Korenburgerveen hoogveengebied: hoogveengebied bij Winterswijk

Door Interjos gepubliceerd op Sunday 31 March 08:30

Korenburgerveen hoogveengebied Winterswijk is één van de laatste hoogveengebieden van Nederland, een prachtig natuurgebied met een mooie planten - en een uitgebreide dierenwereld. Korenburgerveen hoogveengebied Winterswijk zeer de moeite van het bezoeken waard.

Korenburgerveen hoogveengebied: hoogveengebied bij Winterswijk

Het Korenburgerveen hoogveengebied bij Winterswijk maakte ooit deel uit van een moerasgebied wat doorliep tot in Duitsland. Nederland kende vroeger uitgestrekte hoogveengebieden, een sporenplant veenmos bewerkstelligde deze. Veenmos groeit in voedselarme vegetaties onder invloed van regenwater, de onderkant van het veenmos sterft af omdat het geen wortels heeft en tevens te weinig licht krijgt. De bovenkant groeit echter snel uit en vormt een uitgebreide dikke deken van mos, aan de onderkant ontstaat een dikke laag dood plantenmateriaal wat we veen noemen. Wij kennen twee soorten veen, laagveen ontstaat in natte gebieden waar veel regenwater staat, hoogveen groeit in gebieden die boven de grondwaterspiegel liggen.

Bij de laatste soort werkt het veenmos als een spons en houdt zo het water vast. Vanaf de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw gebruikten de mensen turf als brandstof hiervoor werden veel veengebieden ontwaterd en de veengronden afgegraven. In deze periode ging een groot deel van het Korenburgerveen verloren, tegenwoordig is er nog maar twee procent van de oorspronkelijke hoogveengebieden over, mede omdat na de turfperiode veel gebieden geschikt zijn gemaakt om op te boeren. Dichtbij het Korenburgerveen liggen het Meddosche Veen, het Vragender Veen en het Corlesche Veen geografisch zijn deze gebieden een geheel. Natuurmonumenten is hiervan voor een groot deel eigenaar.

Hoogveen blijft alleen bestaan als het niet verdroogd en niet vermest, gebeurt dit wel dan verdwijnen de zeldzame hoogveenplanten evenals de beschermde diersoorten. Om deze reden zijn er damwanden in het gebied geplaatst die moeten voorkomen dat het regenwater wegloopt, ook zijn er maatregelen genomen die vervuild water buiten het gebied moeten houden. Men houd het gebied schraal door het af te laten grazen door zwarte Galloway koeien en door het afmaaien van de blauwgraslanden deze maatregelen zorgen ervoor dat bijzondere soorten zoals de rietorchis in het gebied behouden blijven. In het gebied zijn nog verdere beschermingsmaatregelen nodig wat blijkt uit het feit dat op de oude veendijk nog berkenbomen met hun voeten in het water staan de meeste afgestorven omdat ze in een gebied als dit totaal niet thuis horen en nog steeds schieten er jonge berken op die het zelfde lot zullen ondergaan. Het korenburgerveen is zeker een bezoek waard.

De fauna in het Korenburgerveen

De flora en fauna is in het Korenburgerveen uitgebreid, het veenmos in dit gebied is prachtig komt men er dichtbij dan ziet het eruit als een nietig plantje. Het is bijna ongelofelijk dat dit kleine nietige plantje in staat is om veertig keer zijn eigen gewicht aan water op te nemen en zo een metershoge veenlaag kan vormen. Als men het gebied te voet wil ontdekken is het wel nodig om laarzen te dragen daar het gebied op vele plaatsen erg drassig is men heeft hiervoor al op vele plaatsen boomstampaden aangelegd, smalle paadjes aangelegd door boomstammetjes tegen elkaar aan te leggen. Het echte veengebied is ontoegankelijk en nodigd ook niet uit al kan men op sommige plaatsen wel bij het water komen wat gitzwart is met hier en daar wat pollen gras. 

De brandweer heeft wel eens wandelaars met ladders moeten bevrijden omdat ze tot hun knieën vast zaten in de modder. Dit kwam doordat een gedeelte van het wandelpad door de regen in een modderpoel was veranderd. In het Korenburgerveen leven vele soorten libellen waaronder bedreigde soorten, het Korenburgerveen is een fantastisch kraambed voor zowel libellen als voor kikkers. Libellensoorten die men hier kan zien zijn onder andere viervlek, maanwaterjuffer en venwitsnuitlibel. Naast zeldzame vlindersoorten zoals de zilveren maan en het heideblauwtje komen er in het gebied ook veel muggen voor.

De bijzondere vlindersoorten worden aangetrokken door de bijzondere vegetatie van het gebied zoals de nectarplanten. De muggen dienen als voeding voor de vele vogelsoorten die het gebied rijk is. Men vind in het Korenburgerveen 83 verschillende vogelsoorten zoals de blauwborst, de kleine specht, de havik, de mooie appelvink en de roodborsttapuit. Korenburgerveen hoogveengebied Winterswijk erg interessant.

De mooie flora in hoogveengebied Korenburgerveen

Het korenburgerveen wat 291 hectare groot is bestaat uit grote gedeelten blauwgraslanden waar bijzondere vegetatie zoals blauwe zegge groeit. Ook rijsbes, zonnedauw, koningsvaren, verschillende orchideeën, veenpluis en wollegras zijn hier te bekijken. Te voet loopt men door een afwisselend gebied met hoogveen, open heidegedeelten, moerasbos en op de stukken die hoger liggen bossen waarin veel eiken groeien. De maatregelen die men in het gebied neemt zoals het plaatsen van damwanden zou er voor moeten zorgen dat het gebied er over tientallen jaren anders uitziet, dat het dan een open landschap geworden is zonder bomen. Zodat men overal waar men kijkt groen, golvend veenmos ziet. Korenburgerveen hoogveengebied Winterswijk een gebied in ontwikkeling.

Bron eigen website : 

http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2012/korenburgerveen-hoogveengebied-winterswijk/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.