Thoth en de boodschap van Atlantis I.

Door Lucifall gepubliceerd op Sunday 28 October 15:34

Thoth en de boodschap van Atlantis I.

Atlantis: Eenheid in verscheidenheid; de universele geest van de mensheid

In 'Zijn de tuin van Eden en Atlantis 'edentiek? ' wordt Atala genoemd, 'het witte eiland.' Volgens de Mahabharata ligt Atala in de Atlantische oceaan waar de inwoners Narayana vereerden. Zelfs de locatie van deze plaats wordt in dit geschrift genoemd.

Narayana was de 'zoon van de wateren' en de gezegende die later verantwoordelijk zou zijn voor de wereldvloed. Narayana is een andere naam voor de God Vishnoe. Zijn incarnaties zouden zijn: Shiva, Ganesha, Unkulunkulu, Rama, Krishna, Thoth, Guan Shi Yin, Jezus, Quetzalcoatl en Kalki.

Thoth, Vishnoe ed. waren allen Goden/koningen die na de vloed gingen heersen. Zij worden ook wel de 'Visserskoningen' genoemd. Hierdoor kom je dan ook terecht bij de visserskoning uit het Graalverhaal en op het eiland Avalon, wat volgens velen het hoog gelegen deel van Atlantis zou zijn.

Wederom een voorbeeld van eenheid van verscheidenheid in volksvertellingen die keer op keer toch verwijzen naar een universeel collectief bewustzijn.

 

Amentet, het land in het Westen

Eden, Avalon, Atala, Het Atlantis van de bijbel, het graalverhaal en de Mahabharata vinden we in Egypte onder de naam 'Amentet', het land in het Westen van de Egyptenaren. Een land met een tweeledige functie voor het volk van de farao's. Enerzijds was Amentet een verloren gegaan Westers thuisland en anderzijds stond het bekend als de wereld waar de overledenen met de zonnebark naar toe voerden.

Amentet vertaald als 'het verborgen land', is een reden dat veel Egyptologen dit interpreteerden als een 'spirituele wereld'. Amentet bestond uit zeven eilanden (vergelijk 7 chakra's ) wat verwijst naar een spirituele echo. Toch lijkt het dat men bij Amentet ook verwijst naar een werkelijk bestaand land.

 

De Egyptische godheid Thoth.

Thoth, Djehoety, Tehuti, de Egyptische god van magie, de kalender, wijsheid, het schrift en de maan. Djehoety en Tehuti zijn afgeleid van de oudste naam voor 'ibis' (djehoe/tehu)

Een godheid die werd afgebeeld als Ibis maar ook als baviaan.

12 km van de stad Hermapolis is een begraafplaats gevonden van gemummificeerde Bavianen en Ibissen, de dieren die gewijd waren aan Hermes (incarnatie Thoth). De Ibis kunnen we interpreteren als een alchemistisch symbool. De meest heilige ibis was een witte ibis met zwarte vlekken, een symbool van wedergeboorte. De Baviaan kunnen we zien als symbool van de wederkeer van het licht. Dit, omdat zij elke zonsopgang met gekrijs begroetten. De bavianen waren een herinnering aan de vernietiging van de 'stomme schepsels door de Elohim'. Zij die het woord misten, maar wel het Licht wilden begroeten.

Hij, Thoth was de grootste koning van Atlantis en gaf deze kennis afkomstig van het gezonken legendarische eiland door aan de mensheid.

 

In de Tempel van Denderah , waaruit deze beroemde zodiak stamt, is een inscriptie gevonden waar over Thoth gesproken wordt:

"Thot, de tweemaal grote, de oudste, de meester van de stad Hermapolis, de grote, grote god te Tentyris, de enige (souvereine) schepper van het Goede, hart van Râ (zon), stem van Atoum (schepper - atoom), keel van god wiens naam verborgen is, heer van de tijd, heer van de jaren, schrijver van de annalen van Ennéade" en dan nog "openbaarder van de god van het licht, Râ, hij die bestaat vanaf het begin, Thot, hij die rust in de waarheid. Dat wat opspringt uit zijn hart, bestaat direct. Dat wat hij heeft uitgesproken blijft bestaan tot in eeuwigheid."

 

 

 

Thoth-Hermes

Thoth staat ook bekend als de 'latere incarnatie' Hermes Trimegistus, en is de heilige leraar uit het antieke Egypte van de 'Ouden'. De geschiedenis van het leven van Tehuti is beschreven op de 'Emerald tablet van Thoth, de Atlantiër', die gevonden zijn in Zuid-Amerika, ver voordat Columbus daar een voet op vaste wal zette.

Op de (andere) Smaragden tafel van Hermes staat een korte cryptische tekst die we kunnen zien als bron van inspiratie voor alchemisten. Eén van de uitspraken van de tekst is “Zo boven, zo beneden” wat zijn weerslag vindt in drie 'oude wetenschappen' alchemie, magie en Westerse astrologie. Oeroude kennis die uitgaat van de eenheid en verbondenheid van ALLes boven en beneden.

 

Interpretaties van de tekst Smaragden tafel van Hermes Trimegistus

De tekst wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd.

Het zoboven, zobeneden principe zou verwijzen naar respectievelijk de macrokosmos en de microkosmos en zou duiden op het bestaan van de wereldziel, de Anima Mundi, één enkel bewustzijn (ALL) waar ALLes uit voortkomt en wat ALLes doordringt.

De tekst wordt ook gezien als scheppingsmythe waar Ra (de Zon) de namen van de schepping aan Thoth (de Maan) doorgeeft. Door de woorden uit te spreken worden ze tot bestaan gebracht. De wind kan dan gezien worden als de Godin Noet en de aarde als de God Geb.

