Pensioen misleiding?!UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Tuesday 02 July 23:33

bf4cbc21f1d3d573406c50c60b608924.jpgDe niets vermoedende burger van Nederland betaalt maandelijks (verplicht) pensioenpremie en krijgt daarvoor een minimaal pensioen! Pensioenfondsen, verzekeraars schermen met rendementen van meer dan 12% over 2012, terwijl de werkelijke rendementen, onder aftrek van exorbitante kosten niet meer dan enkele procenten zijn. Dat is wat de burger uiteindelijk mag verwachten van maximaal 45 jaar pensioenpremie betalen. Er zijn zelfs schrijnende gevallen van mensen die omdat zij minder dan 20 jaar profiteren van hun pensioen geen rendement behalen op hun duur en verplicht door werkgevers ingehouden pensioenpremies. Immers werkgevers sluiten collectieve pensioenverzekeringen voor hun personeel af met pensioenfondsen zoals het ABPe51199333e3d95dc753eb1e77ae1dd30.jpg, PGGM, Nationale Nederlanden en Delta LLoyd om maar de grootste pensioenfondsen te noemen. Wat is er feitelijk aan de hand? Pensioenfondsen zoals genoemd en anderen huren voor hun spreiding van beleggingsrisico's zeer dure vermogensbeheerders in, die in moderne kantoorgebouwen, net als trouwens de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars, en betalen deze vermogenbeheerders, waar zij vanwege de kennis over wereldwijde beleggingen van afhankelijk zijn, groffe percentages commissies over de omzet. Winst of verlies, rendement of niet, het maakt de vermogenbeheerders niet uit. Zij krijgen gewoon hun geld elk jaar en maken dus absurde winsten. Schrik niet, er zijn vermogenbeheerders, topmanagers die, je kunt het geloven of niet een slordige 100 miljoen per jaar verdienen in Nederland, en Engeland, in de VS. De pensioenverzekeraars weten van deze praktijken, voelen zich in het gunstige geval wat ongemakkelijk door, maar wijzen op het systeem, en dat zij afhankelijk zijn van vermogenbeheerders en hun veronderstelde hoge beleggingskennis. Immers de vermogenbeheerders beschikken wereldwijd over kennis van alle soorten beleggingen en trends welke zich voor doen en in hun computers kan worden opgevraagd. Feitelijk spreken we de zoveelste kapitalistische exes welke schaamteloos praktijk is. Eigenlijk goed beschouwd zijn het immorele praktijken om voor te doen alsof de argeloze niets vermoedende burger wordt misleid zogenaamd met veel rendement, maar in werkelijkheid veel  te weinig rendement op zijn duur betaalde verplichte pensioenpremies. En de pensioenfondsen maar klagen over te lage dekkingsgraden en proberen om de pensioenpremies te verhogen! De politiek wil nu transparantie, maar krijgt die niet omdat pensioenfondsen geen opening van zaken geven over de aard en hoogte van de kosten, die het grootste deel zijn van pensioenpremies! Zij beschouwen dit als bedrijfsgevoelige, concurrentiergevoelige informatie en dus geen transparantie Niet de algemeen bekende 30% maar een veelvoud of nog meer  valt onder kosten..... Niemand weet het, behalve de hoge heren en of dames van de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zoals het ABP890412cec730036c664ddb3252e5c423.jpg5ff0e7e65239bfefb2b078fe014089cc.jpg, PGGM, Delta LLoyd, Nationale Nederlanden etc.Als je een willekeurige vermogensbeheerder vraagt of het niet beter is dat de burger zelf zorgt voor zijn/haar opbouw van het pensioen, krijg je het antwoord dat de doorsnee burger de kennis ontbeert, wereldwijd om goede rendementen te halen. Goede rendementen? Ja goede rendementen voor de top van pensioenfondsen, verzekeraars waar topmanagers zoals bij voorbeeld bij Delta LLoyd zo'n 1,5 miljoen per jaar opstrijken aan inkomen wat bestaat uit salaris en overige bijkomende emolumenten zoals vette bonussen bij winsten. Niemand protesteert tegen de werkelijk