Overvloed aan informatie: over DNA met een geheugen

Door MarMar gepubliceerd op Tuesday 26 November 21:44

Deel 2: Over DNA met een geheugen

Wat is er toch aan de hand? Heilige huisjes gaan massaal om. Oude vliegers gaan ineens niet meer op. Schrikbewind na schrikbewind implodeert. Klokkenluiders luiden oorverdovend de klokken. Welkom in de wereld na 2012. Natuurlijk, het is even wennen: de nieuwe frequentie van de realiteit waarin we ons als individuen en als mensheid bevinden. Dat is wat er aan de hand is. Hieronder reiken we je een stukje stabiliteit aan.

We bevinden ons middenin een soort energiestraal, te vergelijken met een draaikolk. Via die straal boren de hoogste lichtfrequenties zich rechtstreeks de aarde in... en ons beenmerg. De inkomende energievelden transporteren licht met onmetelijke transmuterende eigenschappen.
Goed, transmutatie: wat is dat?
Brengt transformatie veranderingen aan in de bestaande werkelijkheid, transmutatie gaat een stapje verder. Het verandert de werkelijkheid, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Hoe werkt transmutatie? Het begint in de kern van wie je bent, breidt zich uit naar je lichamelijke vorm en dringt tenslotte je hologram binnen.
Goed, een hologram: wat verstaan we daaronder?
Een hologram kun je zien als een energiematrix, een blauwdruk of DNA van een persoon.

Degenen onder jullie die bereid zijn deze transmutatie door te maken – per slot van rekening is de aarde de planeet van de vrije wil – zullen ontdekken dat een verhoogd waarnemingsvermogen als het ware 'online' begint te komen.

LEKKER VERLICHT

Dit verhoogde waarnemingsvermogen zal je behulpzaam zijn bij het activeren van je multidimensionale denken. Multidimensionaal denken? Dat doe je toch al? Zeker, alleen dacht je tot nu toe in drie dimensies. Er zijn er meer. Dat is wat je gaat ontdekken. Zodra dit multidimensionale denken op volle kracht is zullen je vermogens om dingen te manifesteren met behulp van je gedachten en emoties enorm toenemen. Met de activatie van je hogere multidimensionale zintuigen, zul je beseffen dat alles wat je waarneemt je eigen keuze is. Je kunt kiezen voor waarnemingen die angst oproepen. 

 Je kunt ook kiezen voor waarnemingen die een geluksgevoel oproepen. Deze waarnemingen vloeien voort uit je vermogen om te geloven dat jij zelf hier de regisseur van bent. Dit weten is wat mensen 'verlichting' noemen. Een verlicht iemand is iemand die boven zijn oude, beperkte zelf is uitgestegen. Eenmaal in die nieuwe positie is het voor jou klontje klaar dat jij de schepper van je eigen waarnemingen bent. In plaats van heel erg bezig zijn om 'verlicht' te worden, verschuift je aandacht zich naar het fijnafstemmen van je multidimensionele bewustzijn, waarnemingen en denken.

 

MANIFESTATIEKRACHT

Veel zogenaamde 'lichtwerkers' zijn hier al hun hele leven mee bezig. Voor hen is dit dus geen nieuwe ervaring. Hij is alleen maar vele malen heviger dan ooit tevoren. Je zult ongetwijfeld al hebben ondervonden dat de manifestatiekracht van je gedachten een stuk sterker is geworden. Je bedenkt iets, wenst iets en tuut tuut, Overtoom komt de bestelling al brengen... Dit is niet alleen leuk, frappant of 'ook toevallig, zeg'. Het impliceert ook dat je Meesterschap over je gedachten zult moeten krijgen. Negatieve of angstige 'bestellingen' komen namelijk net zo snel uit als vrolijke en positieve...

MEESTERSCHAPSTRAINING

Zomaar wat raak wensen werkt niet. Het is van vitaal belang om alles wat je voor jezelf wenst ook voor alle andere aardbewoners te wensen. Persoonlijke wensen werken namelijk bewustzijnsvernauwend. Aan de andere kant, wanneer je in het besef leeft dat JIJ de planeet bent, kan een persoonlijke wens geen kwaad. Deze nieuwe vermogens zullen tot je komen met de geruisloze tederheid van een vlinder die op je handpalm neerstrijkt. Niet ernaar graaien, hoor, want dan ben je ze zo weer kwijt. Deze vermogens zijn er gewoon niet om voor jezelf te houden. Ze zijn er om je de weg te wijzen naar je ware zelf, zodat je op een later tijdstip ook anderen de weg kunt wijzen. Jij en iedereen met jou die deze energieën kan accepteren, begint nu aan een fase van Meesterschapstraining. Om in een staat van bewustzijnsverruiming te blijven moet je immers een Meester zijn in het beheersen van elke gedachte en elke emotie.Deze training heeft meer weg van een 'je iets ouds herinneren' dan van een unieke, nieuwe beleving, want wat je in werkelijkheid doet is je herinneren wie je werkelijk bent. Twijfel is je grootste vijand, evenals het vellen van oordelen over jezelf en anderen. Als jij een van die mensen bent die zichzelf als een wegbereider ziet, iemand die een levend lichtportaal is, moet je weten dat iedereen een rol heeft te spelen en dat iedereen die rol en die taak zal uitvoeren op het daartoe bestemde moment in het NU. Wie oordeelt bewijst daarmee alleen maar dat hij er niets van snapt.

