Wat is het juiste geloof?

Door B0b gepubliceerd op Saturday 17 August 23:28

WAARSCHUWING: dit artikel bevat naast feiten ook een persoonlijke visie van de schrijver over geloof. Het gehele artikel of delen daarvan kan/kunnen als kwetsend of beledigend worden ervaren door met name mensen die een religie aanhangen. De schrijver is hier in zijn geheel niet voor verantwoordelijk en het lezen van dit artikel geschiedt volledig op eigen risico.

 

Geloof
Mijn persoonlijke mening over geloof is dat ik het triest vind dat er veel mensen zijn die dat nodig hebben om goed te doen of om hun leven een doel te geven. Het leven is een doel op zich volgens mij en goed zijn voor elkaar maakt het leven een stuk gemakkelijker. Nog triester vind ik het dat veel mensen onder het mom van hun geloof anderen willen onderdrukken of zelfs nog erger, mishandelen en doden. Het is overduidelijk dat  de machthebbers, wie dat dan ook mogen zijn, geloof in het leven hebben geroepen om te onderdrukken.  Heel misschien dat er in den beginne van geloof nog iets van idealisme was, de wil om mensen samen te laten leven in harmonie. Gezien de vele verhalen in het Oude Testament over het stenigen van andersdenkenden en het oproepen tot moordpartijen, is er van dat idealisme, als dat er al ooit was, weinig overgebleven.

Tegenwoordig hebben de machthebbers een god en het geloof niet meer nodig om de massa te onderdrukken, zij maken nu gebruik van videocamera’s, vingerafdrukken, DNA en noem het maar op. We hoeven niet meer bang te zijn voor “de toorn van god”, als we ook bang kunnen zijn voor de dreigingen van een atoomoorlog, terrorisme, gelovigen, kinderporno, milieurampen en zoveel meer. Angst kweken en groepen tegen elkaar opzetten, daar gaat het om en dat al heel erg lang. Het middel dat ze daarvoor gebruiken maakt niet uit. Kerken, moskeeën en synagogen zijn niet meer nodig voor het hersenspoelen van mensen, want dat lukt via de tv thuis een stuk beter.

Ik kan mij goed voorstellen dat mensen lang geleden hun geschiedenis niet kenden doordat ze niet konden lezen en/of geen toegang hadden tot informatie en daardoor geloofden wat hen werd opgedragen. Natuurlijk wil je ook wel zeggen dat je in een specifieke god gelooft als je anders op een brandstapel eindigt. Verbijsterend vind ik het dat mensen die vandaag de dag wél toegang tot informatie hebben nog steeds kunnen geloven in de verhalen uit Bijbel, Thora of Koran. Dat ze totaal voorbij gaan aan de technologische vooruitgang en kennis. We zijn inmiddels in de hemel geweest met vliegtuigen en raketten en hebben daar geen ‘koninkrijk van god’ gezien. Dat mensen misschien in een opperwezen willen geloven, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar om daar dan meteen een man in de hemel van te maken die er net zoals ons/mannen uitziet vind ik wel heel bekrompen. Net als het idee dat de Aarde het middelpunt van het heelal zou zijn of dat het heel grote universum speciaal voor ons mensen is geschapen.

Mijn geloof is echt het enige juiste geloof!
Waarom zijn gelovige mensen vaak zo overtuigd van hun eigen geloof en zien zij andere geloven als niet echt? Waarom denken ze dat andere geloven heidens zijn of door de duivel zijn bedacht? Waarom vinden ze het ene geloof ‘onzin’ en hun eigen geloof, dat feitelijk net zo onzinnig is, niet?

Waarom willen veel gelovige mensen nooit eens in de geschiedenis kijken om vervolgens tot de ontdekking te komen dat hun geloof slechts een (slap) aftreksel is van veel oudere gebeurtenissen, ideeën en geloven? Dit geldt zowel voor het Jodendom, Christendom als Islam.

