200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en een nieuwe koning

Door Erica22 gepubliceerd op Thursday 04 April 23:06

 

         200 Jaar koninkrijk der Nederlanden en een nieuwe koning.

 

 

 

Koning Willem 1

 

Koning Willem I als kind

Aftreden koningin Beatrix

Naar aanleiding van de aankondiging door koningin Beatrix over haar aftreden in april, is dit misschien ook wel een goed moment om over twee honderd jaar koninkrijk der Nederlanden te schrijven. Ik wist er weinig van, en vond het interessant om me hier eens in te verdiepen.

Het klonk me eerst een beetje vreemd in de oren dat Nederland pas 200 jaar zou bestaan. Nog eens lezen, het koninkrijk der Nederlanden, in de huidige vorm, bestaat 200 jaar. Waar waren we anders gebleven ? We bestonden toch ook voor die tijd ? Wat is de huidige vorm ? Dat is een koninkrijk dat souverein is met een regering die bestaat uit een Eerste en Tweede Kamer, en de grondwet, de constitutie, zoals we die nu nog kennen. Het koninkrijk der Nederlanden ontleent zijn bestaan aan onze grondwet. Voor die tijd hadden we geen Nederlandse koning. We hadden stadhouders. En onder de Franse overheersing hadden we wel een Franse koning, koning Lodewijk Napoleon Bonaparte, de zoon van Keizer Napoleon 1, en de vader van de latere Keizer Napoleon III. Koning Lodewijk Napoleon heeft zich uiteindelijk geliefd gemaakt in Nederland door zijn menselijke optreden tijdens enkele rampen, en vele goede werken hier, waardoor hij ook wel Lodewijk de Goede genoemd werd, maar werd door zijn vader teruggeroepen naar Frankrijk omdat hij teveel aan de kant van de Nederlanders kwam te staan, en vanaf dat moment werd Nederland een Franse provincie. Omdat een groep Nederlanders bang was voor opnieuw een buitenlandse overheersing, besloten ze Willem-Frederik terug te halen. Zelfs de Republikenen kozen uiteindeljk voor deze oplossing omdat een souvereine, niet door een ander land overheersbare regering met een duidelijk  staatshoofd, die vorst of koning was ervoor zou zorgen dat er geen buitenlandse vorst meer zou heersen. De Oranjes hadden door hun voorgeschiedenis en band met Nederland natuurlijk de eerste keus. 

1813, het magische jaar.

200 jaar geleden was het 1813.

1813 - Willem Frederik, de zoon van Willem V van Oranje-Nassau, keert terug naar Nederland vanuit Engeland, waarheen hij eerder heen is gevlucht.

Nederland is tot dat moment periode onder Franse heerschappij geweest onder Napoleon. Na 1810 gaat het fout met de machtspositie van Napoleon. In Rusland en Pruisen verliest Napoleons leger daar. Dit brengt onrust in Nederland. Men wil onafhankelijkheid. Er beginnen overal opstanden als eerste in Amsterdam. Veel Fransen vluchten. 

Als daarna de legers van Engeland, Pruisen en Rusland (de kozakken) ons land binnenvallen om ons definitief te bevrijden van de Franse overheersing, is een weg naar een nieuwe regering en staatshoofd en nieuw koninkrijk der Nederlanden een feit. 

 

Bekende namen van mensen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het nieuwe koninkrijk der Nederlanden

Gijsert Karel van Hogendorp

Frans-Adam van der Duyn van Maasdam

Leopold van Limburg Stierum

op 21-11-1813 neemt dit drietal het Algemeen Bestuur van Nederand op zich.Van Limburg Stierum neemt de militaire leiding. Ze waren Oranje gezind en haalde Willem Frederik terug naar Nederland.

 

 

Aanvaarding van het Hoog bewind, in opdracht de prins van Oranje. Het driemanschap in Den-Haag hier.

 

30 November 1813, intocht in Scheveningen.

Willem Frederik kwam vanuit Engeland aan in Scheveningen op 30 november 1813. Er zijn vele schilderijen gemaakt over zijn intocht in Scheveningen. 5000 man vergezelden hem.

Een schilderij van Isings over de intocht in Scheveningen.

 

 

 

 

 

Aankomst van Willem 1 in Amsterdam.

Bekende projecten die koning Willem 1 realiseerde, of tijdens zijn bewind tot stand kwamen.

Ten eerste de totstandkoming van de Grondwet zoals door Gijsbert Karel van Hogendorp o.a. ontworpen.

De oprichting van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal.

Oprichting van de Nederlandse Bank.

Invoering van de dienstplicht.

Nam het initiatief tot het graven van het Noord-Hollands Kanaal en andere belangrijke waterwegen.

Stichting van de KMA de Koninklijke Militaire Academie.

Oprichting van de Staatscourant met daarin alle ministeriele beslissingen en wetsaanpassingen.

Hij stelde een commissie in die de drooglegging van de Haarlemmermeer moest onderzoeken.

 

     Staten Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel. Prachtige grote zaal.

