Liefde is zoveel

Door Tips en trends gepubliceerd op Monday 01 April 21:39

Liefde is zoveel dat men woorden tekort komt....

                                                

Als men het heeft over het woord liefde, dan zal dat bij elk van ons een ander beeld oproepen. De een denkt aan zijn partner, de ander aan zijn/haar kind, de ander denkt aan zijn huisdier.

 

                                                Liefde in het woordenboek

Wanneer we het woordenboek erop openslaan zien we dat liefde omschreven wordt als;

1. warme genegenheid (tot ouders, het land, zusterlijke liefde)

2. gevoel van welgezindheid, opofferingsgezindheid enz

3. oprechte en warme belangstelling

4. in vaste verbindingen (iemands liefde beantwoorden0

5. voorwerp van liefde

 

                                                 Liefde voor elk een verschillend

Dat liefde voor elk een verschillend is heb ik reeds geschreven. Toch kunnen we mensen indelen in diverse 'liefdes'groepen. Een man zal het zeker tijdens voetbal over niets anders hebben dan over zijn liefde voor zijn club. Een vrouw daarentegen zal vaak praten over haar liefde voor mode, haar partner, haar kinderen enz. En kinderen houden natuurlijk van hun ouders, hun dieren, hun familie, maar ook van bepaald speelgoed, een bepaald knuffeltje waar ze niet zonder kunnen.

                                                   En dit vind ik van: ' liefde is...............'

In je leven die ene partner vinden die je onvoorwaardelijk gelukkig maakt en die je door dik en dun steunt, liefheeft, je neemt zoals je bent.

Kinderen die van je houden en waarvan jij houdt (ook al halen ze soms het bloed onder je nagels vandaan).

Liefde is ook het gevoel dat je krijgt als je huisdier aangehaald wil worden, als je huisdier van blijdschap door het dolle heen is..........

Maar bovenal vind ik liefde onzelfzuchtig en in staat om anderen die het minder hebben te helpen. Strek je hand uit naar een ander en help!

En dan hebben we ook nog de Bijbeltekst die een ieder wel kent (vaak ook aangehaald op huwelijken):

1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.

4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

                                                          Conclusie

Ik zou nog uren door kunnen gaan met wat liefde allemaal is, maar uiteindelijk is het voor een ieder anders, maar alleen liefde zal ons uiteindelijk vooruit brengen.

Wil je meer weten over alles wat met de liefde te maken heeft: Hieronder nog een aantal links naar artikelen die alles ermee te maken hebben:

Het huwelijk met al zijn symbolen (deel 1)

Het huwelijk met al zijn symbolen (deel 2)

De eerste zeven jaar zijn cruciaal in een relatie

 

Ben je nog niet helemaal in de mood voor liefde? Bestel dan een sfeervolle cd bij Bol.com en kom helemaal in de mood

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een mooi artikel.
Mooi verwoord! Welkom op xead!