God stelt zich aan ons voor!

Door Sophia24 gepubliceerd op Friday 07 December 12:57

God wil graag dat wij weten wie Hij is. Als jij wilt dat iemand je leert kennen, wat zou je dan doen? Je zou hem of haar waarschijnlijk je naam vertellen. God heeft ook een naam. Veel religies zeggen dat zijn naam ’God’ of ’Heer’ is, maar dat zijn geen eigennamen. Het zijn titels, net als ’koning’ en ’president’. De bijbel leert dat God allerlei titels heeft, waar ’God’ en ’Heer’ er twee van zijn. Maar de bijbel leert ook dat God echt een naam heeft: Jehovah. Psalm 83:18 zegt: ’Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde.’ In werkelijkheid komt Gods naam in oude bijbelhandschriften duizenden keren voor. Jehovah wil dus dat je zijn naam kent en gebruikt. We zouden kunnen zeggen dat hij de bijbel gebruikt om zich aan ons voor te stellen.

God heeft zichzelf een naam gegeven die een bijzondere betekenis heeft. Zijn naam, Jehovah, betekent dat hij al zijn beloften kan nakomen en dat hij alles wat hij zich voorneemt, kan uitvoeren. Gods naam is echt uniek en hoort alleen bij hem. Jehovah is in meer opzichten uniek. Waarom?

De titel „Almachtige” leert ons dat Jehovah het machtigste wezen is dat er bestaat. Niemand anders is zo machtig, hij is oppermachtig. En de titel „Koning der eeuwigheid” leert ons dat Jehovah God in een ander opzicht uniek is. Hij is de enige die altijd heeft bestaan.

Jehovah God is ook uniek omdat alleen hij de Schepper is. Alles wat we maar kunnen bedenken, van de onzichtbare schepselen in de hemel en de sterren in de nacht tot het fruit aan de bomen en de vissen in het water, alles bestaat omdat Jehovah de Schepper is!

Het is waar dat wij God niet kunnen zien, omdat hij een onzichtbare geest is. Maar door te leren wat de bijbel over hem zegt, kunnen wij zijn persoonlijkheid leren kennen. Net als de psalmist zullen wij „de aangenaamheid van Jehovah” zien (Psalm 27:4; Romeinen 1:20). Hoe meer wij over Jehovah leren, hoe reëler hij voor ons zal worden en hoe meer reden wij zullen hebben om van hem te gaan houden en een hechte band met hem te ontwikkelen.

Wij kunnen een goede band met God hebben. Sommige mensen zijn bang dat God veel te hoog is, dat ze nooit een band met hem zouden kunnen krijgen of ook maar iets voor hem zouden kunnen betekenen. Maar de bijbel leert juist het tegenovergestelde en zegt over Jehovah God: ’Hij is eigenlijk niet ver van een ieder van ons’ (Handelingen 17:27).

Hoe kunnen wij tot God naderen en Hem leren kennen. Jezus zei: „Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus” (Johannes 17:3). De bijbel zegt dus dat het tot „eeuwig leven” leidt als wij meer over Jehovah en Jezus leren. God is liefde en Hij is een God die barmhartig en goedgunstig is, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid. Hij is „goed en vergevensgezind”  en God is geduldig. Ook is Hij is loyaal en trouw. Wanneer wij in de bijbel lezen, zullen we daarin al deze  aantrekkelijke eigenschappen van God duidelijk naar voren zien komen en zullen we gaan begrijpen waarom de bijbel ons leert Jehovah als onze Vader te zien. We hebben niet alleen het leven aan hem te danken, hij wil ook nog eens dat we een zo goed mogelijk leven hebben, net zoals een zorgzame vader dat voor zijn kinderen wil. De bijbel leert ook dat mensen vrienden van Jehovah God kunnen worden (Jakobus 2:23). Stel je dat eens voor, we kunnen bevriend zijn met de Schepper van het universum!

Behalve dat hij een beschrijving van zichzelf heeft gegeven, heeft hij ons ook het levende voorbeeld van zijn Zoon verschaft. In Jezus zien we Gods eigenschappen in actie. Door middel van de evangelieverslagen over Jezus zegt Jehovah God feitelijk: „Zo ben ik.”