Jodendom
De Joden waren tijdens hun ballingschap in Babylon in aanraking gekomen met de diverse goden en verhalen van de Babyloniërs. Zij hebben de vele eigenschappen van al die verschillende goden in één god gegoten en dat heeft ervoor gezorgd dat hun Jahweh een dissociatieve identiteitsstoornis heeft opgelopen. Het ene moment houdt hij ontzettend veel van mensen en het volgende moment vernietigt hij ze zonder enig pardon. Hij zet een onschuldig stel zonder kennis van goed en kwaad in een paradijselijke tuin, maar gaat helemaal over de rooie als er iemand toch van die oh zo verleidelijke appelboom een appeltje eet. Tja, dan rest er niet veel anders dan de hele mensheid tot in den treure te vervloeken, maar toch heel liefdevol.  Nu moet je van hem je zoon dood maken en straks toch maar niet.

Cristendom
Borduurt weer voort op het geloof van de Joden. In Griekenland of Rome kwam iemand op het idee om de Joden na te apen en ook een eigen soort van god samen te stellen. Zij goten allerlei eigenschappen van de goden die bij hun bekend waren in één persoon en dat werd Jezus. De vele symbolen van het Vaticaan zijn daar het duidelijke bewijs van. Titels als “Licht van de Wereld” maken heel duidelijk dat Jezus een personificatie van de zon is. Feitelijk waren de sterren, planeten en manen de goden volgens mensen in de oudheid.

Islam
De Arabieren maakten van hun maangod, die met een zonnegodin was getrouwd, hun enige en echte oppergod Allah. Vandaar ook het symbool van de sikkelvormige maan met de ster die de maangod en zijn dochter voorstellen. Veel Islamitische tradities stammen nog uit de tijd dat de Arabieren vele goden aanbaden.

Het is zelfs mogelijk dat het Vaticaan die op zoek was naar een bondgenoot tegen de Joden dit geloof in het leven heeft geroepen. Met als doel de bezetting van de belangrijke steden van Israël zoals bijvoorbeeld Jeruzalem. Het ironische is dat er geen kerk, zoals het Vaticaan wilde, op de plaats waar ooit de tempel van Salomo stond kwam, maar een moskee!

Maangod en Zonnegod
Kort samengevat, het Christendom is o.a. gebaseerd op een zonnegod en de Islam op een maangod.

Wat klopt hier niet?
Dag 1: 
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Dag 3:
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.

Dit is dan pagina 1 van de Thora/Bijbel, heeft het dan nog enig nut om de rest serieus te nemen?

Maar één god of niet?
Ondanks dat er in het verleden, lang voordat hun geloof bestond, vele goden waren, blijven de aanhangers van de monotheïstische geloven stug volhouden dat er maar één god is en dat is natuurlijk heel toevallig hun god.

In de Bijbel/Thora staat geschreven dat god groter is dan alle andere goden. Betekent dat dan niet dat er meerdere goden zijn? Oké, deze god lijdt naast de dissociatieve identiteitsstoornis ook nog eens aan grootheidswaanzin en vindt zichzelf wel veel groter en beter dan alle andere goden. Maar toch, er zijn dus wel andere goden. Met name het boek Deuteronomium laat daar geen twijfel over bestaan. Ondanks dat Christen in de Bijbel geloven, beweren velen van hen dat er maar één god is.

Exodus 18:11
Nu zie ik in dat de HEER machtiger is dan alle andere goden.

Exodus 20:3
Vereer naast mij geen andere goden.

Deuteronomium 4:7
Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen?

Deuteronomium 5:7
Vereer naast mij geen andere goden.

Deuteronomium 6:14-15
Laat u niet in met de goden van de omringende volken; u zou daarmee de toorn van de HEER over u afroepen en hij zou u van de aardbodem wegvagen. Want de HEER, uw God, die in uw midden is, duldt geen andere goden naast zich.

En zo zijn er nog meer voorbeelden in de Bijbel te vinden waaruit blijkt dat er meerdere goden zijn.

 

De geschiedenis
Opmerkelijk is dat veel Christenen voorbij gaan aan het feit dat Jezus, naast dat hij een personificatie van de Zon is, heel veel overeenkomsten heeft met andere mannen uit “heidense” geloven die lang voor zijn geboorte en het Christendom bestonden

Voorbeelden:

- Osiris was geboren uit een maagd en stond op uit de dood.
- Mithras was geboren uit een maagd en stond op uit de dood.
- Dionysus was geboren uit een maagd en stond op uit de dood.

