Nawoord: Zo ga je met het Goede Doel lelijk op je smoel

Door Weltevree gepubliceerd op Monday 03 December 10:28

De Notaris en het Goede Doel

Voordat de statuten van de nieuwe stichting (St.Obelisk Ethiopa) werden goed gekeurd zijn ze drie maal via mail voor verbetering tussen de notaris en mij op en neer gegaan opdat ze aan wettelijke regels voldeden. De nieuwe notaris veegde de vloer aan met de dictatoriale A-diss-A statuten. 

Hoe kon het gebeuren dat deze papieren een goed bekend staande notaris passeerden terwijl nergens bewijzen zijn gevonden van enige notariële inmenging? Het vermoeden bestaat dan ook dat hier onderhands iets ‘geritseld’ werd. De trotse woorden van de voorzitter onderstrepen dit:" De statuten zijn door een ‘goede vriend’ geregeld!" Gelogen heeft hij daar niet over en op de achterbladzijde staat: "uit naam van notaris die-en die getekend door bladiebla." Wie is in deze het meest strafbaar? Misschien zou hier een proces te winnen zijn, maar wat heb je achteraf aan al die onzinnige ongein? De voorzitter heeft eerst de onkosten voor deze handtekening uit eigen zak voorgeschoten en later is het volle pond (500 euro) uit de stichtingskas aan hem terug betaald.

 

De Kamer van Koophandel en het Goede Doel:

Naar aanleiding van dit debacle heeft de K.v.K. de inschrijvingsprocedure aangepast. Dat door de mazen glipte kon destijds makkelijk omdat het afdoende was dat iemand van de bestuursleden een ondertekende machtiging kon tonen. Tegenwoordig moet men daadwerkelijk persoonlijk voor de balie verschijnen om voor het lidmaatschap van het bestuur te tekenen, waarmee men tevens verklaart de statuten te kennen en ermee akkoord te gaan. Mij is later ook op het hart gedrukt dat men voor een Goede Doelen Stichting extra secuur let op het aanleveren van een volledig dossier (de notulen van de oprichtingsvergadering plus statutenvergaderingen) Voor mij kwam dat te laat, maar ach...

 

Vriendschap en het Goede Doel

Uiteraard is het prachtig als men op de sterke kanten van alle vrienden kan bouwen. Een stichting vanuit vriendschap starten heeft het voordeel dat:

 1. Alle betrokkenen elkaar steunen om naar hetzelfde doel  te streven
 2. Men zal loyaal achter elkaar staan en elkaar helpen.
 3. Men kan er in vertrouwen gelijkwaardig met hart en ziel bij betrokken zijn
 4. Men vertrouwt elkaar op basis van een reeds lang bestaande en beproefde band.
 5. In geval van onenigheden weet men hoe conflicten onderling worden opgelost.

Vriendschap is tevens het zwakke punt in deze constructie

Het is van groot belang dat men vriendschap en zakelijk inzicht goed scheidt. Tegelijkertijd moet men strikt de regels volgen die er voor de Goede Doelen Stichtingen bestaan. Door schade en schande wordt men wijs. Juist om te voorkomen dat teveel geld aan verkeerde strijkstokken blijft hangen zijn strakke normen ontstaan!. Sjoemelen en/of iets ritselen is niet voor niets uit den boze en men dient elkaar daarop te wijzen.

Wat is het gevaar bij een kink in de kabel? Bij onenigheid staat niet alleen het Goede Doel op de tocht, vriendschap kan er een fikse deuk aan oplopen. In ons geval leidde het ertoe dat EmjE en ik elkaar maanden lang niet konden ondersteunen. Als penningmeester bleef zij bij A-diss-A aanwezig en hield voeling met beslissingen die de stichting nam. Dat hield in dat, terwijl ik tijdelijk bij haar woonde, wij onderling niets konden delen wat A-diss-A betrof en zij bleef verstoken van perikelen die ik ondervond bij de oprichting van de nieuwe stichting. Daardoor leefden we voor een belangrijk deel langs elkaar heen wat extra druk op onze vriendschap uitoefende. Ik ben zeer dankbaar dat we er samen sterker uit zijn gekomen.

EmjE trok ze zich als penningmeester terug op het moment dat van enig begrip of  welwillendheid jegens mij geen sprake meer was. Bob en Pattie kozen het kamp van de voorzitter. EmjE kon zich niet meer vinden in de manier waarop men zich verloor in een persoonlijke lastercampagne tegen mij! Mijn integriteit werd onderuit gehaald bij instanties waarmee ik een prima vertrouwensband had opgebouwd. Tot ik voldoende geld bij elkaar had om naar Addis terug te keren moest ik contact met CHAD-ET verbreken

 

 

Goedgelovigheid kan het Goede Doel de kop kosten.

Ook bij de Goede Doelen Stichtingen geldt dat de ketting net zo sterk is als de zwakste schakel want er wordt met mensen gewerkt. Mijn persoonlijke mislukking heeft één en ander glashelder duidelijk gemaakt.

