3/11: De geheime Fukushima aanvallen

Door Koenie gepubliceerd op Friday 10 January 16:21

Het officiële verhaal over de 2011 kernramp in Fukushima Japan (11 maart) vertoont nu na meer dan twee jaar nog steeds en alsmaar meer aanwijzingen van onnatuurlijke gebeurtenissen op die bewuste dag. Terwijl mensen van over de hele wereld onafhankelijke onderzoeken blijven voeren naar wat er zich precies heeft voorgedaan in de kerncentrale van Fukushima komen nieuwe feiten, grafieken en foto’s naar boven die meer dan waarschijnlijk een beter zicht bieden op de ware aard van de operatie.

 

AARDBEVING

De reguliere media meldde op de dag van de ramp dat de Fukushima – Daiichi kerncentrale getroffen was door een aardbeving met een kracht van “8.8 – 9.0″ op de schaal van Richter. Deze zou de vloedgolf, de tsunami, van 5 tot 23 meter hoog hebben veroorzaakt die uiteindelijk de oostkust van Japan deels overspoelde.

Maar is het werkelijk zo gebeurd? Of houden de reguliere media en de overheden informatie achter die van deze ramp in feite een nucleaire aanval maakt?

Grafieken van Japanse seismologische centra van de universiteit van Tsukuba tonen aan dat er helemaal geen 8.8 – 9.0 aardbeving was. In plaats daarvan geven de grafieken een maximum waarde aan van 6.67 op de schaal van Richter.

Fukushima, 11 maart 2011, universiteit Tsukuba, Jim Stone

Wanneer we de 6.9 – 7.2 aardbeving van 1995 in Kobe erbij halen en deze vergelijken met de aardbeving van 2011 in Fukushima zouden foto’s in deze duidelijk het verschil moeten kunnen aantonen tussen de schade aan gebouwen en de infrastructuur tijdens beide gebeurtenissen.

In Kobe zien we dat ganse gebouwen zijn ingestort of verzakt en dat een deel van de fly-over omgevallen is door de aardbeving van 1995.

 • “Het havengebied van Kobe werd het hardst getroffen, een stad met 1,5 miljoen inwoners. Ganse gebouwen, appartementsblokken en een verhoogde snelweg stortten in waarbij minstens 200 mensen omkwamen en 13.000 gewond raakten.” BBC, 17 januari 1995
Aardbeving Kobe Japan, 1995

Aardbeving Kobe Japan, 1995

De vermeende en veel krachtigere 8.8 – 9.0 aardbeving die twee jaar geleden in Fukushima plaats vond moet dus bij gevolg foto’s en beeldmateriaal opleveren waarop duidelijk de schade te zien is ten gevolge van de uiterst krachtige schokken, waarbij gehele steden en dorpen in puin zouden moeten liggen. Maar zelfs als de tsunami aankomt en over land raast zien we duidelijk op camerabeelden en foto’s dat zelfs houten huizen en een carport (zoals te zien is in de laatste foto, links onderaan, in onderstaande foto’s) de 8.8 – 9.0 aardbeving als bij wonder hebben overleefd.

Aardbeving, tsunami, Fukushima, 11 maart 2011, Jim Stone

Aardbeving en tsunami, Fukushima, 11 maart 2011

Volgens de schaal van Richter zou een aardbeving zoals deze van 2011 in Fukushima moeten zorgen voor:

