Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan Pasen

Door Rose_love gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Waar komen de namen voor de dagen vandaan? Wat zijn de tradities? Waarom paaseieren? Wat gebeurde er precies met Jezus op deze dagen?

Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan Pasen.

Aswoensdag

Aswoensdag is een katholieke traditie en het begin van de zogenaamde veertigdagentijd. De tijd van Aswoensdag tot Stille zaterdag is de vastentijd en bedraagt eigenlijk zesenveertig dagen. De zondagen worden echter niet mee geteld, zodoende worden er veertig dagen geteld. De priester tekent op deze dag een kruisje van as op het hoofd van de gelovigen, terwijl hij de volgende woorden uitspreekt: ‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult gij wederkeren.’. Ook wordt wel eens gezegd: ‘Bekeert u en gelooft in het Evangelie.’. As is het teken van berouw.

Witte Donderdag

dd93cf0ea7838d6856487cd438b32735ZmxhdCw1

 

Witte Donderdag is de dag voor Goede Vrijdag. Op deze dag wordt het laatste Avondmaal herdacht. Hier hield Jezus het Paschamaal met zijn discipelen. Het was de gewoonte om voor de maaltijd de voeten te wassen, dit werd door een slaaf gedaan. Deze keer is er echter geen slaaf, niemand van de discipelen wil het doen, maar Jezus verlaagt Zich en wast ieders voeten. Hij geeft hen de opdracht om elkaar in alles bij te staan. Judas vertrekt daarna om Hem te verraden voor dertig zilverlingen. In de hof van Getsemane wordt Jezus gevangengenomen.

De Katholieken bedekken deze dag de beelden en altaren met een wit kleed (na de dienst wordt het door paars vervangen). De liturgische kleur is wit, de liturgie omvat de voetwassing van twaalf gelovigen door de priester. Dit symboliseert de voetwassing van de discipelen door Jezus. Men zingt het Gloria en onderwijl luiden de klokken onophoudelijk. Daarna zwijgen de klokken tot Pasen.

Goede Vrijdag

393db82ebb6d0148176e924e40f9d2e6MTE5OTUz

Op deze dag wordt de kruisiging en het sterven van Jezus herdacht.  Jezus is gevangengenomen en wordt voor de hogepriester geleid. Er zijn valse getuigen tegen Hem en Hij wordt ter dood veroordeeld. De stadhouder Pilatus probeert nog om Hem vrij te laten, Hij laat het volk kiezen tussen een misdadiger en Jezus, maar de meeste mensen roepen ‘kruist Hem!’. Voor onze zonden wordt Hij, die Man daar op Golgotha, aan het kruis genageld. Wat een pijn! Hij wordt gekruisigd en hangt tussen twee misdadigers. Dan wordt het heel lang volkomen duister, pas na heel veel uren wordt het weer licht. Dan sterft Jezus, het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Hiermee maakt God ons duidelijk dat het offer van Jezus Christus rechtvaardig kan maken. Er hoeven geen offers meer gebracht te worden, er is nu één groot Offer gebracht. Jezus is gestorven om de mensen vrij te maken van hun zonden!

De Katholieken houden veelal een kruisweg op deze dag. Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn de enige dagen waarop er geen mis gehouden wordt. Wel kan men op Goede Vrijdag ter communie gaan. Bij de protestantse kerken is het de gewoonte om op Goede Vrijdag een kerkdienst te houden.


89abe9e791c909544e85a4a55f68ee9dYmlqYmVs

Stille Zaterdag

De laatste dag van de vastentijd breekt aan. Men herdenkt de dag dat Jezus lichaam in het graf lag. Dit is een sobere dag in de Katholieke kerk. Die leert dat Jezus op deze dag is nedergedaald in de hel. De versieringen in de kerk zijn weg, de klokken zwijgen.

Pasen

5421545fcaca56152205b8ddc4290352ZWFzdGVy
 

Pasen wordt gevierd op zondag en maandag, Eerste Paasdag en Tweede Paasdag. Het feest werd vroeger in alle kringen gevierd.

 

Heidenen
Hier werd Pasen als het feest van de lente gevierd. Men brandde paasvuren om de demonen te verjagen. Ook is het waarschijnlijk dat hier de paaseieren vandaan komen. De Germanen zouden eieren verstoppen in de akkers, om deze vruchtbaar te maken.

