Versteende bomen in de goudberg

Door Herborist gepubliceerd op Monday 26 November 23:37

Moerascypressen bij de Zoete Waters

Ik wandel langs de Zoete Waters in Oud-Heverlee. Jong voorjaarsgroen laat zich reeds overmoedig zien. Rood aangelopen brandnetelscheuten, fris driftig zevenblad maar ook zeldzame witte waterkers die overal in de opborrelende bronbeekjes van de hellingbossen groeien. Ook de geurende vlierscheuten zijn, zoals gewoonlijk, vroeg van de partij. Hele gewone planten en ook een heel gewoon voorjaar. Niks bijzonders dus en toch altijd weer verwondering, dat het elk jaar weer opnieuw gebeurd.

Ik wandel in het licht van de koude zon. Zuig de zoete waterlucht naar binnen en duizel bij het staren naar de eindeloos hoge, onbereikbare beuken.

In de buurt van de kapel, in een lager gelegen vochtig bosgebiedje staat een indrukwekkende groep moerascypressen. Vooral de luchtwortels die zij, als periscopen uit de nattigheid omhoog steken, spreken tot de verbeelding. Hun aanpassing door de eeuwen aan hun biotoop is opvallend.

Als herborist, die overal ook wat gebruikswaarde achter zoekt, heb ik niet direct de neiging om zulke bomen op te eten. Ik zou ook niet direct weten hoe ik daar aan moet beginnen. Er bij staan, hun energie mee beleven zonder esoterisch te doen, geeft genoeg voldoening. Toch worden deze bomen, meer bepaald de knoppen, wel gebruikt in de gemmotherapie, specifiek bij prostaatklachten. Wel een beetje een afgang dat zulke indrukwekkende bomen alleen maar voor zo'n onnozel orgaantje als de prostaat gebruikt worden. Dat moet toch beter kunnen.

Versteende moerascypressen in Hoegaarden

Zowat 20 kilometer verder bij de geosite Goudberg in Hoegaarden kun je versteende moerascypressen bekijken. Het zijn overblijfselen van een subtropisch moerasbos dat 54,9 miljoen jaar oud is. Bij de versteende bomen is het hout molecule per molecule vervangen door kiezel. Heel de boom is als het ware omgevormd tot een stenen versie van zichzelf, waarbij de kenmerken van het hout bewaard zijn gebleven. Dank zij deze bomen en de sedimenten waarin ze voorkomen kan er een reconstructie gemaakt worden van het milieu waarin ze leefden.

Behalve de versteende cypressen uit het vroegere moerasbos, biedt de Goudberg je ook een prachtig overzicht van 55 miljoen jaar evolutie van de ondergrond. Meer dan 50 miljoen jaar geleden kwam de zee immers tot in Hoegaarden. In de geosite kun je door de tijd heen langs de verschillende grondlagen wandelen en je komt te weten hoe die in de loop der tijden zijn opgebouwd.

Vijfenvijftig miljoen jaar geleden steeg de temperatuur op aarde vermoedelijk door een plotse hoge uitstoot van CO. Dat broeikaseffect vormde West-Europa om tot een uitgestrekte lagune waar het extreem warm was. Ongeveer 100.000 jaar later stabiliseerde het klimaat zich. In Noord-Frankrijk, België, Zuid-Nederland en Zuid-Engeland werden de lagunes een groot moerasgebied. Aan de zuidrand van dat gebied ging het moeras over in laagland. Brede rivieren doorkruisten die laaglanden. In de moerassige vlaktes aan de rand van die brede rivieren ontstonden grote wouden, zoals het moerascipressenwoud in Hoegaarden, waar nu dank zij de aanleg van een hoge snelheidstrein, een heel versteend bos is bloot gelegd. En..... Hoegaarden een toeristische attractie rijker is.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.