Een andere interpretatie is dat de stenen tafel te zien is als een alchemistische allegorie van de chemische bruiloft van de zon en de maan. Sol (goud) staat dan voor het mannelijke principe en Luna (zilver) voor het vrouwelijke. 'Het ene' is in dit verband dan de 'steen der wijzen' (de graal); de 'aarde' de prima materia.

 

De smaragden tafel van Hermes Trismegistus.

(Het volgende is) waar, zonder leugen, zeker en zeer waar: “Wat lager is, is zoals wat hoger is en wat hoger is, is zoals wat lager is”; (Denk hieraan) bij het verrichten van de wonderen van de ene zaak. En zoals alle dingen zijn ontstaan uit het ene, door bezinning op het ene,

zo (zijn) alle dingen geboren uit deze ene stof door middel van aanpassing. De vader ervan is Zon, de moeder ervan is Maan. De wind heeft het gedragen in zijn buik. De voedster van de aarde zij is, vader aller perfectie de wereld hij is/zij is hier. De kracht ervan is volkomen.

Als deze kracht op aarde gegoten is, moet je voorzichtig aarde van vuur scheiden, het fijne van het grove. (Als je te werk gaat) met groot verstand, stijgt (deze kracht) van de aarde op naar de hemel, daalt weer af naar de aarde en ontvangt energie van de hogere en de lagere (regionen).

Zo zul je de glorie van de hele wereld verwerven. Daardoor zal alle duisternis van je wegvluchten. Dit is de kracht in zijn meest geconcentreerde vorm, omdat (deze kracht) elke ijle en vaste stof zal doordringen. Zo is de wereld geschapen. Op de wijze die hier beschreven is, zullen hieruit wonderlijke aanpassingen voortkomen. Daarom word ik Hermes Trismegistus genoemd, omdat ik de drie delen van de filosofie van de gehele wereld bezit. Dit is wat ik te zeggen had over de werking van Zon. Tekst (vertaling wikipedia)

Een diepzinnige tekst die wij niet met ons verstand kunnen begrijpen, maar wel met onze ziel. Paul Coelho schreef hierover in 'De Alchemist.' (pp. 109-110) het volgende:

"je moet het niet alleen maar begrijpen met je verstand. De tafel van smaragd spreekt rechtstreeks tot de ziel van de wereld. De wijzen hebben begrepen dat onze natuurlijke wereld slechts een beeld en kopie is van het paradijs. (...) Via haar kun je de wereld en al het andere op aarde begrijpen".

 

Smaragden tafel van Thoth

De Smaragden tafel van Thoth is gevonden in Zuid-Amerika.. Op deze stenen tafel is een andere tekst te lezen. Thoth verklaart hierop de reden van de vernietiging van Atlantis. Kennis, geschikt voor 'de enkeling' werd overgedragen aan mensen die deze kennis niet waardig waren en deze gebruikten voor kwade doelen. Bloederige offers veroorzaakten talloze incarnaties van helse wezens onder de mensheid. Hierdoor werd de ideale utopische wereld van Atlantis vernietigd, daar één en ander leidde tot een degradatie van het geïncarneerde volk van het verzonken eiland. Tijdens de vernietiging van Atlantis werden twee eilanden opgeslokt door de zee, dit als resultaat van de Hemelse Wil.Thoth vestigde zich vervolgens samen met een andere groep heilige Atlantiërs in Egypte. Hierdoor is de hogere spirituele kennis van Atlantis naar Egypte en andere landen van de wereld gebracht. In deze tekst krijgt Thoth de opdracht om kennis over de wereld te verspreiden. Ook wordt één van de hogere vormen van meditatie vermeld – de tempel en zijn specifieke variatie – de piramide.

Over zijn eigen spirituele ontwikkeling zegt Thoth het volgende:

“Eens, in een tijd allang vergeten opende, ik, Thoth de deur die naar andere ruimten leidde en leerde er de verborgen geheimen. Vaak bereisde ik dit donkere pad door space waar altijd het licht brandt. Lang verkeerde ik in de tempel van de 'Eersten' totdat ik EEN was met het licht. Later keerde Thoth terug in Egypte als Hermes Trismegistus.'

Op deze stenen tafel van Thoth de Atlantiër wordt ook nog een boodschap gegeven aan de 'zoekende mens.' Lees HIER het tweede deel waar de boodschap voor Spiritueel zoekenden van de Smaragden tafel van Thoth de Atlantiër, wordt belicht. Daar is ook de bronvermelding te vinden.

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
weer een hoop lei draden om te gaan volgen..
wat een interessant artikel! Ik wist veel zaken niet en leerde dus veel bij! dank voor dit verhaal!
De zoektocht naar Atlantis is mij een waar genoegen; ik hoop dat er nog meer schrijvers mee gaan doen in deze zilla...
Bedankt voor je reactie lieve Chrisrik.
ik was drie jaar geleden op reis in Egypte en had er misschien beter een weekje extra gebleven om te gaan zoeken!
Hihihi we kunnen alsnog een keer die kant opgaan... (als het een btje rustiger wordt daar..) Schep mee en gaaaaaan :-)
Een heleboel informatie, zeg! Van sommige stukjes had ik wel eens gehoord, van andere niet. Het stukje over de Stenen Tafel van Thot, met referentie aan Atlantis, kende ik ook niet, wel heel interessant.
Wat op die tablet staat geschreven heb ik in een volgend artikel beschreven... Best een interessant zondag/gebed... Bedankt voor je reactie Asmay
Dank je Leon