Teleskoop (internet) Magazine (4)

Door Meijer46 gepubliceerd op Wednesday 06 March 14:36

TELESKOOP (INTERNET)MAGAZINE, woensdag 5 maart 2013 nummer 4. Uitgever/hoofdredakteur co 83b21b4372fd16fa6486107c2c704228.jpgmeijer.                 f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843.jpgHet weer voor de komende dagen: Eerst nog dagen lenteachtig, maar vanaf zondag regen en koud weer en ook op lange termijn koud voor het jaar.woensdag; bewolkt 15 gr wind O. donderdag bewolkt 10 gr wind O. vrijdag half bewolkt 11gr wind O.  zat half bewolkt wind O 7. gr. zondag regen 3 wind O gr maandag 1 gr bewolkt  wind NO en regen dinsdag 1 gr  wind NO  dagen329f74436fe0de06bf67d70c3fb5425f.jpg ;f70c57ea0354fc6b92c7868caecde19c.jpg655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6.jpg   -

POPULAIRE WETENSCHAP.-                                                                                                        'DE MYSTERIEUZE KRACHT VAN HET UNIVERSUM'  Bestaat er een alles verbindend informatieveld in de kosmos? Dat is een buitengewone gedachte of visie die er van uit gaat dat de natuur, leven en bewustzijn veel nauwer samenhangen dan wetenschappers ooit voor mogelijk werd gehouden. Deze unteressante gedachte, visie wettigt dat er iknderdaad zoiets als een coherentiescheppend informatieveld  bestaat37dd033dea5bda7157b8947fadc0ff53.jpg En dat gegeven maakt dat aanhangers van het idee dat het leven bij toeval en willekeurig is ontstaan wankel is geworden. Het bevestigt de de gedachte, de idee van gelovigen die geloven in het scheppend vermogen van leven in de kosmos en op Aarde. Wetenschappers zijn al tijden bezig, decennia lang kennis en inzichten aan het her-ontdekken die de mensheid al in de oudheid bezat. Er is een opmerkelijke convergentie tussen  de nieuwste ontdekkingen van de wetenschappen en de intuities en inzichten die mystici, zieners en wijsgeren alduizenden jaren geleden hadden omtrent zo'n informatieveld, dat in het Oosten het Akashaveld werd genoemd. De visie op de wereld is een betekenisvolle visie waarin mensen behoren aan de aarde en aan elkaar en  de aarde behoort aan de kosmos- en dat allemaal gezamenlijk evolueert en ontwikkelt. Deze visie is in de loop van de tijden verloren gegaan in de plotselinge sprong naar rijkdom, macht, technologie, met als gevolg dat de mensen hun orientatie zijn kwijtgeraakt.(vervolg 09bb459bb0706e090315f0a036c1b4bb.jpgvan deel  1.                                                ieb02e4c1ddd1bdea5469915614012d995.jpg

SPIRITUALITEIT.-.  d97c412b0931b549000fda0bf7a36baa.jpgfoto 1 en 2 Jezus van Nazaret                         .'IS JEZUS VAN NAZARET DE ZOON VAN GOD?' 