En zo zijn er nog meer voorbeelden, zoals de 12 leerlingen (personificatie van de sterrenbeelden) die de heren hadden en het wijn maken van water. Waarom noemen Christenen deze geloven onzin of heidens, terwijl hun geloof in Jezus duidelijk een kopie hiervan is?

De Evangeliën
Nog veel opmerkelijker is het feit dat de eerste verhalen over Jezus op zijn vroegst pas 70 jaar, en waarschijnlijk nog langer, na zijn overlijden zijn opgetekend. Naast de boeken van Markus, Johannes, Lucas en Mattheus zijn er geen andere verhalen over het bestaan van Jezus bekend. In de periode waarin Jezus geleefd zou hebben was men al druk doende met geschiedenis en belangrijke- en alledaagse gebeurtenissen op te schrijven. Je zou verwachten dat iemand die mensen kan genezen, over water kan lopen, uit een maagd geboren is, water in wijn kan veranderen, uit de dood op kan staan, etc. wel een vermelding hier of daar waard geweest zou zijn. Maar niets en dan ook echt helemaal niets is er over Jezus geschreven toen hij nog leefde. Over de opdracht van Herodus om pas geboren jongetjes te doden, is buiten het Nieuwe Testament om evenmin iets bekend.

Dit geeft te denken, want of je nu wel of niet gelooft dat Jezus god, een halfgod of gewoon een mens was, hij heeft hoogstwaarschijnlijk helemaal niet bestaan! Althans, daar zijn naast de Evangeliën absoluut geen bewijzen voor. Echt geen één bewijs!

Dan is het ook nog op zijn zachtst gezegd vaag dat zelfs de evangeliën onderling verschillen van opvatting. Bij het ene evangelie is Jezus god, bij het andere is hij een halfgod en dan is hij weer een mens. Dan zitten er 33 generaties tussen Abraham en Jezus en dan zijn het er volgens een ander verhaal opeens 56. Ook over de geboortedatum van Jezus zijn de evangeliën het duidelijk niet eens met elkaar en was Jezus nu in Nazareth geboren of was het Bethlehem? Bestond Nazareth toen eigenlijk wel?

De vele tegenstrijdigheden, de zogenaamde kopieer en plak wonderen en de vele gebeurtenissen die uitsluitend in de Evangeliën staan beschreven, zijn genoeg redenen om aan te nemen dat het Nieuwe Testament niet op waarheid berust en dat het slechts fantasieverhalen van Griekse schrijvers bevat.  

Waarom wilden de Joden dat hij aan het kruis genageld werd, terwijl hij hun ziekten genas, hun geliefden uit de dood opwekte, eten gaf en zachtaardig was? Erg logisch klinkt dat niet. Hoewel, als je het logisch vindt klinken dat god zijn eigen zoon opoffert voor de zonden van de mensen, “zonden” die uit het eten van een appel door één persoon bestaat, dan misschien wel.

