De Basisverzekering en Eigen Risico 2014.

Door Madje88 gepubliceerd op Thursday 07 November 16:16

Iedereen die 18 jaar of ouder is en verzekeringsplichtig is in Nederland, moet een Basisverzekering hebben. Daarnaast heeft sinds 01/01/2008 Nederland wat betreft de zorgverzekering te maken met het Verplicht Eigen Risico. 


Verschil in Basisverzekeringen?

De Basisverzekering wordt vastgesteld en samengesteld door de overheid. De inhoud van de Basisverzekering is daardoor bij alle verzekeringsmaatschappijen hetzelfde.
De voorwaarden echter, zijn niet bij alle verzekeringsmaatschappijen hetzelfde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorwaarden van een maatschappij, welke zorgverleners er voor bepaalde zorg wel of niet gecontracteerd zijn, of welke medicatie vergoed wordt. Dit kan van maatschappij tot maatschappij verschillen. Hierin zit vaak ook het verschil in premie; er worden kosten bespaard door het maken van afspraken met zorgverleners, waardoor de premie naar beneden kan.

Welke zorg valt er in 2014 onder de Basisverzekering?

Kosten die in 2013 onder de Basisverzekering vallen, vallen ook in 2014 onder de Basisverzekering. Hierbij moet worden gedacht aan kosten als:

·         Ziekenhuiszorg (ook bij ongevallen)
·         Huisartsenzorg
·         Bloedonderzoeken en andere laboratoriumonderzoeken
·         Volledige Gebitsprothesen
·         Geestelijke gezondheidszorg (psycholoog, psychiater)|
·         Pruiken ivm ziekten
·         Pedicurebehandelingen bij diabetici met SIMMS 1 of hoger

 

In 2014 verandert er het een en ander aan de basisverzekering ten opzichte van 2013. Belangrijkste wijziging:

Geestelijke gezondheidszorg.
De geestelijke gezondheidszorg is in 2013 verdeeld in eerste- en in tweedelijns psychologische hulp.

2013:
Eerstelijns psychologische zorg:
Er zijn 5 zittingen uit de Basisverzekering die worden vergoed. Op die 5 zittingen geldt een wettelijke eigen bijdrage van €20 per zitting. De rest van het bedrag per zitting, valt onder het Eigen Risico, als dat nog van toepassing is ten tijde van indienen van de nota door de zorgverlener bij de Zorgverzekering. Als er meerdere zittingen nodig zijn, kan er een extra vergoeding uit een Aanvullend pakket komen, maar dit verschilt per pakket en per verzekeraar.

Tweedelijns psychologische zorg:
De zorg valt volledig onder de Basisverzekering. Daardoor valt het wel onder het Eigen Risico, als dat nog van toepassing is ten tijde van indienen van de nota door de zorgverlener bij de Zorgverzekering. De nota voor deze zorg wordt vaak pas laat door de zorgverlener gedeclareerd; hij dient de nota niet na iedere zitting in, maar pas na het hele traject, of, als dit langer is, na 365 dagen na begin van het traject.  

2014:
Eerstelijns psychologische zorg:
In 2014 komt ook de eerstelijns psychologische zorg volledig onder de Basisverzekering te vallen, net als tweedelijns psychologische zorg. Hierdoor valt het wel volledig onder het Eigen Risico, als dat nog van toepassing is. Er wordt geen wettelijke eigen bijdrage meer gerekend. De nota voor deze zorg wordt vaak pas laat door de zorgverlener gedeclareerd; hij dient de nota niet na iedere zitting in, maar pas na het hele traject, of, als dit langer is, na 365 dagen na begin van het traject.  

Tweedelijns psychologische zorg:
De zorg valt volledig onder de Basisverzekering. Daardoor valt het wel onder het Eigen Risico, als dat nog van toepassing is ten tijde van indienen van de nota door de zorgverlener bij de Zorgverzekering. De nota voor deze zorg wordt vaak pas laat door de zorgverlener gedeclareerd; hij dient de nota niet na iedere zitting in, maar pas na het hele traject, of, als dit langer is, na 365 dagen na begin van het traject.  

Welke kosten uit de zorg vallen onder het Eigen Risico van 2014?

Het wettelijke Eigen Risico voor 2014 is vastgesteld door de overheid op €360.

De kosten die ten laste komen van het Eigen Risico zijn de kosten die worden gemaakt wanneer je zorg uit de BasisVerzekering gebruikt. Zorg uit Aanvullende Pakketten vallen dus nooit onder je Eigen Risico.

Er is een kleine uitzondering op de regel;

  • Huisartsenzorg
  • Preferente medicatie
  • Verloskundige hulp
  • Nazorg na een nier- of levertransplantatie
  • Ketenzorg

De bezoeken aan de Huisarts valt buiten het Eigen Risico, ondanks dat deze zorg uit de Basisverzekering komt. Hier betaal je dus (nog) niet zelf voor.

Ook het preferentiebeleid valt buiten het Eigen Risico. Dit houdt in dat wanneer jouw zorgverzekeraar gebruik maakt van het preferentiebeleid, zij jou preferente medicatie willen laten gebruiken, en zij jou belonen voor het kiezen voor de preferente geneesmiddelen door de kosten niet onder het Eigen Risico te laten vallen. Dit wordt gedaan om de kosten van de zorg te drukken; preferente medicatie is vaak een merk loze variant van een veel duurder merk-medicijn.

De zorg van de verloskundige bij een bevalling komt ook niet ten laste van het Eigen Risico. Echter, andere zorg omtrent de bevalling wel!

Nazorg na het afstaan van een levend orgaan voor degene die dit orgaan heeft afgestaan, wordt vergoed uit de Basisverzekering maar komt niet ten laste van het Eigen Risico.

Ketenzorg is zorg waarbij diverse zorgverleners samenwerken. Hierbij kan worden gedacht aan zorggroepen waarin pedicuren en podologen zijn aangesloten bij huisartsen. Dan wordt zorg voor diabetici met een bepaalde classificatie niet langer uit Aanvullende Pakketten betaald, maar wordt dit vergoed vanuit de Basisverzekering. Zorgverzekeraars betalen een X-bedrag aan een zorggroep, waaruit de zorgverleners worden betaald. Dit wordt ook niet verrekend met het Eigen Risico.

Voor meer informatie over het Eigen Risico, Verplicht en Vrijwillig Eigen risico en veelgestelde vragen:
http://plazilla.com/eigen-risico-van-de-zorgverzekering

 

Waar let jij op bij het kiezen van een zorgverzekering?

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Top artikel Madje!