Wat is er met Kerst mis?

Door Ed-Naab gepubliceerd op Sunday 14 October 19:34

We zingen Kerstliedjes over vrede op aarde. We zetten een kerstboom in huis en versieren die met ballen, lampjes en slingers én we sturen elkaar kerstkaarten. We wensen elkaar vrede en geluk toe. Vrede wensen we voor iedereen, maar als je alleen al het Journaal aanzet, is het vaak ver te zoeken. Is er iets met Kerst mis?

Valt Kerst op een logische datum?

Is er een logische reden te bedenken waarom Kerst op 25 en 26 december valt? Als we het verhaal lezen over herders met schapen in het veld, dan komt midden in de winter niet zo logisch over. Zou het zijn om aan het eind van de donkere decembermaand een feestje te hebben waarbij we een reden hebben om het eens extra gezellig maken?

28ac79a6b5ea07c5b73f60576816b431_1350235Tot de vierde eeuw na Christus werd de geboorte van Jezus niet specifiek gevierd. De geboorte van Jezus nam geen bijzondere plaats in; tot op de dag van vandaag geldt Pasen eigenlijk als belangrijker dan Kerstmis. Tot 381 na Christus werd alleen de kruisiging van Jezus (Goede Vrijdag), Zijn besnijdenis en de wederopstanding (Pasen) herdacht en gevierd. In het jaar 381 na Christus koos men 25 december als de geboortedag van Christus terwijl herders met kudden schapen (en lammetjes?) waarschijnlijk in het voorjaar in het veld lagen. Natuurlijk is het in Palestina/Israël niet helemaal  onmogelijk vanwege het warme klimaat.

Waarom zorgden keizer Constantijn de Grote met de toenmalige bisschoppen ervoor dat het de datum van 25 december werd?

De Germanen, Romeinen en Egyptenaren vierden feest

De Germanen vierden rond deze datum altijd al het midwinterfeest; het feest van dankbaarheid voor wat afgelopen jaar gebeurd was en hoop voor wat nog moest komen. Het midwinterfeest (of joelfeest) duurde 13 dagen en 12 nachten, van 24 december tot 6 januari en startten direct na het slachten van vee voor het eten in de winter. In deze twee weken werd niet gewerkt, maar gefeesta0095108988ad867f069e72fda5c05dca2Vyc3Qt, met veel drank, eten en lawaai. Dat laatste was om de boze geesten te verjagen die tegen het einde van het jaar tevoorschijn komen. Op enorme vreugdevuren werden offers gebracht aan de goden, godinnen en doden. Groenblijvende takken en twijgen maakten deel uit van de versiering omdat die als symbool van vruchtbaarheid gezien werden en verjager van geesten, heksen en ziekte. Vóór de Germanen vierden de Romeinen, Egyptenaren en veel andere volken in de winter dit “feest van het licht”. Vandaar ook dat we tegenwoordig een kerstboom in huis halen en vol hangen met lichtjes (en ballen en slingers).
De vroeg christelijke kerk maakte “handig” gebruik van deze datum om het christelijk “feest van de vrede” te koppelen aan het heidense “feest van het licht”. Zo kon het Christendom zich verder verspreiden; gemakkelijker dan een nieuwe feestdag in het voorjaar te introduceren als in die periode ook Pasen en Pinksteren werden gevierd.
Apart is natuurlijk ook dat "Drie Koningen" altijd op 6 januari valt; het einde van de midwinterfeesten.

Kerstmis of kerstfeest?

Kerst, Kerstmis, kerstfeest, kerstdagen zijn de benamingen die we gebruiken.  Het woord ‘Kerstmis’ is afgeleid van Christus-mis. De ‘mis’ is de Katholieke benaming voor de viering van het offer van de Eucharistie op het einde van de kerkdienst. Kerstmis is daarmee een Katholiek woord. De Protestanten hebben het liever over kerstfeest omdat zij geen ‘mis’ opdragen maar een kerkdienst houden met zingen en prediking.

Wat gebeurde er met Kerst eigenlijk?

Het Kerstverhaal is (hopelijk) bekend: Jozef ging met zijn hoogzwangere Maria naar Bethlehem omdat er een volkstelling gaande was. Maria was zwanger geraakt door de Geest van God en Jozef had na hun trouwdag geen gemeenschap met haar totdat Jezus geboren was. Omdat iedereen in het Romeinse Rijk op pad was om zich te laten registreren waren alle hotels en pensions volgeboekt; zelfs de herberg was bezet. Daardoor moesten ze uitwijken naar een stal. Jezus werd daar geboren en in een kribbe / voederbak gelegd.

