Nieuw Verhalenboek over Grutte Pier!

Door Taco-Veldstra gepubliceerd op Friday 31 January 16:31

 Hoofdstuk 1::Friesland is bevrijd van de Hollanders en de Saksen, die Friesland leegroofden en vele Friezen vermoord hadden. Ook een dreigende burgeroorlog had Grutte Pier weten te voorkomen door de onderling vechtende, toonaangevende families, vrede te laten sluiten. Zij moesten zich verenigen in het snel groeiende leger met de geuzennaam: ‘De Arummer Zwarte Hoop’. Het was al snel een leger van 600 man die versterking kreeg van Harlingen, Franeker en Bolsward. De Hertog van Gelre stuurde ook huursoldaten.  Op de Hollanders die Friesland wilden binnendringen, veroverde hij samen met zijn grote neef luitenant  Wierd snelle wendbare schepen. Het waren wel 50 boten die hij  bemande met 30 man. Friezen waren goede zeilers.

WRAAK: voor de plunderingen van de Hollanders in voorgaande jaren!

De bemanning van de Hollandse schepen die ze versloegen werden overboord gegooid als ze de Zuiderzee opvoeren.…als ratten die niet konden zwemmen verdronken ze.  De boten werden geplunderd  en met de schatten kon Grutte Pier zijn huurlingen betalen. Grutte Pier had nu een leger van 4000 man en niemand waagde het om Friesland binnen te dringen, althans voorlopig was er vrede en Grutte Pier werd tot koning van Friesland gekroond. Hij had een hofhouding die bestond uit de nar Taeke Taeke die hem moest vermaken, maar soms met briljante adviezen kwam en de kok Jansmaat die hem de heerlijkste lekkernijen voorschotelde. Daarnaast had hij drie mooie blonde vrouwen veroverd op de Hollanders. Vrouwen die hem in alle opzichten moesten verwennen. Hij was een nog jonge man en zijn vrouw hadden de Hollanders vermoord en zijn boerderij platgebrand. Op dezelfde plaats stond nu een groot kasteel met een grote sloot er om heen met een ophaalbrug.

VRIJE FRIESE ONDERDANEN LEERDEN HET SJIBBOLET:

Hij verplichtte alle Friezen het Sjibbolet, rijm, te leren als wachtwoord:’

"Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries" wat zoveel betekent als: "Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is geen oprechte (ware) Fries".

BRANDMERK

Alle Friezen moesten door de smit worden gebrandmerkt op de rechteronderarm. Hij liet de smit komen en hij moest een ijzer smeden met daar in de tekst: "Leaver dea as slaef" Liever dood dan slaaf! Hij riep de adel van Friesland het eerst naar zijn kasteel. De smit Leen Jongsma had een aambeeld gemaakt en stak het brandijzer in de fel vlammende open haard. Grutte Pier legde het eerst zijn rechter arm op het aambeeld en hij verblikte of verbloosde niet toen zijn huid verschroeide. Toen de smit het ijzer weghaalde rookte de arm en iedereen zag de tekst in zwarte letters. Daarna volgde neef Wierd. Een voor een kregen alle Friezen boven de 16 het brandmerk. Jongsma had het zo druk dat hij om hulp vroeg. Grutte Pier wees 20 soldaten aan die hem moesten helpen. De smit leerde ze het ambacht en de volgende dagen werden alle Friezen gebrandmerkt!

 

WAPENFABRIEK

Lange tijd hadden de Friezen gevochten met armoedig landbouwmateriaal maar na alle veroveringen was Friesland rijk en Grutte Pier besloot met luitenant Wierd zijn leger te moderniseren. Taeke Taeke bracht hem op het idee een volledig bewapende huurling naar binnen te halen om naar zijn wapenarsenaal te kijken. Grutte Pier deed ideeën op maar wist nog verbeteringen te bedenken. De zwaarden moesten scherper en zwaarder, tenslotte waren de Friezen veel krachtiger.

 

Timmerlieden werden aangesteld om een fabriek temaken waar ook wapens werden gesmeed, zwaarden, schilden. Pijlen en bogen en knotsen met spijkers en dolken. Het leger moest tot de tanden toe bewapend worden. In de Friese vlag werd een doodshoofd  geborduurd. Hij gaf die taak aan de vrouwen. Ook moest er een volkslied komen en trommelaars en schallende trompetten. Iedereen moest het Friese volkslied leren zingen.

Friese Volkslied

 

Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, 
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.
 

Refrein:

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Vertaling:

Fries bloed kom in beweging
Bruis, kook, en bons door onze aderen!
Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde,
Het Friese land vol eer en roem

Refrein:

Klink dan en daver trots in het rond

Jouw oude eer, o Friese grond!

Klink dan en daver trots in het rond

Jouw oude eer, o Friese grond!

 

DE SMIT, KOK  EN  DE NAR!

Als laatsten waren Jongsma de smit, Jansmaat de kok en Taeke Taeke de nar aan de beurt. Grutte Pier brandmerkte de smit, die daarna de kok en Taeke Taeke als laatste onder handen wilde nemen maar  de nar was bang naar buiten gevlucht. Grutte Pier stuurde 4 soldaten op hem af, die hem al snel te pakken hadden en hem aan handen en voeten gillend naar binnen sleepten. Grutte Pier was een rechtvaardig man maar deze ongehoorzaamheid kon hij niet over zijn kant laten gaan en riep: ‘voor straf beide armen’! NEEEEEEEE!!!!!!! Maar huilend en schreeuwend van pijn onderging  Taeke Taeke zijn lot.  Grutte Pier zei: ‘wie mijn orders niet opvolgt wordt zwaar gestraf, Taeke Taeke komt er nog goed vanaf, ik was vandaag in een milde bui’. Nou daar was de nar het bepaald niet mee eens, die nog zat na te snikken van de pijn. Hij zwoer wraak! 

Wordt vervolgd!

Sieward maakte me attent op de zin: ‘Leaver dae als slaef’.

Het Fries volkslied is inde 19 e eeuw geschreven en gecomponeerd.

 

  

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank Candic en en Robin93!
Goed verhaal.
Tacoriaans mooi en prima geschreven -)
Best Thalmaray, dit keer laat ik de waarheid achter me, maar dat zijn de legendes over Grutte Pier ook.Het zijn mondelinge niet betrouwbare verhalen die ik beschreef in mijn voorgaande inleidende verhaal! Mijn doel is een verhalenboek en de drie hoofdpersonen Grutte Pier, Taeke Taeke de Nar en de kok zijn de hoofdrolspelers. Verzonnen verhalen...behalve Grutte Pier zelf, die heeft echt bestaan.Inderdaad schrijf ik een verhalen boek voor mijn kleinkinderen om voor te lezen..
Dank je Sieward, ik luisterde naar het lied en raakte ontroerd! Dank ook Merel! Ondanks dat het lied in die tijd niet bestond geeft het de sfeer goed weer!
De drie hoofdpersonen houden van elkaar maar 'wass sich liebt dass neckt sich'..dat is de strekking van de verhalen.
Ben eventjes verward over het boek waarvan je spreekt, is dit het stripverhaal die we zien in de beelden, of schrijf je een nieuw boek?
Super interresant, schrijf maar door...
Ben eventjes verward over het boek waarvan je spreekt, is dit het stripverhaal die we zien in de beelden, of schrijf je een nieuw boek?
Super interresant, schrijf maar door...
Geweldig verhaal. Ik ben benieuwd naar het vervolg .... .
Leuk dat je het Friese volkslied er ook in hebt verwerkt :)