x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Komeet ISON en de gospel komend vanuit de sterren.

Door Lucifall gepubliceerd op Sunday 25 August 10:44

Wordt 'The second coming' in 2013 een feit?

 

Het staat in de sterren geschreven

Vorig jaar op 21 september 2012 werd komeet C/2012 S1 ofwel ISON ontdekt door Vitali Nevski en Artyom Novinchonok. Zij deden deze ontdekking met een reflector van 0,4 meter doorsnede in het International Scientific Optical Network nabij Kislovodsk, Rusland.
Sindsdien staat het op internet bol van allerlei theorieën over de consequenties van het naderen van deze komeet. Als 'the gospel is in the stars believer' volg ik al deze theorieën dan ook al een tijdje. ISON wordt op het internet onder meer geassocieerd met de planeet Niburu, de drie wijzen uit het Oosten, de blauwe ster van de Hopi-indianen tot en met False Flag aanvallen van boosaardige illuminati komend uit de ruimte aan toe. De komende komeet zou een voorbode zijn van een ziekte als de pest net zoals de grote komeet van 1680. Ook is er een theorie die verwijst naar 'Wormwood' uit openbaringen 8:10. De ster uit deze tekst zou ISON zijn. Het laatste nieuws over deze komeet is dat deze uit drie delen lijkt te bestaan. Op deze site is men er van overtuigd dat ISON zeker geen komeet kan zijn. In dit artikel worden een aantal van deze theorieën belicht.

 

ISON C/2012 S1 ; het kerstkind van 2013?

De naam ISON is afgeleid van 'International Scientific Optical Network.'

Dit is op zich merkwaardig daar het in astronomische kringen gewoon is om een komeet te vernoemen naar de ontdekker(s). Dit is natuurlijk voer voor allerlei aannames.

De komeet C/2012 S1 komt waarschijnlijk uit de Oortwolk. Dit is een (door Oort) veronderstelde wolk van vele miljarden komeetachtige objecten rondom ons zonnestelsel. Objecten die vermoedelijk bestaan uit steen en ijs en die zich op een afstand van ongeveer 3.000 tot 100.000 astronomische eenheden bevinden.

ISON zal op 28 november 2013 de zon naderen tot een afstand van 0.012 AU (1.800.000 kilometer). Tevens zal de komeet de aarde dicht genoeg naderen om met het blote oog te kunnen worden waargenomen. De baan van de komeet is bijna parabolisch zodat deze op 26 december 2013 de aarde nadert tot 0,429 AU (64.200.000 km). ISON, I Son is dus echt een kerstkindje te noemen. ISON zal vanaf november 2013 tot januari 2014 met het blote oog waarneembaar zijn.

Er wordt verondersteld dat het de eerste keer is dat ISON in ons zonnestelsel komt. Maar hoe weten we dat eigenlijk? Zou het niet kunnen zijn dat ISON al eens eerder langskwam? Wat we wel weten is dat deze komeet nu al de komeet van de eeuw genoemd wordt.

 

De grote komeet van 1680

Onze planeet Aarde is slechts een ronddraaiende speldenknop in het Universum. Door de eeuwen heen ligt mama Gaia dan ook geregeld onder vuur van passerende kometen. Deze afbeelding toont de grote komeet van 1680 boven Rotterdam.

C/1680 V1, Kirch's Komeet en Newton's Komet is de eerste komeet en tevens helderste van de 17 eeuw, die ontdekt is met behulp van een telescoop. Deze komeet is ontdekt door Gottfried Kirch op 14 November 1680. De komeet was zelfs overdag zichtbaar en had een spectaculaire lange staart. De komeet was het helderst op 29 December 1680 en werd voor het laatst waargenomen op 19 maart 1681.

Hier komen we dan gelijk op één van de theorieën over de gevolgen van ISON in onze zonnestelsel. Op internet wordt er op diverse sites een verband gelegd tussen deze grote komeet van 1680 en de pest die over Europa waarde en talloze slachtoffers eiste. De ziekte bestond echter reeds lang voor de komst van de komeet want veroorzaakte in 1665-1666 alleen in Londen al zo'n 100.000 doden. Desalniettemin wordt er toch volop gesuggereerd dat de komeet ISON wel eens ziekten op aarde kan brengen waarbij men zich beroept op de grote komeet van 1680. Dat ziekten uit de ruimte kunnen komen is natuurlijk niet uit te sluiten, want wat voor een ziektekiemen en bacteriën bestaan er in Space en wat nou als dat op de aarde 'valt' middels bijvoorbeeld ruimtesnot?

