Teleskoop (internet)Magazine (2) (Aktueel)

Door Meijer46 gepubliceerd op Monday 25 February 09:50

f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843.jpg.83b21b4372fd16fa6486107c2c704228.jpgf70c57ea0354fc6b92c7868caecde19c.jpg  Het WEER  voor komende week:329f74436fe0de06bf67d70c3fb5425f.jpgdonderdag t/m zondag half bewolkt.Maandag bewolkt. Droog Weer. Temperaturen donderdag en vrijdag 1 graad, Zaterdag en zondag 1/2 graden, maandag,t/m wiensdag; 3/4 graden.  20 februari 2013.TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE, is een tijdschrift van uitgeverij CoMedia EMAIL:jameijer@quicknet.nl.Woensdag 19 februari 2013. Nummer 5. Hoofdredakteur Co Meijer.                            

.-655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6.jpg POPULAIRE WETENSCHAP.-' DE MYSTERIEUZE KRACHT VAN HET UNIVERSUM'  (deel 1).Mystici en wijzen hebben altijd volgehouden, dat er een alles verenigde en allesverbindend kosmisch veld bestaat. Het vormt de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een soort kosmisch geheugen, waarin alle gebeuertenissen worden opgeslagen en waaruit informatie kan worden opgeroepen. Recente experimenten in de vacuumfysica hebben het bestaan van dit Akasha-veld  aangetoond. Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat; atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en permanente geheugen van het universum Niet alleen het kosmisch verleden ligt er in besloten, het herbergt ook de aanzet tot wat er nog komen gaat. In toegankelijke taal en in een heldere logica draagt Ervin Lazslo (Hongaarse wetenschapper en schrijver) de wezenlijke onderdelen van dit concept aan. Ervaren wordt hoe talloze wetenschappelijke en kosmische puzzelstukjes op hun plaatsen vallen en hoe de kosmische samenhangen en de onderlinge eenheid manifest worden. AKASHA =AETHER; de oude inddiers noemden het, het verenogd veld. Een uitvloeisel van Akasha is de functie van geordende bibliotheek met daarin alle vormen van gedachten, gevoelens, akties en ervaringen dankzij de levensenergie (prana/chi/ki) Levensenergie zorgt ook voor de manifestaties of vormingen vanuit het verenigd veld.  .'MYSTERIEUZE KRACHT VAN HET UNIVERSUM'  (deel) 2 ; volgende TELESKOOP Magazine.37dd033dea5bda7157b8947fadc0ff53.jpg   Rechts een foto (rechts) gemaakt door de Voyager  in 1990. Het stipje op de foto, midden in een zonnestraal, is de planeet Aarde, 6 biljoen kilometer van de Aarde  vandaan!  jaar Het licht doet er 360.000 km per seconde over om op Aarde te komen.                                                                                                   7c901490892eed22941a66be9c53b1c4.jpg                                       MUZIEKbcd004b69b1dba1a6559be086df39588.jpgca0f3da3f1c22cf85448c16161b65ca8_medium.