2b9f23342464b0a80f314a8493e7c649a2Vyc3Qt

De Engelen zongen in de lucht een mooi lied voor herders die in het veld bij de schaapskudde waakten: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Toen verscheen er een grote groep engelen en ze prezen God en proclameerden vrede aan de mensen.’ Daarom heet het kerstfeest ook wel het feest van de vrede en van het licht.
De herders gingen op zoek naar de plek en werden door een ster de weg gewezen. Zij waren de eersten die op kraamvisite kwamen en bogen diep voor Jezus. Later kwamen ook nog een aantal koningen uit het verre oosten die mirre, goud en wierook als cadeaus meenamen.

8123bc693380271d017279a15b9d7fcba2Vyc3Qt

Maar waarom is er dan überhaubt een Kerst?

Jezus werd uit de maagd Maria geboren met één doel: sterven voor jou en mij. Dat kwam zo. Er was door Adam en Eva een fout gemaakt (een zonde begaan) door een vrucht te eten van een boom waarvan God gezegd had dat ze daar af moesten blijven. Hierdoor konden zij niet meer in het paradijs bij God wonen. Ze werden buiten gezet omdat God niet kon vertoeven met mensen die zondig waren. Daardoor kon geen enkel mens meer direct met God omgaan terwijl Hij dat wel graag wil. Het mooie is nu dat God besloot tot verzoening met de mensen, maar dan moest daarvoor wel iemand de fouten / zonden die de mensen dagelijks begaan ook dagelijks weg kunnen poetsen. Dat kon volgens God maar op één manier: door Zelf te sterven en die zonden / fouten van de mensen op Zich te nemen. God stuurde Zichzelf in de Persoon van zijn Zoon Jezus Christus. Jezus kwam dus naar deze aarde om te sterven. Dat gebeurde toen 50ed55c6eeb10cf08a9ac1fd9c630b04S29uaW5nHij 33 jaar was aan een houten kruis; dat was de manier van de Romeinen om ‘misdadigers’ te straffen, maar Jezus had nooit iets fout of misdadigs gedaan. Jezus stierf aan het kruis en droeg daar de straf die wij eigenlijk hadden verdiend vanwege al onze zonden. Daarna stond Hij op Eerste Paasdag op uit de dood om ons nieuw leven te geven en het contact met God terug te brengen. God wil ook jouw vriend zijn als jij in Hem gelooft en vertrouwt dat Hij al je zonde zal vergeven. Hij zal je nooit teleurstellen.

Er is dus niets mis met Kerstmis. Vier het feest samen met je familie en vrienden. Maak er een gezellig feest van. Denk niet alleen aan lekker eten, lichtjes en gezelligheid, maar denk ook aan het waarom van Kerst: Jezus kwam naar deze aarde zodat God jou zonden kan vergeven als je dat aan hem vraagt.

 

Meer lezen over Kerst?

Op Plazilla: Kerst - is er iets mis?
Site over waarom kerst
Kerst op wikipedia

Meer lezen over andere christelijke feestdagen?

Goede Vrijdag
Pasen
Hemelvaartsdag
Pinksteren

 

Colofon

Geplaatst: 8 december 2011
Tags: Kerstmis, kerstfeest, kerst, kerstdagen, Jezus, Maria, Christus, kerst mis
Copyright 2011 Ed-Naab
© Dit artikel mag niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van auteur.

 

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mooi artikel
Een mooi artikel, prettig om te lezen!
Voor mij is Kerstfeest een familiefeest, de oorsprong van Kerst en Kerstening gaat verder dan de geboorte van Christus denk ik...
Toch ieder jaar... bezinningstijd.
Goed artikel! en duim.
De mis met kerst... lang geleden... Goede en mooie motivatie dit!
Een mooi en goed verzorgd artikel. Met plezier gelezen.
Goed artikel, mooi om te lezen!
Gaaf artikel, en kerstmis is vooral belangrijk met je familie of gezin samen te zijn. Genieten van de lichtjes de warmte tijdens de donkere dagen. En dat je maar moet beseffen hoe goed je het hebt in het leven, en dat je maar moet bedenken dat andere mensen het erg slecht hebben in het leven. Armoede en geen dak boven je hoofd. Duim voor je mooie artikel.