De 12 stellingen van verandering en beweging

Door Cor de Vrieze gepubliceerd op Saturday 27 April 21:35

Het is al weer enige tijd geleden dat ik stopte met macrobiotiek. Niettemin denk ik dat het volgende artikel interessant is. Volgens mij zijn de 7 universele principes en de 12 wetten van het oneindige universum een belangrijke bijdrage aan een beter en dieper begrip van de Yin Yang filosofie.

 

door Cor de Vrieze

 

Dit artikel is het vervolg op "De 7 beginselen van het oneindige heelal". Met deze en de andere bijdrage hoop ik een vertaling in gewoon Nederlands gemaakt te hebben van de 7 principes en de 12 theorema's, die het doorgronden en toepassen ervan vergemakkelijkt.

Ik heb het niet alleen bij een vertaling gelaten; niet voor niets heb ik ook de volgorde van de beginselen veranderd. In mijn ogen zijn de 7 beginselen en de 12 stellingen niet zomaar 2 manieren om de orde van het heelal te zien en begrijpen.

In mijn beschrijving vullen beginselen en stellingen elkaar aan, ja, zijn zelfs tegengesteld aan elkaar te noemen. De ene beschrijving wil ik Yin - de 7 beginselen - en de andere Yang - de 12 stellingen van verandering en beweging - noemen.

Mijn opmerkingen en vragen bij de afzonderlijke stellingen zijn gebaseerd op mijn eigen ervaringen en inzichten tot zover als zij nu reiken. Daarmee hoop ik je te inspireren tot het doen van je eigen ontdekkingen en het stellen van je eigen vragen.

 

Een persoonlijke kijk in het oneindige heelal

 

In mijn andere artikel over de 7 algemene beginselen van het oneindige heelal waren de verschijnselen, zoals die zich in onze alledaagse werkelijkheid aan ons voordoen, vertrekpunt voor een reis in de Oneindigheid. Verschijnselen waarin op het eerste gezicht weinig samenhang te bespeuren valt. Totdat wij begrijpen dat alle verschijnselen tot elkaar aanvullende tegenstellingen te herleiden zijn en uiteindelijk tot de 2 alles omarmende invloeden Yin en Yang. Via dit besef belanden we in de Oneindigheid (Yin).

Met de 12 stellingen van verandering en beweging reizen we in precies de tegenovergestelde richting. In deze bijdrage ver­trekken we vanuit de Oneindigheid, en na een korte uiteenzet­ting over de oorsprong van Yin en Yang, via de uitgebreide be­schrijving van de eigenschappen en werking van Yin en Yang, komen we verrijkt met deze kennis terug in onze alledaagse werkelijkheid (Yang).

 

Bij de 12 theorema's zien we in de boeken "Zen Macrobiotiek" en "Makrobiotiek" het tegenovergestelde van wat we bij de 7 principes zagen. In "Zen Macrobiotiek" vinden we een beknopte versie van George Ohsawa en in "Makrobiotiek" van Michio Kushi vinden we een versie van een welhaast acacadabrische woorden­brei.

In Zen Macrobiotiek overdrijft Ohsawa in mijn ogen in het 2-de theorema wanneer hij het heeft over dat Yin en Yang oneindig, voortdurend en altijd ...... dat is 3 maal van het zelfde. Oneindig is, lijkt mij, eeuwig genoeg.

In Kushi's "Makrobiotiek" worden de stellingen met zoveel omhaal van - moeilijke - woorden omschreven, dat het voor een eenvoudig lezer nauwelijks meer te volgen is.

 

Vertaald en vernieuwd

Interessant ondertussen is wel het opduiken in het boek van Kushi van een nieuwe stelling, nl. "Groot Yin trekt klein Yin aan. Groot Yang trekt klein Yang aan" (zie Kushi's 10-de theorema). En ook ik kan het niet laten iets nieuws aan "mijn" stellingen toe te voegen (zie stelling 4).

De door mij vertaalde en vernieuwde theorema's luiden dan nu ook als volgt:

 

De 12 stellingen van verandering en beweging

 

1. Yin en Yang zijn de twee tegengestelde en elkaar aanvullende invloeden van de Oneindigheid.

 

2. Yin en Yang worden zonder ophouden voortgebracht door de  Oneindigheid zelf.

 

3. Yin is middelpuntvliedend en veroorzaakt uitzetting, licht­heid, koude, enzovoort. Yang is middelpuntzoekend en veroor­zaakt samentrekking, gewicht, hitte, licht, enzovoort. Samen brengen zij energie en alle verschijnselen voort.

 

4. Alle verschijnselen ontstaan en vergaan in spiraalvorm en  zijn Yang in het middelpunt en Yin aan de buitenzijde.

 

5. Niets is alleen maar Yin of alleen maar Yang. Alle ver­schijnselen zijn samengesteld uit Yin en Yang in verschillende verhoudingen.