HEAVY METALc3f8cf16100c83acba29614d4691d4c0.jpg

SEATTLE (VS). 'NEVERMORE', een van 's werelds beste heavy metalbands is niet meer! Dat is een feit en is een groot verlies voor de heavy metalscene, zo zeker alls wat. 2 leden gaven er de brui aan met Jeff Loomis, de sologitarist voorop. Seattle is de Noord Westelijke stad in de VS waar het allemaal gebeurt. Dat begon al met 'Pearl Jam', 'Nirvana' en de rechtsstreekse concurrent van 'Nevermore' ,'Queensryche', ook een heavy metalband van formaat. 'Nevermore' is ontstaan uit de 'grunge' metalband 'Santuary'. Echter de bandleden verlegden de muzikale koers naar 'thrash'metal' met melodieuze invloeden vanuit de hard rock. In Nederland is Nevermore minder bekend dan bijvoorbeeld hun tegenhanger 'Testament' afkomstig uit de 'San Francisco bay' Deze heavy metalband nam in Eindhoven een 'live' cd op. 'Nevermore's laatste cd echter werd in 2010 uitgeropen tot 'metal cd of the year'. Het werd hun beste cd ooit met prachtige songs als 'she comes in colors' een rockballad welke op gegeven moment over gaat in flitsende heavy metal. met tempowisselingen en muzikale breaks, een hoogstandje zo gezegd. Ook 'Without Morals' springt er als song op deze cd uit. Ook een van hun allerbeste nummers is de single uitgebracht: 'Believe in nothing'. Daarvan is ook een mooie videoopname gemaakt, te zien en te beluisteren op' you tube'. Het is een gedreven song met een sound en volume, typisch passend bij deze band. Het is hoge school muziek.Op een van hun cd's staat een controversiele bewerking van het succesnummer ooit van Simon & Garfunckel, 'Sounds of silence'. Onzin vindt de bandleider Jeff Loomes. Maar dat is ook weer overdreven, want het arrangement van 'Sounds of silence' heeft maar heel weinig meer te doen met het oorspronkelijke nummer, behalve de lyrics dan. In de volgende 'teleskoop magazine een portret van 'Queensryche'.ook uit Seatlle VS. foto 1 'Nevermore'9b12faa621f1177575362a1ee2048393.jpg05115826a38bd9b46ebcad6d4908d3c9.jpgQUEENSRYCHE.(foto) 2.

.SPIRITUALITEIT.-f0aadad8d9296eaa1a7b078d843db922.jpg b43242394b2b6fe5200547a0643e45f9.jpg.- foto's; Klaas Hendrikse..Thema  'Leven & Dood'. Dat er geen leven is na de dood, is een tweede controversiele uitspraak van de al even controversiele 'atheistische' dominee in de Protestantse kerk in Nederland (PKN). .Overigens wil Ds Klaas Hendrikse eigenlijk liever niet als een 'atheistische' dominee door de wereld gaan, dus laten we hem dan maar voortaan in z'n waarde en noemen hem 'humanistische' dominee. Ds Klaas Hendrikse is geboren in de provincie Zuid Holland, in de Alblasserwaard, temidden een bolwerk van orthodoxe protestanten (hervormd/gereformeerd), of nog strenger in de leer. Klaas Hendriks is controversieel in eigen kringen, en de baas van hem, de voorzitter van de PKN Synode heeft het niet zo met hem, en verklaarde bij de Vara televisie, dat de man niet een geloofwaardige predikant is.Vervolgens is er door de Synode met hem gepraat, en dat heeft niet geleid tot royering en ontzetting uit z;n ambt. Maar sommige gelovigen in Zeeland haten de man om zijn volgens hen abjecte geloofsovertuigen. Een zag er het werk in van de Duivel ' himself' en een ander drukte hem een stempel op als een bedrieger'. Klaas Hendrikse heeft het geluk dat hij leeft in een geseculariseerde tijd en wereld, en de Synode heeft het tot op heden niet aangedurfd de man met zijn 'eigenzinnige', maar ook vernieuwende geloofsopvattingen uit te sluiten. Klaas Hendrikse beweert dat er meer gelijkgezinde collegae zijn, die het echter niet om wille van de 'lieve 'vrede' in de geloofsgemeenschappen, niet eerlijk en open voor hun overtuiging uit te komen.Eerst benadrukt Klaas Hendrikse dat 'God bestaat niet per definitie hoeft te betekenen dat men niet in God kan geloven...Maar hij bedoelt dat men 'anders' kan geloven, en niet in een 'bovenaarts wezen'. God is geen ding, geen appeltaart, maar kan in het leven bij bepaalde gebeurtenissen 'ervaren' worden. En die ervaring noemt Klaas Hendrikse God! Een tweede controversiele stelling poneerde Hendrikse toen hij op de TV werd gevraagd of er 'leven' is na de dood. Neen repliceerde Hendrikse, er is geen leven na de dood, hetgeen niet wil zeggen dat er iets is na de dood. Maar dood betekent; geen leven, en dis ook geen leven na de dood aldus Klaas Hendrikse.Op de vraag of het wel kan dat zijn kerkleden, die wel in een persoonlijke God en hemel geloven met hem nog kunnen spreken over het geloof in God. Ja zegt Klaas Hendriks, degene die persisteren in dat geloof hebben pech!!. Hij noemt het een dogma uit het heidendom, van voor de bijbel, want zo zegt Klaas Hendrikse; nergens in de bijbel wordt geschreven dat de mens na de dood in de hemel gaat... En 'het paradijs dan, waar Jezus het over zou hebben gehad aan het kruis, toen hij de 2 gestrafte medegekruisigden, die op het kruis nog tot geloof waren gekomen, trooste met de gezegde' heden zult gij met mij zijn in het paradijs'.Voorwaar duidelijke taal zo dunkt me, en wie zou Jezus, door velen de Zoon van God en sommigen zelfs geloven dat Jezus God zelf was willen tegenspreken?!  Ds Klaas Hendrikse is met pensioen, en dat heet in kerkelijke kringen 'emiritaat' en was voor het laatst dominee in de vrijzinnige en remonstrantse kerk van Middelburg. Hij schreef een 2e boek.' Geloven in God die niet bestaat en in Jezus is  zijn Zoon...een titel in strijd met zijn stelling, want als er geen biologische God is, kan ook Jezus niet zijn biologische zoon zijn. Nou ja Klaas Hendrikse zal het wel uitleggen in zijn boek. Zijn eerste boek wordt vertaalt in het Duits en Spaans zo liet hij weten. foto 2e kamer (Wikpedia)3060c73c8a4b37aa23b4c820722650ea.jpg

