Wanneer kom je in aanmerking voor vergoeding van verhuiskosten ?

Door Harry gepubliceerd op Thursday 10 January 21:45

 

Vergoeding van verhuiskosten en inrichtingskosten is in bepaalde gevallen mogelijk. De vergoeding kan afkomstig zijn van gemeente, verhuurder of werkgever. Om in aanmerking te komen voor een verhuiskostenvergoeding, moet men meest zelf actie ondernemen.


Vergoeding van verhuiskosten.

Veel mensen zijn niet bekend met regelingen met betrekking tot de vergoeding van verhuiskosten. Het gaat hierbij vaak om substantiële bedragen van vaak wel  duizenden euro’s. Vergoeding van verhuiskosten (en inrichtingskosten) kan afkomstig zijn van de gemeente, de verhuurder of de werkgever.


Vergoeding verhuiskosten door gemeente.

Men kan in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding als een verhuizing uit de bestaande (huur)woning noodzakelijk is op grond van het niet redelijk kunnen functioneren in de oude behuizing, meest op grond van lichamelijke tekortkomingen. Vooral oudere mensen kunnen op den duur problemen krijgen met traplopen of onderhoud van een te grote en/of onpraktisch ingerichte woning. Verhuizing naar een kleinere en bij voorkeur gelijkvloerse  woning ligt dan voor de hand. Medische indicatie is in deze gevallen dikwijls vereist.

De gemeenten kennen in bepaalde gevallen een verhuiskostenvergoeding toe op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De hoogte van het bedrag van de vergoeding kan sterk verschillen per gemeente, maar is onafhankelijk van het inkomen. In het algemeen komt men in aanmerking voor vergoeding van verhuiskosten, indien :

-het verhuizen goedkoper is dan een eventuele aanpassing van de woning
-de beperking niet al aanwezig was toen het oude huis werd betrokken
- verhuizing langdurig noodzakelijk is
-klachten medisch aantoonbaar zijn
-noodzaak van verhuizing  op grond van leeftijd, gezins- of woonsituatie niet  te voorzien was

In principe moet de aanvraag voor de vergoeding tijdig aangevraagd worden, dus normaal gesproken voordat de huur van de huidige woning is opgezegd.
 LET DUS OP DAT U TIJDIG ACTIE ONDERNEEMT !
 

De aanvraag voor de verhuiskostenvergoeding moet i.h.a. worden gedaan bij het WMO- loket vande betreffende gemeente. De procedure kan enkele maanden in beslag nemen. Bij verhuizing naar een andere gemeente moet u de aanvraag doen bij de oude gemeente.

 

Vergoeding verhuiskosten door verhuurder.

Ook als men moet verhuizen naar een andere woning vanwege sloop- of renovatiewerkzaamheden, komt men normaal gesproken in aanmerking voor een vergoeding van verhuiskosten van de zijde van de verhuurder. Als de renovatiewerkzaamheden niet zodanig zijn dat men noodzakelijkerwijs – vaak tijdelijk – moet verhuizen, komt men niet voor een verhuisvergoeding in aanmerking. Bent u het hiermee oneens, dan kunt u een verzoek indienen via een rechterlijke uitspraak.

Ook kan de verhuizing noodzakelijk zijn  als de verhuurder de verhuur beëindigt i.v.m. verwezenlijking van een geldend bestemmingsplan. In 2012 bedroeg de minimum verhuisvergoeding nog € 5520,-.


Vergoeding verhuiskosten door de werkgever.

Als een werknemer ten behoeve van het werk gaat verhuizen, bijv. om de reisafstand/-tijd te beperken, komt hij vaak in aanmerking voor een vergoeding van de verhuiskosten. In het algemeen geldt hierbij de regel dat de werknemer verder dan 25 km van de werkplek moet wonen en door de verhuizing die afstand met minimaal 60% vermindert. Voorwaarde is wel dat binnen de twee jaar na indiensttreding de verhuizing plaats vindt. Los van de vergoeding van de eigenlijke verhuiskosten kan de werkgever een bedrag tot maximaal € 7750,- (situatie 2011) aan de werknemer vergoeden.


Conclusie.

Vergoeding van verhuiskosten is nog steeds in bepaalde gevallen mogelijk. Aangezien het om aanzienlijke bedragen kan gaan, is het zaak om tijdig te informeren naar de mogelijkheden.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een oudere tante van mij heeft het ooit aangevraagd maar niet gekregen omdat ze al verhuisd was voordat het werd aangevraagd. Het feit dat haar man plotsklaps ziek werd en verhuizing noodzakelijk was, dat er een kamer voor haar en haar man was die meteen betrokken moest worden wat wel eens kan gebeuren als men onverwacht ziek wordt en op hulp bent aangewezenen. Het maakte allemaal niet uit ze hadden een x periode van te voren moeten aanvragen dus afgewezen. Ze had nog in beroep kunnen gaan, heeft ze niet gedaan. Als je weet dat je valt ga je liggen.
Hele nuttige info!
Prima schrijfwerk Harry.
Goed informatiestand artikel. Ik vraag me af of de werkgever verplicht is verhuisvergoeding te bieden of dat dit een gunst is.
Wij kregen ook toentertijd vergoeding , maar moesten alle bonnetje bewaren ....
Helaas geldt het niet bij verbroken relaties (cynisch grapje :-(