Globaal genomen zijn er 2 verschillende opvattingen in het christendom over de status van Jezus van Nazaret, de man, waarvan bijbelhistori er van uit gaan dat hij werkelijk heeft bestaan, de grootste invloed heeft (gehad) in de menselijke cultuurgeschiedenis. Dan zijn er Jehovah's Getuigen internationale 'christelijke' getuigenisbewging die ook niet geloven dat Jezus van Nazaret de Zoon van Jehovah God is. Hij wordt door het Watchtower Genootschap, het leergezag van deze beweging als eerste schepping van God beschouwd (Adam) dus.En men interpreteert dat op bijbelexegese. De bijbel is heilig in ook die kringen, al hebben ze hun eigen 'nieuwe wereldvertaling' waar het woord voor God veelvuldig als Jehovah wordt genoemd. Deze bijbel nemen ze dan ook op hun evangelietoer mee om ter ondersteuning uitleg te geven van de in de bijbel 'geopenbaarde waarheid' Natuurlijk zijn er ook al dan niet geloven,. die twijfelen aan de werkelijke status van die Jezus zoals ook de officiele godsdienst en overheid in Jezus tijd, Joodse orthodoxie en Remeinse Rijk en is hij opgepakt en berecht door Pilatus en met 2 dieven naast Jezus aan kruizen hebben genageld dan wel martelpalen zoals Jehovah's weer anders dan hun mede christenen geloven.e814411a984d0e0f0dd027f78bf96ac2.jpgAnders of niet gelovigen geloven dat Jezus gewoon mens was een profeet net als Mozes, Elia, Mohammed, Joseph Smith (van de mormonen)en in onze tijd de franse profeet 'Rael' van de 'Raeliaanse Beweging, die door zijn beweging beschouwd als een hakf broer van Jezus, omdat hij door kunstmatige bevruchting zou zijn verwekt door Jahweh zelf!, of de profeet van de Bahaii beweging.Er zijn ook mensen die geloven dat Jezus nooit bestaan heeft, een myrthe of legenda is, omdat het absolute bewijs zou ontbreken. Maar sterke aanwijzingen zijn er wel, door literatuur en mondelinge overleveringen. Veel over die Jezus is niet bekend. En zeker niet voor zijn openbare optreden, wat pas laat kwam op z'n ca 33e jaar. Over de jeugd van Jezus was ook weinig bekend. Hij vertoefde wel geregeld in de Joodse synagoge om onderwezen te worden door Joodse geestelijken inzake de tora dan wel dat hij deze geestelijken onderwijs gaf over zijn spirituele inzichten! Een verhaal is opgetekend in de bijbek, toen de jonge Jezus 12 jaar oud eens zoek was en z'n vader Jozefg de timmerman en moeder Maria uit Nazaret Jezus aantroffen in de synagoge. Zij spraken hem bestraffend toe, waarschijnlijk was het zijn eerste en enige 'zonde' maar Jezus, gevat zei dat hij in het huis van 'z'n vader was. En dat hadden z'n ouders ook wel kunnen weten! Verder is niets (in de bijbel) bekend. Wel is er het 'verhaal' dat de jonge Jezus eens met klei aan het boetseren was en kleine vogeltjes boetseerde, die hij tot 'leven' bracht! Maar waarschijnlijk is dit fantasie. Ook wordt gesugereerd dat Jezus bij de religieuze secte was de Essenen die buiten Jeruzalem zich ophielden. Maar ook hierover is geen zekerheid. Ook gaan er verhalen dat Jezus tot z'n 33e in India zou zijn geweest om daar kennis te nemen van Oosterse wijsheden. In India zou er een 'graf' bestaan waar Jezus op oude leeftijd gestorven in zou zijn begraven.                                                           KUNSTMATIGE INSEMINATIE

Was Jezus werkelijk kunstmatig bevrucht verwekt bij de maagd Maria? Zou er werkelijk sprake zijn geweest van kunstmatige inseminatie? Als je Rael zou geloven, dan is dat het geval geweest. Het zou de aartsengel 'Gabriel' zijn die mannelijk zaad van Jahweh hebben ingebracht bij Maria. Hij zelf zou ook zo bnij z'n franse biologische moeder zijn verwekt! De bijbel spreekt over dat de engel van God, Gabriel de maagd Mariam verloofde van Jozef timmerman in Nazaret, onaangekondigt een bezoek bracht aan een verbaasde Maris en haar gerust stelde en haar meedeelde dat God haar zou zegenen en de heilige geest over haar zou komen waardoor Maria zwanger zou worden van de zoon van God!  Sceptici beweren dat dit verhaal fantasie is, bijgeloof. Kwaadsprekers veronderstellen dat de maagd Maria door een Romeinse soldaat zou zijn verkracht, en daardoor zwanger zijn geraakt! Maar weer anderen zeggen gewoon dat Maria van haar verloofde Jizef uit Nazaret zwanger raakte en dat hij zich over haar ontfermde en ook met haar op reis ging naar Bethlehem waar zij in een 'stal' zou zijn bevallen van een zoon. 'Wijzen' uit het oosten zouden met succes op zoek zijn gegaan en via een 'ster' aan de hemel de plaats )stal) in Betlehem zou hebben gevonden en hem kadotjes hebben meegegeven! Ook 'engelen' in het veld zouden bij Betlehem op het moment van geboorte van Jezus, hebben gezongen. Mooie verhalen... Over Jezus missie in die 3 jaar, waar hij met 12 apostelen door Palestina trok, waar ook zijn broer Jacobus bij was zijn verschillende verhalen opgetekend en in de Evangelien naar, Matheus, Johannes en Lukas opgenomen. Waar Jezus steeds verbleef en overnachte is onbekend in de bijbel. Of Jezus ook getrouwd was is feitelijk ook geen bekendheid. Sommigen vermoeden dat Jezus wel getrouwd is geweest met ene Maria van Magdelena. En of er ook kinderen zijn uit een eventueel huwelijk, ook dat is onbekend.Jezus predikte 'het koninkrijk van God in de hemel en spoedig op Aarde. Dat laatste is niet uitgekomen tot op de dag van vandaag. Jezus prediking wekte ergenis bij Joodse en Romeinse overheidsdienaars.

