Maria en Jozef

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 15 December 15:49

     In matteús 1:18-25 kunnen wij lezen dat Maria en Jozef niet met elkaar getrouwd waren maar onder de strengste voorwaarden met elkaar verloofd waren. Maria werd in werkelijkheid als de vrouw van Jozef beschouwd en ontrouw van haar kant gedurende de verlovingstijd kon met de dood bestraft worden. (Deuteronomium 22:23-24.) Gedurende de verlovingstijd woonde de uitverkoren bruid bij haar ouders of vriendinnen en alle contacten tussen haarzelf en haar toekomstige man werden door een vriend of vriendin onderhouden. Toen Jozef van het op handenzijnde moederschap van Maria vernam en wist dat hij niet de vader was, had hij twee mogelijkheden. 1. Hij kon eisen dat Maria aan een openbaar verhoor en vonnis werd onderworpen, welke gebeurtenis de dood van Maria tot gevolg had kunnen hebben, of 2. Hij kon ten overstaan van getuigen in het geheim het verlovingscontract verbreken. Blijkbaar koos Jozef de barmhartigste van deze twee mogelijkheden. Hij hád zelfzuchtig en met bitterheid kunnen reageren en het getuigd van karakter dat Jozef ervoor koos in het geheim de verloving te verbreken.

     "Jozef was een rechtvaardig man, een nauwgezet waarnemer van de wet maar geen harde extremist. Bovendien had hij Maria lief en wilde, hoe zaar hij ook zelf te lijden had, haar alle onnodige vernedering besparen. Terwille van Maria schrok hij voor de gedachte aan openbaarheid terug en daarom besloot hij, met zoveel geheimhouding als de wet veroorloofde, de verloving te verbreken". (Talmage, JdC, blz. 64.)

     Misschien was het de bedoeling van de Heer, met een dergelijke ervaring Jozef te beproeven en indien dit het geval was dan heeft Jozef die beproeving met glans doorstaan. Pas nadat Jozef zijn beslissing genomen had, toen pas bezocht de engel hem en gaf hem de opdracht Maria tot zijn vrouw te nemen. De belangrijke positie van Maria was al bekend vóórdat zij geboren was (1 Nephi 11:15, 18-21; Mosiah 3:8; Alma 7:14; Jesaja 7:14) en Jozef was zonder twijfel in het vóórbestaan geordend voor de eervolle positie die hij bekleedde, want de profeet Joseph Smith heeft onderwezen: "Een ieder die een roeping bezit om tot de inwoners der aarde te prediken, werd tot dit doel reeds bestemd in de grote raadsvergadering in de hemel vóór deze wereld, waar wij thans op leven, bestond". (LvdpJS, blz. 388.) Jozef moet in het vóórbestaan al een edele ziel zijn geweest want hij werd gezegend met de buitengewone eer naar de aarde te mogen komen om op te treden als de wettige "voogd" van de Zoon van de eeuwige Hemelse Vader in het vlees.

     In Lucas 2:1-20 vinden wij het verslag van de geboorte van Jezus. Na de meningen van verschillende (Bijbel) geleerden over de geboortedatum van Christus samengevat te hebben, vergelijkt broeder James E. Talmage hun conclusies met hedendaagse openbaringen en verkondigd dan met grote stelligheid: "Wij geloven dat de zesde april de geboortedag van Jezus is, zoals in een openbaring van deze huidige bedeling reeds werd vermeld".  (Talmage, JdC, blz. 79.) Hierover heeft president harold B. Lee gezegd: "6 april is een datum van bijzondere betekenis want dan wordt niet alleen de oprichting van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' in deze bedeling herdacht, maar tevens de geboortedag van de Zaligmaker, onze Heer en Meester Jezus Christus". En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.