x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Vergelijk de Bijbel met het Boek van Mormon

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 26 January 15:40

Vergelijk de Bijbel en het Boek van Mormon 1

 

     De zending van Jezus Christus

De Bijbel en het Boek van Mormon getuigen van Jezus Christus, de Zoon van God, en van zijn zoenoffer. Ze leren dat de Heiland onze zonden op Zich heeft genomen en de dood heeft overwonnen.

     Eniggeboren Zoon van God

Bijbel: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ (Johannes 3:16; zie ook Matteüs 16:16; Johannes 6:69).

Boek van Mormon: ‘Ik weet dat Jezus Christus zal komen, ja, de Zoon, de Eniggeborene des Vaders, vol genade en barmhartigheid en waarheid’ (Alma 5:48; zie ook 1 Nephi 11:16–21; Mosiah 3:5–8).

     Verzoening gebracht voor onze zonden

Bijbel: ‘Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ (Matteüs 26:28; zie ook Hebreeën 9:28; 1 Petrus 3:18).

Boek van Mormon: ‘Zie, Hij geeft Zichzelf als offer voor de zonde om aan de doeleinden der wet te voldoen voor allen die een gebroken hart en een verslagen geest hebben’ (2 Nephi 2:7; zie ook 1 Nephi 11:33; Alma 34:8–10; 3 Nephi 11:14).

     Onze smarten gedragen

Bijbel: ‘Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen’ (Jesaja 53:4; zie ook Hebreeën 2:18).

Boek van Mormon: ‘En Hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan; (…) opdat Hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naargelang hun zwakheden’ (Alma 7:11–12; zie ook Mosiah 14:3–5).

     De dood overwonnen

Bijbel: ‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn’ (1 Korintiërs 15:20; zie ook Johannes 14:19; Handelingen 26:23).

Boek van Mormon: ‘Geloof in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij door de Joden werd gedood, en door de macht van de Vader wederom is opgestaan, waardoor Hij de overwinning heeft behaald op het graf’ (Mormon 7:5; zie ook Mosiah 16:7–8; Helaman 14:17).

     Gods plan voor ons

De Bijbel en het Boek van Mormon leren dat God onze hemelse Vader is. Als zodanig heeft Hij een ‘heilsplan’ (Alma 24:14) ontwikkeld, waardoor wij door de verzoening van Jezus Christus behouden kunnen worden.

     Liefhebbende Vader in de hemel

Bijbel: ‘Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht’ (Handelingen 17:28; zie ook Psalmen 82:6; Hebreeën 12:9).

Boek van Mormon: ‘Ik weet dat [God] zijn kinderen liefheeft’ (1 Nephi 11:17; zie ook 1 Nephi 17:36).

                  

     Dit overzicht is niet volledig. Er komen er nog twee. Als onderdeel van uw persoonlijke of gezamenlijke schriftstudie kunt u tekstverwijzingen aan het overzicht toevoegen en naar beginselen zoeken die zowel in het Boek van Mormon als de Bijbel voorkomen. Gebruik daarbij de Gids bij de Schriften of de hulpmiddelen voor online studie op scriptures.lds.org en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik vind uw stukken interessant om te lezen, er zit idd een grote kennis mbt de Bijbel in, helaas kan ik het met uw (mormoonse) standpunten niet altijd eens zijn. De Bijbel is het woord van God, geen enkel boek is daarmee te vergelijken. Het lijkt er sterk op dat de Mormonen hun boek als een soort vervanger of tweede Bijbel zien. Ik heb dergelijke ervaringen meegemaakt in een geloofsgemeenschap. Ik moet helaas zeggen dat ik dit gevaarlijk vind.
Ik begrijp niet waarom die vergelijkingen, tussen de Bijbel en het Boek van Mormon moeten worden weergegeven. Komen er ook vergelijkingen met de Torah en de Koran?
Het zijn, in mijn ogen, gewoon boeken, die door mensen zijn geschreven, die dus door mensen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, dus waarom men vergelijken moet, is meer een soort van stoken tussen geloven, daar, waar vaak oorlogen uit voort stromen. Respect voor ieders manier van geloven zou gewoon meer op zijn plaats zijn.