 POLITIEK.-  KRISIS, MASSAONTSLAGEN; Vorige week werd bekend, dat de bankverzekeraar ING 1500 werknemers gaat ontslaan, vanwege wat wordt gezegd economische malaise. En al eerder kondigde de voorziiter Raad van bestuur van bankverzekeraar nummer 2 Delta lloyd ook al dat zeker 1000 werknemers worden ontslagen vanwege de verslechterde economische situatie in Nederland. En ook het staalbedrijf 'Tata Steel' het vroegere Hoogovens lijdt behoorlijk verlies door de verslechterde markt (overcapaciteit en te weinig vraag). En dat zal niet zonder sociale gevolgen gaan. Wat de bankverzekeraars betreft en zij niet alleen ( ook de financiele sector,  beleggingsbedrijven).eerst wordt de krisis door hen zelf veroorzaakt door maatschappelijk onverantwoordt beleid, slechte producten, gebrekkige zorg etc afgewenteld op de consument, de spaarder, belegger en de verzekerde. DSB is failliet door wanbeleid van Scheringa en hebzucht niet te vergeten. Dan ABN AMRO, deze bank valt bijna om en moet gered worden door minister Bos en de DNB, waar ook al het nodige is misgegaan (vergunning DSB). Vervolgens verhoogt het kabinet nog eens de btw van 19 naar 21%, waardoor verzekeringen duurder zijn geworden, en nu is het tijd om de krisis af te wentelen op de eigen werknemers. Schandelijk, de regering die er niets aan doet, en accoord gaat met deze bezuinigingen. Een en ander betekent, banenverlies, meer werkloosheid en meer werkloosheidsvoorzieningen. De voorzitter van de raad van besturen van ING en Delta lloyd  Niek Hoek, kondigt deze desastreuze maatregelen met droge ogen aan, en weet dat het hen zelf niet treft. Sterker nog Niek Hoek Delta lloyd verdient met zijn baantje als hoogste in de delta lloyd hierarchie zo'n slordige ander half miljoen euro. Zijn collega bij ING (oud Philips baas) zal niet veel minder verdienen. Marktconform heet dat, het kan niet anders spreken de beslissers (raden van commissarissen) die dergelijke absurde a-sociale inkomens goedkeuren elkaar na. Wel nu laten dit soort bestuurders dan maar naar het buitenland gaan (Amerika), dan komt er ruimte voor nieuw bloed. Het wordt de hoogste tijd dat deze topmanagers gaan vallen onder de CAO en normale maatschappelijk verantwoorde inkomens gaan verdienen, niet meer dan om en nabij de 'Balkenende norm'. Door dit soort wantoestanden moeten concumenten meer betalen voor diensten dan nodig is, en kan voorkomen worden dat zulke enorme aantallen ontslagen vallen. Als 'oud vuill' worden werknemers, die feitelijk het bedrijf vormen en niet die zogenaamde 'zakkenvullers' met hun egoistisch materialistische levensinstelling, en vaak ook nog zonder empathie en geweten, aan de kant gezet. De zakkenvullers' , met permissie,blijven gewoon op hun plaats zitten en leveren niet in.Ook wordt in meeste gevallen hun extra inkomens bonussen voor slechte prestaties niet ingeleverd noch teruggevorderd, omdat dit juridisch niet zou kunnen.  Opnieuw zijn de gemiddelde inkomens in de CAO's Banken met 15% gestegen ten opzichte van andere sectoren. Ook dat roept vragen op. maar de vakbond Unie BLP vind het allemaal maar overdreven! Maar de regering VVD/PvdA vind het kennelijk allang best, en doet niets om werknemers en consument te beschermen tegen dit gedrag van topbestuurders van bedrijven. Het wordt ook de hoogste tijd voor een Europese wet 'maksimum inkomens' equivalent van de wet minimum loon. Ook wordt het tijd dat bezuinigingen van 17 miljard niet op burgers worden afgewenteld, maar uit eigen overheidszak worden betaalt. Wat te denken van de miljarden die straks worden geinvesteerd in het duurste jachtvliegtuig de Amerikaanse JSF! Zo'n 89 toestellen staan op de nominatie te worden gekocht door de Nederlandse burgers; lees belastingbetaler. En waarom niet nog meer efectief bezuinigen in de zorg, meer preventie bij medici en patient, een herschikking van overheidssubsidies (30 miljard) en investeren in     DUURZAME ENERGIE