 • Grote verwoesting; vrijwel alle gebouwen worden onbewoonbaar of storten helemaal in; mogelijk vele duizenden doden en gewonden; bomen ontwortelen massaal; elektriciteitspalen begeven het; acuut levensgevaar zowel binnen als buiten gebouwen; aan kusten catastrofale, tot 40 meter hoge vloedgolven mogelijk. [1]
 • [Een] grote ramp met mogelijk totale verwoesting over duizenden kilometers; alle gebouwen storten volledig in; lokale aardschollen verschuiven; rotsen en gebergtes kunnen scheuren; honderdduizenden of zelfs miljoenen doden en gewonden mogelijk en plaatselijk zelfs volledige vernietiging van alle leven; enorme vloedgolven die mogelijk meerdere continenten zullen aantasten. Verder mogelijk: grote verschuivingen van de tektonische platen; verschijnen, verschuiven of verdwijnen van delen van landen en eilanden; vorming van nieuwe subductiezones; verandering van de nutatie of de omwentelingssnelheid van de aarde. [1]
 • Of zoals de Iselinge Hogeschool het schrijft: Algemene verwoesting van gebouwen. Niets blijft overeind, rotsen breken in stukken, veel aardverschuivingen. [2]

Toch vinden we een RT nieuwsbericht en interview van 11 maart 2011 met Dr. Robert Jacobs die op het ogenblik van de aardbeving in Hiroshima was. Daarin verklaarde hij: “[Hiroshima] is vrij ver van Tokyo gelegen dus wij voelden helemaal niets van de aardbeving, “ hij gaat verder en zegt dat hij op de hoogte werd gebracht van de aardbeving wanneer “mensen hem begonnen op te bellen om te vragen of alles in orde was met hem.”

Schokken van deze aardbeving met een vermeende kracht van 8.8 – 9.0 op de schaal van Richter hadden wel moeten gevoeld worden door Dr. Robert, gezien aardbevingen met zo’n kracht duizenden kilometers ver kunnen worden waargenomen en schade kunnen veroorzaken. Tokyo is zo’n 800 km verwijderd van Hiroshima.

In ditzelfde nieuwsbericht verklaart men nochtans dat de aardbeving tot in Hawaï werd waargenomen.

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=ZWmjRG3m6Dw

Laten we voor alle duidelijkheid dit even op een kaart bekijken om zo aan te tonen dat van bij het begin foute, misleidende  informatie de wereld werd ingestuurd. De aardbeving werd dus niet gevoeld in Hiroshima maar wel in Hawaï?

De afstand van Hiroshima, aangeduid met de rode stip, t.o.v. Fukushima en de afstand t.o.v. Hawaï: Hiroshima, Fukushima, Hawaï

Nu komt de vraag natuurlijk: waar haalden de media hun informatie en cijfers vandaan waaruit moet blijken dat de aardbeving een kracht van 8.8 tot 9.0 had?

Welke seismologische grafieken werden gebruikt door hun bronnen?

De gegevens die de USGS (U.S. Geological Survey) verspreidde bieden helaas geen vermelding van meetstation MYG011 dat het dichtst gelegen was bij het epicentrum van de vermeende “8.8 – 9.0″ aardbeving, meer dan waarschijnlijk omdat dit meetstation helemaal geen aardbeving van 8.8 noch van 9.0 had geregistreerd maar wel een van 5.63 op de schaal van Richter.

Op 2 februari 2013 gaf de USGS opnieuw een foute waarde aan m.b.t. een andere aardbeving in Japan.

Bovendien spreken ze bij de USGS over nog andere waarden die echt niet geloofwaardig zijn:

USGS, Fukushima

 

De beelden vanuit een Sendai nieuwsdienst, zo’n 150 km verwijderd van Fukushima, spreken de bovenstaande USGS waarden dan ook compleet tegen. Er werd duidelijk niemand tegen de muur gekatapulteerd zoals de USGS waarden laten blijken:

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=Vx3ELotauVM

Ook de volgende videobeelden vertonen geen tekenen van totale destructie zoals omschreven wordt door de schaal van Richter voor aardbevingen met een sterkte van 8.8 – 9.0.

