Een keur aan kerstliederen

Door Rose_love gepubliceerd op Thursday 08 November 17:52

Een keur aan kerstliedjes

Gisteren heb ik al geprobeerd om duidelijk uit te leggen waar het christelijke kerstfeest om draait. Nu wil ik een paar liedjes met u delen. Net als gedichten liggen liederen vaak goed in de mond. Doordat ze gecomponeerd en dus op muziek gezet zijn, kunnen we ze vaak makkelijk ontho

Hieronder vind u een keur aan kerstliedjes, variërend van kinderliedjes tot Engelse carols. De liedtekst, oftewel met een mooi Engels woord lyrics zijn compleet en waar het mogelijk was, heb ik een linkje geplaatst naar de melodie.

 

 

Kling, klokje klingelingeling

Wat zong ik dit liedje altijd graag! Voor kinderen is dit een ontzettend beeldend liedje, je hoort als het ware de kerstklokjes tinkelen… Luister maar mee

Kling, klokje, klingelingeling
kling, klokje, kling.
 

Christus is geboren
zingen d' engelenkoren.
Ook in verre landen
gaan de kaarsjes branden.
 

Kling, klokje, klingelingeling
kling, klokje, kling. 

Laat de boodschap horen:
'Jezus is geboren !'
Voor die blijde klanken
willen wij God danken.
 

Kling, klokje, klingelingeling
kling, klokje, kling.
 

Kerstmis is gekomen
kaarsjes in de bomen
laat ons alle mensen
geluk en vrede wensen.
 

Kling, klokje, klingelingeling
kling, klokje, kling.

 

 

Stille Nacht

Een prachtig lied waar meerdere versies van in omloop zijn, de coupletten zijn even plechtig als 'gewone' christelijke gezangen. De wijs sluit naadloos aan op de tekst. Naast de protestantse versie is er namelijk ook nog een katholieke versie. Hieronder vindt u de protestantse versie. Verder is de Engelse tekst erg bekend (‘Silent Night’).

Stille Nacht, Heilige Nacht.
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal 
werd geboren in Bethlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer 
Hij, der schepselen Heer.

Hulp'loos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt Ge Uw rijkdom ontzegt,
werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor 
Leer m'U danken daarvoor.

Stille Nacht, Heilige Nacht, 
Heil en vree wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen! Gode zij eer 
Amen! Gode zij eer

.

Midden in de winternacht

Ik geniet altijd van de melodie… Daar kun je zo heerlijk op wegdromen. Ik vind dit zo’n mooi stukje: ‘Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister, want de dag is niet meer ver, bode van de luister.’ 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons ‘t heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren!

 

De herdertjes lagen bij nachte

Deze doet het altijd goed met een kinderkoortje, vind ik zelf. Al die jonge, heldere stemmetjes… 

De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
Verkondend de blijde maâr

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje beneê
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer.

Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef, hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
Hun schaapjes aan d'engelenschaar
"Wij kunnen van 't Kindje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar"

Och Kindje, och Kindje dat heden
In 't need'rige stalletje kwaamt
Ach, laat ons Uw paden betreden
Want Gij hebt de wereld beschaamd
Gij komt om de wereld te winnen
De machtigste vijand te slaan
De kracht uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel weerstaan

De wijzen

En plotseling staat mijn stage in groep 3 me weer helder voor de geest. Ik heb één jaar pabo gedaan en daarbij best wel veel stage gelopen. Zo ook rond kersttijd. En welk kind het liedje ook uit mocht kiezen, negen van de tien keer was het dit liedje… http://www.youtube.com/watch?v=poI5tOfQa24 Ik kan helaas enkel een beetje een valse versie vinden, maar dan heeft u in ieder geval de wijs… ;)

De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen. 
Vertrouwend op een Koningsster, 
zij wisten niet hoe ver. 

Zij volgden het teken, 
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 

O koning, wil ons horen: 
er is een prins geboren, 
in 't Oosten is zijn ster gezien, 
staat hier zijn wieg misschien? 

Herodes hij hoorde, 
verschrikt naar deze woorden. 
Een koningskind bij mij in huis? 
U bent beslist abuis. 

