Nederland beter,Pork zegt: we moeten terug naar af, wat betekend DEMOCRATIE 188.

Door DRIMPELS gepubliceerd op Saturday 07 December 20:41

 

 

188.

  DRIMPELS- vraagt zich af,waar is Pork gebleven.

Van de serie:                Meer van minder en Minder van meer.

DRIMPELS: Waar is Pork nu weer mee bezig, BOTOX ik zie een gedaante verwisseling.

Na les 11 van de Academie: denkt Pork klaar te zijn voor een cursus 1 op de PC.

Van Pork de Kater: , die meende de Politiek te begrijpen.

 

Democratie is een bestuursvorm. deel 1.

Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse  woorden δῆμος (dèmos), "volk" en κρατέω (krateo), "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk volksheerschappij.

Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland.

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk.

Pork zegt: dit wordt de laatste jaren in Nederland met voeten getreden.

Aan alle kanten raken we geld kwijt of het bestaat niet eens.

Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal.

Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand meer recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het implementeren van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten.
Zo stelde Tocqueville dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar staan.

Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde.

Ook waarschuwde hij voor de tirannie van de meerderheid.

Pork zegt: hier hebben de TV en de krant een te grote invloed en vaak niet de goede, vaak maken zij misbruik van de macht die zij zich toe eigenen om het volk te misleiden.

Niet alleen kunnen minderheden zo in de verdrukking komen en hun toevlucht zoeken in geweld, ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden.
Zakaria stelt dat in West-Europa de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid voorafging aan verkiezingen waarbij het grootste deel van de bevolking is betrokken, waardoor een liberale democratie kon ontstaan.

In landen waar deze bescherming ontbreekt, zou de kans groot zijn op een onvrije democratie.

Geschiedenis:

De oudst bekende democratie was die van Clisthenes in Athene in de Griekse oudheid, hoewel die nog niet sterk leek op wat wij ons tegenwoordig bij het woord democratie voorstellen.

Zo mochten vrouwen, slaven en metoiken  (vreemdelingen, "medebewoners") in Athene niet meebeslissen.

Pork zegt:  dat geld in Nederland toch ook nog steeds voor vreemdelingen en medelanders die er nog niet zo lang zijn.

Om van een democratisch proces te kunnen spreken dienen volgende vier fundamentele elementen aanwezig te zijn:

1recht van initiatief;  elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief  te kunnen nemen en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen;

2 recht op spreken;  elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere deelnemers te informeren en met hen van gedachte te wisselen over het voorstel dat ter tafel ligt;

3 stemrecht;  elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem  over het voorstel te kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of het voorstel al dan niet aangenomen wordt;

4 gelijkheid;  elke deelnemer dient gelijk te zijn aan een ander in het democratisch proces, zowel in deelneming tijdens het stemmen alsook door gelijkwaardig vertegenwoordigd te zijn.

Voor elk van deze vier elementen kunnen specifieke richtlijnen  gelden.

Zie deel 2.

* * * EINDE * * *

Zo heeft Pork het niet begrepen.

Hij dacht ik ben naar de academie geweest en kan nu wel verder zonder,

Maar het blijkt dat voor iedereen een kleine cursus op de PC nodig is.

 

 

 

DRIMPELS zegt:Op zoek naar de waarheid.

 

Een samenleving die niet door haar mensen leeft.

Is geen collectieve ziel maar een machine.

Haar leven verwordt tot een mechanisch product

Pork zegt:

Wie niet in zonne-energie gelooft.

Moet er eens in gaan liggen

DRIMPEL van de week.

 

De waarheid kan ver weg liggen.

Maar ze wacht met een eindeloos geduld op ons.

g.storm.

 

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
zo wow.!dat staat als een huis.nu nog de jeugdworg veranderen.
duim.
Zo weer wat opgestoken,daar is niets mis mee.
Want stilstand is achteruitgang.
Duim van de kei.
Goed neergezet.
Democratie = volksheerschappij of volksregering.
Zelf heb ik dit elders ook wel eens uiteengezet.
Ging daarbij een andere richting uit.
Ten tijde van de Atheners, de Grieken hadden toen vele staatjes, waren er heel wat minder mensen die mee moesten beslissen. Ik gebruik inderdaad bewust het woord moesten/moeten en niet mogen.
In een landje als Andorra of Liechtenstein of nog enger Vaticaanstaat zou zoiets nog steeds kunnen. In een land met miljoenen bewoners gaat dat nauwelijks. Er wordt nu al zoveel gesproken, dan komt er helemaal niets meer terecht.
Daarom hebben we tegenwoordig een volksvertegenwoordiging via partijen. Als iedereen nu eens lid wordt van een partij en de vertegenwoordigers daarvan op hun vingers tikken als ze niet doen wat ze beloven, dan zijn we een stuk op de goede weg.
Helemaal optimaal wordt het niet.
Voor Pork heb ik ook nog en grote boodschap: de invloed komt niet alleen voor rekening van TV en krant, maar van de totale media en daar hoort ook zoiets als Plazilla bij.
Prima uitleg. Om democratie te laten bloeien is het belangrijk dat het volk ook zijn rol speelt:
1. gaat stemmen
2. jongeren leert hoe democratie in elkaar steekt en wat politiek is
3. zelf participeert
4. verantwoordelijkheid neemt voor de samenleving.
Helaas zien we in ons land dat jongeren op school het woord democratie nog nooit tegen zijn gekomen. Dat de ouders vaak alleen maar zeiken over de politiek. Dat Meedoen een vies woord is geworden en dat men wel alles wil maar zelf voor niets verantwoordelijkheid wil nemen. Let wel, een zogenaamde stem op een TEGENpartij is geen participatie, maar pure ellende! Zo gaat onze democratie langzaam ten onder. Niet door de huidige politici, maar door de huidige bevolking.
Tijd voor verandering:
1. verplicht vak democratie en politiek op ALLE voortgezet onderwijs
2. stemmen wordt weer verplicht
3. media worden verzocht te helpen in de politieke educatie van het volk, d.w.z. wel uitleg, maar dan ook positief en niet alleen maar, zoals al jaren, vertellen wat men nou weer fout doet. Als journalisten denken te weten hoe het moet, moeten ze zich maar verkiesbaar stellen. Een paar collega's zitten al in de Tweede Kamer. Nou hoor je overigens niets meer van ze. Hoe zou dat toch komen? Vanaf de zijlijn zeiken kan iedereen die denkt verstand van voetbal te hebben, maar daadwerkelijk weten waar het over gaat en hoe het moet is toch nog een paar treedjes verder en daar hebben de meesten echt geen kaas van gegeten.
Beste Pork, dank voor een positief stukje democratische uitleg.
Vette DUIM
Lezen ze in Den Haag ook mee?
Ik doe mee.......
Goed uitgepuzzeld, helder verwoord en nog leerzaam ook!
Wanneer komt de vervolg cursus?