PILATUS                Het was Pilatus die Jezus deed oppakken en hem uiteindelijk berechte en kruisigde. Hun grootste grief was dat zij Jezus bekritiseerden omdat hij als de Zoon van God werd beschouwd en ze hem in de berechting naar zou hebben gevraagd. Jezus ontweek deze vraag en zou gezegd hebben 'gij zegt het'.... Daarna was het pleit beslecht en met hem gingen 2 dieven ook naast hem aan het kruis. Een van de dieven zou zich hebben bekeerd van zijn zonden en geloof in Jezus, die daarop zou hebben gezegd dat hij met hem zou zijn in het 'paradijs' . om daarna de geeste geven onder de woorden 'het is volbracht' Islamieten begrijpen deze gang van zaken niet en vinden Jezus maar een slappeling, door zich door de Romeinen te laten oppakken en te kruisigen. Maar orthodoxe christenen beschouwen Jezus dood als een verzoenoffer van God, waardoor de mensheid zou zijn gered, verlost van 'zonden' en in de hemel zouden komen. Sommigen geloven dat Jezus niet werkelijk is gestorven aan het kruis, maar in coma kwam en daaruit na 3 dagen ontwaakte, uit het graf ging op weg naar bekenden en de apostelen. Zo'n 40 mensen zouden Jezus hebben eherkent. Een vrouw zou hij zijn wonden aan de voeten hebben getoond, toen zij twijfelde aan hem of hij het wel werkelijk was. Eenmaal 'verscheen' Jezus plotseling in het huis waar de Apostelen op het pint stonden de maaltijd te nuttigen. Jezus vervoegde zich, en zou getransformeerd in een etherisch lichaam dwars door de muren zijn gedrongen in de ruimte waar hij z'n oude vrienden (apostelen) zou hebben begroet! Ook de hemelvaart is een gebeurtenis waar sommige kritici aan twijfelen. Er wordt gezegd dat de mist Jezus onttrok en hij een heuvel opliep en verdween uit het zicht. De bijbel vertelt dat Jezus opsteeg en een wolk hem onttrok aan het gezicht van het volk. De daar aanwezige 2 mannen in witte kleding (engelen) mogelijk Gabriel en Michael. de aartsengelen zouden aanwezigen hebben gerustgesteld en gezegd dat Jezus op dezelfde wijze eens zou terugkeren naar de aarde.Daarna zijn er verhalen losagekomen dat Jezus naar India zou gegaan om daar uiteindelijk op hoge leeftijd te sterven. Er wordt in India beweert dat er een graf zou zijn van Jezus. Ook gaan er verhalen over reizen van Jezus en een oom naar Italie, Spanje, Frankrijk en zelfs Engeland. Het is (nog) onbekend of Jezus de overtocht over de Noorzee via de 'lage landen' deed, dan wel via Frankrijkm wat uiteraard ook toen de kortste afstand (ca 30 km) was.     REENDER    KRANENBORG (zie 8a936be19f8582be6929051a8f54978b.jpgfoto)                                                                                                                                                                                                                                                                        .De  inmiddels met emiritaat (pensioen) gegane in de Gereformeerde Kerken in Nederland (tegenwoordig Protestantse Kerk in Nederland (PJN) Dr Reender Kranenborg heeft een studie gedaan naar o.a. de verhalen, mythes en legenden en ook apocrieve geschriften welke ook over Jezus gingen. Zijn conclusie is dat de verhalen over Jezus, buiten de bijbel, niet gezaghebbend zijn, op z'n minst onbetrouwbaar en hoogst waarschijnlijk fantasie en bijgeloof!                                      