De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen. 
De ster ging als een lichtend spoor, 
naar Bethlehem hen voor 

Zij hebben gevonden, 
het Kind door God gezonden. 
Dat Koning en dat Knecht wil zijn 
voor ieder groot en klein.

 

 

Eeuwenlang geleden

Als kind wist ik nooit wat het woordje ‘teer’ betekende… En in hoeveel kerstliedjes komt dat niet voor? Ik heb er steeds maar naar gegist, maar uiteindelijk was ik eruit;) (De kindjes die dit zingen zijn trouwens werkelijk schattig!)

Eeuwenlang geleden in een donker dal 
zochten herders naar een kindje in een arme stal
nog maar pas geboren
al zo lang verwacht
en er zongen engelenkoren door de nacht

Ze zongen:
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer
Gloria, gloria voor de Allerhoogste Heer.

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij
want datzelfde Kindje, uit die arme stal
eren wij nu als de Koning van ’t heelal.

We zingen:
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer
Gloria, gloria voor de Allerhoogste Heer


Minuit Chrétiens

De Franse versie van O, holy night. Ontzettend mooi vind ik zelf. 

Minuit Chrétiens c'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous.
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux.

Le Monde entier tressaille d'espérance
A cette nuit qui lui donne un sauveur:
Peuple à genoux attends ta délivrance
Noël, Noël voici le Rédempteur (bis)

De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'enfant
Comme autrefois, une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l'Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche
Puissants du jour fiers de votre grandeur,
A votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prèche;
Courbez vos fronts devant le Rédempteur (bis)

Le Rédempteur a brisé toute entrave
La terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère où n'était qu'un esclave
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt
Peuple debout chante ta délivrance :
Noël, Noël chantons le rédempteur (bis)

 

La plus belle nuit du monde

La plus belle nuit du monde
C'est cette nuit de Noël
Où des bergers étonnés
levèrent les yeux vers le ciel
Une étoile semblait dire:
"Suivez-moi, je vous conduis.
Il est né cette nuit!"

Glory, Glory Alleluia! {3x}
Chantez, chantez Noël!

Ils ont suivi cette étoile
Sur les chemins de Judée
Et des quatre coins du monde
D'autres les ont imité
Et ce chant, comme une source,
A traversé le pays
Il est né cette nuit!

Glory, Glory Alleluia! {3x}
Chantez, chantez Noël!

La plus belle nuit du monde
C'est cette nuit de Noël
Où des bergers étonnés
levèrent les yeux vers le ciel
Une étoile semblait dire:
"Suivez-moi, je vous conduis.
Il est né cette nuit!"

Glory, Glory Alleluia! {3x}
Chantez, chantez Noël!

Glory, Glory Alleluia! {3x}
Chantez, chantez Noël!


(Officieel hoort dit vers er ook nog bij, maar het wordt niet gezongen in de clip :

La plus belle nuit du monde
C'est cette nuit de Noël
Où, au c
œur de tous les hommes,
Un peu d'amour descend du ciel
Tant de choses les séparent
Cette étoile les unit
C'est la plus belle nuit!

Glory, Glory Alleluia! {3x}
Chantez, chantez Noël!)

Heerlijk klonk het lied der Eng’len
 

Heerlijk klonk het lied der Eng'len,

In het veld van Ephrata:

Ere zij God in de hoge,

Looft de Heer, Halleluja!

 

Refrein

Vrede zal op aarde dagen,

God heeft in de mens behagen;

Zalig, die naar vrede vragen,

Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

 

In een kribbe lag Hij neder,

Weldra werd een kruis Zijn troon;

Ja, om zondaars te verlossen,

Droeg Hij spot en smaad en hoon.

 

Refrein

 

Leer ons bij Uw kribbe buigen,

Leer ons knielen bij Uw kruis,

Leer ons in Uw naam geloven,

Neem ons eens in 't Vaderhuis.

