Waar komt de mens vandaan?

Door Nescio gepubliceerd op Thursday 23 January 08:57

De titel van dit artikel is uiteraard een retorische vraag. Wie het weet, mag het zeggen en de antwoorden op die retorische vraag zijn voor wie goed zoekt gemakkelijk te vinden. Maar geen van die antwoorden geven helaas definitief uitsluitsel. Diverse artikelen en reakties hierop die o.a. hier op Plazilla recent en langer geleden zijn verschenen, getuigen hiervan. In plaats van mee te doen met de discussie leek het me beter om mijn commentaar en visie te verwerken in (weer) een artikel.

Er zijn grofweg drie theorieën - het bijbelse scheppingsverhaal, de  Big Bang met de evolutietheorie en de theorie dat de mens ooit uit de ruimte is gekomen.

Elke theorie heeft z'n aanhangers en als aanhanger van zo'n theorie weet je uiteraard zeker dat jouw theorie de juiste is en 'dus' op waarheid berust.

Voor wie nog geen keuze heeft gemaakt: de enige optie die je hebt, is om bij het maken van een keuze al dan niet je gezond verstand te gebruiken. Laten we daarom eerst maar eens een en ander op een rijtje gaan zetten zodat de nodige 'mind set' bereikt wordt.
 
Het Scheppingsverhaal volgens de Bijbel
 
b2354e724e058b88b8a4a81e3b05e854.jpgDe overtuigingen van het moderne Christendom zijn gebaseerd op fides (geloof) dat indertijd door de kerkleiding is bepaald en is opgelegd aan haar volgelingen. Het betreft hier een blindelings geloven dat alles wat door de hoge clerus over de Bijbel gezegd wordt waar is - zonder ook maar iets in twijfel te trekken. Zo betreft de Bijbel volgens de kerkleiding (en dientengevolge ook volgens de gelovigen) alleen maar God's woord en God's woord is uiteraard altijd waar en kan nooit in twijfel worden getrokken. Punt. Einde discussie.
 
Opmerkelijk is echter dat de vroege Christenen hun overtuigingen niet op fides baseerden maar 'gnostiek', een spirituele (innerlijke) wetenschap die nota bene door Jezus werd uitgedragen.
 
Tijdens het Concilie van Nicacea (325 n.Chr.) werd die gnostieke basis van het Christendom merkwaardig genoeg door de toenmalige kerkleiding in de ban gedaan en als ketterij beschouwd. Ketters staan in de ogen van Christenen onder invloed van de Duivel en ketters worden volgens hen onverbiddelijk door God worden gestraft met een enkeltje naar de Hel. Aan het feit dat Jezus gnostiek uitdroeg, wordt uiteraard stilletjes voorbij gegaan.
 
Zie onder andere de Apocryphon van Johannes welke wordt aangehaald in het artikel "Reincarnatie, werkbezoekjes aan de Aarde".
 
De 'Big Bang' met de Evolutie theorie 
 
e860d88b6a5610ef5d59092345305880_medium.
De evolutietheorie tracht tevergeefs sluitend bewijs te leveren dat in de loop van de lineaire tijd uit simpistische levensvormen complexe levensvormen zijn ontstaan. De mens lijkt qua uiterlijk weliswaar enigszins op sommige families van de mensapen, maar het DNA van de mens komt daarentegen het sterkst overeen met het DNA van varkens en niet met dat van mensapen. 
 
DNA is erfelijk, dus dat houdt dan toch in dat de mens eerder van varkens zou moeten afstammen (uiteraard nadat een aantal nog niet getraceerde modificaties kunnen worden 'bewezen' aan de hand van nog te vinden schedels van de varkensmens). Maar wie weet is het wel zo dat het varken van de mens afstamt? :)
 
Het feit dat er schedels en andere botten van 'Neanderhalers' zijn gevonden, en andere artifacten, bewijst wat mij betreft dus helemaal niets. Hooguit dat deze levensvorm qua uiterlijk en houding op de moderne mens leek. Wetenschappers die de evolutietheorie aanhangen: exit stage left.
 
De Ruimtemens
446fe113801efd8d81cb1288e9ac3d4f.jpg
 
Als de mens van oorsprong uit de ruimte naar de Aarde is gekomen, dan zou dat een hoge technologische kennis gevergd hebben - een technologie die op een hoger peil staat dan onze huidige technologie.
 
Bij deze theorie dient echter wel een verklaring worden gezocht hoe het dan komt dat die hoogstaande technologie van die ruimtemens niet is geevolueerd maar gedevolueerd (de oorspronkelijke kennis moet dus in de loop der tijd totaal verloren zijn gegaan). Bovendien moeten er ook artefacten zijn die deze theorie onderbouwen.
 
Dergelijke overblijfselen die duiden op een technologie die verder gevorderd is dan welke we nu bezitten, kunnen eventueel gevonden worden op het Gizeh plateau. (zie o.a. de serie "Het Geheim van de Piramides"). Maar afgezien van het feit dat het hier overduidelijk wordt aangetoond dat de piramides zijn gebouwd met een kennis die blijkbaar verloren is gegaan, bewijst dit nog niet dat de mens van oorsprong uit de ruimte komt.
 
