Het Ver-enige-nde Beginsel

Door Cor de Vrieze gepubliceerd op Sunday 28 April 10:00

 Bij de neus genomen?

  Ma-tsu en Po-chang zagen, tijdens een wandeling, wilde eenden vliegen.

  "Wat zijn dat?" vroeg Ma-tsu.

  "Wilde eenden," zei Po-chang.

  "Waar vliegen ze heen?" vroeg Ma-tsu.

  Po-chang antwoordde: "Ze zijn reeds weggevlogen".

  Waarop Ma-tsu plotseling hard in Po-chang's neus kneep.

  "Hoe kunnen ze ooit weggevlogen zijn?" wedervoer Ma-tsu.

  Dit was het ogenblik van Po-chang's inzicht.

 

Een persoonlijke kijk in het Oneindige Heelal                        

 

Na mijn artikelen over de 7 beginselen en de 12 stellingen rest mij nog de vraag wat nu pre­cies het Unieke of Verenigende Principe is. Hoe kan dat nou: 7 beginselen en dan ook nog een Uniek of Enig Beginsel? En dan nog eens een keer die 12 stellingen.

Het Enige en Verenigende Beginsel is  Yin en Yang. George Ohsawa noemde Yin en Yang de sleutel tot het geheim van de filosofie van het Verre Oosten, de sleutel tot het Koninkrijk der Hemelen.

 

Een echt geheim

Maar hoe zit het ook weer met een geheim? Een echt geheim wel te verstaan, natuurlijk. Een echt geheim is daarom geheim, omdat het niet in woorden uitgelegd kan worden. "Kun jij een ge­heimpje bewaren?" was toch altijd de vraag, wanneer het ging om iets wat wel kon, maar niet gezegd mocht worden. Je mond praat je immers zo voorbij.

 

Satori

Het echte geheim, daarin moet je ingewijd worden. Dat gaat niet door woorden, maar door een diepgaande ervaring. Zo knepen Zen-meesters hun leerlingen wel eens in de neus, tij­dens het weerleggen van hun dwalingen. En een enkele keer bracht dat de Ver­lichting: Satori! Ja, potverdorie, zo wil ik ook wel bij de neus genomen worden.

 

Niet uitleggen

De Zen-meester legt niet uit, maar stelt vragen. Absurde af en toe. Soms moedigt hij zijn leerlingen aan de dwaling ten volle te beleven. Maar wat hij ook allemaal doet in zijn pogin­gen zijn leerlingen tot verlichting te brengen, één ding doet hij niet: hij legt niets uit. In de woorden van George Ohsawa verbergen woorden juist de ware aard van de geest der oosterse filosofie.

 

Wel uitleggen

George Ohasawa deed dan ook iets zeer uitzonderlijks. Hij overtrad deze - welhaast heilige - ongeschreven wet. Speciaal voor de westerse wereld vertaalde hij het Enige Beginsel in de 12 stellingen en de 7 beginselen en wijdde zijn leven aan het ons uitleggen ervan. In zijn boek "The Unique Principle", oorspronkelijk in 1931 in het Frans uitgegeven,  vertelt hij daarom ook dat dit volgens de oosterse traditie niet te verde­digen is en dat hij zijn oosterse leer­lingen de stel­lin­gen en beginse­len niet onderwijzen zal.

 

Zen-vragen voor de westerse geest

Waarom moet ons iets uitgelegd worden dat, zoals George Ohsawa zelf zei, zo eenvoudig, ja zelfs zo verrassend eenvoudig is?

Is het door onze westerse denkwijze, dat wij menen dat alles ingewikkeld is?

Is het omdat het Enige Beginsel, dit Vereni­gende Beginsel, alleen door ervaring te verstaan is?

Zijn wij soms apen die wel het kunstje kunnen opvoeren, maar het kunstje niet begrijpen?

Moet ons instinct en onze intuïtie niet eens hoog­nodig wakker geschud worden?

Is het niet volgens onze christe­lijke traditie dat de Liefde alle tegenstellingen overwint, verenigt?

Zien wij door al die beginselen en stellin­gen de Liefde nog wel?

Zijn dit niet nu niet eens een paar enige Zen-vragen voor de westerse geest?

Ga er maar eens rustig - zo maar - voor zitten.

 

Copyright © 1996, 2016, Cor de Vrieze

 

Oorspronkelijk in iets gewijzigde vorm gepubliceerd in Macro'drome 33, september 1996 - het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging voor Macrobiotiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.