Awareness "Carbon footprint voor Business- & ICT Professionals"

Door Nknapen gepubliceerd op Wednesday 01 January 16:27

Carbon footprint voor Business- & ICT Professionals

Dit artikel is bedoeld om je te interesseren om over dit onderwerp na te denken: Wat kan jou duurzame waarde toevoeging zijn aan de organisatie waarin je werkzaam bent in je huidige functie?

Nam Knapen, Business Analyst & Requirements Consultant

Wat gebeurt er in de markt?

Sinds 2007 houdt de kredietcrisis niet alleen de financiële zakenwereld maar ook de wereld als geheel in zijn greep. Dit is goed merkbaar in diverse sectoren. Onder druk van de krimpende markt en crisis in het consumentenvertrouwen proberen bedrijven nieuwe ontwikkelingen om dit vertrouwen terug te winnen.

De autobranche lijkt bijvoorbeeld in een technologische versnelling te zitten. Zij brengt in minder dan een jaar tijd ieder jaar verbeterde, energiezuinige en krachtige auto’s op de markt met een forse CO2 reductie. In toenemende mate zijn steeds meer organisaties uit de top 100 bedrijven bezig met het compleet vervangen van hun serverpark met als doel 80% energiereductie en daarmee ook het behalen van een forse CO2 verlaging.

Steeds meer lijkt de mate van CO2 reductie de norm voor kwaliteit (certificering) waarmee organisaties zich willen onderscheiden in de markt. Milieu lijkt een *USP op dit moment. Commercieel wordt hierop handig ingespeeld.

Grote organisaties lijken in een efficiencyversnelling te zitten. Versneld worden verbeterprogramma’s uitgevoerd om op korte termijn een forse operational excellence te behalen in hun processen.

Technologisch wordt hieraan ook een bijdrage geleverd. Op infrastructureel niveau denkt men steeds vaker aan cloud computing. Centraliseren lijkt hier een concept, een oplossing, een trend in haar algemeenheid.

Tevens lijken organisaties steeds meer marktgericht te willen werken. De klant centraal stellen.

Wat lijkt nu de markt trend?

Kijk je naar wat er in de markt gebeurt, dan kun je de manieren waarop organisaties het hoofd proberen te bieden aan de huidige economische malaise, als volgt samenvatten:

  • Meer centraliseren t.b.v. kostenreductie
  • Meer sector of klantgerichtheid t.b.v. een verbeterde kwaliteitsbeleving bij klanten
  • *Situationeel ondernemen (rekening houdend met de leefomgeving van mens en milieu)

Wat vragen die ontwikkelingen van organisaties?

Verbeterde klantfocus vereist meer flexibiliteit van de organisaties. Meer flexibiliteit kan kostenverhogend werken, maar is noodzakelijk om de juiste kwaliteit te leveren aan klanten. Deze eis lijkt tegengesteld aan de eis om meer centralisatie (efficiency). Dit laatste is nodig om voldoende prijsconcurrerend te blijven. Organisaties lijken in een spagaat terecht te komen.

Op middellange en lange termijn kan situationeel ondernemen kostenverlagend en kwaliteitsverhogend doorwerken. Het bedrijf kan zich met het predicaat ‘groen ondernemen’ profileren in de markt. Vaak is hiervoor eerst een investering nodig in nieuwe technologieën (innovatie).

Voor innovatie is geld nodig. Gunstig kunnen lenen bij banken is hierbij van belang in een markt waarbij kostenbesparing een trend lijkt. In deze kredietcrisis lijkt dit voor bedrijven een lastig obstakel te zijn om te overwinnen.

Kan een Professional binnen een organisatie meedoen aan deze duurzame ontwikkeling?

Als de trend *duurzaamheid is, kan een Business- of een ICT Professional hieraan een bijdrage leveren vanuit zijn functie?

Steeds meer ICT projecten in de top 100 bedrijven gaan over meer efficiency behalen in processen of het verhogen van de klanttevredenheid. Een afgeleide hiervan is het maximeren van de winstmarge. Dit sluit dan mooi aan op een belangrijke doelstelling van een bedrijf namelijk het hebben van winstoogmerk.