 

ISON in ons zonnestelsel

ISON is ons zonnestelsel binnengekomen via de constellatie van Orion tussen Taurus en Gemini en vanuit de richting van de ster Sirius. In Augustus zal ISON zich met een snelheid van 48.000km per uur door het sterrenbeeld Cancer voortbewegen. Van September tot oktober zet de komeet zijn reis voort door de constellatie Leo. Berekeningen laten zien dat de komeet rond 1 Oktober Mars zal passeren. ISON doorkruist Virgo in November en zal dan met het blote oog zijn waar te nemen.

Rond 6 november 2013 is de komeet hiervoor helder genoeg. De komeet zal erna tot januari 2014 zichtbaar blijven.

De komeet ISON kan gevaarlijk zijn omdat deze de asteroïdengordel gaat passeren en deze daardoor verstoren kan. Het is denkbaar dat C/2012 S1 dan in stukken breekt en dan wel een gevaar voor de aarde kan betekenen. Ook zou het kunnen dat ISON zich in de zon boort en vernietigd wordt waardoor zonnevlammen kunnen ontstaan maar wij de spectaculaire lichtshow moeten gaan missen.

 

ISON en openbaringen 12:1-6

' En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.

En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.'

 

De gospel aan de hemel : September 2011:de bevruchting?

In September 2011 vindt er een zeldzaam astrologisch spektakel plaats. De zon staat in Virgo (Maagd) terwijl de maan aan haar voeten ligt, precies zoals in Openbaringen geschreven staat. Ondertussen klimt Venus als morgenster in de baarmoeder van Virgo en staat de planeet Saturnus onder. In de mythologie staat Saturnus bekend als Chronos, die zijn kinderen opeet zodra ze geboren zijn. Saturnus heeft zeven ringen en heeft meerdere manen wat door sterrenkundigen uit oude tijden gezien kan zijn als hoofden en horens. Hiernaast wordt Satan, de draak al heel lang geassocieerd met de planeet Saturnus. In openbaringen 22:16 zegt Jezus over zichzelf: '‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ Venus, de morgenster en avondster, de ster die boven de stal in Bethlehem stond.

Virgo is de vrouw met de 12 sterren in haar kroon. Saturnus kunnen we zien als de draak die het kind wil verslinden. De schrijver van Openbaringen, was in ieder geval op de hoogte van astronomie en astrologie en zonder twijfel Griek.

ISON draait op 28 november 2013 rond de zon. Dit is de datum van Thankgiving day, een feestdag van oudsher ingegeven door paganisten. Een feest van de oogst ter ere van de godin Ceres dat vroeger Cerelia werd genoemd. 28 november is daarnaast ook nog de 2e dag van het 8-daagse Joods Chanoeka feest (lichtjesfeest, te vergelijken met kerstmis) van 2013.

Op 2e kerstdag 26 december 2013 is ISON het dichtst bij de Aarde en zal zichtbaar blijven tot Driekoningen 2014. Alsof het Bijbelverhaal zich (wederom) aan de hemel gaat voltrekken. Is dit wellicht wat men in het jaar 0 ook gezien heeft? Zie onderstaand een opname van ISON, welke uit drie delen lijkt te bestaan.

 

ISON als Wormwood? ISON, als apocalyps?

Zoals al gezegd is ISON niet vernoemd naar de ontdekkers maar naar de telescoop die de komeet ontdekt heeft.

Wormwood (bitterkruid) wordt in de bijbel genoemd als de ster of engel uit openbaringen 8:10 maar ook meerdere keren genoemd als men verwijst naar de plant 'bitterkruid ', ofwel Artemisia herba-alba' (of apsinthos, alsem.)

Openbaringen 8: 10 : ' En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan. En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. Een tekst die verwijst naar de apocalyps.

 

Effect van een komeetinslag: bitter-zure regen?

Diverse wetenschappers hebben verschillende scenario's ontwikkeld wat er gebeurt als er een komeetinslag plaats vindt. Eén hiervan is dat er door de hitteschok een chemische verandering in de atmosfeer kan optreden waardoor zuurstof en stikstof een salpeter-zure regen zouden kunnen produceren. Deze (vermeende) zure regen wordt door sommigen in verband gebracht met de Bijbelse profetie dat een ster een derde van het water op aarde zuur & bitter zal maken. Weer anderen interpreteren deze bittere regen uit Openbaringen als een symbolische representatie van de bitterheid die de wereld zal vervullen in moeilijke tijden.