Een supermarkt in Sendai. De wagens op de parking bewegen amper en de magazines in de rekken staan netjes op hun plaats. Verlichtingspalen staan allen loodrecht overeind:

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=WZqV_VGhaFg

Binnen in een gebouw in Sendai, net zoals op de nieuwsdienst, wordt ook hier niets of niemand tegen de muur gekatapulteerd zoals de USGS laat uitschijnen:

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=5kvCsFjazas

Een shoppingcenter in Sendai:

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=k-JzfvytroU

Samen aan tafel tijdens de aardbeving, het wordt duidelijk dat inderdaad geen 8.8 – 9.0 aardbeving plaatsvond. De maximale waarde van 6.67 is wel heel aannemelijk en u ziet aan de reactie van de werkneemster dat zij dit eigenlijk vrij gewoon vindt. De bereide maaltijden passeren keurig aan de toonbank:

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=5M9YUKr42xw

Ook hier wordt niemand of niets met een grote kracht tegen de muur geslingerd:

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=S2WxIgdtynI

8.8 – 9.0 of minder dan 6.67?

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=2TeGQ4-6e2o

“Zo ziet het kantoor er uit na de aardbeving,” zegt de man die dit filmde:

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=xCeX2nJva6k

Waarom verspreidden overheden en de media onvolledige of zelfs valse grafieken en gegevens, wat valt er te winnen bij zulke praktijken?

En wat met de werkelijke toestand van de kerncentrale, werd deze wel juist weergegeven in het officiële verhaal? Zo meldden de media en overheden dat er een explosie was in reactor 4 waardoor er ook brand was ontstaan in het betreffende gebouw. Merk op dat deze explosie gebeurde in een reactor die buiten dienst was, voor onderhoud van het interne, stalen omhulsel.

 • “Wat er wel had moeten gebeuren in reactor 4: de brandstofbaden zouden smelten en ontbranden eens het water is verdampt. Het gebouw zou lijden onder de radioactieve stralingen maar er zou geen explosie plaatsvinden…”
 • “Reactor 3 is helemaal verwoest. Dit wil zeggen dat iedereen die iets heeft beweerd over druk, temperaturen en zo meer i.v.m. reactor 3 na 14 maart 2011 niet de gehele waarheid heeft gesproken of aangehaald. We dienen met z’n allen daaraan veel meer aandacht te besteden om te voorkomen dat zulke onwaarheden in de toekomst nog worden verspreid.” Jim Stone [2], voormalig NSA analist, freelance journalist.

Iets anders zorgde dus voor die explosie in reactor 4.

Kerncentrale, Fukushima, 11 maart 2011

Fukushima, reactor 4

De ramp in de Japanse kerncentrale is enorm, mensen zijn omgekomen en nog meer zijn nu nog steeds blootgesteld aan de dodelijke radioactieve stralingen. Alsof dit niet ernstig genoeg is blijkt ook nog eens dat Build-Up, het bedrijf dat instaat voor de behandeling van de kerncentrale na de ramp, haar medewerkers heeft gedwongen om de stralingsgegevens te vervalsen.

 • “Medewerkers van een nucleaire centrale mogen niet blootgesteld worden aan stralingen die hoger zijn dan 50 millisievert per jaar. Build-Up wou dit omzeilen door de stralingsmeters van de werknemers te voorzien van loden omhulsels waardoor dus een lagere waarde zou worden afgelezen door de werknemers.” RT, 22 juli 2012

In 2011 meldde Fukushima Diary:

 • Werknemers die belast zijn met de schoonmaak en herstellingen in Fukushima zouden worden blootgesteld aan 250 millisievert. Meer nog, wanneer de werknemers werden overgeplaatst naar andere kerncentrales dan zou men de vorige stralingen waaraan de werknemers werden blootgesteld niet eens meerekenen en dus negeren.
 • De Japanse overheid wou dat burgers stopten met zelf metingen te doen naar radioactieve stralingen omdat die metingen geen juiste waarden zouden opleveren (dus niet om de bevolking te beschermen maar vermoedelijk uit vrees dat de metingen door burgers de officiële waarden zouden tegenspreken).
 • Onervaren werknemers werden ingezet om schoonmaak- en herstellingswerken uit te voeren in de kerncentrale. Ervaren mensen weigerden de jobs omdat ze dit als zelfmoord aanschouwden gezien de hoge stralingswaarden. Lonen werden bovendien niet correct uitbetaald.
 • De lokale overheid van Kanagawa manipuleerde de gemeten, opgegeven waarden gedurende 6 maanden.
 • TEPCO verhoogde de electriciteitskosten voor particulieren met 5 tot 15%, ter compensatie van de verloren inkomsten die de kerncentrale normaal opbracht.
 • 840 “vermiste” werknemers die TEPCO niet kon traceren, daarvan publiceerde TEPCO 13 namen.
 • TEPCO dumpte meerdere keren verontreinigd water in zee.
 • Metingen door een observatiepost werden gemanipuleerd en waarden werden achtergehouden.
 • Verontreinigd water bereikte in april de Filipijnen.

In 2012 meldde Fukushima Diary:

 • Japan had net zoals Israël sinds de jaren ’60 kernwapens, met de hulp van de V.S.
 • TEPCO manipuleerde stralingswaarden om ervaren werknemers langer te laten werken.
 • Inwoners van Japan moeten noodgedwongen rekenen op de buitenlandse pers om te kunnen weten wat er in eigen land gebeurt.
 • Fukushima heeft aan de universiteit van Hirosaki gevraagd om te stoppen met hun onderzoek omdat dit mensen bang maakt.
 • De overheid hield stralingswaarden achter om geen paniek te veroorzaken.
 • Enkele minuten voor de explosie in reactor 4 was er een andere explosieve schok maar deze heeft officieel nooit plaatsgevonden.
 • Supermarktketen Aeon stopte  met de verkoop van stralingsvrije voeding en verkoopt nu verontreinigde voeding.
 • Rundvlees uit Fukushima werd als vlees uit Hokkaido gelabeld.
 • De overheid van Fukushima probeerde een lokaal voorstel te blokkeren waarbij tanden van kinderen zouden worden bewaard en onderzocht.

Tot nu toe, 2013, meldde Fukushima Diary deze belangrijke feiten:

 • Verschillende Japanse bedrijven verplaatsten hun hoofdzetel naar Singapore.
 • 18-jarige meisjes worden aangeworven om in de kerncentrale te werken.
 • In Takahagi werd de politie opgeroepen omdat een burger zelf metingen verrichtte.
 • TEPCO houdt de stralingsgegevens achter van lekken in reservoirs.
 • Een aannemer werd in Fukushima gekidnapt, mogelijks door leden van de Yakuza.

 

BEVEILIGING

Wie was verantwoordelijk voor de beveiliging van de kerncentrale, waren deze diensten in staat om tijdig in te grijpen? Hebben alle backup systemen zomaar gefaald?

Een opmerkelijk beveiligingsbedrijf bevoegd voor de beveiliging van de kerncentrale in Fukushima, het Israëlische Magna BSP, had “een constante internetverbinding met de kerncentrale, ook tijdens de ramp. Magna BSP liet dit pas op 15 maart 2011 aan TEPCO, de beheerder, weten via een artikel in de Jerusalem Post,” schrijft Jim Stone. “Waarom wachtte Magna BSP tot na de ramp om TEPCO te informeren i.v.m. de internetverbinding? Moeilijk te geloven dat TEPCO geen intresse zou tonen voor deze online connectie waarmee ze toegang zouden hebben gehad tot de reactoren.”

Magna BSP plaatste “speciale stereoscopische camera’s” in de kerncentrale om de gebouwen “te bewaken”. Deze camera’s zijn nog steeds omstreden, zeker wanneer de volgende afbeeldingen en vergelijking in acht worden genomen:

Fukushima, Magna BSP, camera's

 

Fukushima, Magna BSP, camera's (2)

 

Magna BSP bestond in 2011 precies 10 jaar, hun website is online sinds 2007 en hun Youtube kanaal werd aangemaakt op 24 november 2011. Haim Sibony en Levi Zruya zijn twee van de topfiguren binnen Magna BSP.