Reacties (37) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een artikel naar mijn hart.
De religieuze boeken all over the world zie ik ook als vertellingen over het Universum..ALL is ONE.
In sommige Joodse stromingen wordt dat zelfs min of meer erkend zoals in de Sefer Yetzirah, waarin men de letters van het Hebreeuwse alephbet verbindt met de planeten, elementen en sterrenbeelden (en de 5 boeken van de Torah in fact dus ook)
In het heiligste bouwwerk in Jeruzalem vindt je de zodiak ook gewoon terug....
Jezus was een gnoscist die leefde ten tijde van Apolonnius..De kerk besloot deze Jezus de heilige te maken en richtte er een kerk voor op met een dito verdraaid sprookjesboek.. iets wat Jezuss juist bestreed daar hij autonoom denken predikte... Toch dat artikel over Jezus en Apolonnius eens afmaken..
Duim omhoog voor je inhoudelijke artikel. En je hebt er werk mee gehad. En ik begon de reacties te lezen, maar Ben daar halverwege mee gestopt. Je hebt weer wat losgemaakt.
En ik geloof ook, maar ik weet niet wat de waarheid is. Daar kom ik dan vanzelf achter.
Maar er worden nog steeds mensen gedood cq plegen zelfmoord, uit naam van een hogere macht. En dat is gevaarlijk en je verschuilen achter een ander.
Wil overigens ook niet beweren dat jij mij van beledigen beschuldigt, misschien dat het wel zo overkomt dat ik dat denk.
Nee bedankt, denk dat ik met mijn wereldse ideeën direct op de brandstapels zou belanden.
Ik ben het volledig met je eens en reageerde zo omdat ik opgemerkt heb, dat er onder het mom van het verspreiden van Atheïsme, tegenwoordig ook steeds meer smaad en erger te pas komt. Dat vind ik een kwalijke zaak. Kijk bijvoorbeeld op Facebook, het word populair om gelovige belachelijk te maken. Straks krijg je nog Atheïstische Extremisten. o.0
Kan mij wel voorstellen dat het lijkt alsof ik, net als sommige gelovigen, ook mijn ideeën en moralen zit op te dringen, maar het is geheel vrijblijvend wat je (in het algemeen) er van vindt en mee doet. Ik vind de oudheid een interessante materie waar ik me in verdiep en dan stuit je al gauw op goden e.d. en dat trek ik dan door tot het heden. Ben niet boos of beledigd als je mijn artikelen onzin vindt. Ik zal er ook geen oordeel over vellen en ook niet denken dat je naar de hel gaat als je het niet eens bent met mij. Zal als ik het er met iemand over heb die aangeeft het niet te willen horen, meteen stoppen. Ga ook niet op zondagochtend langs deuren en mensen wakker bellen om mijn ideeën te verkondigen. En geweld doe ik niet aan. Sterker nog, ik weet niet eens zeker of ikzelf wel gelijk heb want ik leer er nog steeds van alles bij i.t.t. sommige gelovigen die wel denken dat ze wijsheid in pacht hebben, want het staat in hun boek en dan hoef je verder niet meer na te denken of onderzoek te doen. Voor de zekerheid wil ik benadrukken dat ik zeker niet denk dat alle gelovigen het bovenstaande wel doen.
Volgens mij wordt het anti geloof gevoel in West Europa versterkt door de aanwas van grote groepen gelovigen die zich hier komen vestigen. Wellicht dat sommigen bang zijn dat deze groepen straks de meerderheid vormen, wat in een democratie van de meeste stemmen gelden gevolgen zou kunnen hebben voor onze/Westerse verworven vrijheid. Er zijn inmiddels al meer dan genoeg volkswijken in West Europa waar die groepen al ruimschoots de meerderheid vormen. Onze voorouders hebben een heel heftige strijd moeten leveren om van het juk van de katholieken af te komen. Bij elkaar zo'n 1800 jaar onderdrukking. Denk dat de meeste niet gelovigen dit niet nog eens dunnetjes over willen doen en een soort van ingebakken allergie ontwikkeld hebben voor geloof. Of die angst reëel is laat ik in het midden.
Het beledigen van mensen om hun geloof vind ik te ver gaan, ik ben van mening dat ik dat ook niet doe. Ik geef alleen mijn visie gebaseerd op onderzoek, zoals sommige mensen hier hun visie over Jezus waar ze in geloven geven. Zij willen graag mensen bekeren, nou ik ook, maar dan andersom.
Ach ik zie niks mis met dit stuk, ik denk niet dat je echt beledigend te werk gegaan bent, veel van deze informatie heb ik eerder natuurlijk al gehoord, uit de zeitgeist films. Ik ben het dus vooral veel met je eens.