Zakelijk:

 1. Vóór inschrijving bij K.v.K, bestaat de stichting niet!
 2. Schriftelijke communicatie moet ten alle tijden aan alle bestuursleden worden gezonden aangezien men persoonlijke brieven naar believen uit elkaar kan rukken (om er suggestief misbruik van te maken en met het geschreven woord onder de leden te kunnen lobbyen voor het eigen gelijk).
 3. Van de oprichtingsvergadering alsmede de statutenvergadering(en) moeten notulen bestaan die in het dossier van de K.v.K worden opgenomen.
 4. Het jaarverslag plus een sluitende boekhouding dient voor iedereen ter inzage aanwezig te zijn.
 5. Men handelt zaken af zoals zwart op wit is afgesproken, mits tussentijds anders is beslist.
 6. Dat besluit (er moet over gestemd zijn) is terug te vinden in de betreffende notulen.
 7. Het moet mogelijk zijn dat voorzitterschap kan rouleren. Wie als leider alleen de dienst uit wil maken ondermijnt het democratische principe waaraan juist de Goede Doelen Stichting moet voldoen. 
 8. Bij een bestuur uit een even aantal leden mag de voorzitter geen stemrecht hebben dat als veto-recht kan functioneren.

Persoonlijk emotioneel:

 1. Kampen (emotioneel voor en tegen) zijn funeste energievreters bij iedere stichting
 2. Persoonlijke wedijver leidt af van het beoogde doel, 
 3. Onderbuikgevoelens jegens elkaar worden storende factoren.  
 4. Wie met onzuivere motieven begint is tevens gewiekst genoeg om keihard te vechten voor het gelijk indien persoonlijk falen moet worden verbloemd.
 5. Men kan zich met hart en ziel (bijvoorbeeld voor de PR) inzetten, doch indien er geen inzicht is in bestuurlijke etiquette wordt men extra kwetsbaar.
 6. Indien een lid van het bestuur weigert integer te communiceren en daarnaast het vertrouwen van medespelers bespeelt ligt er een tijdbom in de stichting die ieder moment kan ontploffen.
 7. De brenger van het slechte nieuws wordt meestal gewetenloos 'vermoord' (onschadelijk gemaakt).

 

In dit geval zijn er enkel verliezers te betreuren.

Vooral de meisjes, waar dit alles voor was opgezet, zijn hier de dupe van geworden.

Ps: Deze ervaringen gaan zeven jaar terug. Het is mogelijk dat er inmiddels wijzingen zijn aangebracht wat betreft de regels voor een Goede Doelen Stichting. Raadpleeg daarom altijd eerst deskundigen opdat u weet waar u aan begint en waaraan uw stichting moet voldoen. Heb uw administratie op orde en werk volledig integer en transparant opdat de buitenwereld u altijd kan contoleren

Van hen ontvangt u immers uw meelevende en waardevolle donaties!.

 

 

 

Reacties (27) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat hebben ze jou getroffen door al die regels. En wat een geluk dat je vriendschap met EmjE de perikelen overleefde en er zelfs sterker uitkwam.
god Dora, wat een toestanden allemaal!
Ik sta zelf wel achter al die regels
Omdat ze kunnen voorkomen dat de verkeerden met geld aan de haal gaan!
Ik ben ook niet door de regels getroffen en mijn meisjes ook niet.
Wij zijn de dupe geworden van één onbetrouwbare (op macht beluste) voorzitter en vrienden die geen stelling namen (omdat ze zich, naar mijn mening schuldig voelden toen bleek wat er was geconstrueerd)
Er is gemakkelijk gedacht over de verantwoording die men op zich nam door in te stemmen me te helpen. Men heeft zich daarnaast niet gerealiseerd hoeveel mensen afhankelijk waren van een gedegen organisatie!
(op Bob en EmjE na)
Een keihade realiteit;wat een zondvloed van regels.. goed dat je dit deelt, zodat andere stichtingen en goede doelen dit bespaard kan blijven.. De kvk zou het op de site moeten plaatsen...
Nog mooier als het boek wordt uitgebracht door Cordaid, De wilde Ganzen of Postcode Lotterij
Maar je bent na dit drama van zeven jaar geleden nooit meer terug geweest ivm met je nieuwe stichting die je opgericht hebt?
Nee, ik vond geen mensen die zich er als bestuurslid aan wilden verbinden
De DVD was juist heel goed gelukt. Ik kijk er nu eindelijk weer met plezier naar
In je eentje begin je niets anders dan constateren dat alles dat ik daar achter heb gelaten wellicht iets voor de meisjes heeft opgebracht in geld en dat ze met hun chips geld hebben verdiend. IJzer met handen breken lukt zelfs mij niet en het verdriet is nu pas in de roman omgezet
Heel triest allemaal, helaas is een groot deel van de mensheid zeer fraude gevoelig en dat heb jij in levende lijve kunnen ondervinden.
Wat een gesodemieter zeg, een berg oud vuil is er niets bij.....groetzzz lena
Nawoord gelezen.
Een Giga hard / groot leerproces........
Maar nu kan niemand me daarover meer bij de neus nemen, toch?
Denk het niet........
Alhoewel... er zullen altijd lieden blijven die overal tussendoor kunnen snierken