Paul Hellyer de farizeeër kaapt het verzet

Door Koenie gepubliceerd op Friday 10 January 16:48

  • “Canada’s Former Defense Minister Says Space Aliens Live Among Us, But Hate Our Nukes”Rawstory.com, January 6, 2014
  • “If We Down at Least One UFO We’ll Be Facing an Interstellar War – Former Defense Minister of Canada”RT, December 30, 2013

Velen hebben de naam Paul Hellyer wel al eens gehoord, hij is de voormalige Canadese minister van defensie. Hij is de politicus die beweert dat buitenaardsen op Aarde leven en dat we nood hebben aan een nieuwe samenleving. Voor zij die enige waarde hechten aan zijn verkondigingen, het is met spijt dat ik uw fantasie zal doorprikken. Hoewel, als ik eerlijk mag zijn spijt het mij niet want het is uiterst belangrijk dat iemand voor u het bedrog bloot legt.

Paul Hellyer verkondigt dat overheden buitenaardse technologie geheim houden, technologie die er voor zou kunnen zorgen dat we geen fossiele brandstof meer hoeven te gebruiken.

Helaas, de technologie waarnaar hij verwijst is niet buitenaards, het is wel geheim maar dat is omdat zij die toegang hebben tot deze technologie er alle baat bij hebben om dat zo te houden. Dat is nu net de reden waardoor men kan heersen over de wereld. Men houdt het beste voor zichzelf, pas wanneer alles in gereedheid is gebracht en iedereen op de juiste positie is geplaatst om de enorme winsten te kunnen binnenhalen, zal men de “nieuwe” technologie ter beschikking stellen voor commercieel gebruik. Dit is een eenvoudig principe dat iedereen toch zou moeten kunnen snappen.

Wie houdt deze zogenaamde “buitenaardse” technologie geheim? Wel, dat is diezelfde groep mensen die een corporatieve wereldregering willen invoeren en deze ook willen leiden natuurlijk.

Maar de ware aard van Hellyer’s kruistocht reikt verder dan enkel buitenaardse wezens en UFO’s (ongeïdentificeerde vliegende objecten). Dit onderdeel van de show dient enkel om de UFO-beweging aan de zijde te krijgen van de komende corporatieve wereldregering. Op deze manier maakt hij de weg vrij voor een compleet andere missie.

Wanneer hij zegt dat hij een UFO heeft gezien dan brengt hij geen wilde, buitenaardse verkondigingen. Veel mensen hebben reeds ongeïdentificeerde vliegende objecten waargenomen, ik ook. Betekent dit dat die ongeïdentificeerde vliegende objecten buitenaards zijn? Natuurlijk niet. Militaire technologie is immers veel verder geavanceerd dan wat men te zien krijgt op TV en in het nieuws. Hefschroefvliegtuigen en andere conventionele vliegende tuigen, bommen en raketten zijn oude technologiën en de echte leuke speeltjes die worden bewaard ver weg uit het zicht van de bevolking.

Toch kan men vaak de effecten waarnemen van die geheime wapens en technologiën, zeker wanneer er zich onnatuurlijke stormen [1, 2, 3] en onnatuurlijke tsunami’s [1, 2] voordoen maar zelfs deze technologiën zijn niet meer zo nieuw.

Reeds op 28 april 1997, tijdens een militaire briefing, verklaarde de toenmalige Amerikaanse minister van defensie William S. Cohen:

  • “Er zijn rapporten die zeggen dat bepaalde landen proberen om onder andere een soort ebola virus te maken en dat zou een gevaarlijk verschijnsel zijn, op z’n zachtst gezegd. Alvin Toeffler heeft beschreven hoe wetenschappers proberen om bepaalde ziekteverwekkers aan te maken met etnisch-specifieke eigenschappen om bepaalde etnische groepen uit te roeien. Anderen maken een soort van insecten die bepaalde gewassen vernietigen. Nog anderen houden zich bezig met eco-terrorisme waarbij ze het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen kunnen opwekken en vulkanen kunnen laten uitbarsten door middel van elektromagnetische golven.”

Die andere missie waarvoor Hellyer de weg moet vrijmaken, met z’n verhaal over aliens en UFO’s, ligt in de aard van Project Blue Beam [1, 2, 3]. Hij zegt zelfs dat alle religies en de niet-gelovigen moeten samenwerken om een nieuw “Koninkrijk van god op Aarde” te bouwen. Nu, voor alle duidelijkheid, om de overtuigingen van de niet-gelovigen zomaar omver te werpen en hun plots wel te doen geloven in dit nieuw “koninkrijk op Aarde” behoort echter  niet tot de realiteit. Natuurlijk, wanneer er een buitenaardse klemtoon wordt gelegd op de zaak dan is de mogelijkheid er inderdaad wel om een groot deel van de niet-gelovigen te overtuigen van de echtheid van deze nieuwe religie. En dat is nu net waarvoor deze ‘buitenaardse’ strategie wordt toegepast: “HOE KUNNEN WE GANS DE WERELD OM DE TUIN LEIDEN?”

