Een zondaggebed afkomstig van Atlantis

Door Lucifall gepubliceerd op Sunday 28 October 15:34

Thoth en de boodschap van Atlantis II

Zie HIER deel 1

Op de smaragden tafel van Thoth, de Atlantiër, die in Zuid-Amerika is gevonden, geeft Thoth, de grote koning van Atlantis, een boodschap aan de mensheid. Een bericht welke wij zouden kunnen lezen als een leidraad van de weg naar het Licht. Deze grote geheimen heeft hij, Thoth, verborgen onder de Piramide, die hij bouwde. Deze kennis werd verstopt in de zalen van amenti, waar alle wijsheid van het oude Atlantis verborgen ligt. Onderstaand een vrije vertaling van de tekst van deze stenen tafel; het 'Nirvana van Thoth'.

 

De Smaragden tafel van Thoth: de boodschap voor 'spiritueel zoekenden'

Koester en houdt je aan de 'wetten' van de Eerste Ene: Maak je los van chaos. Orden en balanceer je leven! Ontdoe je van alle chaos van emoties en je zult harmonie hebben in je leven. Versla door stilte de slavernij en de ketenen van woorden.

Hou je ogen altijd gericht op het licht.

Zeker als je het verdient zul je één zijn met jouw Meester! En zeker zul je dan één zijn met het All! Ken mijn geboden! Behoudt ze en vervul ze en Ik zal bij je zijn om je te helpen en te begeleiden naar het licht! Uit de duisternis zul je omhoog stijgen, één met het licht!

De mens moet ernaar streven om de 'heilige zon' te geworden.

Volg dit pad en je zult EEN zijn met het All! Licht komt alleen tot degenen die ernaar streven. Hard is deze weg die naar de Wijsheid leidt; hard is het pad naar het licht. Je zult veel stenen tegenkomen op jouw pad; vele bergen zul je moeten beklimmen naar het licht.

Mens, weet dat de Boodschappers van het Licht immer met je mee wandelen.

Hun weg staat open voor allen die er klaar voor zijn om de weg naar het licht te bewandelen. Zonnen zijn Zij, Boodschappers van Licht, die schijnen onder de mensen. Zij zijn net zoals mensen en toch in tegenstelling tot. Weet dat vele duistere schaduwen op jouw licht zullen vallen tijdens de lessen van de schaduwen van de duisternis voor het licht van de ziel die streeft naar vrijheid. Vele valkuilen liggen op deze Weg. Zoek immer door om Grotere Wijsheid te verkrijgen!

Herken en Je zult het licht kennen.

Licht is eeuwig en duisternis is vergankelijk. Zoek altijd, O Mens, naar het Licht! Weet immer dat als het licht je zijn verlicht de duisternis voor jou snel zal verdwijnen! Open je ziel voor de Boodschappers van het Licht!

Laat ze binnen en laat je vullen met Licht!

Hou immer uw focus op dit doel! Open de ziel, O mens, tot de kosmos en laat het 'drijven' zodat je één wordt met de ziel! De evolutie van de mens bevat het proces van verandering tot vormen die niet van deze wereld zijn. Hij groeit in de tijd naar het vormeloze – om in een hogere dimensie te kunnen leven.

Weet dat je vormeloos moet worden voor je één kunt worden met het Licht.

Luister, O mens, naar Mijn stem, die jou te wegen naar het Licht openbaren, jou de weg tonen hoe één te worden met het Licht: Zoek eerst naar de mysteriën van het Hart van de Aarde! Zoek de vlam van de Levende Aarde! 

Baad in het licht van deze Vlam!

Weet, O mens, jij bent complex, een wezen van materie en van Vuur. Laat jouw vlam helder schijnen! Wees enkel de Vlam! Zoek steeds naar meer Wijsheid! Vindt het in het Hart van de Vlam! Weet dat je alleen door ernaar te streven dit licht op jou kunt laten schijnen! Alleen degenen, die het meest volle licht hebben kunnen hopen dat zij 'de bewakers van de Weg, die voorkomen dat onwaardigen kunnen binnenkomen' kunnen passeren.

Je zult jezelf herkennen als Licht en jezelf klaarmaken door te gaan op de Weg.

