Belastingaangifte 2012: vijf tips

Door Ed-Naab gepubliceerd op Friday 30 August 20:22

 

Voor 1 april 2013 moet je de aangifte inkomstenbelasting over 2012 hebben ingeleverd. Dat kan digitaal en per post. Digitaal is tegenwoordig de meest handige manier omdat je direct kunt zien wat je moet bijbetalen of juist terugkrijgt. Hieronder vijf tips voor je belastingaangifte 2012 om er het beste uit te halen? Welke aftrekposten kun je nog benutten?

bfdd9f9e40e6b516d526a814e60e8a27_medium.

[Illustratie: blankenberge.in met daaronder een leuk item over belastingbetalen]

 

Aangifteprogramma

Wie na 1 maart 2013 het digitale aangifteprogramma download kan er voor kiezen om automatisch al een vooraf ingevuld formulier te krijgen. Dat is erg handig omdat je de meeste dingen niet meer hoeft in te typen. Het downloaden van een vooraf ingevulde aangifte kan alleen via je DigiD. De Belastingdienst heeft deze 'service' voor ongeveer de helft van de ruim acht miljoen belastingplichtige Nederlanders beschikbaar. Het betreft dan gegevens zoals naam, geboortedatum, werkgever, inkomen, de bedragen die op 1 januari 2012 op je bank- en spaarrekeningen stonden, het hypotheekbedrag en de WOZ-waarde van je woning. Voor de ander helft is de aangifte al gedeeltelijk ingevuld. Ze weten veel bij de belastingdienst...Maar wel handig dat het al (deels) is ingevuld; ook al blijf je voor de complete aangifte zelf verantwoordelijk. Controleer dus of de Belastingdienst alles juist heeft ingevuld (!)

 

Tip 1: Woonlasten

Over de WOZ-waarde van je (eigen) woning betaal je niet 0,55% maar 0,6% eigenwoningforfait als de woning tussen €75.000 en €1.400.000,- waard is. Als je echter bezwaar hebt gemaakt tegen de WOZ-waarde en is de definitieve waarde nog onduidelijk of niet vastgesteld, vul dan de WOZ-waarde van de gemeente in. Als het bezwaar wordt afgewezen of toegekend, dan kun je dit naderhand nog wijzigen. Je kunt altijd een al ingediende (digitale) aangifte wijzigizen en weer opnieuw insturen. 
Apart is wel dat je de WOZ-waarde van 1-1-2011 in moet vullen en niet die van 1-1-2012.

Als je in 2012 een nieuwe woning hebt gekocht en de oude staat nog steeds te koop, dan is de hypotheekrente van de onverkochte (oude) woning drie jaar lang aftrekbaar. Dit geldt ook andersom: als je nog in het oude huis woont en het nieuwe nog leegstaat omdat je die aan het verbouwen bent. Over de leegstaande woning hoef je geen eigenwoningforfait te berekenen en scheelt je geld.

 

Tip 2: Aftrekposten

Elk jaar wordt door de minister van Financiën een thema gekozen waarop de belastinginspecteurs extra gaan controleren. Enkele jaren geleden waren dat bijvoorbeeld de aftrekposten. Voor 2012 heeft minister Weekers van Financiën aangekondigd dat dit jaar extra wordt gelet op het verhogen van de hypotheek en de al dan niet terechte aftrek van lijfrentepremies en zorgkosten. Controleer je vooraf ingevulde aangifte dus goed als je dit ook al voor 2011 van toepassing was. 

De premies voor lijfrente en bankspaarproducten, die je bijvoorbeeld als aanvulling op je pensioen wil gebruiken, is aftrekbaar zo lang dat binnen de jaarruimte past óf binnen de ruimte die er nog van voorgaande jaren rest. Op de website van de belastingdienst hebben ze hiervoor een rekenhulp.

Ook reiskosten zijn aftrekbaar, als je minimaal 40x met het openbaar vervoer naar je werk reisde. Daarbij geldt minstens 10 kilometer enkele reis én dat je een OV- of reisverklaring van je werkgever kunt overleggen. Als je een reiskostenvergoeding van je werkgever krijgt of lease-auto van zaak hebt, dan kun je je reiskosten niet aftrekken. Ook kun je geen reiskosten aftrekken als je per fiets of auto reist.   