 

DE VIJFDE DIMENSIE:

Ons aller DNA bevat de codering van alles wat we ooit hebben geweten. Wij hebben ieder een eigen specifieke rol uit te spelen en krijgen daartoe de activerende prikkel, precies op het juiste moment in het NU. Iedereen staat een dergelijke activatie te wachten, dus ontspan je en vertrouw op jezelf. Dat maakt het gemakkelijker dit grootse geschenk in dankbaarheid te ontvangen.Het is belangrijk om alle 'proberen' los te laten en je bewustzijn als een veertje op een zacht briesje te laten meevoeren. In de wereld van de vijfde dimensie is 'doen' een uitdrukking van 'zijn', terwijl in de driedimensionale wereld je 'zijn' wordt gedefinieerd door wat je 'doet'. Dit gegeven in de derde dimensie heeft je ernstig in verwarring gebracht en gemaakt dat je je zo concentreerde op output, zeg maar 'dingen doen', dat je vergat dat er ook nog zoiets is als input: 'zijn', dus. Je herkende en accepteerde de nimmer aflatende instroom van hogere frequenties niet, terwijl juist die je herinneren aan je ware zelf. Zodoende begon je te geloven dat de realiteit jou schiep in plaats van andersom. Dat geloof deed je als een stuiterbal, als een ongericht, stuurloos projectiel van de ene in de andere situatie belanden in de flipperkast die 3D leven heet. Dat spel loopt nu op zijn eind en geen dag te vroeg. Veel te veel mensen zijn verwond geraakt in dit spel en veel te veel mensen hebben nooit geweten dat het een spel was. Integendeel, ze hielden het voor de realiteit. Erger nog, maar al te vaak stelden ze zich op als waarnemers van dit spel en ervoeren nooit wat het is om de schepper van hun eigen leven te zijn. 

Slachtofferschap en verlies van alle hoop overviel hen die de illusie van het 3 D spel voor de realiteit hielden. Ze werden depressief. Depressiviteit is woede die naar binnen is geslagen. Of ze werden strijdlustig. Strijdlust is woede die zich uit. Hoe dan ook, ze kozen woede om hun angst te maskeren, wat alleen tot groot verdriet en leed leidde. En nu staan ze voor een wijd open deur, maar zijn te uitgeput van al dat knokken om deze te zien.

WAT JE ZIET, BEN JE ZELF

Daarom is het aan hen die niet zichzelf vergeten zijn, en aan hen die hun herinnering terugkregen, om anderen die hopeloos verdwaald zijn te helpen de weg terug te vinden. Sommigen van jullie zullen zich over mensen ontfermen. Anderen zullen dieren, planten, het weer en wereldsystemen bijstaan.

Zoals we ons herinneren dat we er zelf voor gekozen hebben het spel te spelen, kunnen we ons ook herinneren de 'zelf' te zijn die ervoor kiest het spel te spelen om anderen bij te staan.

Zodra de 'hulptroepen' in staat zijn de 'hulpbehoevenden' nieuw leven in te blazen, zullen de veranderingen in een duizelingwekkend tempo gaan. Feitelijk zijn deze veranderingen nu gaande. Hoewel, je ziet wat je wilt zien. Als je ervoor kiest datgene te zien wat niet deugt, zul je op een hele stapel ondeugden stuiten en dingen om je zorgen over te maken. Want ja, die zorgen maak je zelf, weet je nog wel? Kies je ervoor om positieve veranderingen te zien, veranderingen die op een hogere graad van bewustzijn duiden, dan zul je daar talloze voorbeelden van zien in de wereld om je heen.

