De regels van Jehova's getuigen

Door Anique gepubliceerd op Thursday 07 March 12:33

Dit is het vervolg artikel over de Jehova’s getuigen dat u hier kunt lezen.

Hier kunt u lezen over mijn eerste ervaring met een Jehova's getuigen.

 

Ik zal u doormiddel van dit artikel meer duidelijk proberen te maken over de regels waar Jehova’s getuigen (JG) mee te maken hebben.

De geloofsgemeenschap van de JG ken een streng systeem van disciplinering, uitgevoerd door het Besturend Lichaam (het hoofdbestuur van de JG). Dit Besturend Lichaam bepaalt de interpretatie van de bijbelse geboden en verboden en welke sancties hiervoor gelden.

Deze sancties worden vastgelegd in openbare en niet-openbare publicaties, deze laatste worden verstrekt aan de ouderlingen van de gemeenschap.
Wanneer een JG een overtreding van de regels begaat, is het aan de persoon om dit zelf te melden aan de ouderlingen, doet hij dit niet, dan is het aan degene die kennis heeft van de overtreding om het te melden.

 

Wat wordt beschouwt als overtreding van de verboden in de Bijbel?

-Roken, dronkenschap en drugsgebruik

-Gokken

-Stemmen (in politieke zin), ook het lidmaatschap van een politieke partij is verboden, evenals een voorkeur hebben voor een politiek standpunt

-Moord

-Afgoderij (een kerkdienst bijwonen of “het vieren van een vals-religieuze feestdag” zoals Pasen of Kerstmis)

-Afpersing

-Diefstal

-Een bloedtransfusie krijgen (zie mijn eerdere artikel)

-Abortus laten plegen

-Seksuele handelingen met iemand anders dan de huwelijkspartner

-Seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht

 

Seksualiteit

Zoals hierboven vermeld, zijn seksuele handelingen alleen toegestaan met de huwelijkspartner, die ook van het andere geslacht dient te zijn. Als één van de huwelijkspartners seksuele handelingen heeft verricht met iemand anders, is de niet-“schuldige” partner vrij om te hertrouwen. Willen de partners scheiden om een andere reden, dan mogen ze niet hertrouwen.
Het “praktizeren” van homoseksualiteit is grond voor disciplinaire maatregelen (sancties), hoewel ze erkennen dat genen en hormonen de “oorzaak” kunnen zijn van homoseksualiteit.
Mensen die in het verkeerde lichaam worden geboren (transgenders) en besluiten als transgender te leven, kunnen geen JG blijven. Dit is omdat en leven als iemand van een ander geslacht gelijk staat aan “schaamteloos, onrein en verfoeilijk gedrag”

 

Bloedtransfusies

JG mogen geen bloedtransfusie accepteren (lees hiervoor mijn eerdere artikel), vanwege dit standpunt en de risico’s die dit oplevert heeft de Hoge Raad der Nederlanden besloten dat JG niet in aanmerking komen als adoptieouder, aangezien ze het ziekenhuis niet zullen toestaan hun zieke kind te redden doormiddel van een bloedtransfusie.

 

De sancties

De sancties worden bepaald door het Besturend Lichaam en gaan van terechtwijzing (een waarschuwing) tot excommunatie (het uitsluiten van een persoon van zijn of haar geloofsgemeenschap).

Natuurlijk hangt de sanctie af van de overtreding en de ernst hiervan, maar bij de JG is de mate van getoond “berouw” ook een belangrijk punt voor de beslissing van de sanctie. Personen die geen berouw tonen worden in principe buiten de gemeenschap gesloten, ookal hebben ze “alleen maar” een sigaret gerookt. Terwijl een JG die een minderjarige seksueel misbruikt maar berouw toont niet word buiten gesloten.

 

 

 

 

 

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Http://plazilla.com/jehovas-getuigen-mogen-geen-bloedtransfusie
Wat een enge groep... ik heb nu wel veel meer geleerd erover... Er staan echt dingen in je artikel waarvan ik nog niets wist! Super artikel!
Heel erg bedankt Chippies :)
Lijkt me prima dat ze niet mogen stemmen. God verhoede dat ze op meer plaatsen hun invloed doen gelden dan op de stoep.
Dit zijn sektes, met leiders, nooit aan beginnen!
Laat je leven niet leiden door regeltjes van een ander. Want dan wordt dat lijden.
Ben ik met je eens, behalve de wetten van de overheid natuurlijk :)