Hoeveel verdien je met thuiswerk/ verdiensten thuiswerk

Door Nicole19831 gepubliceerd op Monday 08 July 09:18

Inleiding

Thuiswerk de definitie

Verdiensten met thuiswerk per uur

Het minimumloon in vergelijking tot het '' thuiswerk loon''

Slotconclusie thuiswerk op financieel gebied

Wat verdient een pakketbezorger nou netto en bruto per jaar

Inleiding

Thuiswerk, het lijkt de uitkomst voor iedere ouder. Lekker bij je kinderen thuis op de bank en af en toe een envelopje vullen, folderwijkje lopen, enquetes invullen, emailtjes lezen of een mystery shopje doen en teksten typen voor geld. Dat zal toch wel lekker aantikken?!

In dit artikel zal ik duidelijk uiteen zetten wat de financiële gevolgen zullen zijn bij de keuze voor thuiswerk ten opzichte van een regulier dienstverband bij een werkgever.

De definitie van thuiswerk/freelance thuiswerker

Ten eerste zet hier ik hier de definitie van thuiswerk neer zoals deze in dit artikel is bedoeld

''werk dat in het algemeen op stukloon-basis betaald en thuis verricht wordt met aan de thuiswerker verstrekt materiaal''.

Verdiensten met thuiswerk/ freelance werk per uur

Nee helaas, de gemiddelde verdiensten met thuiswerk liggen (als je geluk hebt) rond de 3 tot 5 euro per uur. Tel hierbij op dat je niet verzekerd bent (geen recht op ww, ziektekosten etc.), je geen vakantiegeld ontvangt en geen pensioenopbouw hebt. Daarnaast zul je nooit stijgen in salaris etcetera.

Het minimumloon in vergelijking tot het ''thuiswerk loon''

Het minimumloon in Nederland is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en loopt uiteen van €8,40 (bij een 40-urige werkweek) tot € 9,33 per uur (36-urige werkweek) in 2012. Tel daar het vakantiegeld bij op en dan zit je al snel op uurlonen van respectievelijk € 9,07 en € 10,07. Jeugdschalen zijn bij deze vergelijking buiten beschouwing gelaten. Het aantal uren per week is branche afhankelijk. Zorginstellingen, gemeentes en dergelijke hebben meestal een 36- urige werkweek. Een accountantsbureau, advocatenkantoor etc kent vaak een 40-urige werkweek.

Slotconclusie thuiswerk op financieel gebied

Er bestaat dus een groot verschil in vergoeding bij thuiswerk of een ''normale baan''.

Thuiswerkbedrijven zijn helaas in staat om gouden bergen te beloven en beweren vaak tot wel € 3.000 in de maand uit te kunnen betalen. Ik wil de eerste thuiswerker die dat is gelukt wel een keertje spreken.

Mag iemand dan zomaar minder uitbetalen dan het minimumloon? Ja dit mag. Bij een thuiswerk organisatie werk je als Freelancer. Je bent dus niet in dienst van het bedrijf en je wordt dus ''aangenomen'' voor een specifieke klus. Er is in deze dus geen sprake van een gezagsverhouding zoals bij een regulier dienstverband. De opdrachtgever mag buiten deze klus niets van je eisen. Hij kan niet bepalen wanneer je op vakantie mag, hij mag je werktijden niet bepalen en na de klus ben je weer vrij man/vrouw.

Waarom doen mensen dit werk dan? Nou heel simpel onwetendheid en mooie onzin verhalen. Wist jij al dat je zo dramatisch slecht verdiende met thuiswerk voordat je dit las? Daarnaast is niet iedere inwoner van Nederland een slinkse internetondernemer met veel verstand van zaken (ook al menen ze van wel). Geloof je boerenverstand af en toe, als iets te mooi is om waar te zijn dan is het vaak ook zo.

Een mooi voorbeeld zijn de postpakketbezorger in Nederland. Wat verdient een pakketbezorger nou netto per maand?

Een pakketbezorger verdient voor 145 tot 155 stops per dag, 6 dagen in de week werken € 1.000,-. Ik heb gevraagd aan de pakketbezorger hier in de straat hoe lang ze hier mee bezig was (met die 145 tot 155 stops per dag). Ze gaf aan te werken van 09.00 tot 23.00 inclusief het afwerken van haar administratie. Nou kijk dat zijn nog eens werkdagen.... Min een 1,5 uur pauze per dag zijn dat 12,5 uur werken. We gaan eens tellen. 12,5 uur * 6 dagen = 75 uur in de week . € 1.000,-/ 75 uur = € 13,33 per uur dat lijkt nog niet verkeerd voor het rondbrengen van een paar pakketjes.

Maar een pakketbezorger is een zelfstandige ondernemer en ontvangt dus geen onkostenvergoeding voor benzine/diesel, ontvangt geen vakantiegeld etcetera.

Dus van die € 1.000,- gaan we de kosten halen die elke pakketbezorger gemiddeld genomen heeft. Het gemiddeld aantal kilometers wat een koerier maakt per dag worden geschat op 250 kilomter per dag. Let op dit zijn sowieso onzuinige kilometers met de vele stops en binnen de bebouwde kom rijden. Volgens de fabrieks specificatie zal een Caddy binnen de bebouwde kom 5.7 liter per 100 kilometer verbruiken dus ongeveer op 1 op 17,5 daar tel ik ongeveer 10% bij omdat fabrieksspecificaties vaak een mooier beeld schetsen en omdat er veel meer stops dan normaal worden gemaakt. Dus maken we er van 1 op 15,7. Dat zetten we af tegen de 250 kilometer per dag. 250km / 15,7 = afgerond 16 liter diesel. Uitgaande van een dieselprijs van 1,45 dus 1,20 excl. btw per kilometer = € 19,20 * 6 dagen = € 115,20. Wegenbelasting is 7,15 per week. Verzekering WA ongeveer 6,92 per week (uitgaande van een paar schade vrije jaren). Onderhoud wagen grootste kostenpost het onderhoud en de banden. Banden vervangen na ongeveer 30.000 kilometer dus na 20 weken ongeveer vervangen dus ongeveer € 16,- per week. Overig onderhoud stel ik ongeveer op 25 euro per week in verband met keuringen klein materiaal etc.

€ 1.000,- min bovengenoemde posten = € 829,73. Dus € 829,73/75 uur = € 11,06 per uur. Er van uitgaande dat de ondernemer nooit ziek is en op vakantie gaat kan deze pakketbezorger op jaarbasis 52 weken a 75 uur = 3.900 * € 11,06 = € 43.134 verdienen. Daar moet natuurlijk wel belasting vanaf.

€ 43.134 -/- zelfstandige aftrek (7.280) € 35.854 - MKB vrijstelling van 14% ( 5019,56) = € 33.834,44.

Te betalen belasting 1e en 2e schijf € 13.029 en 3e schijf € 198,-.

De pakketbezorger verdient dus € 43.134- te betalen belasting zoals hierboven omschreven ( 13.029+198) = € 29.907 dus per uur /3.900 = € 7,66 netto.

De ondernemer bouwt geen pensioen of vakantiegeld op en bij werkeloosheid krijgt de ondernemer geen WW uitkering.

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een bezorger met een huurhuis, zonder kinderen en partner en een eenmanszaa

 

 

 

 

 

 


 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.