Ik kan je niet zeggen waarom geloof nou eenmaal zo belangrijk is voor sommige mensen, maar is het nou echt zo schadelijk dat je buurman of gewoon zomaar iemand die je wel of niet kent, wilt geloven dat er meer is in dit heelal dan hij begrijpen kan?
Als hij of zij daar niemand mee kwaad doet dan tenminste.
Zelf denk ik dat ik totaal niet beledigend te werk ben gegaan.
Je hebt Zeitgeist dus ook gezien :) Inderdaad een heel informatieve film en voor degenen die Zeitgeist niet gezien hebben en dat is de meerderheid denk ik: ik raad jullie aan deze film te kijken! Kan gewoon online.
Denk niet dat het schadelijk is als één buurman gelovig is. Maar wel dat het vervelender wordt, niet per se schadelijk, als op een gegeven moment al je buren gelovig zijn.
Het enge van (veel, niet allemaal natuurlijk) gelovigen is, dat als zij in de meerderheid zijn, ze de neiging krijgen hun moralen aan anderen op te dringen. Desnoods met geweld.
Goed voorbeeld is de Bijbelbelt waar je onderhand verplicht bent je kind niet in te enten. Voor sommigen een bewuste keuze, voor anderen sociale druk opgelegd door de (mede) gelovigen.
De geschiedenis heeft ook wel dubbel en dwars bewezen. Veel ellende. Wil nu nog niet beginnen over landen waar de gelovigen de dienst uitmaken, wil jij daar wonen? Ik niet.
Ik kan me ook goed vinden in jouw persoonlijke mening. Het is tegenwoordig bijna 'eng' om je echte mening te kunnen geven wanneer er zoveel gelovigen zijn om je meteen de mond te snoeren, of om je te beschuldigen van het één of ander. Ik zie vaak dat de gelovigen onder ons (naar mijn mening uiteraard) te kortzichtig zijn en dat belemmerd weer in alle verdere opzichten. Jammer vind ik dat. Je hebt een goed stuk geschreven!
Miesje, dat geldt niet voor iedereen. Ik ben zelf ook gelovig en ik dring mijn mening zeer zeker niet op een ander. We moeten heel voorzichtig zijn dat we niet alle gelovigen gaan generaliseren onder de noemer 'opdringerig' want dan beschuldigen we hen allemaal van datgene waar een niet gelovige persoon juist zo tegen ageert. Dat zou jammer zijn.
;0)
Dat is ook niet mijn bedoeling, en ik geloof ook niet dat ik het woord 'opdringerig' heb gebruikt. Het is alleen zo dat er in mijn omgeving veel gelovigen zijn die zich niet kunnen vinden in de levenswijze van diegene die niet geloven. En ik denk dat dat juist belangrijk is, zodat iedereen elkaars geloof en ongeloof kan respecteren. Uiteraard begrijp ik dat niet iedere gelovige dezelfde uitgesproken mening hoeft te hebben als de gelovigen die in de stad mensen aanspreken om zich te bekeren tot God, en als ik dat suggereerde in mijn reactie neem ik dat ook zeker terug. Het is enkel dat ik me dat niet bewust was.
Tis goed hoor lieverd! Ik ben volgens mijn kinderen niet boos te krijgen en ik ben hier ook niet boos over geweest. Het is alleen het vele stigmatiseren van andersdenkenden en ja, toch ook gelovigen waar ik soms moeite mee heb. (Heb jij niet gedaan hoor meis) Ik vind het zo jammer dat er zo weinig respect is naar elkaar toe, het zo nodig gelijk moeten hebben en daar hele artikelen aan wijden met teksten en de vaak vinnige reacties halen soms de sfeer op Plazilla naar beneden. Waarom moet dat nou?
Maar goed, ik hou er over op, mijn kleindochter ligt "I want to break free" van Queen te zingen in haar ledikantje. Jij zult straks ook een parel in je handen vasthouden! Heerlijk Miesje, kinderen zijn zo kostbaar!
Voel me nu toch een beetje aangesproken met dit 'hele'artikel.
Ik zie genoeg 'hele'artikelen en reacties op Plazilla van anderen, die "zo nodig" gelijk moeten hebben, over God, Jezus en de Duivel, maar dan met een tegenovergestelde insteek dan dit artikel. En dat vind ik nou ontzettend jammer.
Als het één wel kan, kan het andere ook naar mijn mening. Een beetje genuanceerd tegengeluid is noodzakelijk vind ik.
Maar goed, zal wel weer vinnig klinken nu.
Geloof is inderdaad ook hoop en het opium van het volk. Het zal voor veel mensen zeker een houvast zijn, dus dat is dan nog positief te noemen.