werkgelegenheid. Waarom niet veel meer duurzame energie ontwikkelen, zoals in Duitsland? En wanneer komt de regering eens met een effectief werkgelegenheidsplan, om de bouwsector te stimuleren, andere in verval geraakte economische sectoren te stimuleren en de algehele economie te stimuleren. De huidige maatregelen zijn maatregelen in de marge en dragen nauwelijks bij tot herstel van de economie en versterking van de concurrentie. De overheid heeft in het verleden een veel te grote broek aangetrokken, veel te veel geld verspild, waardoor het nu op de blaren moet zitten. De vakbond FNV is stil;, veel te stil en zit in eigen krisis. Het wordt anders tijd voor demonstraties georganiseerd door burgers zelf, desnoods een geweldloze revolutie, want zo kan het niet langer door gaan. Straks heeft onze jeugd geen enkel perspectief meer op werk en studie en glijden we af naar een Europees land waar nog weinig andere Europese landen respect hebben voor de repuatie van Holland. Het wordt tijd dat de burger zelf het initiatief neemt om tot enquettes te komen in belangrijke politieke kwesties, want in Nederland zijn steeds meer incompetente politici in Den Haag die ons maar van alles willen en kunnen wijsmaken en de pers gebruiken om hun a-sociale incompetente beleid aan de bevolking te verkopen. Andere exessen zoals het aanpakken van exorbitant hoge inkomens van vrije beroepen (topsporters)die vele miljoenen per jaar verdienen en hun managers, ook zij profiteren van het westerse mode; van neo-liberale kapitalistische systeem, heilig verklaard in politiek Den Haag (behoudens de SP). Neen in plaats van aanpakken van wantoestanden, geld van ons allen, gaat de regering en ook D'66 stevig aan het wat wordt genoemd moderniseren. Allerlei door strijd van werknemers verkregen rechten worden stelselmatig afgebroken, ook in gevallen waar per saldo geen verbetering wordt gegarandeerd. Het is allemaal nedoeld om de positie van de markt te versterken. Welnu dat is prima, maar wel eerlijk delen, en eerlijk bezuinigen en de meest kwetsbaren ontzien, want zij zijn altijd het eerst de klos. Zij worden het eerst gepakt in wat voor regeringssamenstelling ook, zo blijkt uit de geschiedenis van de democratie in Nederland, Europa en daarbuiten. Vorige week werd officieel dat Nederland opnieuw , en nu sinds 2008 voor de 3e keer,in een recessie zit, met sterk oplopende werkloosheid, daling consumentenvertrouwen en hogere staatsschuld.....Dus beste mensen bereid U zich maar (weer) voor, nieuwe bezuinigingen, en meer mensen naar de voedselbank.