Professionals kunnen bedrijven goed helpen door aantoonbaar toegevoegde waarde te leveren aan deze organisaties; immers, ICT als Enabler voor je business, is nog steeds een zinsnede die de nut van ICT krachtig aangeeft. Ik ben in de overtuiging dat dit nog steeds geldt wanneer je ICT op de juiste wijze inzet.

Bijvoorbeeld Analisten kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. Zij zitten vaak in voortrajecten in programma’s en hebben vanuit hun functie een leidende rol in ontwikkelingen.

In dit schrijven wordt afgevraagd of een Professional zijn eigen “Carbon Footprint” kent. Met andere woorden: op welke manier kan een Professional zijn ‘voetspoor’ achterlaten in projecten, organisaties waarbij zijn opgeleverde resultaten duurzaam zijn? Is dit mogelijk?

Als een Professional zijn eigen *Carbon Footprint kent, is hij beter in staat om aantoonbaar waarde toe te voegen aan zijn organisatie. Daarmee kan hij zich beter onderscheiden en zijn eigen professionele waarde laten zien.

Wat kan jij bijdragen?

Is een *Carbon Footprint alleen voorbehouden aan Business- & ICT Professionals? Voor iedere functie is volgens mij een ´Carbon Footprint´ te ontwikkelen. Immers elk door een professional uitgevoerde functie laat een voetafdruk achter in een organisatie.

Dit artikel is bedoeld om je te interesseren om over dit onderwerp na te denken:

“Wat kan jou duurzame waarde toevoeging zijn aan de organisatie waarin je werkzaam bent in je huidige functie?” Ben jij die ene koploper die lekker onderscheidend bezig is?

 

**Een definitie

*Carbon-footprint
CO2-Voetafdruk: een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen

*Duurzaamheid
1) streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan

2) Het resultaat van de waarborging van de raadpleegbaarheid, authenticiteit en leesbaarheid van documenten, gedurende de geldende bewaartermijn.

*USP

Unique Selling Point. Unieke eigenschap(pen) van een product of dienst, waardoor het product  of de dienst zich onderscheidt van vergelijkbaar aanbod in de markt.

*Situationeel ondernemen

Situationeel ondernemen helpt bij het ontwikkelen van een nieuwe markt of product in relatie tot de klant en de aanbieder. Beide partijen moeten zich presenteren, in elkaars wensen inleven, onderhandelen en afspraken maken. Ze zijn van elkaar afhankelijk en de mate waarin zij in staat zijn om hun aanpak aan te passen aan een specifieke situatie en omstandigheid bepaalt voor een deel hun gezamenlijk succes.

 

*****************************************************************

Methode CORE

De CORE methode is geschikt voor bedrijven die zich bezighouden met duurzame productontwikkeling.

Het onderwerp ‘sustainability’ is actueel . Het is een ontwikkeling in verschillende bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld in de voeding en voedselindustrie als wel de financiële wereld, Utiliteits- en de Energie sector, maar ook binnen de ICT- en de autobranche.

Ik heb de overtuiging dat duurzaamheid in organisaties begint bij houdbare kennis en competentie ontwikkeling van je medewerkers. Omdat kennis op deze manier niet snel verouderd zal de kwaliteit van je medewerkers voor een langere tijd waarde vast blijven. Hierover is eerder een artikel gepubliceerd met als titel ‘Van kernwaarde naar Klantwaardering’.

Voor de  liefhebber is dit artikel hier te vinden

Artikel "Van Kernwaarde naar Klantwaardering":

http://www.xead.nl/van-kernwaarde-tot-klantwaardering

Contact

Auteur N.R. Knapen is ... lees verder op mijn profiel space http://www.xead.nl/profiel/nknapen

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De jongste van onze dienst komt hij wel met iets nieuw af, schitterend allemaal. Ik wens iedere dienst een jongeling toe die de natuur op de eerste plaats zet.
duim en fan erbij!
Same here! Lijkt me een goede prikkel voor mensen in het bedrijf om zich ook echt persoonlijk op dit vlak te profileren, en dus bewuster om te gaan met het al of niet realiseren van duurzaamheidsprojecten. Duidelijk artikel!
duim en fan erbij.