Wijsheid is verborgen in duisternis. Als je schijnt met de Ziel-Vlam, zul je Wijsheid vinden, dan zul je als Licht herboren worden, en dan zul je 'de Hemelse Zon' geworden. Groei één met het Licht! Wees een kanaal van de Heilige Principes van de wereld van de mens! Zoek, O mens, om het grote pad te vinden welke leidt naar eeuwig Leven – door het beeld van 'de Hemelse Zon.' Weet, O mens, dat je slechts een ziel bent! Het lichaam is niets! De ziel is alles! Laat uw lichaam geen belemmering zijn! Keer u af van de duisternis en reis in Licht! Leer je lichaam af te leggen, O mens, en wees er vrij van!

Bekom het ware Licht en verenig je dan met het Grote Licht!

Weet dat in het hele universum het eeuwige en oneindige Bewustzijn bestaat. Hoewel deze kennis is verborgen, bestaat het toch voor altijd. De sleutel naar deze Hogere werelden ligt in jouzelf; en kan alleen 'binnen' gevonden worden. Open de poort binnen in jou en je zult het echte leven leven! Mens, je denkt dat je leeft... maar weet dat jouw vorige leven jou alleen maar tot de dood kan brengen. Zolang je verbonden bent met je lichaam, bestaat echt leven niet voor jou! Alleen de ziel die vrij is van de materiële wereld heeft leven wat werkelijk echt leven is! Al het andere is slechts een bondage, een keten waar je vrij van moet zijn! Denk niet dat de mens geboren is om aards te zijn!

Hoewel geboren op Aarde, de mens is een licht-achtige geest!

Zonder echte kennis kan de mens nooit vrij worden! Duisternis omhult de zoekende zielen om in het Licht geboren te worden. Duisternis ketent zielen.. Alleen degenen die zoeken mogen ooit hopen op Vrijheid! Laat jou de 'Hemelse Zon' van het Grote Licht zijn! Vervul dit en je zult vrij zijn!

Het grote licht vult de hele kosmos en wil jou helpen.

O, mens! Maak van jouw lichaam een toorts van Licht dat onder de mens zal schijnen! Hoor en begrijp: de Vlam is de bron van alle dingen; alle dingen zijn er een manifestatie van. Zoek om één te worden met de “Hemelse Zon'! Richt jouw gedachten op vereniging met het Licht met jouw menselijk lichaam.

Licht is de Bron van al het leven; zonder het Grote Licht kan niets ooit bestaan!

Weet, Licht is de basis van alle gevormde materie. Weet, O mens, dat de hele ruimte gevuld is met werelden in werelden. Diep beneden het 'beeld van de Piramide' ligt Mijn geheim. Zoek en vindt het in de Piramide die ik gebouwd heb.Volg deze sleutel die ik voor je heb achtergelaten. Zoek en de toegang tot het werkelijke leven zal de jouwe zijn! Zoek diep onder mijn Piramide en in de Muur. Weet dat het in de Piramide is die ik gebouwd hebt en je zult de geheime weg naar het werkelijke Leven vinden.

Zoek en vind daar Wat Ik ooit verborgen heb!

Je zult de “ondergrondse ingang” vinden naar de geheimen voordat jullie mens waren. Weet dat van alles, niets zo belangrijk is als de groei die iemand met de ziel bereiken kan. Weet dat het vlees vluchtig is. De dingen die de mens als groots zien betekenen niets voor Ons. De dingen die Wij verwachten van jullie komen niet van jullie lichaam maar louter en alleen van de perfecte staat van jullie zielen. Wanneer jullie kunnen leren dat niets dan vooruitgang van de ziel zal tellen op het einde, dan kun je vrij zijn van alle ketenen, vrij om te werken in samenhang met jouw predestinatie!

Weet, O mens, dat je dient te streven naar Perfectie, omdat je alleen dan het Doel zal bereiken!

Weet dat de toekomst nooit vast ligt maar de vrije wil van de mens volgt. De mens kan alleen de 'toekomst lezen' door de oorzaken die effect op het lot brengen. Weet dat jouw lichaam in perfecte balans is en dat deze nooit door de vinger des doods aangeraakt zal worden! Zelfs 'ongelukken' komen alleen voor wanneer je jouw predestinatie verlaat.