Studiekosten boven € 500,- zijn aftrekbaar. Ook is de ouderbijdrage voor uitwonende (studerende) kinderen boven 16 jaar aftrekbaar. Je moet dan per kwartaal wel meer dan €1.065,- bijdragen om voor aftrek in aanmerking te komen

Giften die je per bank hebt overgemaakt, en dus kan aantonen, naar instellingen die ANBI-erkent zijn kun je aftrekken van je inkomen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn veelal stichtingen, kerken en organisaties als het Rode Kruis en Jantje Beton. Op de site van ANBI kun je nakijken of de organisatie waaraan je gegeven hebt ANBI-erkent is. Wel gaat er een drempelbedrag af, maar de rest wordt in mindering gebracht op je verzamelinkomen.

Kijk hier voor meer aftrekposten.

 

Tip 3: Schuiven tussen fiscale partners

Als je beiden werkt dan kun je kiezen voor een gezamenlijke aangifte. Je bent dan fiscale partners. Een van de laatste acties in de gezamenlijke aangifte is het totale bedrag aan aftrekposten tussen de fiscale partners te verdelen; te schuiven. Zo kun je zorgen dat je de meeste belasting terugkrijgt óf het minste hoeft bij te betalen. Dat is vooral nuttig als je beiden in een ander belastingtarief vallen. Aftrekposten leveren het meeste op als alles wordt toegeschoven naar degene die in het hoogste belastingtarief valt. Dan is de teruggave het grootst. Het effect van het schuiven met de aftrekposten tussen de fiscale partners is het eenvoudigste via het aangifteprogramma. Je ziet direct het resultaat. Voorwaarde is dat je samen in één keer aangifte doet.

 

Tip 4: Wisselende inkomsten

Als je in 2012 een veel lager inkomen had (in Box 1 / werk en woning), maar dat dit veel lager was door bijvoorbeeld werkeloosheid, dan kun je het inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren middelen. Dan kom je mogelijk voor 2011 en 2010 in een lagere tariefschijf waardoor je per saldo minder belasting betaalt. Als dit zo is, dan kun je hier de precieze voorwaarden en werkwijzer teugvinden.

 

Tip 5: Uitstel aanvragen

Als je nog niet alle gegevens verzameld hebt en je voorziet dat je niet voor 1 april 2013 de aangifte de deur uit kunt doen, dan kun je uitstel aanvragen. Dat moet je vóór 1 april 2013 doen. Je krijgt binnen 14 werkdagen een schriftelijke reactie. De Belastingdienst is wel strenger geworden met uitstel. Vroeger kreeg je gemakkelijk 6 maanden uitstel, maar tegenwoordig kijkt de Belastingdienst naar de jaren 2009 t/m 2011. Als je minimaal twee keer je aangifte niet op tijd hebt ingediend, dan krijg je geen uistel voor 2012.  Veel 'winst' zal het echter niet opleveren: belasting betalen moet je toch een keertje doen. 

 

DigiD en de belastingtelefoon

Het digitaal aangifte doen kan alleen als je DigiD hebt. Heb je dat nog niet, dan kun je die via www.digid.nl/aanvragen regelen. Het verkrijgen van een DigiD, voor jezelf of voor je fiscale partner, duurt ongeveer vijf werkdagen. Hou daarmee dus rekening zodat je voor 1 april de belastingaangifte kunt doen! 

De Belastingtelefoon is handig bij vragen. Je kunt bellen met de belastingtelefoon op 0800-0543 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur; op zaterdag zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Colofon

Geplaatst: 10 maart 2013
Tags: belastingaangifte 2012, belastingtips
 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Duidelijk.
Duidelijk uitgelegd....
Een prachtig artikel, heer Ed-Naab.
Fiscaal volledig verantwoord, gezien door mijn adelaarsogen.
Dank je Flying Eagle!