 

6. Niets is neutraal. Elk verschijnsel heeft meer van Yin of meer van Yang.

 

7. Alle verschijnselen zijn tijdelijk, altijd in beweging en veranderen voortdurend. Daarmee veranderen ook voortdurend hun verhoudingen van Yin en Yang.

 

8. Uiterst Yin brengt Yang voor. En uiterst Yang brengt Yin voort.

 

9. Yin trekt Yang aan. En Yang trekt Yin aan.

 

10. Yin stoot Yin af. En Yang stoot Yang af.

 

11. Groot Yin trekt klein Yin aan. En groot Yang trekt klein Yang aan.

 

12. De aantrekkingskracht tussen de verschillende verschijn­selen is gelijk aan hun verschil in Yin en Yang.

 

 

1. Yin en Yang zijn de twee tegengestelde en elkaar aanvullende krachten van de Oneindigheid.

In "Het Shiatsu-boek" las ik een mooie beschrijving van Yin en Yang: "De Chinese karakters voor Yin en Yang betekenen respec­tievelijk de schaduw- en de zonzijde van een heuvel. De heuvel vertegenwoordigt symbolisch het bestaan. Daaromheen spelen Yin en Yang hun voortdurend wisselend spel. Ze bestaan alleen in relatie tot elkaar en het heelal."

Grote vraag is hoe men in de oudheid ooit op het idee van Yin en Yang gekomen is. In de I Tjing, het Boek der Veranderingen, wordt beschreven hoe de Oude Wijzen alle verschijnselen door beschouwing en meditatie doorvorsten. Wie weet hoe belangrijk meditatie daarbij is. Immers, concentratie op onze ademhaling is wellicht de meest directe mogelijkheid om de afwisseling van Yin en Yang te ervaren.

 

2. Yin en Yang worden zonder ophouden voortgebracht door de Oneindigheid zelf.

Ademhalen: haal ik adem, of blaast het Heelal mij de adem in? (Is overigens de letterlijke vertaling van inspiratie!)

De saxofonist John Coltrane zei het op zijn album "A Love Supreme" zo: "God is breathing through us so completely, we hardly feel it. And yet it is our everything."

Ik voel het maar nauwelijks. Terwijl mijn leven ervan afhangt. En als ik er niet op let, voel ik er helemaal niets van. Zou meditatie niet de weg naar de Oneindigheid binnen­door kunnen zijn? Als ik me concentreer op datgene dat mijn in- en uitade­ming veroorzaakt, voel ik dan niet de zonder ophouden voortgebrachte ritmische afwisseling van Yin en Yang, de uitzettende en samentrekkende beweging van mijn longen? Ben ik een accordeon in de armen van de Oneindigheid, van God? Is dit de Zen van Macrobiotiek?

 

3. Yin is middelpuntvliedend en veroorzaakt uitzetting, licht­heid, koude, enzovoort. Yang is middelpuntzoekend en veroor­zaakt samentrekking, gewicht, hitte, licht, enzovoort. Samen brengen zij energie en alle verschijnselen voort.

Deze natuurkundig klinkende stelling valt helemaal niet mee. Hoe zien wij de middelpuntvliedende werking in verschijnselen als uitzetting, wanneer wij dat uitgerekend als gevolg van verhitting waarnemen. Wat is er middelpuntvliedend aan het vullen van een ballonnetje met heliumgas, waardoor het ten hemel stijgt. Zie jij de middelpuntvliedende kracht in je koelkast?

En als je kippevel van de kou krijgt, is dat dan het gevolg van de middelpuntzoekende kracht? En hoe komt het dat je dreigt te verzuipen wanneer je met je kleren in het water valt. Je kleren die loodzwaar worden door het opnemen van het Yinne water. Hoe ervaren we dat hitte en licht door de middelpuntvliedende invloed voortgebracht worden?

Zomaar wat vragen bij deze stelling. En … wie het weet mag het zeggen.

 

4. Alle verschijnselen ontstaan en vergaan in spiraalvorm en zijn Yang in het middelpunt en Yin aan de buitenzijde.

Volgens de macrobiotische filosofie ontstaan alle verschijnse­len in spiraalvorm. Het verbaasde mij dan ook dat zo'n belang­rijke vaststelling niet in één van de principes of theorema's opgenomen is.

En als alle verschijnselen in spiraalvorm ontstaan, waarom zouden ze dan ook niet in spiraalvorm vergaan? Daarom breng ik deze opvatting onder in deze 4-de stelling.

Is de mens in spiraalvorm ontstaan? Moeilijk te zien wanneer hij zo rechtop door het leven gaat. Toch, als embryo groeiden wij allemaal in de baarmoeder spiraalvormig. En op het eind van ons leven, wanneer het verouderingsproces ons wat doet krimpen, en krom doet lopen, neigen we weer naar die spiraal­vorm. Het mankeert er dan toch eigenlijk aan dat er nog nie­mand op het idee is gekomen om zich ter aarde te laten bestel­len in een spiraalvormige doodkist. Maar dat zal in Nederland wel niet mogen.