SPORT.-  VOETBAL AZ (EN PSV) IN FINALE KNVB BEKERd4dfb343656103cc0ddf596eee56bd65.jpg

AZ is er in geslaagd, ondanks een veldoverwicht van drie kwart van de wedstrijd van Ajax de Noord-hollandse derby te winnen. Inzet een finaleplaats.De coach van Ajax Frank de Boer, toch al vaak niet vrolijk kijkend, reageerde na afloop in de persconferentie chagrijnig en kon maar moeilijk tegen z'n verlies door z'n tegenstanders weinig complimenten te geven. Toegeven, lange tijd leek het een kwestie van tijd dat Ajax de openingsgoal zou maken, maar het omgekeerde gebeurde. Ajax verdedigde niet optimaal waardoor de handige Adam Maher van AZ nog net een voorzet op maat gaf, dankbaar ingekopt door de Amerikaanse spits van AZ tot dan vrij onzichtbaar, ook omdat hij weinig of geen speelbare ballen kreeg vanuit het AZ middenveld. En nog ging bij Ajax niet het sein op rood, hoewel de Boer, Sigthorsson en de Jong, beiden niet helemaal wedstrijdfit liet invallen. Maar het pleit was beslecht, en al helemaal toen de AZ Ijslander ook al ingevallen voor Overtoom er van door ging en de counter op links professioneel afrondde. Dat Jozy Altidor in de laatste minuut met een mooie lob over de te ver uit z'n doel staande Gillisen verschalkte maakt dat Frank de Boer chagrijnig afdroop naar de persconferentie. de taktiek van trainer Gert Jan Verbeek en het geduld van AZ als team zegevierde uiteindelijk al was de uitslag wel wat te veel van het goede voor AZ.  PSV won zoals verwacht van de nummer 1 in de Ere divisie van PEC Zwolle in de Overijselse hoofdstad, door een hattrick van Loccado vervanger van Tim Matavz. Lens was geschorst vanwege de 'tunnelaffaire' als bekend. Maar het is AZ die favoriet is tegen een niet al te sterke verdediging van de Eindhovenaren. En dan mag de 'Kaasploeg' alsnog Europa in en dat zou een mooie meevaller voor het in de Ere Divisie veel te laag staande AZ zijn, AZ onwaardig!(foto AZ)19d5315b771a811081443756795be42b.jpg