SAAB. Saab het Zweedse automobielbedrijf, produceert ook jachtvliegtuigen. Zeer hooggeavanceerde vliegtuigen, die volgens een woordvoerder op TV de helft van de totale kosten zouden bedragen dan het duurste en meest geavanceerde jachttoestel uit de VS. Maar nee hoor, de lobby van de vliegtuigfabrikant en de druk van de Amerikaanse buitenlandse zaken, is zo heftig, dat de Nederlandse regering vast zal besluiten tot de voor Nederland, en zeker in een tijd van grote bezuinigingen, veel te dure JSF! En ook de PvdA zal door de knieeen gaan, slappe knieeen als deze en andere neo liberale partijen hebben. Gewoon maar aanschaffen en de Nederlandse burgers ervoor laten bloeden,opdraaien zoals U wilt!

TENNIS .- KEA BOUMAN ENIGE NEDERLANDSE 'GRANDSLAM' WINNARES. (foto 1 kea bouman foto 2) bron:Tennismuseum Wikpedia.(tennisstadion Frankfurt)c1657252d7c5347b0623d59922ce9952.jpgc749e040c79fe6675c640784b7c1701a_medium.

In het vorige artikel in 'Teleskoop' Magazine stond een (overzichtsartikel) van de  beste toptennissers aller tijden! Met opgave van gewonnen 'grand slams' in de amateurtijd van voor de 'Open Era' van 1968 en daarna, en ook de door spelers gewonnen 'major profesional Championships', beter bekend als de' US Pro's', 'Wembley Pro's' en de 'French Pro's', gehouden tot 1968 toen de internationale tennistoernooien onder auspiciens van de International Lawn Tennis Federation (ITF) open stonden voor profs en amateurs.In dit aanvullend artikel een aantal nijzonderheden van die genoemde en ook ongenoemde toptennissers die buiten de eerste 12 'ranking' wereldlijst vielen.Nederland won tot op heden bij de mannen 1 'grand slam' titel en dat was Richard Kraicjek in de '90 er jaren. Richard Kraijcek won de titel op Wimbledon, toen hij eerst knap de sterkste tennisser uit die tijd de Amerikaan Pete Sampras in de kwart finale versloeg, en in de finale de ook verrassend ver gekomen onbekende Amerikaan Mal Washington. Bij de vrouwen was het de Almelose Kea Bouman, die in 1924 de Franse Open Kampioenschappen won met een zege op de sterke Zuid Afrikaanse Irene Peacok. Tot op de dag van47701f1794dc75fb015ed71d4f46edb5.jpg  (foto Richard Kraijcek)(Wikpedia) vandaag de enige 'grand slam' titel bij de Nederlandse vrouwen.

SPORT.- TENNIS :  THIEMO BAKKER VERLIEST VAN ROGER FEDERER.