 

Refrein

 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Dit was één van de eerste kerstliedjes die ik altijd en overal zong… Bijna het hele jaar door zong ik kerstliedjes. Nu heb ik dat een beetje afgeleerd, aangezien ze hier thuis van die gewoonte niet zo blij van worden…;) 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn';
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis;
laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

 

Es ist ein Ros entsprungen

Misschien vind ik dit wel het mooiste kerstlied. - Na ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’, waarbij ik net zo geniet van de nostalgie en kinderstemmetjes als van de tekst. – In ‘Es ist ein Ros entsprungen’ hoorde ik als kind mijn naam terug, ik sprak geen Duits en begreep de tekst niet, maar de melodie had ik al snel onder de knie. Laat u meevoeren door de geweldige stem van Nana Mouskouri. (Katholieke versie)

Es ist ein Ros entsprungen

Aus einer Wurzel zart

Wie uns die Alten sungen

Von Jesse kam die Art

Und hat ein Blümlein bracht

Mittem in kalten Winter

Wohl zu der halben Nacht.

 

Das Röslein was ich meine

Davon Jesaias sagt:

Hat uns gebracht alleine

Marie, die reine Magd

Aus Gottes ew’gen Rat

Hat sie ein Kind geboren

Wohl zu der halben Nacht.

 

Wir bitten dich von Herzen

Maria, Rose zart

Durch dieses Blümleins Schmerzen

Die es empfunden hat

Wollst uns erhilflich sein

Das wir ihm mögen schaffen  

Ein Wohnung hübsch und fein.

 

On Christmas night all Christians sing

Nog een laatste om het af te leren... Ook een heel mooie melodie, vind ik.

 

On Christmas night all Christians sing,
To hear the news the angels bring;
On Christmas night all Christians sing,
To hear the news the angels bring:
News of great joy, news of great mirth,
News of our merciful King’s birth.

 

Then why should men on earth be sad,
Since our Redeemer made us glad:
Then why should we on earth be sad,
Since our Redeemer made us glad:
When from our sin He set us free,
All for to gain our liberty.

 

When sin departs before Your grace,
Then life and health come in its place;
When sin departs before Your grace,
Then life and health come in its place;
Angels and men with joy may sing,
All for to see the newborn King.

 

All out of darkness we have light
Which made the angels sing this night;
All out of darkness we have light
Which made the angels sing this night:
“Glory to God and peace to men,
Now and forevermore. Amen.”

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie liederen die met kerst gezongen worden. Wat is uw favoriet? 

Reacties (16) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik herinnerde me dit artikel nog goed. Ik ben zelf bezig met een artikel met "aparte" kerstliedjes, maar moest even kijken bij jou...:-)
Aparte kerstliedjes vind je hier niet geloof ik :) Ik ga eens even kijken naar je artikel, bij mij zitten de kerstcd's alweer een tijdje in de speler, t sfeertje begint weer te komen :)
Ik hou van veel kerstliedjes en zing ze graag mee. Ik hou van 'Er is een roos ontsproten' en 'On Christmas night all Christians sing'
maar nog veel andere om bv; te zingen met kleindochters
Dank je voor je reactie! Ik zing ook altijd graag mee, zo gezellig!
Stille Nacht zo bijzonder geïnspireerd. duim
Nog steeds ontzettend mooi, terwijl het al bijna 200 jaar oud is! Wel bijzonder dus. Dankjewel!
Merry X-Mas!
You too! X
mooi,deze liederen.ik krijg er altyd kippevel van als ik ze bij ons in de kerk hoor.
duim.
Wat geweldig...ik moet een paar kerstliederen zingen...ik vond er wel hele mooie bij jou...Es ist ein Roos entsprungen b.v.
Duim Taco
Bedankt voor je reactie, Taco! Ja, die vind ik ook heel mooi (ik kan niet kiezen...).
Ook op YouTube kun je prachtige liederen horen, bijvoorbeeld:
"Ere zij God"
Maar ja we hebben het moeilijk bij de tekst:
"vrede op aarde"
Ere zij God is ook prachtig. Toch, als je bij kerstdiensten zo'n lied zingt, geeft het een geweldig, vredig gevoel.
Zo is dat en daar heb ik vrede mee.