Christenen hebben gruwelijke kruistochten gehouden, als Jezus al bestaan heeft, dan was hij al dood op het moment dat Christenen daarmee begonnen. Het is dus niet zeker dat hij het eens was met het zaaien van dood en verderf in zijn of gods naam.
Moslims hebben ook gruwelijke kruistochten gehouden om het geloof er in te stampen, met hoofden afhakken en dat soort ongein. Mohammed leefde nog toen die kruistochten begonnen en gaf iemand, die de ene gruweldaad na de andere pleegde in naam van Allah, als troetelnaam â??Het zwaard van Allahâ?. Vind dit niet echt spiritueel of gericht op de macht bij het individu leggen als ik eerlijk mag zijn.
De Aarde zou inderdaad al de Hemel kunnen zijn, denk dat dit ideaal een stuk eerder bereikt zou kunnen zijn als helemaal geen geloof was geweest.
Als ik het goed begrijp zit jij dus al in een soort van paradijs op Bali. :)
Ik ben geen goede Bijbel- of Koran kenner maar ik neem in elk geval wel alles wat erin staat met heel veel korreltjes zout.
Dat Mohammed een moordenaar in de naam van Allah de troetelnaam 'Zulfikar' heeft gegeven, zal ergens opgetekend staan - dus neem ik dat maar weer met heel veel korreltjes zout. Ik denk eerder dat de politiek indertijd verantwoordelijk is voor die dichterlijke vrijheid die aan Mohammed wordt toegekend.
Zowel Jezus als Mohammed zijn (nog steeds) eerder onbegrepen als begrepen.
Bali Sorga Duniawi (Hemel op Aarde). Wie inzicht heeft in de spirituele wetten die aan alle leven ten grondslag liggen, is in staat zijn eigen leven te controleren - en leeft dan ook in een hemel op aarden. Als het niet op Bali is, dan wel ergens anders.
Los van de Massa.
Over wat Jezus uitgedragen zou hebben, is pas lang na zijn overlijden iets geschreven. Dat dan weer van horen zeggen. De één zei dit, de ander dat en dat werden verschillende, tegenstrijdige, verhalen. Een paar wijsneuzen hebben een paar honderd jaar later besloten welke verhalen 'echt' of 'niet echt' zijn en welke een plaatsje in de Bijbel verdiende.
Feit is dat er geen verhalen zijn die door Jezus zelf zijn geschreven of door iemand die met hem omging. Daarom is ook de bron/originele tekst, die dacht ik Grieks is, van de verhalen al met een korrel zout te nemen en niet alleen de vertalingen. Je kunt zelfs het bestaan van Jezus met een megakorrel zout nemen.
Van wat Mohammed uitgedragen heeft doet vooral de Koran verslag. Als de Koran niet representatief meer is door misvertalingen, is het voor ons onmogelijk om nog na te gaan wat hij dan daadwerkelijk heeft uitgedragen en kan jij ook niet weten of wij hem wel of niet goed begrijpen of hebben begrepen.
Je heb helemal gelijk. Wat er opgeschreven is in de Bijbel c.q. de Koran en door wie is daarom ook van geen enkel belang en elke discussie daarover is wat mij betreft zinloos.
De Bijbel is overigens over een periode van minimaal 500 jaar geschreven door enkele tientallen verschillende auteurs; de oudste oorspronkelijke documenten waarop de Bijbelteksten zijn gebaseeerd, zijn in het Arameens en Hebreeuws.
Door bij alles wat in de Bijbel en de Koran staat (terecht) vraagtekens te plaatsen, kun je dus ook niet het argument gebruiken dat Mohammed ooit een moordenaar de troetelnaam 'Zwaard van Allah' zou hebben gegeven en dat Mohammed om die reden dus niet erg spiritueel was ;)
Je zou inderdaad zelfs kunnen stellen dat niet te bewijzen is dat Jezus en Mohammed ooit hebben bestaan en spirituele wetten hebben uitgedragen en zo ja, wat hun woorden dan precies zouden zijn geweest. Ik vind dat echter van geen enkel belang omdat dat namelijk niets afdoet aan de feilloze werking van die spirituele wetten.
Of spirituele wetten, waarop alle grote godsdiensten in principe gebaseerd zijn, al dan niet 'waar' zijn, kun je namelijk _alleen voor jezelf bewijzen_ door ze toe te passen in de praktijk van je dagelijks leven. En om dat te doen hoef je uiteraard niet een bepaalde godsdienst aan te hangen.
Spiritualiteit en godsdiensten staan lijrecht tegenover elkaar.
Nou moet ik jou dan weer gelijk geven over die troetelnaam, inderdaad onzin om dat dan geen onzin te vinden.
Moet bekennen dat ik ook niet echt spiritueel ben ingesteld en er eigenlijk weinig tot niets van afweet. Ben wel van plan om dat ook nog goed uit te gaan zoeken.