Thiemo Bakker heeft, zoals verwacht verloren van de favoriet voor de eindzege op het ABN AMRO toernooi. De Nederlander verloor met 6-4 6-3. Roger Federer kwam nauwelijks in deze partij in de 45a6ecc46a15c276f4c3ab62137824f9.jpg8811830d176bfcfacaede706394c67e7.jpgfoto 1; roger federer  foto 2: thiemo de bakker.                      problemen, net als in de eerste ronde.0f8f322d7497caea9356a2987669a259.jpgfc63e54773b219972c1145091800d719.jpg Foto: Roger Federer. Toch mag Thiemo Bakker, die met een 'wildcard' mocht deelnemen op een geslaagd toernooi terugzien, omdat hij de eerste ronde won van de sterker geachte fransman Jo-Winfried Tsonga een top 10 speler ATP0c4b75655c81a9a3459eb3427f294a6b.jpgfoto;Juan Martin Del Potro.  De finale van het ABN AMRO tennistoernooi is gewonnen door de Argentijn,Juan Martin De Potro (ATP6) Hij versloeg in 2 sets (7-6 6-3 ) de verrassend via de door hem uitgeschakelde nummer 2 ATP Roger Federer., in de finale gekomen Bennateau. Del Potro won verdiend, al maakte hij het zich zelf nog moeilijk door 4 set en matchpoints niet te verzilveren en de Fransman met name in de eerste set terug te laten komen. Nog wel een succesje voor Nederlanders in dit toernooi. Jesse Huta Galung en Thiemo Bakker (zie foto) haalden de finale mannendubbel, maar verloren, dat wel. Op de finale dag weer 10.000 toeschouwers en uitverkocht!cf9658a770cb6f638ded3dfbb0cac0a8.jpg

GERUCHTEN OVER CHAMPIONS LEAGUE VOETBAL LEKT UIT. 'TOPCOMPETITIE IN EUROPA?0a0f20473f1f91060cb5beeb5bd2110b.jpgcb66837b21c8a523995a85b801677877.jpg992d9fd11ffd4a14432665605bdd9322.jpg6b545c60e329d88e950218d056fc27af.jpg3113fa4d541f00c2d16d68f022854cd6.jpg

Uit kringen  van de Championsleague gaan geruchten  dat in de toekomst de championsleague een Europese topcompetitie wordt met zo'n 18 topclubs uit Europa.Real Madrid, CF Barcelona, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus, AC Milan, Internationale, Bayern Munchen en Benfica zouden een topcompetie in Europa willen. Ook clubs als FC Porto, CFValencia, Lazio Roma, Ajax, PSV, Borussia Dordtmund, Paris Saint Germain, en Manchester City, zouden de 18 clubs kunnen volmaken.2c12340b6d434651bc640b2b0f29de8c.jpg5399b3c971aab29c521dff2c2d0f5a4c.jpg4dd7ec7af028b8a3f8a1ff2c57814631.jpg6f95362ee50dffe31d294899c89cea84.jpg34f23fd0e5644afd3ef0126277616a1b.jpg Real Madrid en Manchester United 1-1. In een uitverkochte Bernabeu stadion in Madrid hebben de 2 sterkste Europese teams gelijk gespeeld. Welbeck opende de score voor de Mancunians en wie anders Ronaldo maakte ook in de eerste helft met een loepzuivere kopbal de gelijkmaker. Robin van Persie kwam tot 2x bijna tot scoren, maar schoot beide keren na fraaie acties  diagonaal voorlangs, na de rust. Beide ploegen waren gelijkwaardig. De return in Manchester zal een hele kluif worden voor het team uit Madrid, dat vrijwel kansloos is in de Primero division. CF Barcelona staat een straatlengte voor en is vrijwel niet meer in te halen. Real Madrid snakt naar de championsleague die zij sinds 1992 niet meer hebben gewonnen.

                                                   De volgende TELESKOOP MAGAZINE verschijnt 1 maart 2013.dd1d74a010f81cfcd0c31414850fd0bb.jpg051e27e7dc6f71e26e77b83f2c27c5b0.jpgDr. Mayita Sikesz, geboren in 1923, is in medische kringen controversieel, en is  jaren geleden (voorwaardelijk) veroordeeld voor een verkeerde diagnose, althans dat vond de medische tuchtcollege, jaren geleden. Mayita Sigesz heeft een medisch praktijk in DenHaag.