SLACHTOFFERTJE SPELEN

Velen van jullie zijn vergeten dat ze de scheppers van hun eigen leven zijn. Sterker nog, de scheppers van hun eigen realiteit. Jullie geloofden in de illusie. Je geloofde in waar je bang voor was, omdat je op het randje van overleven of sterven bungelde. Wanneer je in die staat bent, neemt adrenaline het van je over en kiest je brein voor het vlucht- of vechtgedrag van een gewond dier. Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat een gewond dier zijn een keuze is. Het enige wat je hoeft te doen om daar verandering in te brengen is op een andere manier naar de realiteit te kijken en dat kan alleen als je je bewustzijn, je blik verruimt. Wanneer je eenmaal je bewustzijn zo hebt verruimd dat je de hogere lichtfrequenties rondom je kunt voelen, zul je in staat zijn te geloven dat je de keuze hebt ofwel een slachtoffer, ofwel een overwinnaar te zijn.

Vanuit dit perspectief heb je de moed en het vermogen om alles te veranderen. Ruimteschip aarde leeft nog steeds in de 'tijd', dus geduld is geboden. Hoewel, tijd is altijd NU. Het verleden waarin je gewond raakte is voorbij en de toekomst heeft zich nog niet gemanifesteerd.

Er zijn mensen die het heerlijk vinden om het slachtoffer te spelen, te baden in angst en verdriet en boos te zijn op iedereen die hen de weg naar het licht probeert te wijzen. Waarom doen mensen zoiets? Waarom slaan ze die uitgestoken hand af? Omdat ze alle hoop hebben laten varen en zo murw geslagen zijn dat ze te bang zijn om een poging te wagen. Deze mensen zijn er nog niet aan toe geholpen te worden. Zij zijn hun verdriet geworden en zullen vele rolmodellen van transmutatie nodig hebben, voordat ze de moed vatten om uit hun schuilplaats tevoorschijn te komen en een betere wereld te zien. Ja, de wereld is beter als je je op het betere richt. Als je je op het slechtere richt zul je ook dat vinden, want zo schep je je eigen leven.
Dat wat je gelooft bepaalt je graad van bewustzijn. Je graad van bewustzijn bepaalt wat je waarneemt. Wat je waarneemt is de realiteit waarin jij leeft.

Waarom niet het risico nemen om te geloven dat jouw realiteit NU bezig is zich naar een hogere trilling te bewegen? Als je ervoor kiest te geloven dat je aan het transmuteren bent naar hogere frequenties van je zelf, en daarmee van je wereld, programmeer je je bewustzijn met hoop, plezier, geluk, vergiffenis, dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde.

In deze staat van zijn komen er in je lichaam endorfines vrij. Je pijnappelklier krijgt het seintje zich te openen voor hogere lichtfrequenties, wat op zijn beurt je innerlijke drogisterij weer stimuleert tot het maken van geestverruimende en gelukkige drugs. Je wordt high van leven, terwijl je lichaam zich kalibreert voor die ervaring, door je eigen innerlijke drogisterij. Omdat je je zo gelukkig voelt, uitgelaten en wakker merk je dat je aandacht alleen uitgaat naar datgene waar je plezier aan beleeft en naar liefde. Door de keuze voor deze waarneming begin je oplossingen te zien en te horen, creatieve ideeën te spuien, nieuwe ideeën over hoe je leven te verbeteren. Je creatieve kanaal naar de hogere frequenties staat wijd open. En op die manier wijd je je zelf aan hulprijke en creatieve initiatieven. In plaats van tijd te hoeven stelen om plezier te maken or creatief te zijn, grijp je een moment in je prachtige dag om de taken te verrichten die in dit 3dleven op je wachten. 

Je verhuist naar de plek waar je van houdt.
Je zegt de baan op die je haat.
Je ontmoet de mensen die je graag mag en deelt je geluk met alles en iedereen op de planeet.

Oplossingen voor problemen komen van binnenuit, waar ze geduldig hebben liggen wachten tot jij je realiseerde dat je op alle mogelijke manieren wordt bijgestaan. In die fase weet je dat je bescherming geniet, want je gaat om met, bent een met en communiceert met je innerlijke gids, waarvan je je realiseert dat het hogere frequenties van je multidimensionale zelf zijn. O ja, angst dreigt je mee het slachtofferschap in te trekken. Maar jij hebt de kaart die je de weg wijst naar je zelf. Je herinnert je hoe gemakkelijk het is om je slachtofferschap op te geven als ook je afschuwelijke leven achter je te laten. Je weet ook de weg naar je zelf.

Vanaf de top die je hebt geschapen herinner jij je te herinneren dat je liefde kiest. Dat liefde de juiste keuze is. Je herinnert je dat je in jezelf moet gaan voor begeleiding en bevestiging. Maar het belangrijkste van alles: je herinnert je dat je fantastische multidimensionale wezens bent die hier een vorm hebben  aangenomen in het nu om te assisteren bij de transmutatie van de hele planeet.  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.