DRIMPELS & Pork schrijven een open brief aan de leden van de Tweede kamer 184.

Door DRIMPELS gepubliceerd op Saturday 07 December 20:40

184.

  DRIMPELS-vraagt zich af.

Uit de serie Meer van Minder of Minder van Meer.

   DRIMPELS zegt :Pork waarschuwt maar één keer.

 

Les 8  van de Nederland beter academie.
Valkuilen waar je als partij bons  het zuur van krijgt.

En een schrijven aan de tweede kamer.

'Rijke' oudere veel meer kwijt aan zorg: had hij maar niet zoveel moeten sparen

29-10-2012

Pork geeft aan dat het steeds beroerder wordt voor de ouderen

 

De eigen bijdrage van ouderen voor een zorginstelling gaat volgend jaar met honderden euro's omhoog.

Wie een klein pensioen  heeft en een ton  op de bank, betaalt maandelijks zo'n 400,00 euro meer dan nu.

Onder het motto die ton moet toch op dan maar zo snel mogelijk.Moeten ze er nog wat bij gaan verdienen als straatmuziekanten.

Oorzaak is de hogere zogeheten vermogens inkomens bijdrage  (VIB); die gaat vanaf komend jaar van 4% naar 8% procent.

Dus niet alleen 1,2% belasting op je spaargeld ,dit kun je op dit moment al bijna niet meer halen met de rente die de banken geven.

Plus de inflatie  raak je per jaar zo,n 4% van je kapitaal kwijt en dat gaat allemaal naar het zuiden, vroeger ging je zelf nog mee op vakantie maar dat hoeft niet meer van Markje en Diederik   ze kunnen wel zonder jou.

Voor vermogende ouderen met 5000 euro aanvullend pensioen  gaat de maandelijkse eigen bijdrage van 910 naar 1310 euro een stijging van 400,00  euro.

 Voor ouderen met een ton spaargeld en alleen AOW is de stijging 320,00  euro.

Pork zegt: en dan willen ze van de belasting ook nog 1,2% hebben van je spaargeld hebben.

Voor ouderen met meer pensioen - ongeveer 15.000 euro per jaar - stijgt de premie met 485,00  euro per maand.

L den Haan van de ANBO noemt dit vandaag in het AD een idiote verhoging.

Mensen sparen om het wat gemakkelijker te hebben en om nog wat aan hun kinderen te kunnen geven.

Maar de lol van sparen gaat er zo wel af.

Vermogen in 'steen'

Pork zegt:   hij maakt zich vooral zorgen over ouderen die hun vermogen niet kunnen aanspreken. slaapkamer hunnebed

 Zo wordt de waarde van het eigen huis ook meegerekend als vermogen, vanaf twee jaar na de opname in de instelling.

Door de slechte woningmarkt lukt verkopen echter niet altijd.

Pork zegt:  als Nederland beter moeten wij voor die groep aandacht vragen bij de komende begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid.

Er wordt alleen maar door een paar V.V.D.ers geklaagd dat ze dubbel gepakt worden.

Pork zegt:  maar de mensen die dit land na de tweede wereldoorlog hebben opgebouwd zijn in werkelijkheid de dupe van dit rare kabinet.

Pork zegt:  dit tweede  citroen  kabinet van M Rutte, moet zo snel mogelijk worden gestopt.

En daarom laten wij allen de citroen button dragen om het de anderen te aten zien weg ermee.

De open brief van DRIMPELS & Pork.

Geachte leden van de Twee Tweede Kamer.

7 november 2012 .                   Reactie inzake regeerakkoord.

Een opriep van een kleine kater die het goed voorheeft met de mens in dit mooie Nederland..

 

Pork zegt: Hij heeft de brief van de ANBO gelezen.

Zij zijn  de grootste belangenbehartiger voor senioren,die  zich de afgelopen week gebogen hebben

over het gepresenteerde regeerakkoord.

Net bij als de rest van de Nederland beter partij,  verdween ook bij Pork de vreugde over de voorspoedige formatie toen de eerste koopkrachtplaatjes naar buiten kwamen.

Curieus genoeg is het citroen kabinet Rutte II erin geslaagd een principieel goede maatregel

afschaffen van de zorgtoeslag en invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie – zó uit te

voeren dat er geen positieve gevolgen te ontdekken zijn.

Het is funest voor de koopkracht van grote groepen Nederlanders.

