Voor hem waren de hemelen een open boek

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 08 January 17:39

    Joseph Smith was een man voor wie de hemelen als een open boek waren, die openbaringen ontving en visioenen en die door de macht van de Heilige Geest de verborgen geheimenissen van het koninkrijk begreep.

     Het visioen van de Vader en de Zoon dat hij op zijn veertiende jaar kreeg was het eerste van vele openbaringen die hij ontving bij het herstellen van het evangelie van Jezus Christus.

     In de periode van het Joodse pinksterfeest, toen er, in Kirtland, zo’n grote hoeveelheid goddelijke genade werd uitgestort, zag Joseph Smith het celestiale koninkrijk van God en zijn heerlijkheid. Hij zag ‘de alles overtreffende schoonheid’ van de poort waardoor de erfgenamen van dat koninkrijk zullen binnengaan. Hij zag de prachtige troon Gods waarop de Vader en de Zoon gezeten waren.

     Zijn visioen van de drie graden van heerlijkheid (LV76) is het meest complete en wonderbaarlijke verslag van wat zich achter de sluier bevindt dat ooit van de hand van een profeet is gekomen. Het geeft ons meer kennis omtrent de eeuwige werelden dan alles wat hiervoor reeds over dit onderwerp geschreven is. Zijn talloze openbaringen, in de naam des Heren gegeven, zetten de wonderen van de eeuwigheid en de heerlijkheden van het herstelde evangelie, op een duidelijke en tot de verbeelding sprekende wijze uiteen.

     In Leer en Verbonden hoofdstuk 89 geeft hij een openbaring aangaande “… de orde en wil van God…. Voor het tijdelijk welzijn van alle heiligen…” In de afgelopen jaren heeft de wetenschap bewezen dat dit ‘woord van wijsheid’ wáár is.

     De boeken van Mozes en Abraham geven inlichtingen omtrent de aarde en het heelal die geen mens in de dagen van Joseph geweten kon hebben.

     Hij is de man die onze huidige wereld meer heilige Schriftuur heeft gegeven dan welke profeet ook die ooit heeft geleefd; ja, hij heeft voor ons meer van de gedachte, stem en wil van God geopenbaard dan alles wat wij rijk zijn aan profetische schrijvers van het verleden.

     Hij heeft, door de gave en macht van God, het Boek van Mormon vertaald dat met de Bijbel te vergelijken is en wat een verslag is van Gods handelen met de vroegere bewoners van de Amerikaanse wereld en wat de volheid van het evangelie omvat. Het lijdt geen twijfel dat dit boek een van de grootste getuigen is dat Joseph Smith een profeet was die door God werd geroepen. Dit boek, dat werd vertaald van een oud verslag dat door de engel Moroni aan hem is overhandigd, bereide hem voor op zijn grote roeping en op meerdere bezoeken van hemelse wezens.

     Hij ontving en publiceerde voor de wereld vele visioenen en openbaringen die het handelen van God met zijn volk uiteenzetten. In het boek der Leer en Verbonden zijn er velen opgetekend.  

     Hij heeft door de Geest van inspiratie de King-James versie van de Bijbel herzien en er dingen aan hersteld, hierdoor heeft hij meer dan wie ook bijgedragen tot het vervolmaken en het in de oorspronkelijke staat terug brengen van dat heilige boekwerk. Veel van wat hij met betrekking hiertoe heeft gedaan is nu opgenomen in de Parel van Grote Waarde en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.