Christenen
Met Pasen wordt de opstanding van Jezus herdacht. Er stonden wachters bij Zijn graf. Wat zullen ze geschrokken zijn! ’s Morgens kwamen er vrouwen bij het graf om om Hem te rouwen, maar ze vonden het graf leeg. De engelen vertellen dat Hij opgestaan is. De vrouwen gaan snel naar de discipelen en vertellen dit nieuws. De discipelen geloven het niet en gaan zelf kijken. Het graf is leeg! Later op de dag verschijnt Jezus aan hen.

d117bf0c366f8484dd9f755301711778MTE5OTU1

Joden
De joden vieren al heel lang Pasen. Zij noemen het feest Pesach. Hierbij dachten zij in de vroege eeuwen aan de uittocht uit Egypte oftewel de Exodus. De joden werden toen bevrijd uit hun gevangenschap. Er valt een parallel te trekken met het christendom. Immers, door Jezus lijden, sterven en opstanding is voor ons de Weg ook open!

Ik wil afsluiten met het prachtige gedicht van Revius:

 

Hij droeg onze smarten

’t Zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten,
Noch die verradelijk U togen voor ’t gericht,
Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht,
Noch die u knevelden, en stieten U vol puisten,

’t Zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuistenc1f7b3224b603ba5989692c0cf9ffec3ZWFzdGVy
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
Of die om Uwen rok t’saam dobbelden en tuischten,

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ’t die U dit heb gedaan,
Ik ben de zware boom die U had overlaan,
Ik ben de taaie streng waarmee Gij gingt gebonden,
De nagel, en de speer, de gesel die u sloeg,
De bloedbedropen kroon die Uwen schedel droeg,
Want dit is al geschied, eilaas! Om mijne zonden.

 

 

Reacties (29) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Oef... Een hele lijst, maar wil toch ff persoonlijk reageren.

Chrisrik, :) fijn te horen dat mijn artikel dan toch leerzaam was!
Neerpenner, haha.. nu volg ik je weer hoor! Maar dat klopt ja, jouw artikel was met een heel andere insteek geschreven.
Interjos, dankjewel! Veel mensen weten niet meer van deze dagen af en toch zijn ze belangrijk!
CC, dan heb ik het toch op de juiste tijd geplaatst:) Dank voor je reactie!
Karazmin, dankjewel!
Taco, thanks!
Subo, de paashaas heb ik bewust weggelaten.. dat wijdt zo ver uit, buiten de betekenis van de dagen.. En er valt hier zoveel over te vertellen.. Dus je hebt gelijk! Bedankt voor je reactie!
Mippel, dankje.. Het is indd goed om hierbij stil te staan.
Nonnie, thank you..
Agnes, fijn dat het nu allemaal weer omhoog is gekomen! Nu niet meer vergeten he;)
Tex, dat zeg je mooi! Dankje!
Toontjehoger, dankjewel!
Arcade, bijzonder is zoiets... Dan ben je pas echt goed doordrongen van de boodschap.
Yrsa, dankje!
Madje, veel mensen weten de echte betekenis niet meer.. erg ja... bedankt voor je reactie.
Luus, oef, jíj hebt wat van mij geleerd?! ;) Thnxx!
Miesje, dankjewel.. Tja, waar het hart vol van is... hihi;P
Riettian, bedankt voor je compliment! Gebruik gerust wat je nodig hebt hoor, als je het nu nog kunt gebruiken.
Ik zou willen, dat ik deze tekst had geschreven. Zo duidelijk. Dan zou ik hem gebruiken voor de dagopening op school.
Mooi gedaan Rosé en vooral fijn dat je het vanuit een religieus oogpunt hebt gedaan. Het is duidelijk gedaan.
Waarom mijn toetsenbord jouw naam altijd verandert in wijn is mij een raadsel ROSE.... Hè hè!
Prachtig artikel..
De stille zaterdag..daar had ik nog nooit van gehoord!
Zeer goed artikel! Ik zag gisteren bij Ik houd van Holland wat mensen associëren met Pasen.... Alleen de wederopstanding kwam in de top 21 met associatiewoorden voor! Ik schrok er echt een beetje van...Goed en mooi overzicht..! DUIM
mooi artikel