Zowel religieuze fanaten als wetenschappers weten zeker dat ze gelijk hebben. De Bijbel is God's woord en God's woord is onherroepelijk waar. De evolutietheorie is wetenschap en daarom onherroepelijk waar. En de gevonden sporen van een technologisch hoogstaand niveau bij de bouw van de piramides is volgens anderen weer overtuigend bewijs dat de oorsprong van de mens niet-Aards is,
 
Opgemerkt dient te worden dat deze drie theorieën stuk voor stuk zijn gebaseerd op het bestaan van slechts drie dimensies die een begin en een einde impliceren, en op de onherroepelijkheid van lineaire tijd - een eindeloze weg die niets zal bewijzen en nergens naar toe leidt,
 
Zijn er soms nog andere mogelijkheden die naar de oorsprong van de mens wijzen? 
 
Volgens de gnostiek vindt de schepping 'op dit moment' plaats, buiten de lineaire tijd. Er is geen begin en geen einde, er is geen beloning en geen straf. Er is geen daar en geen hier. Alleen als je ervan overtuigd bent dat er een begin en een einde is, dat er een daar en een hier in lineaire tijd, een hemel en een hel, beloning en straf, dan zul je dat ook als zodanig ervaren en je ervaring zal bewijzen dat je gelijk hebt - ook al ervaren anderen dat weer anders..... :)
 
Deze laatste mogelijkheid wordt onder andere nader toegelicht in de serie "De Tijd Paradox"
 
© 23 januari 2014, Nescio
 
 

Reacties (18) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank je wel voor het delen. Ben benieuwd naar die laatste mogelijkheid. De tijd paradox.
Evolutie is niet tevergeefs, je zit er helemaal naast.
http://vimeo.com/47855834
goed opletten, als je durft!
Sorry, ik kijk geen filmpjes op internet.
Zoo he, sterk argument! Je lijkt de paus wel in de tijd van Galileï
Ontzettend goed geschreven artikel, bro .... .
Mooi dat je nog even aanhaalt dat de vroege christenen de gnostiek hoog in het vaandel hadden!
Dank voor je commentaar Siewerd!
Hi Nescio, mooi te zien... dat je op zoek bent naar antwoorden.
Heb je de docu 'Thrive;What on earth will it take weleens bekeken?
https://www.youtube.com/watch?v=B4TzPtQUMbs
Dank je voor je reaktie. Ik heb de docu niet gezien. Ik denk de antwoorden die voor het moment van belang zijn al wel gevonden te hebben en ik breng deze voortdurend in de praktijk van mijn belevingswereld. Dat is een beetje mijn eigen, real-time docu en het is fantastisch om te ervaren dat die antwoorden allemaal blijken te kloppen.
Goed zo!
Heel mooi stuk Nescio :-) Ik kan er mij volledig in vinden.
Ik zag jouw reactie bij het artikel van Vuurvlinder wel bij mijn reacties staan, maar niet onder haar artikel. Ik kon dus niet reageren, helaas.
Ik moet zeggen dat je hier veel werk van hebt gemaakt, waar je de duim voor verdiend hebt. Het is overigens zo dat er ook veel wetenschappers zijn die geloven in de Bijbel als Gods Woord en de Bijbel mijns inziens terecht zien als een wetenschappelijk boek.
En de meeste mensen op Plazilla weten ook wel hoe ik er over denk.
Dank je wel voor je duim Bokita. Mijn reaktie bij Vuurvlinder's artikel zie ik wel staan.
Ik reageerde daar op jouw opmerking, "Het is onmogelijk te bewijzen dat de Bijbel aan alle kanten rammelt, want het is gewoon Gods Woord"
Zo'n opmerking is niet erg wetenschappelijk, vind je zelf ook niet? Vooral als je hier ook nog eens opnieuw opmerkt dat de Bijbel een wetenschappelijk boek is.
Bovendien is zo'n opmerking vreemd omdat je daarmee zegt dat wetenschappelijk bewezen kan worden dat God's woord waar is terwijl je eerder verkondigde dat het onmogelijk te bewijzen is dat wat in de Bijbel staat (God's woord) niet waar is.
Als het inderdaad waar zou zijn dat de Bijbelteksten God's woorden vertegenwoordign, dan snap ik niet dat God zich zonder verdere uitleg te pas en te onpas tegenspreekt en zaken verkondigt die bewijsbaar wetenschapplijk onmogelijk zijn. Met respect, ik krijg dan de indruk dat God de Bijbel geschreven moet hebben na het nuttigen van een aantal flessen wijn.
Goed artikel Nescio! En over het ontstaan van de mens zijn er waarschijnlijk meer theorieën dan mensen op aarde. Feit is wel, elke theorie blijft feitelijk tot in de eeuwigheid een theorie, dus een fantasie (hoe we die fantasie ook mogen noemen, bijvoorbeeld bijgeloof... geloof... of iets anders) zolang niet onomstotelijk is bewezen dat het feitelijk ook zo is.
Dank je voor je reakie Kai-Maduro.
Het probleem ligt hem in het feit dat niets ooit universeel bewezen kan worden, het ooit zullen vinden van één waarheid die voor iedereen geldt is een illusie.
Alle vermeende waarheden zijn wat dat betreft illusionaire waarheden op het individuele vlak, zolang je er als individu maar van overtuigd bent dat iets waar is.
De Christelijke visie klopt daarom in al haar individuele nuances. Voor Christenen is de Hemel waar God tot in de eeuwigheid zal worden gediend een feit, net zo goed als het een feit is dat de mens een toevalstreffer van de Natuur is of een medeschepper naast God.
Overtuigingen bepalen hoe werkelijkheid van de individuele belevingswereld eruit ziet.
Heel mooi artikel weer en sterke onderbouwing.
Tja, wie het weet mag het zeggen.. ;)