Parallelle werelden in een parallel heelal

Door Josh gepubliceerd op Sunday 01 December 11:12

http://plzcdn.com/ZillaIMG/e93d257fdb7553c583f066716cc99c01.jpg

Parallelle werelden in een parallel heelal Overdenkingen Door Josh

Vreemde werelden , een vreemde omgeving   of een soortgelijke wereld met minimale verschillen

Naar een parallelle wereld gaan is iets heel anders als tijdreizen ,
Je zou meer een soort zij sprong maken naar een andere dimensie en in een andere wereld komen die totaal anders is of bijna gelijk aan je eigen wereld .
Je verplaatst je dus niet perse door de tijd .
Al is , er van uitgaand dat het al mogelijk is , een combinatie van die twee ook mogelijk .

1e Optie:
Elke wereld heeft ook een eigen heelal dus is het in principe ook niet mogelijk dat de ene wereld in botsing komt met de andere wereld , tenzij het ene heelal met het andere
heelal zou kunnen botsen .
Eens zouden we dan  in staat moeten zijn verder dan ons heelal te kijken en een
replica van ons heelal te zien .  en een parallelle wereld.  die als enorme stofdeeltjes op elkaar zouden lijken en door een donkere ruimte dwarrelen.
Reizen naar die parallelle wereld zou meerdere lichtjaren lang duren.Paralelle werelden  door Josh

Paralelle werelden  door Josh

 

De lichtsnelheid is 299 792 km per seconde
Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt
Ongeveer 9,6 biljoen km 9.600.000.000.000 km

2e Optie:
Tussen elke parallelle wereld ligt een dimensie en oneindig meerdere daar achter .alle parallelle planeten sterren,  dus het hele heelal bevindt zich op dezelfde plaats als
het onze maar wordt multiple dimensionaal begrensd .
 Door die dimensionale begrenzing te doorbreken zou je in die andere werelden
 kunnen komen en zou de reis ook maar enkele seconden kunnen duren..

Er van uitgegaan dat je met teruggaan in de tijd iets dat gebeurd is zou kunnen
veranderen, zou dat een nieuwe realiteit creëren .een nieuwe parallelle wereld
Jij zou in die nieuwe realiteit bestaan die je gecreëerd hebt   ,  als het loopt zoals je dat
wilde , maar onze realiteit blijft ook bestaan waarin jij leeft zoals je altijd hebt gedaan .

Als je door de dimensionale grens zou gaan zou je in een van die andere werelden komen
Zonder iets te veranderen aan onze eigen tijdslijn ook daar zou het al vast staan dat je dat deed .
In onze dimensie zou je te boek komen staan als vermist , en de massa van onze aarde zou verminderd zijn met de massa waarmee je naar de andere dimensie gegaan bent.             

                                        Wormhole door Josh                                                                                         Wormhole door Josh

Een wormhole zou ook op aarde kunnen ontstaan   ..      

Wat wel heel opmerkelijk is , in de andere dimensie zou je je zelf tegen kunnen komen !.
En tegelijkertijd er toch weer anders uitzien , i.v.m. kleding , eet gewoontes , dikker of dunner , haardracht , gedrag ,. je zou directeur of een junkie kunnen zijn. Enz.

" Hoogstwaarschijnlijk besta je niet eens , tenzij die wereld nog maar net gecreeerd is."

In een parallelle wereld is niets zeker , als je vriendelijk groet zou je opgepakt kunnen worden alsof je een misdaad had gepleegd , alle mensen zouden als slaaf behandeld kunnen worden door dieren.... Of eenvoudig niet leven .
die wereld zou ook alleen uit water kunnen bestaan of een ander zuurstofgehalte kunnen hebben , en onbekende bacterie-en en ziektes .
Als je geluk hebt dan zou het natuurlijk ook beter kunnen gaan en kun je bij jezelf intrekken omdat je een goed bestaan hebt in die wereld
Als je van de ene naar de andere zou blijven zou blijven springen zou het ontzettend moeilijk zou zijn te overleven. !
Ook vanuit de toekomst naar de verdere toekomst zou gevaarlijk zijn omdat ook dat compleet onbekend terrein is .

Een tijd- reiziger naar het verleden zou zich beter kunnen voorbereiden , hij zou vooraf kunnen bepalen om in de gouden eeuw terecht te komen of alle grote gebeurtenissen gade te slaan , op vakantie gaan en terug naar zijn toekomst , oorlogstijd vermijden of juist er naar toe en een deel van zijn leven doorbrengen in een tijd naar keuze . hij zou een gezin kunnen stichtten maar zijn nakomelingen zouden geen invloed kunnen hebben op zijn eigen geboorte en zijn leven tot aan het moment dat hij terug ging in de tijd.

“Als ik een keuze zou moeten maken tussen tijdreizen of naar een parallelle wereld gaan zou ik toch kiezen voor het tijdreizen , ik blijf voorlopig liever in onze eigen wereld. , Ik geloof niet dat je een fout die je gemaakt hebt kunt herstellen door terug in de tijd te gaan .”
Ik geloof wel dat er parallelle werelden kunnen zijn buiten ons heelal , ook de wetenschap sluit dat niet uit.
Ook zal er dan een wereld kunnen zijn waar alles goed en in harmonie met elkaar is vol van liefde voor alles wat daar is.

Dat sluit ook aan bij verschillende geloven
zoals Jezus zei : dat het koninkrijk waarover hij sprak niet van deze wereld was !

                Indianen geloofden in de eeuwige jachtvelden
                Boeddhisten geloven in andere bestaans -werelden
                Christelijke en islamitische geloven gaan uit van leven na de dood .
                Velen van ons zijn overtuigd dat er na de dood meer is.

Op de tv kunnen we mooie films zien heel mooi bedacht ,mooi uitgevoerd en ze geven wel een bepaald beeld van hoe het zou kunnen zijn ook al is het meestal niet waterdicht.
Maar respect voor de makers van die filmsParalelle werelden  oneindig door  Josh
Ook zie ik met regelmaat documentaires met informatie die ons laten zien dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn ,en dat er veel onverklaarbare dingen zijn gebeurd , wel of niet van deze wereld..

Note:
 “Alles wat ik nu schrijf berust op mijn overdenkingen over wat ik gezien heb op tv
En gelezen heb in boeken .”.

Paralelle werelden  oneindig door  Josh  

Van uit een andere dimensie naar de onze zou net zo goed een mogelijkheid zijn .
In een parallelle wereld met een vergevorderde technologie is er zelfs meer kans dat vanuit die wereld sprongen naar de onze worden gemaakt , met andere woorden ook al zijn wij er nog niet toe in staat , het kan toch gebeuren.!

 

Aangeboden ter overdenking en discussie .                                              Josh

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant en goed geschreven artikel over leuke fantasieën. D en F.
Heb net het boek ; De ring van Möbius, van Franc Thiliez gelezen, dat wil ik je graag aanraden. Weet zeker dat je het niet kunt weg leggen dus wacht maar ff tot je vakantie hebt.
Heel boeiend artikel, wel een beetje eng.
leuk artikel!
leuk artikel
Tja,wie weet hoe het allemaal precies zit.
Ik hoop in ieder geval dat ikzelf en velen met mij in het koninkrijk der hemelen zullen verder leven tot in eeuwigheid,in liefde,geluk,rust en vrede.
Als christenen geloven wij in ieder geval dat het koninkrijk der hemelen ook spoedig naar onze aarde zal komen.Dan zal er geen pijn,moeite en dood meer zijn en zullen wij altijd gelukkig blijven met Jezus Christus en God.
nice done:)