Toch opmerkelijk, de eerste opdracht voor Magna BSP dateert van 2010 en was de beveiliging van nucleaire reactoren in Japan:

 • Maayan Ventures meldt dat een van hun startup projecten in Dimona, Magna BSP, hun eerste order heeft ontvangen, van Japan, voor een radarsysteem om nucleaire reactoren te beveiligen. De opdracht is honderdduizenden shekels waard meldt Maayan Ventures, zonder daar verder op in te gaan.” Haaretz, 28 april 2010.

Magna BSP werkt onder meer samen met Israël’s Homeland Security [1, 2, 3].

 

STUXNET

Stuxnet dook op in Japan in juni 2010, kort nadat Magna BSP ook arriveerde. Het Stuxnet virus werkt op twee manieren, willekeurig en beheerd. Het kan worden aangepast om de schade te optimaliseren en het kan setup en industriële informatie doorspelen naar andere computers op andere locaties. Eens Stuxnet is geïnstalleerd op het host systeem d.m.v. een flash drive, zal het virus ervoor zorgen dat beveiligingsprotocols worden omzeild. Wat het virus doet wordt niet geregistreerd in de controlekamers (van de kerncentrale), daar verloopt volgens het personeel alles keurig. Stuxnet “leert” immers wat normaal is voor z’n doel en zal dan doen alsof deze waarden worden aangehouden, op de monitors in de controlekamers. Het aanwezige personeel blijft zo onwetend over de aanval en de dreigende gevaren.

Stuxnet werd specifiek ontworpen om het Siemens SCADA-systeem [1, 2] aan te vallen en is uiterst efficiënt om o.m. controlesystemen van vloeistoffen te manipuleren. De centrifuges die het heeft aangevallen in Iran waren “ideaal.” Nucleaire installaties, olieraffinaderijen en meer zijn allemaal uiterst kwetsbaar. Het werd reeds aangetoond dat Stuxnet tot stand kwam met hulp van Israël [1, 2, 3] en de V.S. en wordt ingezet met de goedkeuring van president Obama, om daarmee o.m. in Iran industriële installaties te ondermijnen.

 

SABOTAGE

De dieselgeneratoren stonden na de ramp niet zomaar open en bloot zoals nog steeds wordt beweerd. Deze stonden in de kelderverdiepingen van de turbinegebouwen die bovendien vergrendeld waren en nooit echt zijn overstroomd. Eén van de dieselgeneratoren bleef de ganse tijd operationeel maar de electrische schakelaars konden, om onbekende redenen, niet overschakelen op die generator. De kerncentrale in Fukushima werd ontworpen om in nood te kunnen overleven op slechts 1 van de 13 backup generatoren en één bleef in werking. Die ene was voldoende om andere backup systemen in de kerncentrale in werking te laten treden.

Hoe komt het dat de electrische schakelaars niet overschakelden naar de werkende backup generator? Wel, dat is net waarvoor Stuxnet werd ontworpen. Bovendien arriveerden andere noodgeneratoren reeds binnen de 9 uren bij de kerncentrale, nog voor er in feite iets was gebeurd, maar deze konden niet aangesloten worden op de reactoren omdat opnieuw de electrische schakelaars niet werkten.

In het World Nuclear Association rapport wordt bepaalde accurate informatie misleidend voorgesteld om de schrijvers ervan te beschermen, ze schrijven deels de waarheid maar op een wijze waardoor essentiële informatie anders wordt beklemtoond.

