. Een spoor dat we jaren en jaren hebben gevolgd. Jij bent immers zelf de schepper van jouw werkelijkheid.

Ook je aura kan je visualiseren. Zo’n visualisatie, zo zal blijken, is een grote werkelijkheid. Ook die werkelijkheid is van groot belang. De aura hoort immers bij jou en je persoonlijkheid maakt er deel van uit. Het is fijn om je bewustzijn zo uit te breiden dat jij je eigen aura kunt ervaren: ook voor jezelf is het een informatiedrager waartoe je toegang kunt krijgen om meer inzicht in jezelf te krijgen. Het zal de inhoud van je leven vergroten en versterken

Copyright Nederland@Gerda Verstraeten
Voorbij de regenboogbrug
Mijn pagina
Verhalen en gedichten Chayenna
 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
super mooi weer ! ik lees jou artikelen met bewondering
Dank je jack, ja ik heb nogal een eige-wijze kijk op dingen. Vaak gaan deze in tegen wat er over bekend is, en dat heeft me al vaak een hoop verhitte discussies opgeleverd.
Dank je Rina. Ik heb er de laatste jaren eigenlijk niet meer naar omgekeken, naar de dingen die ik in het verleden heb geschreven. En om eerlijk te zijn als ik nu de stukken terug lees vraag ik me zelf af, tjee hoe ben ik daar opgekomen
je blijft wonderlijke dingen schrijven! D