SPORT.-3113fa4d541f00c2d16d68f022854cd6.jpgcb66837b21c8a523995a85b801677877.jpg34f23fd0e5644afd3ef0126277616a1b.jpg454412d9e34586445c19888257ad34be_medium. VOETBAL  REAL MADRID NAAR HALVE FINALE CHAMPIONSLEAGIE. REAL Madrid heeft de *(Foto: Spelbeeld Ronaldo) uitwedstrijd tegen de kampioen van Engeland, Manchester United gewonnen met 2-1. Lange tijd leek, Manchester met de winst, en in elk geval een gelijkspel, winnaar te worden, maar door een arbitrale blunder, de scheidsrechter dacht stoer te zijn om een ongelukkige trap van Nani van Mancher United te moeten betraffen met rood in plaats van geel. Daardoor kreeg de wedstrijd een onbedoelde wending, ten gevolge van een overdreven sanctie van de scheidsrechter, die verder wel voldoende leidd, maar onbedoeld hierdoor te veel invloed op de wedstrijd had en zelf teruggefloten had moeten worden. Onze landgenoot spits Robin van Persie kreeg nauwelijk bespeelbare ballen en enkle kansjes uitgezonderd was de Oranjespits vrij onzichtbaar en kon niet echt loskomen van z'n tegenstanders. En ook Ronaldo van Real Madrid kwam niet erg in het stuk voor, omdat hij te weinig goed werd aangespeeld. De trainer Ferguson van Manchester was kennelijk angstig voor Real, want hij zette de beste speler van Engeland Wayne Rooney op de bank, en toen het te laat was mocht hij invallen. Behoudens zijn goede inbreng en een fraaie omhaal scoorde de aanvaller niet. Maar Ronaldo wel, die de winnende treffer na goed voorbereidende werk van Higain op links hard inlopend nog net diagonaal fraai intikte. Manchester United slachtoffer door de loon van de angst, een onnodige verdedigende instelling kreeg de jous op de kop door deze verkeerde taktiek van Ferguson. Mourino wist al een minuut voor het einde dat Real Madrid zich had geplaatst en liep op Ferguson af om hem te condoleren! Mourinho had het weer eens geflikt en dat eigenlijk Manchester United de betere van de 2 topploegen was. Maar goed, soms krijg je niet wat je in het leven verdiend. Ook Borussia Dordtmund won met 3-0 de kwart finale van Shaktar Donietz.   POLITIEK.-afda67e548740409a0a6b2b23fb4cff9.jpgWELKE PVDA REGEERT ER MEE EIGENLIJK?ef98766e40ada32f13219c20d1eb760e.jpgfotoi;Mark Rutte