Elke reactor heeft 8 afzonderlijke bachup systemen, elk in staat om de ganse reactor te voorzien van stroom. Drie zijn ontworpen om de reactor functioneel te houden wanneer zelfs de noodgeneratoren falen. Fukushima had ook een backup systeem dat werkte op stoom. Dus ook indien geen dieselgeneratoren konden worden ingezet zou dit systeem in werking treden. De stoom wordt dan afgeleid naar 1 van de 2 turbines die op hun beurt waterpompen aandrijven om de reactor af te koelen. Slechts één van deze twee is voldoende om de reactor aan te drijven. Ook dit systeem trad nauwelijks in werking toen alle (6) activeringskleppen het lieten afweten. Bij reactor 1 en 3 werkte dit backup systeem tijdelijk, respectievelijk gedurende een uur en twee dagen.

Fukushima, turbine

 

Gezien Stuxnet “normale waarden” aangaf op de monitors in de controlekamers wist niemand van het personeel wat er echt aan het gebeuren was. Eén of enkele activeringskleppen die falen dat kan toeval zijn. Maar alle zes en alle andere noodsystemen ook? Dat kan enkel sabotage betekenen.

Verder was er nog een ander compleet autonoom backup systeem waarbij geboreerd water wordt gebruikt om de kernreactor(en) in principe onherroepelijk te doven. Ook deze weigerden allemaal dienst. De betrouwbaarheid van deze noodsystemen is nochtans technisch en theoretisch verzekerd.

Fukushima, geboreerd water

 

 

AANVAL EN TSUNAMI

Nu we weten dat de makers van het Stuxnet virus dit mogelijkerwijs via Rusland tot in Fukushima brachten mag worden aangenomen dat ook Stuxnet een onderdeel is van de “Fukushima Operatie” [1, 2, 3, 4]. De “speciale stereoscopische camera’s” die werden een jaar voor de ramp/aanval geïnstalleerd.

Laat ons dus ook maar de tsunami aankaarten. Het is duidelijk dat een vloedgolf de oostkust van Japan deels heeft vernietigd (deze zorgde voor veel meer schade dan de aardbeving!) maar de sterkste aardschokken ontstonden aan land, niet in zee, zoals vastgelegd door meetstation MYG004. Deze waren niet sterker dan 6.67 op de schaal van Richter, daardoor kan deze aardbeving niet verantwoordelijk geweest zijn voor het ontstaan van de vloedgolf richting eigen epicentrum dan nog!

Toch was er een tsunami dus iets anders moet die in gang hebben gezet. Wat zou, naast een aardbeving, in staat zijn om een tsunami te veroorzaken?

Een militaire briefing van 28 april 1997 met de toenmalige Amerikaanse minister van defensie William Cohen kan daar een degelijk antwoord op bieden, de briefing wijst aan dat men toen reeds kennis had over het bestaan van electromagnetische wapens die aardbevingen en vulkaanuitbarstingen kunnen veroorzaken.

 • “Men werkt aan manieren van eco-terrorisme waarbij het klimaat kan worden gemanipuleerd, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen kunnen worden veroorzaakt. Er zijn dus genoeg breinen die actief zoeken naar manieren om andere landen effectief aan te vallen. Het is echt en net daarom moeten we ons nog meer inzetten, het is heel belangrijk.”

Dit idee is dus geen wilde gok. Herinner u het Israëlische beveiligingsbedrijf Magna BSP, wiens praktijken alsmaar meer vragen doen oproepen. Wie zou zich het meest bedreigd voelen wanneer het kernenergie en -wapens betreft? Had Israël, die zelf ook kernwapens maakt en bezit [1, 2], er een probleem [1, 2] mee dat Japan verrijkt uranium zou leveren aan Iran [1, 2, 3, 4, 5, 6] die recentelijk twee spionnen terechtstelde waarvan een in opdracht werkte van Israël’s  Mossad? Ze hebben toegegeven dat ook zij het Stuxnet virus hebben gemaakt en ze hadden hun “beveiligingspersoneel”, 12 werknemers van Magna BSP,  reeds ter plaatse die trouwens allemaal terugkeerden naar Israël een week voor de aardbeving en tsunami!