Zij schreef een boek' Bewustzijn'  hoe krijg ik inzicht in me zelf en begrip voor andren.(zie afbeelding. Dr.Maria Sigesz studeerde in 1950 af als arts aan de G.U. in Amsterdam.Zij heeft een opmerkelijk visie over de psycologie als wetenschap.Zij schrijft in haar inleiding , de psychologie die in het Westen bedreven wordt,mist inzicht in de algehele structuur, de geestelijke anatomie van de mens. Ze kijkt van buiten tegen de mens aan. Lijnrecht daartegenover staat de Oosterse psychologie, die een kennen van binnenuit biedt. Men erkent dat de mens geestelijke energie uit de kosmos aantrekt, dat hij die energie wel hanteert maar nog niet beheerst.In de afgelopen cultuurperioden heeft de mens achtereenvolgens ontwikkeld; het materiele (eten, drinken), het laag-emotionele (wraak, vrees en haat) en het hoog-emotionele levensgebied (liefde-en vergeving) In het nu aanbrekende Watermantijdperk heeft de mens de opgave het concrete verstandsgebied te ontwikkelen. De kloof tussen kennis en verstand wordt dan overbrugd en ons godsbegrip kan een totale verandering ondergaan.

Maryita Sigesz heeft zich altijd verbaasd over de leer van de Christelijke kerken die diametraal tegenover de leer van Christus staat. Zij is in haar opvoeding thuis opgegroeid met het adagium' wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet' (tekst in de bijbel;noot redactie). De kerken en hun voorgangers predikten het 'aangeboren zondaarschap) noot redactoe' erfzondeleer' en daaraan verlost en verzoent komen kan alleen in de kerk via boetedoening. Maar Jezus leerde; 'Voorwaar, ik zeg U, gij zijt goden' en in je is het Koninkrijk van God'. De institutionele kerk stelde zich op als een barriere tussen de mens en zijn innerlijke godsbelevenis. Zij heeft in de loop der geschiedenis te vuur en te zwaard allen vervolgd die naar innerlijke beleving teruggrepen (katharen). En dat werkt in de maatschappij neurotiserend, aldus Maria Sigesz in haar voorwoord in het boek 'Bewustzijn'.

In het TV programma 'De Gouden Eeuw' was afgelopen week een aflevering geweidt aan de ontwikkeling van de religie in de republiek de Nederlanden. De staatskerk (Nederlands Hervormd (Gereformeerd) werd de leidende kerk in de republiek.Maar overal in Europa vervolgde religieuze minderheden vluchtten naar Nederland, naar met name Amsterdam, een soort vrijplaats van vrijdenkers. Doorpsgezinden, een kleine protestantse minderheid voortgekomen uit de Duitse Menno Simonsz, geestelijk leider van de RK kerk in Munter (Duitsland) vluchtte naar Friesland (Witmarsum) en hield daar in de open lucht zogeheten 'hagenpreken' ( er staat nog een standbeeld van hem in Witmarsum). Ook kwamen er zogeheten schuolkerken, in Amsterdam en elders, omdat de staatskerk leidend was, en andere kerkgenootschappen niet werden gedoogd ondanks de relatieve godsdienstvrijheid in de grondwet verankerd in de republiek. Zo kwamen Portugeze Joden uit hun land verdreven, die in Portugal gedwongen werden Rooms Katholiek te worden.! Over dictatuur gesproken. Maar goed de Rooms katholoieke Kerk weet er ook wat van, de inquisities. Iedereen die zich als 'ketter' gedroeg werd vervolgd en tenslotte op de brandstapel gebracht. Daar waren de door de Protestanten georganiseerde 'beeldenstorm' niets bij vergeleken met deze barbaarsheid, die je in deze moderne tijd in het westen nauwelijks meer kunt voorstellen.

Mayita Sigesz heeft haar blikveld richting het Oosten verlegd, en zij was lang niet de enige. Zij noemt in haar boek Mevrouw Blavatsky die de theosofie introduceerde, waarvan afsplitsingen zijn ontstaan t.w; de antroposofier en Christian Science.Sigesz verdiept zich ook in het Boedhisme, en komt tot een esotherische wetenschappelijk inzicht, iets wat tegenwordig trend is, en aanvullend en of opvolgend is in inzichten van de christelijke religie.Veel mensen claimen buiten zintuigelijke gaven te hebben zoals 'helderziendheid' De wetenschap ontkent echter het bestaan hiervan. Er is ook veel 'kaf' onder het koren. mensen die ten onrechte claimen paranormale gaven te hebben, meer dan de gemiddelde mens. Tieval iof niert, ook telepathie is in wetenschappelijke tests nooit aangetoond te bestaan.Aan de andere kant kan iets of wat bestaan ook al heeft de wetenschap dit (nog) niet ontdekt.De wetenschap ontdekt feitelijk niets nieuws maar herontdekt in zekere zin, feiten die alreeds eerder bestonden.