maatschappelijk onverantwoorde ondernemers die zeggen maatschappelijk verantwoordt, duurzaam te ondernemen.Delta LLoyd voorzitter Raad van bestuur Niek Hoek, vindt van zich zelf, in een interview, dat hij eerlijk en correct zaken doet! Toppunt van hypocrisie wat kennelijk normaal is in dat soort cultuurkringen! Topbestuurders kijken er naar, en gaan gewoon over tot de orde van de dag en buiten hun klanten, de pensioengerechtigden jaar in jaar uit uit en klagen steen en been als de resultaten beneden de verwachting zijn en er flink geld bij moet in de pensioenkassen. Bij Levenverzekeraars zoals ING (Nationale Nederlanden) en Delta LLoyd Verzekeringgroep is de uitbuiting nog erger omdat alleen al op levensverzekeringen grote winsten worden behaald en deze winsten in de zakken vloeien van de topbestuurders en aandeelhouders. Niet bij de pensioengerechtigden. Die kunnen bloeden en ter ere van het kapitalistisch verderfelijk systeem van het recht van de sterksten,opperste gewin en maksimale hebzucht welig  tieren. Het wordt echt tijd voor opstand en revolutie en wel van onder af door de burger. Demonstraties bezettingen van gebouwen, stakingen, er zijn legio mogelijkheden de moderne uitbuiters een halt toe te roepen en hen tot inkeer te brengen, en hun te vertellen dat maatschappelijk verantwoordt ondernemen meer is dan alleen veel winst maken en op onbeschaamde wijze financieel te profiteren van dit ongebreidelde liberaal kapitalistische economisch systeem van grof geld verdienen over de rug van een schijnbaar machteloze burger die trouw maandelijks pensioenpremie betaalt en blij mag zijn na 25 hard werken zo'n 5.000 bruto pensioen per jaar te ontvangen, maar eigenlijk recht heeft op bijna het dubbele, als er op normale proportionele wijze kosten zou worden gemaakt en niet enkele profiteurs, de topbestuurders van pensioenverzekeraars en nog erger de vermogenbeheerders topbestuurders wegkomen met miljoenen inkomens! Eigenlijk zouden burgers deze pensioenfondsen moeten boycotten, maar dat kan, in tegenstelling tot wat is gebeurt in de bankwereld (DSB Bank) niet, omdat werknemers verplicht zijn om maandelijks pensioenpremie te betalen aan de werkgevers die dit weer overmaken aan de pensioenfondsen en of pensioenverzekeraars. De Politiek zou niet alleen uiterste transparantie moeten eisen, zoals Omzigt van het CDA wil, maar ook strenge wetgeving waarin over het geld van de burger bestemd voor pensioenopbouw vaste kostenpercentages zouden moet gelden die sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. En wetgeving, (Europees) voor maximum inkomens voor die graaiers in de top van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogenbeheerders, iets dat de vroegere voorman van de SP Jan Marijnissen al eens voorstelde...... co meijer uitgever/hoofdredakteur Teleskoop Magazine.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank je wel Nicole voor je reactue. Uk deel in principe jouw mening over zelf opbouwen pensioen. Echter werkgevers zijn verplicht om als zij collectieve pensioenverzekeringen afsluiten voor hun personeel, de maandelijkse pensioenpremies in te houden en af te dragen aan die profiteurs en oplichters pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zoals ABP,PGGM, NN en DELTA LLOYD ea. Zij strijken veel te veel geld op, het grootste gedeelte van de pensioenpremie ca 60% of zelfs meer gaat naar hen en de exorbitant veel verdienende vermogenbeheerders! vr gr Co Meijer.
Een paar alinea's zou ik waarderen ;-). Eens met de strekking van je artikel ik pleit echter nog steeds voor het zelf opbouwen van je pensioen ipv verplicht meedoen aan een bodemloze put. Een zelfstandige ondernemer moet dat ook en waarom zou een loonslaaf dan niet capabel zijn om dat zelf te regelen?