Volgens menig lezer, is dit alles begrijpelijk niet voldoende om hun te overtuigen van m’n stelling.

Maar er is meer…

Tijdens zijn 1-uur durende speech in 2011, spreekt Paul Hellyer de woorden die de meeste mensen willen horen en het is zo dat men de massa kan beetnemen. Alle dictators doen immers net hetzelfde om aan de macht te komen en te kunnen heersen over hun volkeren.

Hellyer misleidt zijn publiek door te bevestigen dat het finaciële systeem slecht is, dat bankiers de crisissen orkestreren en dat er fundamenteel iets moet veranderen. Wie kan hier nu nee tegen zeggen? Er zit immers veel waarheid in zijn beweringen. Maar om te begrijpen wat er nu juist plaatsvond tijdens deze speech is het noodzakelijk om het grotere geheel te aanschouwen.

Er is een reden waarom het oude systeem moet verdwijnen, volgens de mensen en Hellyer, maar elk hebben ze een ander idee over de uitkomst en elk volgen ze een ander agenda. De mensen hebben een toekomst voor ogen waarin ze zelf de normen en hun levens bepalen, geheel onafhankelijk van de bankiers en hun kredieten. Hellyer daar tegenover vertegenwoordigt een toekomst waarin de corporatieve wereldregering een totale overname en dominantie eist. U kan dit duidelijk merken aan het einde van z’n speech. Tijdens de laatste 7 minuten beantwoordt, en ontwijkt hij vooral, enkele interessante vragen. Die zeven minuten zijn de belangrijkste van de gehele speech, het is dan dat hij ontmaskerd wordt. In de ogen van zij die de signalen kunnen opvangen is het nu meer dan duidelijk dat hij een agent is van de nieuwe wereld orde/wereldregering/agenda 21.

Tijdens zijn speech is Hellyer niets meer dan een spreekbuis voor de Verenigde Naties, hij predikt de bedrieglijke new age Agenda 21. Een bewezen feit gezien hij de mensheid beschuldigt van het veroorzaken van de opwarming van de Aarde, hoewel deze valse beschuldiging reeds vele keren werd herleid tot brandhout [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Wanneer Hellyer wordt gevraagd wat zijn mening is over het feit dat de mens verantwoordelijk is voor minder dan 1% in temperatuurverschil op Aarde en dat de zon de dominante warmtebron is, dan verwijst hij zijn publiek door naar een boek dat ze moeten lezen in plaats van hun concrete feiten en data aan te reiken. Volgens Hellyer zorgt de zon voor “enige” warmte maar dat is niet veelbetekenend. Nu, elk kind weet natuurlijk en zal u zeggen dat dit een rommelantwoord is en niet iets is wat men mag verwachten van een voormalig minister van defensie die zogezegd aan de zijde staat van het volk, tegen de bankiers. Dit bewijst dat Hellyer nep is en een agent is van de corporatieve wereldregering. Hij geeft zelfs een deadline en tijdsbestek voor de oprichting van het nieuwe “koninkrijk” zoals hij het zelf noemt. Gezien zijn speech dateert van 2011 en hij een periode van 10 jaar aangeeft dan moet de corporatieve wereldregering ergens in 2021 werkelijkheid worden. Dat is binnen zeven jaar. Hij kan hierover wel gelijk hebben, afgaand op wat men momenteel allemaal in het werk stelt.

We kunnen deze Paul Hellyer en alien parade echter vanuit nog een ander standpunt benaderen.

Waarom zou men een politicus jaren lang toelaten om te prediken, alsof hij groot nieuws brengt, over buitenaardsen, UFO’s, “grote geheimen” en het gefaalde financiële systeem maar de waarheid over wat er echt is gebeurd op 11 september 2001 verzwijgen? Net zoals men de waarheid over de nucleaire sabotage en de nucleaire aanvallen op de kerncentrales in Fukushima [1, 2], Japan, verzwijgt. Waarom moet dit allemaal wel geheim blijven, waarom onthult Hellyer niets over deze gebeurtenissen die veel belangrijker zijn? Zou dit de corporatieve wereldregering ondermijnen?

Zou het onthullen van het feit dat de wereld wordt gegijzeld in een zaak omtrent nucleaire chantage te vernietigend zijn voor de Verenigde Naties en hun wereldregering? Natuurlijk! Dat is precies waarom men de bevolking zand in de ogen strooit met verhalen over buitenaardsen en ongeïdentificeerde vliegende objecten, terwijl de smerige geheimen worden bewaakt tot de dood door de al even geheimzinnige kliek.