Wanneer je in harmonie leeft met jouw predestinatie zul je doorleven in de tijd en de dood niet smaken.

Weet je niet dat in het Hart van de Aarde de bron van harmonie van alle dingen die bestaan en hebben bestaan? Door de ziel zijn wij verbonden met het Hart van de Aarde en door het vlees ben je verbonden – met de materie van de Aarde. Als je geleerd hebt harmonie in jezelf te behouden, dan zul je dit moeten betrekken van de harmonie van het Hart van de Aarde. Het bestaan zal dan zijn terwijl de Aarde bestaat, veranderend van vorm, alleen wanneer de Aarde, ook, zal veranderen: niet het smaken van de dood, maar één met deze planeet die leeft in jouw lichaam tot allen zijn overgegaan.

Drievoudig zijn de kwaliteiten van God in zijn Licht-Huis:

Oneindige Macht, Oneindige Wijsheid, Oneindige Liefde. Drievoudig zijn de krachten die gegeven zijn aan spirituele Meesters: om het slecht te transmuteren, het goede te ondersteunen, door discriminatie (onderscheid) te gebruiken. Drie zijn de dingen die Zij manifesteren: Macht, Wijsheid en Liefde. Drievoudig zijn de manifestaties van de Geest die alles geschapen heeft: Hemelse Liefde bezit perfecte kennis. Hemelse Wijsheid kent alle mogelijke betekenissen om levende wezens te helpen in hun ontwikkeling. Hemelse Macht die doordrongen is met het bewustzijn van de Eersten wiens essentie Hemelse Liefde en Wijsheid is.

Donker en Licht zijn beiden één 'natuur', alleen verschillend in 'zijn', voor ieder rijzend uit één bron.

Duisternis is chaos. Licht is Hemelse Harmonie. Duisternis is getransmuteerd licht. Dit, Mijn kinderen, is jullie doel in 'het zijn': transmutatie van duisternis in licht!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  

Dit zijn de woorden van een Egyptische Godheid Thoth, hij die de machtigste koning van Atlantis was en die de boodschap van Atlantis moest uitdragen. Meer van deze kennis zou begraven liggen onder de piramide, die door Thoth gebouwd is. Het is bekend dat rond de piramiden van Gizeh een gigantisch onderaards gangenstelsel is gelegen. Zouden daar alle geheimen van Atlantis verborgen zijn? Bestaan de zalen van amenti echt? Is dit een bibliotheek van Atlantis waar wij onze bron zouden kunnen terugvinden?

Een antwoord dat wellicht ooit uit de woestijn naar boven gehaald zal worden. Vanuit de duisternis naar het licht...

 

Geraadpleegde bronnen:

http://henkenmialeene.org/openbaar/8e_cyclus_-_onsterfelijke_l/8a_-_leringen_van_thoth_-_h.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Thoth_(Egyptische_mythologie)

http://www.encyclopedia-of-religion.org/thoth-the-atlantean.html

http://atlantis-and-atlanteans.org/emerald-tablets.htm

http://www.atlantisquest.com/Hiero.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Smaragden_Tafel

http://www.sacred-texts.com/alc/emerald.htm

http://www.labyrinthina.com/fisherkings.htm

 

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het zijn dezelfde wijsheden behalve macht die Jezus verspreidde! Duim taco
Zie het rijtje incarnaties van Visnoe, Taco...
Thoth, maar ook Jezus.. Jezus is just a part of the picture...
Die zijn te vinden in het 1e deel. (zie verwijzing in artikel)
zoekster naar waarheid, oh Sandra, dikke duim
thx San Daniel
ik was eventjes terug in Egypte. Heel boeiend verhaal, ik sla dit op om nog eens te lezen!
dikke duim
Dat waren twee prima artikelen Sandra, bedankt voor het plaatsen!
D!
2x Opgeslagen, ga het nog een rustig lezen San..........
Heel boeiend. Deze weg naar het Licht is als een complete initiatie in een hoger bewustzijn. En hoeveel van deze kennis zou er inderdaad nog ergens onder of rond Gizeh begraven liggen ...?
Ik zou er zoooooo graag gaan graven...
Dan doe ik met je mee!