Jezus’ voorbeeld toont ons hoe Jehovah God is. Jezus was zo’n volmaakt evenbeeld van zijn Vader dat hij kon zeggen: „Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien” (Johannes 14:9). Wanneer we dus in de Evangelien over Jezus lezen, over de gevoelens die hij toonde en de manier waarop hij met anderen omging, zien we in zekere zin een levend portret van zijn Vader. Jehovah God had ons beslist geen duidelijker openbaring van zijn eigenschappen kunnen geven. Ter illustratie: Stel je voor dat je probeert uit te leggen wat goedheid is. Je zou er een definitie van kunnen geven. Maar als je op iemand kunt wijzen die werkelijk een goede daad verricht en kunt zeggen: „Dat is een voorbeeld van goedheid”, dan krijgt het woord „goedheid” meer betekenis en wordt het gemakkelijker te begrijpen.

God heeft door middel van Jezus iets soortgelijks gedaan om ons te helpen begrijpen hoe hij is.

Sophia

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Sophie, God stelt zich aan ons voor in Exodus als Ik ben, ik zal (er) zijn... Dat is wat anders dan JHWH (hebreeuws)Jehovah of Jahweh, of Elohim of 'Here God'. God is geen hij of zij, geen persoon zoals de mens, al gedraagt hij zich wel in Genesis en Exodus als een gespleten persoonlijkheid. God wil ook niks van ons. Laat ons vrij in onze gedachten en keuze's en laat ons gewoon leren van gemaakte fouten. De bijbel is niet het 'woord van God' maar het woord over God, door mensen geschreven door interpretatie van menselijke gedachten, waar de bijbelschrijvers ten onrechte geloofden dat zij door God waren geinspireerd. Echter in zekere zin hebben ze onbewust nog gelijk ook, want alles is energie en het collectieve bewustzijn is in feite God. Dit is de neerslag van het onlangs door natuurwetenschappers ondekte informatieVeld zoals eerder ook zwaartekracht, elektro magnetisch veld en nucleaire velden zijn ontdekt door dezelfde wetenschap.Dit zijn ontdekkingen van na de bijbel (4.000 jaar geleden). Dus beste Sophie, met respect voor jouw bijbelkennis en dogma's van Jehovah's Getuigen uit het Wachttorengenootschap' en het uit 7 mannen bestaande besturend lichaam in Brooklyn New York (VS). Na de bijbel zijn nieuwe ontdekkingen gedaan en is ook evolutie bewezen, want immers er komen heden nog steeds vele nieuwe diersoorten.God leren kennen kun je beter doen door te luisteren naar je innerlijke stem en geweten, je gevoel(ens) en de ervaring, want die staan in tegenstelling tot woorden niet open voor misinterpretatie.En nog wat wat mij dwars zit bij Jehobah's wees verdraagzaam naar de wereld en naar je eigen kritische geloofsgenoten ook al verkondigen ze in jullie ogen 'dwaalleer' en hebben een andere levenstijl. Bemoei je niet met de persoonlijke levenssfeer van anderen, ook niet van je eigen geloofsgenoten, en sluit niemand uit. Dat staat weliswaar in de bijbek, maar Jezus zou dit hebben geschrapt als hij er van geweten zou hebben. Hij was immers de LIEFDE zelf en niets anders, vergevingsgezind, lankmoedig, karaktervol, begripvol etc etc. Iets wat jullie 'oudsten' en zogeheten gezagdragers soms nog moeten leren. Maar goed ook een oudste in de gemeenschap is nooit te oud om te leren! Overigens heb ik waardering voor je grote bijbelkennis, en dat is ook wel logisch, omdat jullie de bijbel intensief bestuderen. Kennelijk is de eigen bijbelverklaring niet voldoende ook niet en juist voor jullie als zich 'in de waarheid' voelende 'christenen'. Welnu de waarheid is niet bij mensen, maar bij God. Mensen hebben alleen hun waarheid. Ook groepen mensen (kerken) hebben zo hun eigen waarheden dogma;s) en ook onwaarheden.....vr gr Co.jameijer@quicknet.nl. ps lees mijn boek 'Geloof in een duurzame wereld' isbn bij Bol.com 2e hands nog te bestellen! of lees mijn bijdragen in Plazilla onder het kopje Teleskoop Magazine. Binnenkort schrijf ik een hostorisch artikel over de 'anti-christ' (RK Kerk) en ook over 'Jehovah's Getuigen' wiens leer en organisatie (sekte) heb bestudeerd, en met wie ik vele gesprekken heb gehad.....en aanwezig was op een congres in Heerenveen..