Prenatale screening: de combinatietest

Door Claudje1978 gepubliceerd op Monday 04 November 14:40

Alle zwangere vrouwen in Nederland hebben recht op minimaal twee echo's tijdens de zwangerschap, de termijnecho en de 20-weken echo.
Daarnaast krijgt de aanstaande moeder de keuze om de combinatietest uit te laten voeren. Maar wat houdt deze test nou eigenlijk in?

EchoHet doel van de combinatietest is het maken van een kansberekening op het krijgen van een kindje met het syndroom van Down, van Patau of het Edwardssyndroom.

Wanneer de aanstaande moeder voor het eerst bij de verloskundige komt zal deze uitleg geven over de conbinatietest. Natuurlijk krijgt de aanstaande moeder nog even de tijd om er over na te denken of zij deze test wel of niet wil laten uitvoeren. Deze test is niet verplicht, iedere ouder is vrij om zelf te bepalen of zij wel of niet willen weten of het kindje eventueel met een syndroom ter wereld zal komen. 

Deze test is echter niet meer dan een kansberekening en geeft dus nooit zekerheid of het kindje wel of niet gezond is. 

De combinatietest bestaat uit:

  • Een bloedonderzoek bij de moeder, er zal rond de 10 weken zwangerschap wat bloed afgenomen worden en worden onderzocht.
  • Een echoscopisch onderzoek wanneer de vrouw tussen de 11 en 13 weken zwanger is. Hierbij wordt dikte van de nekplooi bij het ongeboren kindje worden opgemeten. Een nekplooi is niet meer dan een soort vochtophoping achterin de nek van het ongeboren kindje. De hoeveelheid vocht bepaalt de dikte van de nekplooi. Wanneer er meer vocht aanwezig is en de nekplooi dus dikker is dan gemiddeld, kan dit duiden op een kindje met een chromosomale afwijking.

De kansberekening:

Een berekening kan gemaakt worden aan de hand van de uitslagen van het bloedonderzoek, de nekplooimeting, de leeftijd van de zwangere en de precieze duur van de zwangerschap. 
Wanneer tijdens de echo het bloedonderzoek al heeft plaatsgevonden kan de echoscopist(e) vaak meteen de uitslag berekenen.

Wanneer er uit deze berekening een kansuitslag komt van 1 op 200 of minder, spreekt men van een verhoogde kans. 

Verhoogde kans bij de combinatietest?

Over het algemeen krijgt de aanstaande moeder een goede uitslag, maar wat als zij toch een verhoogde kans heeft op het krijgen van een kindje met het syndroom van Down, Patau of Edwardssyndroom?
Vervolgonderzoek kan dan uitsluitsel geven. De aanstaande moeder kan de volgende vervolgonderzoeken aangeboden krijgen:

  • Een vlokkentest, welke uitgevoerd wordt tussen 11 en 14 weken zwangerschap
  • Een vruchtwaterpunctie, welke uitgevoerd wordt na 15 weken zwangerschap
  • Een uitgebreidere echo, soms kan dit ook al zekerheid geven

Een verhoogde kans betekent gelukkig lang niet altijd dat het ongeboren kindje een chromosomale afwijking heeft!

Lage kans bij de combinatietest?

Net als wanneer de aanstaande moeder een verhoogde kansuitslag te horen krijgt, betekent een lage uitslag ook niet altijd dat het kindje gezond ter wereld komt. De combinatietest is en blijft een kansberekening.

Voor sommige mensen is het erg belangrijk van te voren te weten of het kindje gezond zal zijn of niet, voor anderen maakt het niets uit. Erg belangrijk voor iedereen is van te voren de juiste afwegingen te maken en de voors en tegens van deze prenatale screening naast elkaar te zetten. 
Succes bij het maken van de juiste keuze!

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.