Nieuwe sociale politiek: De wachtlijst voor werkzoekenden, een goed idee ?

Door Jacobjones gepubliceerd op Monday 14 October 10:47

Er zijn wachtlijsten voor sociale woningen, gehandicapten, plaatsen in een bejaardentehuis, … Overal vind je wachtlijsten behalve wanneer het gaat om het belangrijkste voor de mensen: werk. We zitten in ons land met teveel langdurig werklozen en dit probleem kan men precies oplossen met wachtlijsten.

Waaruit bestaat het systeem van de wachtlijst voor werkzoekenden?

 

Per regio en per soort job kan de werkzoekende zich inschrijven op een bepaalde wachtlijst. Hij moet dan minimaal twee regio’s kiezen waarbinnen hij of zij werk zoekt. Ik geef een voorbeeld:

Voor de regio Oostende bijvoorbeeld heb je wachtlijsten voor:

Ongeschoolde arbeiders voltijds dagwerk.

Ongeschoolde arbeiders deeltijds dagwerk.

Ongeschoolde arbeiders voltijds ploegenstelsel.

Ongeschoolde arbeiders deeltijds ploegenstelsel.

Geschoolde arbeiders A2-niveau voltijds dagwerk.

Geschoolde arbeiders A2-niveau deeltijds dagwerk.

Geschoolde arbeiders A1-niveau voltijds dagwerk.

Geschoolde arbeiders A1-niveau deeltijds dagwerk.

Bedienden A2-niveau voltijds dagwerk.

Bedienden A1-niveau voltijds dagwerk.

Bedienden A2-niveau deeltijds dagwerk.

Bedienden A1-niveau deeltijds dagwerk.

 

Wanneer er dan bijvoorbeeld in Oostende een voltijdse vacature komt voor een administratief bediende met goede kennis van Frans, Engels en Duits, selecteert de VDAB de eerste tien kandidaten op de lijst Bedienden A1 niveau voltijds dagwerk die aan de functievoorwaarden voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld de nummers 1, 5, 7, 13, 14, 21, 42, 43, 101 en 104 op de wachtlijst. Bij aanwerving van één van de geselecteerde kandidaten krijgt de werkgever een korting op de sociale lasten gedurende een bepaalde periode. Het is dus logisch dat voor elke job niet automatisch de eerste tien kandidaten in aanmerking komen. Soms is bijvoorbeeld een rijbewijs vereist of een bepaald attest die bepaalde mensen op de wachtlijst niet hebben.

 

Hoe stijg je op de wachtlijst?

 

De wachtlijst die ik voorstel is een puntenlijst. Elke kandidaat krijgt punten toegewezen. Per dag dat iemand in de laatste tien jaar werkloos was, krijgt men een punt. Bijgevolg krijgt men elke dag dat men werkloos is een punt bij (tenzij men tien jaar geleden werkloos was want dan komt er een punt bij maar valt er ook een punt weg) Op die manier komen langdurig werklozen  sowieso bovenaan de lijst te staan.

 

Men kan ook in dit systeem groene accenten leggen door het fileprobleem ermee aan te pakken en bijvoorbeeld kandidaten die in de regio wonen waar ze op de wachtlijst staan 250 punten extra te geven en 100 punten extra voor een aangrenzende regio. Op die manier bevordert men het werk in eigen streek en worden de verplaatsingen naar het werk beperkt.

 

 

Welke korting krijgt de werkgever?

Dat is iets wat de regering moet bepalen maar men moet wel meer korting krijgen als men de eerste kandidaat op de lijst aanwerft dan wanneer men de tiende kandidaat aanwerft.

 

Een mogelijk kortingssysteem zou kunnen zijn:

 

Eerste kandidaat: 20 % korting

Tweede kandidaat: 18 % korting

Derde kandidaat: 16 % korting

Vierde kandidaat: 14 % korting

Vijfde kandidaat: 12 % korting

Zesde kandidaat: 10 % korting

Zevende kandidaat: 8 % korting

Achtste kandidaat: 6 % korting

Negende kandidaat: 4 % korting

Tiende kandidaat: 2 % korting.

 

In feite moet men ertoe komen dat men de eerste kandidaat altijd aanwerft gezien de VDAB enkel en alleen geschikte kandidaten heeft geselecteerd op basis van het jobprofiel die door de werkgever werd aangereikt. Zo doen ze ook eens wat bij de VDAB.

Welke inspraak heeft de werkzoekende in zo’n systeem?

 

De werkzoekende kan kiezen op welke lijsten hij staat (hij moet minimum in twee regio’s op een lijst staan), hij kan kiezen tussen deeltijds of voltijds werken, wel of geen avondwerk, wel of geen weekendwerk en hij kan een minimumloon opgeven in overleg met de VDAB. Een alleenstaande van A1-niveau heeft bijvoorbeeld het recht om te vragen dat hij minimum 2000 € bruto gaat verdienen.

 

Als een werkzoekende in de top 10 komt voor een bepaald profiel dan moet de VDAB de werkzoekende contacteren en nagaan of de werkzoekende aan het profiel voldoet. In heel wat jobs is een kandidaat bijvoorbeeld geschikt maar kan hij niet tijdig op het werk geraken doordat er geen openbaar vervoer is op dat tijdstip bijvoorbeeld.

 

Kortom als we dit systeem toepassen zal het aantal langdurige werklozen dalen doordat iedereen aan bod komt.

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.