Is het rechtse of links PvdA die mee regeert? Dat is de vraag. Voert de PvdA het neo liberale beleid van de grootste en machtigste regeringspartij de VVD uit?! Je zou het haast geloven! En waar zijn de aloude sociaal democratische principes gebleven?! Joop den Uyl zou zich omkeren in het graf, als hij weet zou hebben van waar zijn PvdA anno 2013 voor staat.En Wim Kok, die houdt zich stil en gedraagt zich als de zoveelste 'salonsocialist' die vroeger voorop liep om zich te weer te stellen tegen sociaal onrecht, en helemaal om is en zich bij de ING gedroeg als een echte neo liberaal, door de exessieve beloningen goed te keuren en ongemoeid te laten! Krijgt Emiele Roemer nog gelijk ook, dat de PvdA links praat, maar rechts handelt. Nog even en de PvdA kan gaan fuseren met de VVD als deze partij nog wat naar links koerst. De PVV organiseert door wat zij terecht noemt 'afbraak'politiek een protest tegen dit neo liberale politiek, waar je je mag afvragen waarin de PVV in hun nationalistische politiek, overigens zoveel verschilt van het neo liberale VVD/PvdA beleid van bezuinigen, bezuinigen en weinig investeren. Je kunt je ook afvragen hoe het allemaal zo is gekomen met VVD, PvdA, CDA in het verleden. Onverantwoordt veel overheidsuitgaven alsof de bomen tot in de 'hemel' reikten. Nu ja van het CDA zou dat 'hemelse' in gelovige zin nog ergens kunnen plaatsen..Maar andere partijen uitgezonderd SP, maar deze partij heeft nog nooit geregeerd, hebben de overheidsuitgaven onbeheersbaar b2c83547ad0e2b20a522bcee126b37a1.jpgfoto; joop den uyl; achtergelaten. En nu moet Jeroen  Dijsselbloem, minister van financien, overal in fractiekamers van de oppositie, met de 'pet' rond gaan om de begroting voor 2013 en 2014 te helpen dichten. En nu maar hopen dat de economie de komende haren aantrekt en lichte groei laat zien, want anders gaan we weer een bezuinigingsronde in. En weer zal de kleine 'man' en 'vrouw' zoals altijd in de parlementaire geschiedenis de pijn het meest voelen. Eigenlijk is het te treurig voor woorden, met zoveel kennis in huis (mag je hopen) van 2e en 1e kamerleden en regering, dat ze er een 'potje' van maken en geen echte ,duurzame; visie hebben op een goede toekomst van het land en zijn burgers. Wat dat betreft zouden ze eens bij de ;Oosterburen; in de leer moeten gaan, want de economie in Duitsland groeit, zij het licht, maar toch. Gelukkig is er een lichtpuntje en dat is de export. Nederland exporteert zo'n 70% van haar nationale inkomen en juist met de export gaat het gelukkig, wat beter.En natuurlijk, we moeten het niet bagataliseren, wij Nederland zijn een relatief rijk land. Een van de meest welvarende landen in de wereld, maar wel in krisis, dat weer wel. Echter de banken en verzekeringmaatschappijen, en niet te vergeten het Nederlandse internationale bedrijfsleven, gaan gewoon door met exessieve beloningen in het topmanagement, en dat onder het mom van in concurrentie mee moeten doen met het buitenland (VS). Ze zijn anders bang dat onze 'talentvolle' managers hun vele geld elders gaan verdienen. Welnu laat ze aub maar gaan, dan krijgen andere en jonge managers nieuwe kansen. De concurrentiepostitie zal er dan niet of nauwelijks onder lijden. Het is een kwestie van tijd. De consument is dan de winnaar, want dan gaan de prijzen niet steeds verder omhoog, mag je hopen.En het CDA, die zit treurig in het oppositiebankje te kniezen van de grote verkiezingsnederlaag afgelopen 2e kamerverkiezingen. En 'Groen Links' ook deze partij met een vrij vooruitstrevend partijprogramma likt haar wonden, nadat een stel' anarchisten' in de fractie, de gezichtbepalende Jolands Sap naar huis stuurden, dit tot grote ergenis van verstandige oud Groen Links (PPR) politici zoals Bas de Gaay fortman, die een terugkeer eiste van Jolanda Sap.. En Hoe gaat het met Pechtold en zijn D'66. Ook daar is het krisis, want met de zogenaamde modernisering van de democratie gaat het niet beter worden. Het ontslagrecht de inkorting WW het zijn allemaal 'afbraak'maatregelen, waarvan er geen garantie is dat het ook meer werkgelegenheid oplevert. De woningmarkt, de werkgelegenheid ?! De werkloosheid neemt onder dit neo liberale kabinet fors toe in plaats van af. Straks zijn er meer dan 600.000 werklozen! En dat is sociaal maatschappelijk onaanvaardbaar en gedeeltelijk het gevolg van falend regeringsbeleid, onvoldoende efficiente arbeidsbemiddeling. Want liberale visie zou toch een garantie zijn voor meer werk? Niet dus. Pechtold. ook neo liberaal en weinig sociaal liberaal. met z'n hervormingspraatje, kan maar beter,  als betweter, in de oppositie blijven.df0fd771c9ef44162f652b89404c5065.jpgfoto; emile roemer. En de SP, ook zij slagen er niet in het vertrouwen van een groot deel van de samenleving te winnen. Roemer hoe sympathiek ook, heeft nou niet bepaald het 'charisma' van een moderne communicatief sterk overkomende partijleider, ook al doet hij nog zo z'n best. Er zijn in die partij lijkt me beter overkomende politici zoals bijvoorbeeld de jonge Ronald van der Raak. En de CU, zij lijken in woorden op de PvdA, maar in daden doen zij denken aan hun grote zusterpartij CDA waarmee ze als 'christelijke' partij zou kunnen fuseren. Goed voor wat wordt genoemd 'christen democratie' althans als je mensen binnen het CDA en CU vraagt...Het zal tijd worden dat de Nederlandse bevolking massaal de straat op gaan om te demonstreren tegen een kabinet die het niet meer weet en maar weinig vertrouwen meer geniet van grote delen van de bevolking hoe verdeeld overigens ook, nodig toe is aan groei van vertrouwen.En daar hebben we juist een regering voor niet waar?!Ik ben benieuwd hoe deze regering straks de miljarden investeringen van het veel te dure JSF project gaat verantwoorden. Als dit absurde project in hele omvang doorgaat dan gaat dat opnieuw ten koste gaan van de portemonnaie van burgers en zullen belastingverhogingen onontkoombaar zijn! We horen het wel, nog een reden in iopstand te komen tegen dit rigide beleid van de neo liberale regering VVD/PvdA..23079e7b4dbbd329011781d7f5ebe99c.jpgDe volgende Teleskoop Magazine komt uit op woensdag 12 maart 2013.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.