Vaak meer incassokosten berekend dan wettelijk is toegestaan!

Door Theun50 gepubliceerd op Tuesday 05 November 14:03

Ik krijg de laatste tijd nogal wat vragen over (hoge) incassokosten, en wat blijkt:
Bijna alle incasso-organisaties brengen, ondanks de wetswijziging per 1 juli 2012, nog altijd teveel incassokosten in rekening dan is toegestaan.

Door de gebrekkige (incasso)kennis van consumenten en ondernemers maken (incasso)bedrijven daar dankbaar gebruik van door (bij aanmaningen) kosten te rekenen die helemaal niet mogen sinds de wetgeving is aangepast! Vaak hebben ze deze kosten op slinke wijze verstopt, bijvoorbeeld door een aanduiding op de aanmaning die op het eerste gezicht nogal logisch lijkt.
Conclusie: ook incasso-organisaties zoeken de mazen in de wet op!

Echter, onze overheid heeft in dat opzicht de vetste boter op haar hoofd. Ik durf gerust te stellen dat het CJIB hierin toch wel de grootste incasso-overtreder is.
Een mooi voorbeeld:
Als je een boete (even) niet kan betalen? Hoppa, gelijk 400% er bovenop.
Incassokosten mag de overheid in rekening brengen voor zover ze redelijk zijn, met als maximum 15% van de hoofdsom. Dit is geregeld in het Besluit buitengerechtelijke kosten
De beperking ‘voor zover redelijk’ moet er voor zorgen dat bij grote geldbedragen niet de volledige 15% in rekening wordt gebracht omdat er anders een buitenproportioneel  bedrag aan kosten
berekend zou worden.
(zie ook bij: Incassokosten bij de overheid als schuldeiser)

Bij sommige Zorgverzekekeraars gaat het er nog schandaliger aan toe:
Op het moment dat je als wanbetaler wordt aangemerkt, hetzij terrecht of onterecht, gaat je premie zomaar van 100% naar 150%. 

Ik heb over incasso en incassokosten al eens eerder geschreven. Maar om uw geheugen weer wat op te frissen, meen ik er goed aan te doen hier in het kort nog even aandacht aan te schenken.
TIP: sla dit op als document zodat u snel terug kunt vinden. Of nog beter; druk het af!Wat zijn incassokosten?

Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om een vordering te innen, dan mag de schuldeiser deze kosten onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die, voorafgaand aan een gerechtelijke procedure, werkelijk worden gemaakt. Deze kosten, die men incassokosten noemt, worden alsvolgt benoemd:

 • administratiekosten;
 • bureaukosten;
 • aanmaankosten (w.o. kosten aangetekend verzenden);
 • buitengerechtelijke kosten.

Zowel het incassobureau, deurwaarder, maar ook de schuldeiser brengen deze kosten bij u in rekening. De hieronder vermelde regels voor incassokosten gelden voor al deze kosten!


Hoogte incassokosten per 1 juli 2012.

Vanaf 1 juli 2012 geldt voor consumenten een wetswijziging waarbij de hoogte van de incassokosten zijn gemaximeerd. Deze wetswijziging geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden (zie verderop, voor schulden die eerder opeisbaar waren).

Deze regeling is ten aaanzien van vorderingen op consumenten (b-to-c*) dwingend. Er mag beslist niet ten nadele van de schuldenaar van worden afgeweken, maar natuurlijk wel ten voordele van de schuldenaar. Een afwijkende ‘afgedwongen voorwaarde’ in het nadeel van de schuldenaar is vernietigbaar en zal zeker door de rechter ambtshalve opzij worden geschoven (art. 3:40 lid 2 BW).
* Business to Consumer’-relatie waarbij informatie uitgewisseld word tussen bedrijven en de consument.

Vervolgens geldt er een maximumpercentage voor incassokosten berekend over de hoofdsom (niet over de rente), die minder wordt naarmate de vordering stijgt met een minimum bedrag van € 40.
Zie tabel.

Dus bij een vordering van € 3000,00 mag maximaal berekend worden:
15% * 2500 + 10% * 500 = € 425,00
Deze maximum percentages zijn opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Geen incassokosten bij krediettransacties!
Als er sprake is van een krediettransactie, (dit is het geval bij een geldlening, huurkoop of koop op afbetaling) waarop de Wet op het consumentenkrediet van toepassing is, dan mag een incassobureau of deurwaarder absoluut geen incassokosten in rekening brengen.

De wet is echter niet van toepassing als:

 • betaling binnen drie maanden nadat de geldsom beschikbaar is gesteld of het product is geleverd;
 • er sprake is van een overeenkomst tussen particulieren;
 • de effectieve rente niet meer bedraagt dan de wettelijke rente;
 • de lening meer bedraagt dan € 40.000,--;
 • de lening onder hypothecaire zekerheid is verleend.

Ten onrechte leges berekend?
Sommige incassobureau’s brengen ook leges in rekening. De meest bekende leges zijn bijvoorbeeld de afschriften uit de Gemeentelijke Basisadministratie (gba). Als het incassobureau leges in rekening brengt, is het nog maar zeer de vraag of er ook daadwerkelijk kosten zijn gemaakt.
Want let op: gemeenten zijn namelijk niet bevoegd om aan incassobureaus informatie uit de gba te verstrekken.