Laten we dus nog wat meer ontleden van wat Hellyer zegt. Laten we hem meteen compleet in z’n hemd zetten en daarbij deze psychologische operatie ontmijnen.

De buitenaardsen hebben “regels” volgens Hellyer “en een van die regels is dat ze zich niet inmengen met onze zaken tenzij ze daartoe worden uitgenodigd.” Als dat zo is, hoe komt het dan dat mensen beweren dat ze werden ontvoerd door aliens? Is dat dan geen manier van zich in te mengen? Of zijn al deze personen gewoon gek?

“Ze hebben echt schrik dat we zo dom zullen zijn om we weer kernwapens te gaan gebruiken,” zegt Hellyer. Wel, neemt u het mij niet kwalijk maar nucleaire wapens worden regelmatig gebruikt. De VS gebruikte in Irak verarmd uranium in hun munitie, dit zorgt daar trouwens nog steeds voor geboorteafwijkingen en kanker. In mei van 2013 gebruikte Israël nucleaire wapens toen ze de oorlog verklaarden aan Syrië [1, 2]. Voor zowel de Indonesische als de Japanse [1, 2] tsunami werden nucleaire wapens ingezet en in het geval van Fukushima werden ook nucleaire wapens gebruikt om de kerncentrale aan te vallen samen met het Amerikaanse-Israëlische Stuxnet virus dat trouwens ook nog steeds actief is en de besturingssystemen blijft aanvallen.

“Veel zaken die we vandaag gebruiken komen van hun, weet u, LED lampen en microchips en Kevlar vesten,” gaat Hellyer door. Blijkbaar vindt de man het helemaal niet erg dat hij zich compleet belachelijk maakt. LED technologie dateert van voor het Roswell incident, dat zorgde voor de moderne UFO-beweging, en niet alleen in de VS ontwikkelde men LED technologie [1, 2, 3]. De uitvinding van de microchip kan men onafhankelijk toeschrijven aan personen uit Duitsland, Engeland en de VS. Wat Kevlar of poly-paraphenylene terephthalamide betreft, maak kennis met Stephanie Kwolek [1, 2]. Tot dat Hellyer zelf met ander echt bewijs voor de dag komt plaats ik mijn vertrouwen toch  maar in wat ik zelf kan uitzoeken en vinden.

Laat ons de Paul Hellyer ervaring nog eens samenvatten indien ik u onderweg ben verloren. Dit is wat hij probeerde te bereiken en hij kan daar deels zijn in geslaagd.

Als agent van de VN’s corporatieve wereldregering, die enkel dezelfde politieke en corporate kliek van vandaag zal dienen en hun nakomelingen min zij die ze willen opofferen om tot het gewenste resultaat te komen, werd Hellyer uitgezonden om het gehele verzet ( alternatieve media e.d.) te kapen omdat zij diegenen zijn die het meeste weerstand zullen bieden tegen de oprichting van een corporatieve wereldregering. Eens zij dus grotendeels op de kar zijn gesprongen zal de rest van het verzet geïndoctrineerd of geliquideerd worden [1, 2].

De rest van de bevolking, de reguliere massa, zal meer dan waarschijnlijk gewoon aanvaarden wat hun wordt voorgeschoteld. Dit kunnen we nu al merken gezien de meesten geen flauw benul hebben van wat er echt gebeurd in de wereld. Het enige waar zij om geven is consumptie en hip zijn.

Ergens in 2021, volgens Hellyer, zal de corporatieve wereldregering dan hun nieuwe religie invoeren waarvan we nu reeds het bestaan kunnen waarnemen. De ‘groene religie’ zal elk beleid dat de wereldregering invoert rechtvaardigen, alles in naam van het milieu. Daar waar nodig zullen de Groene Helmen de naleving van het corporatieve wereldbeleid afdwingen.

Wanneer ze uiteindelijk slagen in hun opzet zal de wereld voor de eerste keer onder complete controle komen van een kleine groep controlefreaks en maniakken die zullen heersen over alles en bijna iedereen. Het verzet dat buiten het systeem opereert zal blijven  en waarschijnlijk ondergronds bestaan gezien zij niet toegelaten zullen worden in de mega-steden die men nu reeds voor ogen heeft en bouwt. Buiten deze steden zal het verzet ook niet toegelaten worden, daar zullen immers de leiders en de slaafse volgelingen van de corporatieve wereldregering vertoeven wanneer we afgaan op gegevens van de Verenigde Naties hun biologische diversiteit volgens Agenda 21 [1, 2].

Dit artikel verscheen eerst op deze pagina van mijn eigen website: http://nieuwsleider.wordpress.com/2014/01/08/paul-hellyer-de-farizeeer-kaapt-het-verzet/

Een eerste, Engelstalige, versie verscheen op deze pagina van mijn website: http://jacobsfs.wordpress.com/2014/01/07/i-smell-what-they-are-cooking-and-so-can-you/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.