Oprichting en optreden van de Verenigde Naties

Door Zoefie99 gepubliceerd op Wednesday 25 December 17:08

Oprichting en optreden van de Verenigde Naties

Doel van de Verenigde Naties

In 1945 werd de Organisatie van de Verenigde Naties, afgekort VN, opgericht. Bijna alle staten in de wereld werden lid van de VN. Doelstellingen van de VN zijn:

  • zorgen voor vrede en veiligheid in de wereld
  • volken laten samenwerken bij het oplossen van economische en sociale problemen
  • gelegenheid bieden aan de staten om met elkaar te overleggen.

Alle lidstaten ondertekenden de Verklaring van de Rechten van de Mens. Uitgangspunt bij het opstellen ervan was dat alle mensen bepaalde grondrechten hebben. Belangrijke grondrechten in de Verklaring van de VN zijn:

  • alle mensen zijn vrij en gelijk voor de wet
  • iedereen heeft recht op eerlijke rechtspraak en een openbaar proces
  • iedereen die wordt vervolgd, heeft het recht in andere landen asiel te zoeken
  • iedereen is vrij zijn mening te uiten en aan anderen door te geven
  • de rechten en vrijheden gelden voor iedereen zonder enig onderscheid naar ras, kleur, seks, taal, geloof, politieke opvatting, bezit, nationaliteit of afkomst

Wat er van de doelstellingen van de VN terechtkomt

Geen nieuwe wereldoorlog, maar wel veel 'kleine' oorlogen

De verwachting was dat de VN zou ingrijpen bij het uitbreken van een oorlog. Dat is alleen gebeurt bij de Koreaanse Oorlog en bij de Golfoorlog (de VN kwam toen Koeweit te hulp dat door Irak was veroverd, 1991). Bij andere oorlogen kon de VN niet ingrijpen omdat één van de vijf belangrijkste landen het vetorecht gebruikte.

Vaak VN-troepen naar gebieden om (burger)oorlog te voorkomen

De VN heeft wel vaak troepen gestuurd naar gebieden om er de vrede te bewaren. Ook heeft de VN geprobeerd om een einde te maken aan 'etnische zuiveringen' (het verdrijven uit hun woongebied en in sommige gevallen ook het vermoorden van bevolkingsgroepen) in het vroegere Joegoslavië en in centraal Afrika te voorkomen.

Goed werk VN-hulporganisaties

Door een groot aantal gespecialiseerde VN-organisaties wordt overal in de wereld goed werk verricht.

Veel VN-leden trekken zich weinig aan van de VN-grondrechten

Een groot probleem is dat veel staten zich weinig of niets van de in het Westen bedachte VN-grondrechten aantrekken, omdat die in strijd zijn met hun ideologie, hun godsdienstige opvatting of hun eigen belang.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.