Incassokosten bij de overheid.

Voor de overheid gelden afwijkende incassoregels. Wanneer de overheid geld vorderd, zal deze invordering meestal plaatsvinden door middel van een dwangbevel (Algemene Wet Bestuursrecht).
De kosten voor betekening (uitreiking van gerechtelijke stukken) en tenuitvoerlegging van het dwangbevel kunnen op de schuldenaar worden verhaald. Hierbij wordt echter wel een onderscheid gemaakt tussen de *gerechtelijke en **buitengerechtelijke kosten.
-Bereken hier de buitengerechtelijke kosten-

*Gerechtelijke kosten zijn de kosten van een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen. De hoogte van deze kosten zijn geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

**Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die bijvoorbeeld direct voortvloeien uit het voeren van herinneringstelefoontjes en het treffen van een betalingsregeling. Deze kosten mag de overheid in rekening brengen, voor zover ze redelijk zijn, met als maximum 15% van de hoofdsom.
De beperking ‘voor zover redelijk’ moet voorkomen dat bij grote geldbedragen niet de volledige 15% in rekening wordt gebracht, omdat er anders een buitenproportioneel bedrag aan kosten berekend zou worden.
Er gelden nog de volgende afwijkende regels:

 • De buitengerechtelijke kosten mogen alleen berekend worden wanneer ze daadwerkelijk zijn gemaakt;
 • Er mag geen BTW over de buitengerechtelijke kosten worden berekend;
 • Naast de buitengerechtelijke kosten mogen ook aparte kosten voor het verzenden van een aanmaning worden berekend.

Voor het invorderen van belastingschulden, administratieve sancties voor verkeersovertredingen  en strafrechtelijke boetes gelden afwijkende regels.
Belasting vordering.
Als de belastingdienst een te betalen aanslag oplegt, is de belastingschuldige heffingsrente verschuldigd. De heffingsrente wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft tot de datum die op het aanslagbiljet staat.
Dit geldt ook wanneer de ontvanger uitstel van betaling is verleent.
CJIB vordering.
De inning van de sanctie gebeurt namens de officier van justitie door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Wanneer de sanctie niet tijdig in z’n geheel wordt voldaan, wordt de oorspronkelijke sanctie verhoogd met 50%. Binnen 4 weken nadat de aanmaning is toegezonden, moet de sanctie (inclusief verhoging) te zijn voldaan. Als de sanctie dan nog niet tijdig in z’n geheel is voldaan, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 100% van de oorspronkelijke sanctie, inclusief de eerdere verhoging van 50%.


Let op!

 • Schuldeisers, w.o. water- en energiebedrijven brengen zelf veel te hoge kosten in rekening.
 • Incassobureaus hanteren hogere incassokosten dan de maximumtarieven. volgens het rapport Voorwerk II. Zo rekenen de bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen aangesloten incassobureau's standaard € 25,00 per dossier teveel.
 • Als de schuldeiser zelf al kosten heeft berekend, dan rekent het incassobureau en de deurwaarder daaroverheen ook nog eens extra incassokosten.
 • Daarnaast komt het veelvuldig voor dat incassokosten te hoog zijn, simpelweg omdat dossiers (bewust?) niet worden samengevoegd.
   

Bronnen:
Overheid
Belastingdienst.
Schuldinfo.nl
Nu.nl
Buitengerechtelijke-kosten.nl
Plazilla.com
Rechten bibliotheek.

Reacties (28) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het CJB en LBIO is schunnig met mensen die weinig of geen geld hebben. Zie ook: http://zorgstaat-nederland.plazilla.com/1-alimentatie-betalende-man-deel-4
Nog zo'n voorbeeld van schunnige incassering!
Goed artikel !Heb inderdaad weleens ergens achter aangebeld en bleek het inderdaad niet te kloppen.heb ervan geleerd niet alles zomaar aan te nemen wat door je brievenbus valt! zeker incasso`s niet (heb er geen last meer van gehad na mijn telefoontje gelukkig)
Heel triest om te constateren dat de overheid zelf haar eigen regels overtreed. ( CJIB)
Heel triest om te constateren dat de overheid zelf haar eigen regels overtreed. ( CJIB)
Nuttige info. Opgeslagen, afgedrukt en bij favorieten gezet.
Grote meid!
Geldt dit ook voor al lopende zaken? Ik bedoel maar, een schuld, van 7 jaar geleden, van 20.000 euro, waar nog wat gerechtelijke kosten overheenkomen, waar 7 jaar lang 200 euro per maand voor is betaald en blijkt dat je schuld gheden ten dage nog steeds bijna 20.000 euro is?
Dit geldt NIET voor al lopende zaken, helaas.
Heb ik weer mooi vette pech....
Kan het ook niet voor jou veranderen.
Niets aan te doen...
U maakt mensen slimmer wat zulke zaken betreft, meneer Theun. Dit artikel gaat onderdeel worden van mijn favorieten en op een dag zeer grondig worden doorgelezen.