Toch moeten we hier niet enkel Israël met de vinger wijzen. De verklaring van William Cohen, in 1997, die verwijst naar electromagnetische wapens “om andere landen effectief aan te vallen” kan voor sommigen niet voldoende zijn als bewijs voor zulke denkpistes.

Het is daarom dat we ook de volgende links naar artikels en documenten, die spreken over een “tsunami bom”, meegeven in dit verslag:

 

PARALLELLEN MET 9/11

Beide officiële verhalen 3/11 en 9/11, leveren geen overtuigend bewijs dat de echte daders moet aantonen.

In beide gebeurtenissen komt de schade niet overeen met de vermeende oorzaken:

bij het WTC op 11 september 2001 werd ook gebouw 7 gecontroleerd tot instorten gebracht, dit werd trouwens door de BBC zo’n 20 minuten te vroeg aangekondigd. Tijdens de ramp/aanval in Fukushima op 11 maart 2011 vertoonden de dorpen en steden geen tekenen van een “8.8 – 9.0″ aardbeving, zelfs niet wanneer de vloedgolf aankomt zoals camerabeelden en foto’s dit hebben bevestigd.

In beide dossiers wordt Israël genoemd, samen met beschuldigende details, feitelijke informatie en verklaringen. Dit zijn enkele voorbeelden daarvan:

 • 9/11 New York: Het Israëlische container- en vrachtvervoer bedrijf Zim, met meerdere verdiepingen ter beschikking in de Twin Towers en gekend om samen te werken met Mossad, verliet hun kantoren dagen voor de aanvallen en pleegden daarbij contractbreuk door het vervroegd ontbinden van het leasecontract. De beruchte dansende leden van Mossad die werden opgepakt omdat ze de aanslagen reeds aan het filmen waren nog voor dat de vliegtuigen in de WTC torens waren gevlogen werden al even snel weer vrijgelaten.
 • 3/11 Fukushima: Het Israëlische Magna BSP, met enkel een gekend verleden als aannemer voor de IDF (Israeli Defense Forces) en Japan, heeft een verdacht kort online verleden ondanks een 12-jarig bestaan. Magna BSP had via speciale stereoscopische camera’s een constante internetverbinding met de kerncentrale, ook tijdens de ramp/aanval. De twaalf werknemers keerden een week voor de aardbeving en tsunami terug naar Israël.

Beide aanvallen/rampen gebeurden op de 11de van de maand (net zoals de aanvallen van 11 september 2012 op de CIA villa in Benghazi).

 

EIGEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

Ondanks het feit dat hun middelen verder reiken dan de onze en daardoor dus in staat zijn om de waarheid te melden hebben overheden en de gevestigde media opnieuw gefaald en ons, het volk, bewust [1, 2 en de Fukushima Diary berichten van 2011, 2012, 2013] alweer onjuiste berichten voorgeschoteld waarin de echte waarheid zoek blijft. Men heeft zich zelfs verontschuldigd voor het feit dat ze de gebeurtenissen in Fukushima hebben gebruikt als onderdeel van een marketing campagne.

Het is daarom dus noodzakelijk dat we eigen onderzoeken blijven voeren. Enkel door zelf de rampen en de aanvallen te onderzoeken zullen we de echte feiten vinden en kunnen we volgende geheime operaties door overheden en instellingen hopelijk voorkomen.

 

Origineel Engelstalig Fukushima Rapport door Jim Stone [1, 2]

Dit artikel verscheen eerst op deze pagina van mijn eigen website: http://nieuwsleider.wordpress.com/2013/05/20/311-de-geheime-fukushima-aanvallen/

Een eerste versie van dit verslag werd gepubliceerd door VolksMagazine.net op 7/10/2012, mijn andere website welke niet meer  online is.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Fukushima 3/11 Truth:
311truth.wordpress.com