Een andere zienswijze is dat nucleaire wapens en industrie als het bitterkruid gezien kan worden. We zouden dan kunnen denken aan de ramp in Tsjernobyl, maar zeker ook aan Fukushima waar dagelijks duizenden liter vervuild water de oceaan in stroomt. In dat geval zou de profetie al zijn uitgekomen.

 

De komeet ISON vernoemd naar de telescoop..

De prangende vraag blijft natuurlijk wat de heren en dames wetenschappers heeft gemotiveerd de komeet te vernoemen naar een telescoop. Hierin is het interessant om te bezien wat de namen van de ontdekkers betekenen. Juist omdat deze namen als eerste in aanmerking zouden komen bij de naamgeving van een dergelijke ruimteobject.

 

De namen van de ontdekkers verwijzen naar de profetie uit Openbaringen!

Vitali Nevski en Artyom Novichonok ontdekten de komeet.

Vitali betekent 'leven'. Nevski is afgeleid van Neva. Dit is een rivier in Rusland en betekent 'zee' of 'water' De vitaliteit van levend water... In het Latijn betekent Neva 'glans' en 'helderheid' waardoor de naam zou betekenen 'levend met een glanzende helderheid.'

Artyom is afgeleid van Artemisios en betekent dus letterlijk 'bitterkruid.'

Novichonok: Novi verwijst naar de maand november. In de maand november zal ISON de constellatie Virgo doorkruisen en voor het eerst met het blote oog waarneembaar zijn. De komeet bereikt de zon op het dichtste punt op 28 november. Het is niet ondenkbaar dat de komeet dan 15 keer zo helder is dan onze maan.

In november wordt ISON ook zichtbaar voor het ruimteschip de MESSENGER die rond de planeet Mercurius draait. Mercurius was de boodschapper (messenger) van de Goden. Openbaringen openbaren 'iets.' Vanuit andere zienswijzen wordt de aartsengel Gabriël, de engel van openbaringen gezien als de boodschapper van God. Deze engel blaast op de bazuin om de doden te waken tijdens het laatste oordeel. Zal ISON een trompet doen schallen?

Novi is ook een variant op Nova. Een supernova is een verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert. Er wordt (door weer andere groeperingen) veronderstelt dat het een Nova was die de wijzen uit het Oosten naar het kindje Jezus leidde. De wijzen uit het Oosten waren dan ook astronomen en astrologen....

De tweede helft van de naam is Chonok wat doet denken aan Chinook, wat warme droge wind betekent.

 

Interpretaties van de naam ISON

ISON is een oud Engelse afgeleide van Josef en betekent toevoegen, verhogen en stijgen en zou dan vertaald kunnen worden als 'zonen van Jozef.' Mormonen geloven dat zij de zonen van Jozef zijn en onderwijzen dat Amerika, niet alleen de originele tuin van Eden is, maar ook het toekomstige Zion. ISON is een anagram van Sion. Sion is de Golanvlakte wat de bron is van de Jordaan. Golan betekent vagebond of Hooligan.

ISON zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als I Son en kunnen verwijzen naar Jezus, de zoon van God die terugkeert naar aarde.

 

Kometen als bad Omen en de (tweede) komst van de Messias

Eeuwenlang al geloven mensen dat kometen rampen als oorlog, plagen en ziekten met zich meebrengen. Tijdens de Exodus verscheen een komeet toen God's plaag over Israël kwam en David de mensen begon te 'nummeren.'(Chippen?) Er verscheen een komeet tijdens de val van Jeruzalem. Wat zouden we van komeet ISON kunnen verwachten? Documentatie van kometen gaat terug naar 500 voor Chr. De oude Grieken noemde kometen 'harige sterren' en is afgeleid van het woord 'kometes' wat 'de harige' betekent. In 2013 zal de mensheid getuige zijn van de komeet van de eeuw, ISON.

 

I Son? Zal de komeet een voorbode zijn van de zgn 'second coming'?

Op de Olijfberg verklaarde de Messias dat voorafgaand aan zijn tweede komst een fascinerend schouwspel aan de hemel te zien zou zijn. Matt 24:30: 'En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.'

 

Wij zijn bevoorrecht en mogen getuige zijn van een hemels spektakel..