Trouwens, hoeveel mensen rollen zich niet in de foetushouding op in bed bij het slapen gaan. En steken misschien zelfs wel hun duim in de mond. Zo kunnen we elke dag het ontstaan en vergaan in spiraalvorm beleven.

Trouwens, is een vraagteken niet een uitroepteken in spiraal­vorm?!

 

5. Niets is alleen maar Yin of alleen maar Yang. Alle verschijn­selen zijn samengesteld uit Yin en Yang in verschillende ver­houdingen.

Het Yin-Yang symbool is een van de mooiste symbolen dat ik ken. Het suggereert een vloeiende, ritmische beweging. In het wit en zwart zie ik de tegenstellingen die elkaar gelijktijdig aanvullen.

Ik zie ook dat het zwarte puntje in het wit en het witte puntje in het zwart laat zien, dat geen enkel verschijnsel absoluut Yin of Yang is, maar de kiem van zijn tegendeel in zich heeft. Zo groeit het kleine Yin ten koste van het grote Yang, om groot Yin te worden. Of, zoals je het ook kan zeggen, zo offert groot Yin zich op aan het kleine Yang, om groot Yang te laten ontstaan.

Dit weten in mijn hart, in mijn kern of hoe ik het maar noemen wil, betekent dat ik voel wanneer ik ja of nee moet zeggen. Waaraan ik offeren wil en waarvan ik groeien kan in harmonie met de orde van het heelal.

 

6. Uiterst Yin brengt Yang voor. En uiterst Yang brengt Yin voort.

"Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij." Nog een? "Met schade en schande wordt men wijs." Te oordelen naar de schade en schande die de "westerse beschaving" in de wereld aanricht, gaan wij een tijdperk van grote wijsheid tegemoet. Zo kun je vertrouwen putten uit de ellende van dit moment.

 

7. Niets is neutraal. Elk verschijnsel heeft meer van Yin of meer van Yang.

Oh ja, is dat zo? Hoe zit dat dan met die graankorrels die eeuwenlang in het hart van een piramide bewaard gebleven zijn. Zij ontkiemden niet en behielden toch hun kiemkracht. Zijn Yin en Yang daar al niet eeuwen precies even sterk? Of is dit slechts de uitzondering die deze regel bevestigt?

 

8. Alle verschijnselen zijn tijdelijk, altijd in beweging en veranderen voortdurend. Daarmee veranderen ook voortdurend hun verhoudingen van Yin en Yang. 

Nu ja, zelfs piramides verweren in de woestijnwind. En de berg Fuji, hét Japanse symbool voor de eeuwigheid, is ook op een dag foetsie. Groente die rustig in je mandje ligt, droogt uit (yang) of verrot (yin). De verhouding tussen Yin en Yang verandert voortdurend. In het ene geval verdampt het water en blijft er droge stof over. In het andere geval blijft er een drabbig vochtig prutje over; bah!

 

9. Yin trekt Yang aan. En Yang trekt Yin aan.

Zijn de aardappeltjes te flauw, dan strooi je er wat zout over. Heb je zomaar een schep zout ( Oen! ) naar binnen gele­peld, dan drink je een teiltje water leeg. Macrobiotische variant: een boterham dik belegd met tahin en miso eten en even later flink door de knieën voor een stevige portie Itali­aans ijs. Dit kwam wel eens voor in de macrobiotische praktijk van de jaren '70.

 

10. Yin stoot Yin af. En Yang stoot Yang af.

Heb je je helemaal volgepropt met chocola, dan kun je voorlo­pig geen chocola meer zien. Ja toch?

 

11. Groot Yin trekt klein Yin aan. En groot Yang trekt klein Yang aan.

Rivieren stromen naar zee. Mijn ziel wil een zijn met de oneindigheid.

 

12. De aantrekkingskracht tussen de verschillende verschijnselen is gelijk aan hun verschil in Yin en Yang.

Dat betekent ook dat hoe kleiner het verschil tussen Yin en Yang is, des te subtieler de aantrekkingskracht tussen de verschijnselen is. Een kwestie van gevoel.

 

Copyright © 1996, 2016, Cor de Vrieze

Oorspronkelijk in iets gewijzigde vorm gepubliceerd in Macro'drome 32, juli 1996 - het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging voor Macrobiotiek.

 

Bronnen:

"Het Shiatsu-boek", Paul Lundberg, uitgave Altamira, ISBN 90 6963 292 6

"Zen Macrobiotiek, de kunst van het verjongen en verlengen van het leven" door George Ohsawa, Nederlandse vertaling (1970) van de Franse uitgave "Zen Macrobiotique" uit 1958.

"Makrobiotiek, de universele weg van gezondheid en geluk" door Michio Kushi, Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke uitgave in 1977.

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat een prachtig, verrijkend en interessant artikel. Mooi met jouw uitleg erbij.
Gaat diep, mooi uitgebreid ook!