Koning Willem 1 stond ook bekend als een groot handelsman. Hij stimuleerde de economische bloei, aangepast aan de sterke kanten van de verschillende regio's.

Aanvankelijk werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samengevoegd als buffer tegen eventuele nieuwe Franse invallen. Het hele Benelux gebied viel toen onder het gezag van de koning.

Later moet koning Willem 1, na aanvankelijk verzet en oorlog toezien dat de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden afgesplitst werden.

Het Koninkrijk der Nederlanden rond 1817

  

Koning Willem I met zijn koningsmantel, hij is niet met deze mantel ingehuldigd als souverein vorst, wat in Amsterdam gebeurde, maar met een korte konings- of kroningsmantel.De lange mantel die hij hier draagt is gebruikt bij de inhuldiging in Brussel, waar hij als koning van het koninkrijk der Nederlanden ingehuldigd werd. Koningin Beatrix en Koningin Juliana hebben aangepaste mantels gedragen. De mantel die de koningen Willem I, II en III hebben gedragen was min of meer versleten. Er zijn delen nog wel gebruikt door koningin Wilhelmina, maar het grootste deel was nieuw. De 83 leeuwen zijn overgeborduurd. De mantels moesten ook aangepast worden aan het postuur van de drager. De opstaande kraag is er later afgehaald. Over de mantel wordt pellerine gedragen.

Ook de kroonjuwelen spelen een rol. Een Nederlandse vorst wordt niet gekroond maar ingehuldigd. De kroon juwelen bestaan uit de Kroon, Rijksappel, de Scepter, het Zwaard en de Rijksbanier of Rijksvaandel.

Ze worden ook wel de Regalia genoemd.

De Kroon staat voor de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden en de waardigheid van de koning als staatshoofd.

De Rijksappel staat voor het grondgebied van het Rijk.

De Scepter staat symbool voor het koninklijk gezag.

Het Zwaard staat symbool voor de macht van de koning.

Het Rijksvaandel staat als symbool voor de natie.

De Kroon wordt niet gebruikt als kroning, omdat de Nederlandse vorsten ingehuldigd worden.

De Kroonjuwelen worden wel gebruikt tijdens de inhuldiging. De Kroon, de Scepter en de Rijksappel liggen tijdens de inhuldiging op een tafel in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het Zwaard en het Rijksvaandel worden meegedragen in de stoet.

Koningin Juliana in de mantel met de Regalia, de kroonjuwelen.

Hier is de witte binnenkant van de mantel duidelijk  te zien.

Koning Willem I op latere leeftijd

 

Gijsbert Karel van Hogendorp

Na zijn opleiding in Den-Haag ging hij naar de Kadettenschool in Berlijn. Hij werd daarna vaandrig in het leger, en page aan het hof van koning Frederik de Grote van Pruisen.

Later begeleide hij de eerste Nederlandse gezant naar Noord-Amerika per schip.Hij verbleef een half jaar in Amerika en dankzij een aanbevelingsbrief van Benjamin Franklin, die Nederland bezocht, werd hij gehuisvest op het landgoed van George Washington in Virginia. Hij had veel contact met Thomas Jefferson, de geestelijke vader van de Verenigde Staten. Thomas Jefferson ontwierp de onafhankelijkheids verklaring en stelde de souvereiniteit van de Verenigde Staten voorop. Op dit principe is ook onze Grondwet gebaseerd. Thomas Jefferson werd later president van de Verenigde Staten.

Na zijn terugkeer in Nederland promoveerde Gijsbert Karel van Hogendorp in de rechtsgeleerdheid en verhuisde naar Den-Haag om dichter bij het gebeuren rond de vorming van een nieuw bestuur te staan.

In 1813 wordt hij de eerste minister van buitenlandse zaken van het nieuwe Souvereine Vorstendom van de Verenigde Nederlanden. Hij werd in 1814 vice president van de Raad van State, en in 1815 minister van Staat en werd tot de adelstand verheven. Later werd hij te liberaal in de ogen van de koning en werd hem de titel minister van Staat afgenomen. Wel bleef hij in de Tweede Kamer actief voor de provincie Holland.

 

Zo heb ik nu geleerd dat onze grondwet voor een deel via Gijsbert Karel van Hogendorp is beinvloed geweest door de opvattingen van Thomas Jefferson, en de Amerikaanse onafhankelijkheid, alhoewel zij ook weer op hun beurt zijn beinvloed door "de geest van de tijd", en de beweging van John Lock in Engeland. De tijd was er rijp voor.

 

 

 

 In zomer en in winter samen een hecht en warm gezin.  

 

Prins Willem-Alexander is er klaar voor. Hij is in zijn taak gegroeid,in velerlei functies heeft hij zich bewezen, samen met prinses Maxima,  en zijn leuke gezin is het een prachtige presentatie ook naar het buitenland. We hebben het maar getroffen in Nederland :-)

Ik wens het toekomende koningspaar en hun lieve kinderen heel veel succes met hun nieuwe taak.

 

Bronnen: Wikipedia

copyright © Erica 2013

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.