Frapant is dat Mayita Sigesz in haar boek begint zoals ook de bijbel begint met; 'In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het woord was God'. Zij verklaart; Woord is klank, klank is trilling, trilling is energie. God is energie. Dus met anderte woorden. Elk woord is energie en is van God of is God, zo redenerend.God is energie (ook al denkt de Paus van Rome, gezien zijn waarschuwing aan de jeugd in het jaar 2000, dat God geen energie is, Maar energie kan overgaan in massa volgens de formule E=MC2 (Einstein). Zij wijst op het voorbeeld van door voor en tegenstanders gebruikte atoombom, welke sommigen redde en anderen de dood in joeg.

Mayita Sigesz heeft zich altijd verbaasd over de strijd over het al dan niet bestaan van God, en over het al of niet geloven in God. God is niet een kwestie van geloven, doch een kwestie van definitie. Wanneer Mayita Sigesz, zo schrijft ze, het woord God gebruikt, kan dit aldus als volgt gedefinieerd worden;God is de totale in de kosmos aanwezige energie-geopenbaard (voor ons waarneembaar) en ongeopenbaard (dus niet waarneembaar)- en de deze energie beheersende wetten. Materie = sanengeblade energie. God is dus alles. Alles wat U ziet en ook bent. Geen kwestie van geloven dus. Wij mensen hebben noch de energie gecreeerd, noch de weteen ingesteld. Wij hebben slechts hun bestaan ontdekt. De geopenbaarde kosmos wordt beheerst door paren van tegenstellingen: licht-duister, positief-negatief, yang-yin. Twee hoofdstromingen komen naar buiten; enerzijds de positieve, gevende, mannelijke yangstroom en anderzijds de negatieve, ontvangende, vrouwelijke yinstroom. De positieve stroom levert de monaden of goddelijke levensvonken, waarvan de goddelijke vonk in ons allen is met als eigenschappen ' en bewustzijn' en 'wil, dat wil zeggen om dit bewustzijn als een schijnwerper te richten. De tweede stroom is energie, die zich tot materie samenbolt. Tussen deze 2 polen kan men ruwweg zeggen, speelt de menselijke ontwikkeling af. De minpool is alle materie die wij kennen plus alle energie die in deze materie is opgeslagen, zowel de ons bekende alsook de vele ons onbekende energieeen; energieeen en materie die op veel ijler niveau liggen. De pluspool wordt gevormd door de goddelijke vonken in alle stadia van ontwikkeling; in het stadium dat ze nog lang niet in zware materie zitten en in het stadoim zoals  wij hier zitten, waar wij elk van ons een descentie bent van ons eigen goddelijke vonk, het licht dat in ieder van ons leeft, aldus Mayita Sigesz.En uiteraard komen, de trilligen, de sferen en de chakra's in haar boek uitgebreid aan de orde. Mayita Sigesz zegt een wonderlijke spirituele ervaring te hebben gehad op haar 18e jaar. Zij beschrijft de ervaring als het volledig afbreken van de eigen persoonlijkheid en het versmelten met het Goddelijke licht. Al op haar 15e jaar had Mayita Sigesz meer dan normale belangstelling  voor 'de geheime leer', de 'Rozenkruizersleer', de Kosmologie en spiritistische literatuur. Onbekend is of zij ook geinteresseerd was in de bijbel en of christendom/joodse orthodoxie. 

   De volgende TELESKOOP Magazine nummer 6 verschijnt op woensdag 26 februari  2013. Dan o.a. de volgende onderwerrpen:  De Mysterieuze kracht van het Universum deel 2; 'Groet',' Parel van Noord-Holland'  . foto onder; boek van Dr M.Sikesz'

Uitgeverij Ankh Hermes.(5e druk).cfa8fa62475a434b6b29409964cf3ac1.jpg

                      

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.