Er zijn theorieën genoeg over ISON. Als alles meezit en de komeet zijn vuurkracht niet verliest of op zijn weg vernietigd wordt door één of andere botsing kunnen we naar alle waarschijnlijkheid getuige zijn van een schouwspel aan de hemel wat we werkelijk maar één keer in ons leven zullen zien. Hale Bob is hier 'peanuts' bij geweest en die kei die in Rusland neerstortte ook. Wij mogen vooruitzien naar een teken uit het universum komende vanaf de richting van Sirius. Wat het ons brengen zal mogen we zelf gaan ervaren. We zullen getuige worden van een equivalent van het Bijbelverhaal want dat staat geschreven in de sterren...

 

Meer lezen over kometen?

Volg deze link voor een lijst van boeken over dit onderwerp bij bol.com

 

 

Reacties (21) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Er staat "In september 2011 vindt er..." klopt dit of moet het 2013 zijn.
Alvast opnieuw nieuwsgierig. Ik weiger nog te geloven in de doemgedachten, maar een natuurfenomeen als dit is natuurlijk altijd de moeite waard.
Groetjes
Sept 2011 klopt dit gebeurde dus erg lang voordien.. (onbevlekte ontvangenissen duren langer? zijn weinig referenties over te vinden..) In november 2013 schiet ISON met zijn duizenden kilometers lange staart door Virgo.. (als de draak die achter de vrouw met de kroon met 12 sterren jaagt)
Dan heeft het werkwoord me verward.
Hopelijk valt het niet samen met volle maan.... Als ik me niet vergis staat maagd in de zomer meestal dicht bij de maan.
Sirius is al zolang ik weet mijn favoriete ster, dus wie weet...
Vind het allemaal bijzonder intrigerend.
Zo ook de bijbel!
De bijbel is volgens mij wat de *elite * eeuwen geleden uit heeft gedacht.. ...het *grote plan*.....en wat nu tot uitvoering wordt gebracht.
Dus ja....alles wat in de bijbel staat klopt en komt natuurlijk uit. Ik voel me steeds meer voor de gek gehouden!
Heb nu bedacht dat ik mezelf ook maar voor de gek ga houden en denk.... dat ik nog wel 'n drankje naast de koffie kan hebben..:)
Vind je verhaal echt heel goed...dikke duim.
Ben ook wel benieuwd hoe het eruit zal zien, echt cool!
Interessant ...mar of het waar is? Duim Taco
Aangezien die astroide-komeet uit de richting van Sirius komt, zal het eerder de second coming of Thoth betreffen ;)
Voor Thoth heb ik een speciaal kopje thee klaarstaan.;-)
:-) mmm de Dwaas uit tarot wordt achtervolgd door een hondje... de hondsster...Sirius..
September tot oktober door Leo.. Lust, XI bij Crowley en wie zien we daar? Vrouwe Babalon.. en zie de staart..
Ik ben bovenal benieuwd naar 1 oktober als Mars gepasseerd wordt.. (XVI)
Deze komeet was trouwens al in feb 2010 voorspeld "In the next year [2013], they will report of an asteroid comet type situation that will be coming straight to Earth."
zie:
http://spiritlibrary.com/gillian-macbeth-louthan/time-dances-around-you-winding-and-unwinding-in-precision
Thx!
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Door mijn interesse in tarot kwam ik jaren geleden op deze theorie terecht.. De hele bijbel is werkelijk astrologisch te interpreteren en lijkt een spiegel te zijn (as above-zo below) van wat zich aan de hemel heeft plaatsgevonden.
Hier kun je info vinden: http://asis.com/users/stag/zodiac.html en http://www.prophecyinthenews.com/lesson-13-the-gospel-in-the-stars-part-1/ en http://www.wordcf.org/stars.html
Ben onder de indruk hoe je alles weet te verbinden, voor al dat naspeurwerk verdient het zeker een duim.
Verder blijf ik ietwat sceptisch, (ik geef wel toe dat er wel erg veel onwaarschijnlijk toeval is), maar de komeet wordt sowieso een mooi zicht, of het nu bijbelse voorspellingen vervult of rampen veroorzaakt.
Ik ga ook voor het schouwspel...
De rest is theorie; we mogen het beleven als het meezit :-)
Zeg, iets wat mij soms bezig houdt, hoe kom je toch aan al die informatie en hoe lukt het je om dat allemaal te verbinden.
Ik bedoel maar, de sterrenbeeld maagd, de komeet en de openbaringen verbinden is, of het nu waar is of niet, indrukwekkend.