De solidariteit tussen de hogere en lagere inkomens wordt aangetast, deze operatie draagt niet bij aan het terugdringen van het overheidstekort en de kwaliteit van zorg gaat er niet op vooruit.

Solidariteit is toch al een woord wat bij de V.V.D ers op jeugdige leeftijd wordt weg geëtst met de hebberigheid die deze groep eigen is.

Sterker, de kwaliteit van zorg komt de komende jaren fors onder druk te staan, door een groot aantal andere maatregelen uit het regeerakkoord.

Eigen regie en zelfstandigheid worden ingeperkt, terwijl juist daarmee bespaard kan worden terwijl de kwaliteit van zorg beter wordt.

Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, maar bij de huidige verdeling van de bezuinigingen zetten Pork en DRIMPELS  hun  vraagtekens.

 Bovendien werkt de onzekerheid over de uitwerking op de koopkracht extra onbegrip in de hand – ook bij ons.

Wij bepleiten op korte termijn duidelijkheid over de gevolgen van het regeerakkoord.

Wij pleiten met deze brief voor de aanpassing van enkele beleidswijzigingen en doen tevens

voorstellen om een en ander te verbeteren.

Pork zegt: de Zorg.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Laat voorop staan dat Pork principieel voorstander  is van de weg die het kabinet kiest:

afschaffen van de zorgtoeslag en invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie.

Echter, bij deze plannen ontbreekt het  positieve   gevolg, terwijl burgers forse klappen te verwerken

krijgen.

 Vanwege het vervallen van de zorgtoeslag wordt een groter deel van de zorgpremie afhankelijk van het inkomen.

 De nominale premie wordt door deze maatregel lager.

De huidige inkomensafhankelijke zorgbijdrage  blijft bestaan.

Daarnaast wordt een inkomensafhankelijke  premie van 11,1 procent geïntroduceerd, die wordt geheven over inkomens tussen minimumloon (circa € 19.000) en twee keer modaal (circa € 70.000).

Deze inkomensgroep profiteert overigens wel van de verlaging van de nominale premie.

De herkomst van het percentage van 11,1 %  is voor ons onduidelijk, want in het regeerakkoord is

dat percentage niet terug te vinden.

Terwijl het CPB er wel mee is gaan rekenen.

Pork zegt:  Wij willen  dan ook graag weten ,op basis waarvan is gekomen tot dit percentage.

Als alternatief moet gezocht worden naar een uitwerking die meer positieve gevolgen met zich

meebrengt.

De concurrentie tussen zorgverzekeraars moet namelijk in stand blijven, maar ze moeten  wel geprikkeld worden om te blijven concurreren op kwaliteit van zorgaanbod.

In plaats van op de prijs van de premie van de basisverzekering.

Pork zegt: een voorstel zou kunnen zijn om de huidige heffing - 7,1 procent en 5 procent - te handhaven.

Maar het plafond voor het inkomen waarover men de premie betaalt, te schrappen.

Lage inkomens betalen dan minder, middeninkomens iets meer en hoge inkomens betalen dan eindelijk een zorgpremie naar draagkracht.

 

Hopende U allen hiermede een hart onder de riem te hebben gestoken teken ik, Pork de eerste.

·        

·         www.Nederlandbeter.nl /onze kernpunten.

 

 

Uit de serie:                        Meer van minder en Minder van meer.

DRIMPELS zegt:  Nu we toch in de keuken  kijken.

 

Ik was laatst is een Chinees restaurant.

Komt er een bloedmooi Chinees meisje naar me toe en vraagt.

Wilt u menu?

Doe maar straks, zeg ik.

Ik wil eerst effen eten.

 

Pork zegt:

Opa, waarom ga je steeds op het balkon staan als Oma zingt?

Dan kunnen de mensen zien dat ik haar niks doe!

 

 

 

DRIMPEL van de week:

Velen, die over vriendschap spreken, bedoelen gezelligheid.

g.storm.

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Knap en verhelderend geschreven. Nu maar hopen dat de belijds( bewust met ij) hemook lezen en het ze tot denken aanzet.
Pork for President! Toevallig....
Sparen in een sok of de nageltjes uitsteken en deze brief schrijven, dat is je goed afgegaan. En dan die prachtige humor aan het eind. Top!
tjemig, wat een knappe Pork, zou het goed doen in de politiek.
een prachtige brief , oprecht geschreven ... en meteen op twitter doorgegeven
Het is maar te hopen dat men in de kamer kan lezen....
Super Pork.
Dat zijn tenminste brieven.
heb je er je pootafdruk opgezet ?